Navodnjavanje - Osječko-baranjska županija

Sustav navodnjavanja „kap po kap“ ... lokalizirano navodnjavanje (kap po kap i mini rasprskivači); ... (derivat nafte), to je i investicijska cijena uređaja velika.

Navodnjavanje - Osječko-baranjska županija - Srodni dokumenti

Navodnjavanje - Osječko-baranjska županija

Sustav navodnjavanja „kap po kap“ ... lokalizirano navodnjavanje (kap po kap i mini rasprskivači); ... (derivat nafte), to je i investicijska cijena uređaja velika.

Znamenja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska županija

Grb i zastava jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave utvr|uju ... Ovaj grb podijeljen je @upaniji u trenutku pripajanja Slavonije prostoru pod vla{}u ...

t -'r - Osječko-baranjska županija

Izo-građenje Konzalting d.o.o., Dunavska 43, Osijek i. 2. ... Zajednica ponuditelja: Fasader boja d.o.o., Vilajska 9, Osijek i Plastomet, obrt za plastičnu i metalnu ...

kopački rit - Osječko-baranjska županija

19 ruj 2019 ... parkom Dunav-Drava iz Mađarske prstenovano 10 mladih orlova. • monitoring ... vodostaj Dunava u Vukovaru u navedenom razdoblju nije uvjetovao provedbu niti jednog stupnja obrane od ... Drava–Vrbovka: P.S.≥ 500 ...

Agroekonomika - Osječko-baranjska županija

Ružica Lončarić, Krunoslav Zmaić, Snježana Tolić, Tihana Sudarić,. Igor Kralik, Davorin Turkalj, Jelena Kristić, Ana Crnčan. AGROEKONOMIKA priručnik.

županijska - Osječko-baranjska županija

4 tra 2019 ... I. gimnaziju Osijek, Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Regionalni cen- tar za distribuciju voća i povrća, Gospodar- ski centar Osijek ...

REPUBLIKAHRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ...

Valpovo, I. L. Ribara 6. 104677866, Valpovo. 4. MARKO JUKIĆ. Hrvat. Valpovo, Augusta Šenoe 55. 103676304, Valpovo. 5. RUDOLF FUDERER. Hrvat.

izvje š ć e - Osječko-baranjska županija

Centru za socijalnu skrb Osijek. 1.050.820,00 kuna ... obveznika plaćanja cijene skrbi ili temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, te prihodi ostvareni od.

Ugovor - Osječko-baranjska županija

njihovom poretku kako je propisano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta. Idejni projekt mora biti izrađen u formatu koji omogućava promet, ovjeru ...

Tabela III - Osječko-baranjska županija

PU osječko-baranjska ... osječko-baranjska svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. ... Omalovažavanje policijskih službenika MUP.

SUO Karanac - Osječko-baranjska županija

20 srp 2012 ... Građevine za smještaj životinja. Farme za uzgoj teladi Karanac udaljene su minimalno 650 metara od državne ceste D212 (Kneževi. Vinogradi ...

Vina - Osječko-baranjska županija

Đakovačka vina te Feravino. Od manjih proizvođača među najpoznatije se ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. Osijek-baranja county ...

Untitled - Osječko-baranjska županija

Centar za kulturu knjižnica, Čepin. Naziv programa. Izdavanje knjiga Malva i Tri priče. Nabava knjižne i neknjižne građe. Knjiga: Hrvatska nagrada za mir-deset ...

statut - Osječko-baranjska županija

škole “August Harambašić“, Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Škola), ... rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, Osnovna škola „August Harambšić“, Donji.

Vuka - Osječko-baranjska županija

Ovom Odlukom Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Vuke-Drave-Dunava. "Vuka" p.o. Osijek upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku ...

zapisnik - Osječko-baranjska županija

30 sij 2020 ... Ivana Katavić. Milardović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 12. Kata Kovačević, v.d. pročelnika. Upravnog odjela za opću upravu, ...

