LINGVISTIČKI POJMO VI 1 IZRAZI U DJELIMA ŽELJKE ČORAK*

na upotreba lingvističkih termina (jezik/govor, sinkronija/dijakronija, kod, semantika, morfologija, sintagma itd.), koji su svi upotrijebljeni pravilno i gotovo svi ...

LINGVISTIČKI POJMO VI 1 IZRAZI U DJELIMA ŽELJKE ČORAK* - Srodni dokumenti

LINGVISTIČKI POJMO VI 1 IZRAZI U DJELIMA ŽELJKE ČORAK*

na upotreba lingvističkih termina (jezik/govor, sinkronija/dijakronija, kod, semantika, morfologija, sintagma itd.), koji su svi upotrijebljeni pravilno i gotovo svi ...

Mjesni prijedložni padežni izrazi u djelima suvremenih hrvatskih ...

Padeži i njihovi prijedlozi. Prijedlozi dolaze uz pet padeža u hrvatskom jeziku. Ne pojavljuju se samo uz nominativ i vokativ. Najviše prijedloga dolazi uz genitiv ...

Mjesni prijedložni padežni izrazi u djelima ... - FFOS-repozitorij

proces (Sam me odveo do britve.) (Marinković, Ruke, 2009: 164 ). Genitiv je padež s najširim mogućnostima upotrebe u prostornom značenju i jedini padež koji.

Pojmo božične pesmi

O lepa noč, ti rajski cvet, prinesla srečo si na svet. Še vedno k nam dohajaš, s sladkostjo nas napajaš. Pozdravljena bod' vekomaj, ti lepa noč kot sladki raj,.

Vuk, S. and Ćorak.N.: Morphological characteristics of atop-level ...

Saša Vuk and Neven Čorak. University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Zagreb, Croatia. Original scientific paper. Abstract. Trend Analysis is a statistical ...

Vladimir Strugar i Tajna Čorak: ODGOJEM DO PROFESIONALNE ...

Vladimir Strugar i Tajna Čorak: ODGOJEM DO. PROFESIONALNE ZRELOSTI ... Recenzenti su dali vrlo visoku ocjenu ovoj knjizi. Prof. dr. sc. Neven Hrvatić drži.

LINGVISTIČKI DETERMINIZAM I UMJETNI JEZICI – UTOPIJSKE I ...

Jezici prije Whorfove hipoteze – implicitni lingvistički relativizam. ... materinji jezik autora umjetnog jezika utječe na sliku svijeta koju posreduje umjetni jezik.

I. Grgić, Ž. Čorak, M. Čale, L. Paljetak: Prevodiocima: sonetni triptih

Morana Čale: Prevoditeljici vezanog stiha. Prevoditeljsko žednih, nemoj žedna duševni mir si kvarit niti, srokom opsjednuta, kud on okom ti skokom ko ja se ...

NA PASMANU NI NIKADA GLADA BILO ... (GASTRO-LINGVISTICKI ...

B . K o Ian o v ic , Na Pasmanu ni nikada glada bilo (47-72). »Cakavska ric« XXIX (200 I) ... spremale manule na brudet, iii pak jozice, tj. raziicita sitna riba koja se nije mogla prodati. ... ugor -a m, vrsta ribe, Conger vulgaris uljenica, uljanica -e j, ...

Lingvistički atlas Istre i Kvarnera Jašići - Repozitorij UNIPU

Ja, dolje potpisana Lorena Naperotić, kandidatkinja za magistra talijanskog jezika i književnosti ovime ... Pauk krstaš (Araneus diadematus) - Ragno crociato. 894. ... Tanje svježe deblo koje služi za natezanje užadi kojima je sijeno povezano ...

priča kao kreativni trening i terapija: neuro-lingvistički pristup

Priča Plesna haljina žutog maslačka obiluje interakcijama pojedinca i grupe, različitim ponašanjima, unutarnjim procesima, stanjima i reakcijama likova koji.

6 Regularni izrazi

Napraviti regularni izraz koji medu sledecim recima prepoznaje samo one koje sadrze bar jedan samoglasnik: praktikum prst tacna krst Banana vrh ...

