Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa ... - Kmetijski inštitut

22 jun 2015 ... Guo Q, Richert BT, Burgess JR, Webel DM, Orr DE, Grant AL, Gerrard DE, ... medtem ko sta timijan in cejlonski cimet kazala le zmeren učinek.

Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa ... - Kmetijski inštitut - Srodni dokumenti

Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa ... - Kmetijski inštitut

22 jun 2015 ... Guo Q, Richert BT, Burgess JR, Webel DM, Orr DE, Grant AL, Gerrard DE, ... medtem ko sta timijan in cejlonski cimet kazala le zmeren učinek.

PI 285 Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa v izdelke ...

22 jun 2015 ... Guo Q, Richert BT, Burgess JR, Webel DM, Orr DE, Grant AL, Gerrard DE, ... medtem ko sta timijan in cejlonski cimet kazala le zmeren učinek.

PREDELAVA MESA BREZ ADITIVOV – SUŠEN0 MESO V KOSIH ...

Na ta način preprečimo prevelike izgube vode med sušenje, mišičnina pa je bolj zaščitena pred vdorom mikroorganizmov. Dobro je, da se kosi mesa pred.

Konzerviranje - Kmetijski inštitut

12 avg 2018 ... sena na travniku, pa je tudi konzerviranje sena z dodatki. To delajo za sedaj predvsem v tujini. Pri nas so potekala preizkušanja, tako da še ...

poKluKarjevi Dnevi - Kmetijski inštitut

25 okt 2016 ... natrijev klorid, da bi stimulirali hitrejše izhlapevanje vode oz. ustrezno vlažnost. Preglednica 1: Zasnova poskusa. V poskusu so bile tri skupine ...

Poročilo o delu 2009 - KIS - Kmetijski inštitut

EMBO v Hinxton-u, Velika Britanija, od 12. do 17.10.2009; Gerič Stare 5 ... TUCAK, Marijana, ČUPIĆ, Tihomir, POPOVIĆ, Svetislav, STJEPANOVIĆ, Mirko, ... dova jabuke sorte 'Gala' pomoću ethephona, NAA i BA te njihovih kombinacija. ... Posebni nadzor za fitoftorno sušico vejic (Phytophthora ramorum) inPhytophthora.

raba fitofarmacevtskih sredstev - Kmetijski inštitut

and conditions required for the reaching of goals set which are based on ... Semenska pridelava: herbicid za uničenje (desikacijo) krompirjevke rabijo 1 do ...

IZOLACIJA DEDNINE IZ NEINVAZIVNIH ... - Kmetijski inštitut

Ključne besede: Apis mellifera carnica, kranjska čebela, izolacija DNA, levi, matica, PCR, COI, tRNALeu, neinvazivno vzorčenje, genetski markerji. ISOLATION ...

sateliti sentinel v kmetijstvu - Kmetijski inštitut

toploto. Sentinel-2 je pasivni senzor. Aktivni: Oddajajo signal in merijo odboj. Sentinel-1 je aktivni senzor. Vrste satelitskih senzorjev. SATELITI SENTINEL V ...

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut

Prodaja proizvodov in storitev. 20,9. 20,1. 18,3. 16,9 ... to august 2012 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: Kmetijski ...

sadni izbor - Kmetijski inštitut Slovenije

Valentina Usenik (BF) – češnja, sliva, marelica dr. Darinka ... pri sortah marelice najpomembnejše, kako sorta v danih razmerah raste in rodi. ... (New Jersey). V.

E-zbornik prispevkov - Kmetijski inštitut Slovenije

12 maj 2017 ... pridelovalcev v velikostni skupini do 0,1 ha, kar znaša 5,7 % skupnih površin vinogradov. Ti pridelovalci pretežno pridelujejo grozdje in vino za ...

(RBDV) na vinski trti - Kmetijski inštitut

Uvod. RBDV je virus, ki navadno v naravi okužuje maline in robide, tako gojene kot tudi divje vrste. Leta 2003 smo virus z zanimivimi bolezenskimi znamenji ...

prenosi rastlinskih virusov 1 - Kmetijski inštitut

Na prenos virusov s semenom vplivajo številni de- javniki, poleg gostiteljske rastline (vrsta, sorta) in vrste virusa tudi čas okužbe (rastline so pred cvete- njem ali ...