Stambeni krediti - Osječko-baranjska županija

u projektu "Stambeni krediti u funkciji ... na stambene kredite u okviru provedbe projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja ... Osijek, 26. ožujka 2019. Župan.

ponudbena dokumentacija - Osječko-baranjska županija

Dimenzije rukometnog igrališta iznose 20,0x40,0m. Širina svih crta na rukometnom igralištu iznosi. 5cm osim gol-crte koja između vratnica iznosi 8cm. Sve crte ...

proizvodnja mesa - Osječko-baranjska županija

kao što su tržišne prilike, posebice na odnos cijena stočne hrane i stočarskih proizvoda. ... svinjskoga mesa iz onih zemalja u kojim se obavlja cijepljenje protiv svinjske kuge. 1.3. ... prirasta i što kvalitetnije svinjske polovice i meso. 6.3.1.

Proizvodnja mlijeka - Osječko-baranjska županija

Marcela Šperanda, Davor Kralik, Mislav Đidara, Krunoslav Zmaić ... Bolja opcija od odvojenoga hranjenja silažom i koncentratom za hranidbu krava nakon ...

javni natječaj - Osječko-baranjska županija

24 tra 2015 ... Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva ... Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama. 4. ... Societe Generale Splitska banka d.d. i.

BROSURA 11-one page.cdr - Osječko-baranjska županija

DOWNLOAD CROATIAN LANDMARKS APP FROM GOOGLE PLAY ... Županije ima 7 gradova (Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, ...

Tradicionalnih okusa - Osječko-baranjska županija

tradicionalnoj kuhinji. Uz spomenute specijalitete, u ponudi su i razna jela od mesa i divljači, pašteta od riječne ribe, domaći kruh, kao i popularni smuđ a la orly.

Kontesa Dora - Osječko-baranjska županija

6 lis 2006 ... o osnivanju Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora". I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za trajno ...

Temeljem članka 10 - Osječko-baranjska županija

sudjelovanje u izradi Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, u suradnji s MZOE i. JLS;. - poticanje ... 5. Našice. 26.03.2018. Da. 6. Osijek. 11.04.2018. Da. 7. Valpovo. 23.12.2014. Da. 8. ... Petrijevcima ima Gradnja d.o.o., a Unikom d.o.o. iz Osijeka ima dozvolu za obavljanje djelatnosti ... otpada, raspored odvoza.

Zadruga za XXI. stoljeće - Osječko-baranjska županija

U to vrijeme u Hrvatskoj djeluje oko 200 poljoprivrednih zadruga. Nakon promjena i ... Industrijska zona bb, pp 74, Đakovo. Kontakt: (031)840 ... PLODINE. Bjelolasička 29, Čepin. Kontakt: (031)383 288. Upravitelj: Gojko Leventić. PLODOVI ...

izvješće o izvršenju - Osječko-baranjska županija

Slovački centar za kulturu Našice Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu ... 1.000,00. 1.000,00. 125. Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi Etno media,. Đakovo ... Neriagi i nerikomi tehnika u keramici. 2.000,00 ...

XIV Osječko-baranjska županija - Ministarstvo znanosti

20 pro 2019 ... Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek ... Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek ... Umjetnička škola Beli Manastir, Beli Manastir.

osječko – baranjska županija (031) - Zeleni telefon

Franje Kuhača 9. 031 229 216 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I PROMET. Franje Kuhača 9.

informacija vodoopskrba - Osječko-baranjska županija

Vodovod Osijek d.o.o. - Osijek ima jedinstvenu razvodnu mrežu i 1 zonu opskrbe te pokriva ... (Izvor: Strategija upravljanja vodama, Zagreb 2009. god.).

PROSPEKAT EKOLOZI.cdr - Osječko-baranjska županija

ratarske kulture krmne kulture vo arstvo ć ljekovito bilje povr eć. Struktura ekolo ke sto arske proizvodnje Osje ko-baranjske upanije u 2004 š ž č č mlije ne krave.