Regularni izrazi u C -u

Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku. Preddiplomski jednopredmetni studij informatike. Marijan Ribarić. Regularni izrazi u C -u. Završni rad. Mentor: Doc.

Regularni izrazi

Regularni izrazi (regex ili regexp skraćeno) su specijalni tekstualni stringovi koji opisuju šablon za pretragu. Mogu se posmatrati kao unapređena verzija ...

Izrazi u prometu

3) »autocesta« je javna cesta posebno izgraena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila, koja ima dvije fizički odvojene kolničke trake (zeleni pojas, ...

Algebarski izrazi (1. dio) - WordPress.com

11/25/2010. Algebarski izrazi (1. dio) ... REDUCIRATI algebarski izraz znači algebarski izraz zbrajanjem i oduzimanjem odgovarajućih članova. (monoma).

Algebarski izrazi - Matematiranje

razlika kvadrata. ( 2 ) 4(. 2) (. 2) p p p. -. -. - ∙ = Razlika kvadrata. 16. 16. 4. 4. )4. (4. 4. 2. 2. 2. 2. = -. =- - p p p p. 11. 34. 11. 1. 3. = = a. 11. 100. 11. 1. 9. = = b.

Algebarski izrazi (3. dio) - WordPress.com

primjenom svojstava – formula. (kvadrat zbroja i razlike, kub zbroja i razlike, razlika kvadrata …) – grupiranjem pojedinih članova kombinirano s izlučivanjem ...

Python, regularni izrazi

10 јан 2020 ... Obrnuta kosa crta (backslash) često ima specijalno značenje u okviru regularnog ... https://www.tutorialspoint.com/python/index.ht · m. 21/21.

Algebarski izrazi - MIM-Sraga

Matematičke formule za prvi razred srednje škole. ALGEBARSKI IZRAZI. ALGEBARSKI IZRAZI. a b. a b a b a ab b. a b. b a. a b. a b a b a ab b. a b. b a. a b. a b.

Algebarski izrazi (4. dio) - WordPress.com

U prethodnim smo primjerima promatrali kvadratne trinome koji su zapravo kvadrat zbroja ili kvadrat razlike. Njih lako faktoriziramo primjenom formula za ...

ALGEBARSKI IZRAZI I POLINOMI - Matematiranje

ALGEBARSKI IZRAZI I POLINOMI. Transformacije ... 2) Gledamo da li je neka formula: Razlika kvadrata. 2. 2. 2 ... Upotreba formula. ) (). (. 2. 2. BA. BA. B. A. ∙.

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI ... vrsta govornih činova te definirati pojmove propozicija, pravilo, značenje i činjenica. ... ne implicira da izrazi referiraju.

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA I IZRAZI LICA

bismo mogli reći kako neverbalna komunikacija poboljšava društvenu interakciju. Budući da govor našeg tijela često odaje više informacija nego naše riječi, ...

Regularni izrazi - Mikro knjiga

6 мај 2004 ... Regularni izrazi sadræe uzorke koji se koriste za pretraæivaçe koda i teksta. Pretraæivaçe pomoñu regularnih izraza obraœeno je u lekciji 15.

razlomljeni racionalni algebarski izrazi

nazivaju se algebarski razlomci. ... 1 ∧ = −1. Razlomljeni racionalni algebarski izraz je definiran za svako x∈ {−1,1}. c) ... Zadaci za vježbu: Odredi za ...

2. potencije i algebarski izrazi - MIM-Sraga

... po školskoj zbirci za prvi srednje. 2. POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI ... Dakle ovo nisu svi zadaci već naš izbor nekih zadataka ! Za ostale zadatke posjetite ...

Raspoznatljivost jezika, regularni izrazi [7pt]

Regularni izrazi i teorema Klinija. Lema o napumpavanju. Teorema: Neka je L ⊆ X∗ beskonacan raspoznatljiv jezik. Tada postoji broj n ∈ N takav da svaka rec ...

Regularni izrazi kroz primere

Regularni izrazi kroz primere. Mina Šekularac. Matematicka gimnazija. NEDELJA4. INFORMATIKE. 21. mart 2018. Regularni izrazi kroz primere.