Priporočeni hibridi za silažo in zrnje - Kmetijski inštitut

. BC 293. 290. KZ Sevnica. ZT. . -. . . -. . . . SY ARIOSO. 290. Syngenta. Zt. . . . . . . -. . Srednje zgodnji hibridi (FAO 300–400). DKC 3623.

Aplikativna raziskava vpliva ruralnega in ... - Kmetijski inštitut

31 jul 2019 ... proteinsko in neproteinsko (obe Medopip d.o.o., Hrvaška). Pogača s kvasom (pekovski kvas) je bila pripravljena iz sladkorja, kvasa in vode v ...

preše za hladno prešana ulja - Kmetijski inštitut

PREŠE ZA HLADNO PREŠANA ULJA. Preše s vijkom tip AIS P 95 i AIS P 60 namijenjene su kontinuiranom hladnom prešanju različitog sjemena uljarica za ...

Publikacija o biometanu, namenjena potencialnim ... - Kmetijski inštitut

odstrani vodikov sulfid in vodo, se sežiga v kogene- ... prehajanje žvepla v skoraj netopen železov sulfid, ... aluminij ali silicijev gel ali z absorpcijo v tekočih.

zmanjšanje soli vk škem pršutu - Kmetijski inštitut

temu sledi podaljšano soljenje ali po itek ter nato sušenje in zo- renje (Scolari in sod., 2003). Edini dovoljeni dodatek v predelavi kraškega pršuta je morska sol, ...

Harmonisation of methods in entire male and ... - Kmetijski inštitut

strani Kmetijskega inštituta Slovenije http://www.kis.si. Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. COBISS.SI-ID= ...

Najsodobnejši enološki laboratorij v Sloveniji - Kmetijski inštitut

kromatografija (LL GC-MS). • Glutation v grozdnem soku in vinu – tekočinska kromatografija (HPLC-FLD). • Hlapni tioli v vinu (3MH, 3MHA, 4MMP) – plinska.

raba fitofarmacevtskih sredstev - Kmetijski inštitut Slovenije

and conditions required for the reaching of goals set which are based on ... Semenska pridelava: herbicid za uničenje (desikacijo) krompirjevke rabijo 1 do ...

Pomen mikroorganizmov pri pridelavi vina - Kmetijski inštitut

predelave grozdja in pridelave vina morajo pridelovalci zagotoviti, da so nekateri ... nizkih temperaturah, vitalen nastavek kvasovk, hiter prvi pretok in močnejše ...

Stroji za spravilo krme na strmini - Kmetijski inštitut

Levi traktor je gorska izvedba traktorja Agromehanika AGT 850 s kosilnico za košnjo ... Rapid REX je ročno vodena motorna strižna kosilnica, ki je primerna za.

Stroji za spravilo krme na strmini - Kmetijski inštitut Slovenije

Levi traktor je gorska izvedba traktorja Agromehanika AGT 850 s kosilnico za košnjo ... Rapid REX je ročno vodena motorna strižna kosilnica, ki je primerna za.

Sortni izbor krompirja v letu 2019 - Kmetijski inštitut

poznejše sorte, med zgodnjimi pa za tiste, ki oblikujejo manjše število debelejših gomoljev. Ena takih je ... Kmetijski inštitut Slovenije preskuša sorte krompirja v mikro poskusih v petih ponovitvah na več krajih po ... MARABEL. 7 srednji, okrogli.

PIPAN, Barbara, SINKOVIČ, Lovro. Naš fižol - Kmetijski inštitut

Emergo in Kostanjevka; nizki stročji fižol Berggold, Brittle Wax, Marconinano, Čirokejski voščenec, Topcrop, Višnjevec in Starozagorski čern; nizki fižol za zrnje ...

Pomen mikroorganizmov pri pridelavi vina - Kmetijski inštitut Slovenije

predelave grozdja in pridelave vina morajo pridelovalci zagotoviti, da so nekateri ... nizkih temperaturah, vitalen nastavek kvasovk, hiter prvi pretok in močnejše ...