Algebarski izrazi - Mladi nadareni matematičari

25 lis 2015 ... Slična formula postoji i za kub zbroja i razlike dvaju brojeva: (a b)3 = a3 3a2b 3ab2 b3, (a - b)3 = a3 - 3a2b 3ab2 - b3. (3). Pokušajte te ...

Umetnostnozgodovinski izrazi, ki se nanašajo na gotsko ... - dztps

triforij (s krogovičjem) trilobato agg. triperesen, trilisten, tridelen (krogovičje, rozeta), arco ~ deteljičasti lok trilobo m tridelna rozeta, tridelno krogovičje, trilist.

tablice i izrazi - Građevinski fakultet Osijek

Tablica 1. – Najmanji zaštitni sloj zbog prionjivosti. Najmanji zaštitni sloj obzirom na prionjivost. Raspored šipki armature cmin,b. * pojedinačne promjer šipke.

Trigonometrijski izrazi - Mladi nadareni matematičari

21 lis 2017 ... Koristimo svođenje na prvi kvadrant, funkcije zbroja i dvostrukog kuta. ... zbroja u umnožak, a desnu raspisujemo kao sin dvostrukog kuta: 2 sin.

Java regularni izrazi (regular expressions)

Java regularni izrazi (regular expressions). Konstrukcija. Opis. [abc] a, b ili c (simple class). [^abc]. Bilo koji karakter osim a, b ili c (negacija - negation). [a-zA-Z].

Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri ...

Koštiálovimi narečnimi izrazi za moški in ženski spolni organ, kot jih je leta. 1909 objavil v prispevku z naslovom Slovenisches erotisches Idiotikon v re.

Idiomatski izrazi u francuskom i njihovi ... - Filozofski fakultet

Kada se koriste u svakodnevnom govoru, izrazi imaju značenje koje je različito ... za rogove“, nego bi njegov ekvivalent na bosanskom jeziku bio Uzeti stvar u ...

Elementi programskog jezika Java (naredbe, promenljive, izrazi)

Ovi operatori mogu biti: prefiksni i postfiksni y = x;. i y = x . (4) Operatori poređenja: == != < > <= >= (5) Logički operatori: && || ^ ! Uloga operatora: & i |.

Genitivni prijedložni izrazi u jeziku medija - FFOS-repozitorij

Genitiv s prijedlogom od često se rabi i kao nesročni atribut koji izriče kakvu ... Kao atribut, genitiv s prijedlogom od može biti i objasnidbeni (eksplikativni) genitiv ...

Izrazi za jednoliko gibanje : Srednja (prosječna) brzina : = Prava ...

Napomena 1: svi nepoznati podaci dobiju se po formuli za jednoliko pravocrtno gibanje. Napomena 2 : Nauči izračunati srednju brzinu iu v-t grafa gdje se put ...

Pejorativni izrazi za telesnu invalidnost - Belgrade School of Special ...

za korišćenje izraza u kojima se identitet osobe sa ometenošću stavlja na prvo mesto. Međutim ... reči i izraza (Šipka, 2011). ... značenje kao i reči grbav i gurav.

Ustaljeni padežni izrazi u suvremenom hrvatskom ... - FFOS-repozitorij

Frazemi imaju nekoliko obilježja koja ga određuju kao stalnu svezu riječi. Za frazeme je karakteristično to da ... vužgi ga, Blaž! (FA-K-H, 124.) glagol u 2. osobi ...

Algebarski izrazi u 8. razredu Matematika na dlanu - Antonija Horvatek

Algebarski izraz, osim brojeva, simbola računskih operacija i (eventualno) zagrada, sadrži i ... Npr. algebarski izrazi su: ... Zadaci za zadaću - Algebarski izrazi.

Imena u djelima fra Matije Divkovića

brić-Bagarić, Dolores Grmača i Maja Banožić. Uvodna studija, trans- kripcija, rječnik i tumač imena Sto čudesa Marijana Horvat. Sarajevo: Kulturno-povijesni ...

UDARALJKE U DJELIMA BORISA PAPANDOPULA -

13 lip 2019 ... timpane i orkestar, Koncert za ksilofon i gudački orkestar; udaraljke u Papandopulovim orkestralnim djelima. Ključni pojmovi: Papandopulo ...

MARKETING U TRGOVANJU UMJETNIČKIM DJELIMA

kulturnih projekata ili umjetničkih djela, te davanje bitnih, sadržajno bogatih ... najpoznatiji Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent Van ...

Krle`ini dodiri s djelima europske

to na dramama Gospođica Julija i Put u Damask, koje Krleža u svojim dnevničkim zapisima intenzivno spominje upravo u vrijeme nastanka svoga Kraljeva.

Simbolika životinja u djelima crkvenih otaca

tih životinja su: pčela, gavran, golub i golubica, feniks, zmija, lav, jelen, žaba i riba. Ključne riječi: simbolika životinja, poganske religije, bogovi, personifikacija, ...

NACIONALNO PITANJE U DJELIMA MIROSLAVA KRLEŽE

Hrvatsko i južnoslavensko nacionalno pitanje pripada među najvažnije i najtrajnije teme Krležina književnoga opusa. Krleža se njime zanimao još od vremena ...

Mehanizmi moći u djelima Marina Držića

Dundo Maroje najstarija hrvatska drama, jer je Pomet izgubljen, pisana je prozom u pet činova; sastoji se od dva prologa, a završetak petoga čina joj nedostaje ...

PRIPOVJEDNI POSTUPCI U DJELIMA TOMASA PINČONA

bajke, a sve ono što se ne može unijeti u tabelu nije bajka, nego priča nekog drugog ... izbori sa poteškoćama iz paradigme bajke, makar na svakoj stranici aludirala na neki kviz ... to mora biti i svaka poštanska truba koju je videla tokom noći.

astrologijska medicina u djelima renesansnih ... - Institut za filozofiju

vidimo potom i Mjesečev kamen [selenit] koji u mijenama svojega obličja i kretanja prati Mjesec, te Suncomjesečev kamen, koji je kao nekakav odraz spoja tih ...

KRŠĆANSTVO U DJELImA IVANE BRLIĆ mAŽURANIĆ - Srce

1 velj 2015 ... Regoč i Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica, a ostale priče u prvu skupinu jer se u ... upravo motiv ljubavi jedna od najčešćih tema njenih djela.

problem jugoslavenskog ujedinjena 1918. u djelima dušana ...

ZBORNIK RADOVA /. Marino Badurina. Filozofski fakultet, Zagreb. PROBLEM JUGOSLAVENSKOG UJEDINJENA 1918. U DJELIMA DUŠANA BILANDŽIĆA, ...

Obitelj: determinizam i slučajnost u djelima Ljudmile Ulicke1

18 ožu 2010 ... Tolstojevim motom s početka romana Anna Karenina: "Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, a svaka nesretna, nesretna je na svoj način" ...

Elementi mističnosti u djelima Edgara Allana Poea

Crni mačak … ... 1 Poe, E.A. Crni mačak. (1974.) Priredila Bašić, Sonja. Školska ... Povući crnog mačka za rep, ili o dešifriranju fantastičnog. Republika: god. 49,.

Germanizmi u Krležinim djelima - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

pronađenih u Baladama Petrice Kerempuha uz pripadajuća značenja. Ključne riječi: germanizam, Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha, fonološka.

mapiranje egzila u djelima postjugoslavenskih autora - darhiv

Dr. sc. Dean Duda (Pula, 1963) studirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1992. magistrirao i 1997.

Senka Gazibara LIKOVI DJEČAKA I DJEVOJČICA U DJELIMA ...

Djela Sanje Pilić Mrvice iz dnevnog boravka, Sasvim sam popubertetio i. Jesam li se ... glavni likovi navedenih djela, a knjiga O mamama sve najbolje iz perspektive jedne majke ... „Naranča je imala oči kao dva jezera, i uopće je cijela bila.

Prikaz osmanske opasnosti u djelima dubrovačkih i dalmatinskih ...

Judita ili Tužen'je grada Hjerozolima, dok druga, poput Molitve suprotiva. Turkom i Pisma papi Hadrijanu VI., iznose konkretne nedaće koje su mučile Dalmaciju, ...

Muka i uskrsnuće u djelima suvremenih ... - Pasionska baština

24 ožu 2018 ... uskrsnuće u djelima suvremenih hrvatskih ... uskrsnuće u djelima suvremenih hrvatskih ... Ecce homo, 2016., triptih ulje/platno, 140x132 cm.