Virus vinske trte sivi pinot - Kmetijski inštitut

Taksonomska uvrstitev: rod Trichovirus, družina Betaflexiviridae. Status (EU, EPPO): Patogen ni uvrščen kot karantenski organizem. Geografska razširjenost: ...

zmanjšanje soli vk škem pršutu - Kmetijski inštitut Slovenije

temu sledi podaljšano soljenje ali po itek ter nato sušenje in zo- renje (Scolari in sod., 2003). Edini dovoljeni dodatek v predelavi kraškega pršuta je morska sol, ...

Virus vinske trte sivi pinot - Kmetijski inštitut Slovenije

Taksonomska uvrstitev: rod Trichovirus, družina Betaflexiviridae. Status (EU, EPPO): Patogen ni uvrščen kot karantenski organizem. Geografska razširjenost: ...

Sortni izbor krompirja v letu 2019 - Kmetijski inštitut Slovenije

poznejše sorte, med zgodnjimi pa za tiste, ki oblikujejo manjše število debelejših gomoljev. Ena takih je ... Kmetijski inštitut Slovenije preskuša sorte krompirja v mikro poskusih v petih ponovitvah na več krajih po ... MARABEL. 7 srednji, okrogli.

Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih ... - Kmetijski inštitut

Strunjan, 1995 - 1998. 28. Purissima, 2004 - 2006. 42. Kaki. Sadjarski center Bilje, 2010. 3. Jagoda. Brdo pri Lukovici, 2014. 5. Malina. Brdo pri Lukovici, 2014. 2.

Opisna sortna lista za krompir za leto 2015 - Kmetijski inštitut

Opisna sortna lista za krompir 2015 je tretja v nizu opisnih sortnih list ... OO. 4 31. 12. 2037. Marabel. EU. 15. 7. 8. 3. OV. 2 31. 12. 2023. Monaco. EU. 4. 8. 7. 2.

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva ... - Kmetijski inštitut

listne uši, nekatere prenašajo tudi kaparji in ogorčice. ... Primer: Uporaba česal za zatiranje plevelov je učinkovita, le dokler so pleveli majhni. ... proti naletu žuželk, ograje in električni pastirji proti divjadi) oviramo vstopanje ŠO na prideloval-.

aronija, dren, goji, sibirska borovnica in šmarna ... - Kmetijski inštitut

V prvem delu so od manj poznanih jagodičastih sadnih vrst predstavljene aronija, dren, goji jagoda, sibirska borovnica in šmarna hrušica. Predstavitev je ...

Pitanje o pronalaženju smisla života vječno je i ... - DOBRO institut

novi medij nije uspio dokinuti prethodni: film nije dokinuo kazalište, elektronička ... sljedeća u istome postotku djela Divlji konj Božidara Prosenjaka, Bambi, Felix ...

Za večjo pravičnost šolskega sistema v Sloveniji - RIC-a

5 dec 2017 ... tak kazalnik vključil v sistem in omogočal analize pravičnosti in enakosti šolskega sistema ter boljši vpogled v kakovost in pravičnost slovenskih ...

REJA GOVEDI, DROBNICE, PRAŠIČEV IN PERUTNINE

angus, hereford, belo-modro belgijsko govedo... SLIKA 5: Bik mesne pasme. − Pasme govedi kombiniranih lastnosti rejci uporabljajo za prirejo mleka in.

10 korakov za kakovostne izdelke iz kmečke reje prašičev

Za kakovostno meso in izdelke, je korektno, da pri izganjanju živali iz hleva izkoristimo ... počasi dvignite bat polnilke, dokler se masa ne pojavi na površju;.

predelava plastičnih mas - Razvoj UPD 2017

samostojno učenje o plastiki in predelavi plastike. Ključne besede plastika, termoplasti, duraplasti, elastomeri, ekstruder, brizganje, termoformiranje, recikliranje ...

predelava atx motorja - Osrednja knjižnica Celje

6 mar 2019 ... 4) Končni izdelek se bo lahko primerjal z 80 kubičnim Tomos ... APN 4, APN 6, ATX 50, CTX in BTX, saj med sabo vsi deli večinoma pašejo,.

Hitra predelava organske snovi - Slopak

primanjkovati ali če temperatura v kompost- nem kupu pade ... v katerih je kompostiranje potekalo že pred zimo. ... sveže pokošene trave, stlačene na kompost,.

Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. Brnčičeva ...

15 jun 2011 ... Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.. Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče, T: (0) 1 560 91 50.

Predelava žit do končih izdelkov - Biotehniška šola Maribor

Trdi krokant (grilaž). Sladkor talimo ... Izdelki: keksi, čajno pecivo, pite, torte, rezine, podlage, deserti. Medeno testo ... maso), okraski, baiser torta, tortne podlage.

Diapozitiv 1 - Kmetijski zavod - Celje

očesom ali povečevalnim steklom. • Uši, tekuti in zolji- z natančnim pregledom kože in dlake, krtačenjem na določenih mestih (za ušesi, na vratu, podpazduhami ...

proizvodi 2018 - Kmetijski center Lah

kosilnic boste našli tudi genialne kosilnice Husqvarna Automower® in eno najtišjih rider kosilnic na svetu – akumulatorsko rider kosilnico Husqvarna.

oddaja malih oglasov - Kmetijski oglasnik

Mali oglas, ki ga fizična oseba odda na spletno stran www.kmetijskioglasnik.si je plačljiv. Fizične osebe, ki so naročniki revije Kmetijski oglasnik so upravičeni ...

Veliki kmetijski katalog - Semenarna Ljubljana

žita dopolnjuje tudi zgodnja setev krmnega graha in kasnejša setev soje ... grah, soja, oljna buča, oljna ogrščica, krmna pesa, ... jari krmni grah (setev pomladi).

1 Njivska preslica - Kmetijski zavod - Celje

Značilnost izvlečka njivske preslice (508) je njegovo proti glivično delovanje, o katerem je govoril tudi dr. Rudolf Steiner na svojem kmetijskem tečaju leta 1924.

ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH ŽIT - Kmetijski zavod - Celje

26 mar 2018 ... HUSSAR PLUS jodosulfuron-metil natrij 5. % mezosulfuron 7,5%. 0,2 l/ha ozimna pšenica, rž in tritikala. 0,15 l/ha jara pšenica in ječmen.

ZATIRANJE PLEVELOV v KORUZI - Kmetijski zavod - Celje

19 apr 2012 ... Prednost tega načina je, da herbicid izberemo in uporabimo šele po ... CAMBIO bentazon 32 %. dikamba 9 %. 2,0-3,0 l/ha. - tretiramo v času,.

VARSTVO VINSKE TRTE v letu 2015 - Kmetijski zavod - Celje

2 apr 2015 ... °C. Delujejo tudi proti oidiju. Močljivo žveplo v ... Galben M ali. Gett ali. Melody combi WG ... Fantic F WG, Galben M, Galben C in Ridomil Gold.

VARSTVO VINSKE TRTE v letu 2013 - Kmetijski zavod - Celje

20 mar 2013 ... akarinoza erinoza. Kumulus DF ali. Thiovit Jet ali. Žvepleno-apnena ... akarinoza in erinoza. Antracol ali. Delan 700 WG ali. Folpan 80 WDG ali.

Pitanje i odgovor br. 11

7 мар 2016 ... Истовремено, спортски под је најбитнија ставка у једној спортској, школској фискултурној сали и испуњавање овог стандарда би био.

PITANJE PRIJATELJSTVA

PITANJE PRIJATELJSTVA. Tajna ljubavi je u tome da ona povezuje takve od kojih bi svaki mogao biti za sebe, a ipak nije i ne može biti bez drugoga. Schelling.

KINESKO PITANJE

Kinesko je mišljenje vazda proži- mala nepokolebljiva ... Klasički kinesko mišljenje očituju na pr. riječi ... Ali nije samo vlasništvo istočne kineske želje- znice ...

Homersko pitanje

Homersko pitanje. 1. HOMER. 1.11me. Homerje prema tradiciji, ime slijepog grčkog pjesnika, čija se djela (ponajprije dva junačka epa, Ilijada i Odiseja) uzim~u ...

Početno Pitanje

PITANJE: Koji je plemić, pastorak Roberta Dadlija i nekadašnji ... ispita u gimnaziji Lengli strit u 1985, zapravo najbolji u minulih petnaest ... Ni „plivanje“ nije istina u strogom ... ma za skijanje, boce s kiseonikom i ronilačko odelo. Liči na.

Šuma ili potkornjaci, pitanje je sad!

Smrekov potkornjak - Ips typographus L. - pošast je današnjice smrekovih šuma. Osobito je čest u zemljama srednje Europe i Skandina vije, koje su bogate ...