2014. godine - Osječko-baranjska županija

8 lip 2010 ... mjerenja u državnoj, županijskoj i gradskoj (Osijek) mreži za praćenje kakvoće zraka, mjerenja ... ruža vjetrova u Osječko-baranjskoj županiji.

glazbeni program - Osječko-baranjska županija

porazio je čitavu filistejsku vojsku pa su filistejci podmitili Dalilu da zavede Samsona kako bi otkrila tajnu njegove snage. Opasna zavodnica Dalila je nakon ...

mr. sc. Davor Brun~i} - Osječko-baranjska županija

Osje~ko-baranjska `upanija / Osijek-Baranja County. Osijek, Trg Ante Star~evi}a 2. Prijevod / Translated by mr.sc. Tihomir @ivi}. Grafi~ki prikazi / Graphics.

Teme zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

1. teme koje se tişu razlişitih sastavnica okoliša (vode, tlo, zrak, bioraznolikost) ... područja gdje se izgradnjom promijenio režim otjecanja i čistoća oborinskih voda. ... Tablica 111. jasno ukazuju na nejednoliku zastupljenost dobnih razreda ...

Zupanijska kronika 224.indd - Osječko-baranjska županija

31 pro 2013 ... Mladi reprezentativac Ante Kuduz kod župana Šišljagića. ŽUPANIJSKI PROJEKTI. Projekt Wine Tour: Postavljena turistička info točka u Belom ...

Elaborat zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

Zeleno polje – cestovni most) u gradu Osijeku Hrvatske vode i Grad Osijek, pristupile su ... PJEŠAČKI /BICIKLISTIČKI/PRIJELAZ IZVAN RAZINE. MOST ...

Zupanijska kronika 221.indd - Osječko-baranjska županija

15 svi 2013 ... Našice 20. travnja * Beli Manastir 27. travnja * Izložba vina Županije * Središnja proslava u ... Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) svečano.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST HARAMBAŠIĆ». DONJI MIHOLJAC. Prilaz stadionu 1. Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073.

biljeznica 3 izdanje.indd - Osječko-baranjska županija

Poduzetnička bilježnica pruža cjeloviti pregled svih potrebnih informacija (što je potrebno ... vaša tvrtka, kako ćete poslovati (pravni oblik, vlasništvo, radno vrijeme. ... U nastavku su navedeni minimalno-tehnički uvjeti za rad8 kojima moraju ... inkubatoru BIOS (Osijek) ili Poduzetničkom inkubatoru OSVIT (Donji Miholjac), a.

Vinarija Đakovačka vina - Osječko-baranjska županija

ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. ... Restoran, smješten odmah pored vinarije, nije tek nadopuna ponude, nego je riječ o ...

osječko-baranjska županija regionalni operativni program

Đakovo (D7); sabirne ceste (Slatina-Donji Miholjac-Josipovac D34, Požega-Pleternica-. Đakovo (D38) ... kao što su DIK Đurđenovac i Mobilia. Na svjetskom ...

Zupanijska kronika 241-242-web.indd - Osječko-baranjska županija

15 velj 2015 ... Županijska smotra pjevanja u Strizivojni * Advent u osječkoj Tvrđi * ... potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015.

Slobodna zona Osijek d - Osječko-baranjska županija

Osnivači Slobodne zone Osijek d.o.o. su Osječko – baranjska županija, Slavonska banka Osijek,. Niveta Osijek, Saponia Osijek, Zračna luka Osijek i Tranzit ...

Zupanijska kronika 231-232.indd - Osječko-baranjska županija

15 tra 2014 ... županije u okruženju u vrijeme donošenja odluke o sanaciji odbile osigurati sredstva, ... Privredna banka Zagreb d.d. dostavila je. Osječko-baranjskoj županiji ... ba nezaposleno, što je 26 posto radno sposobnog stanovništva.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR ...

zaštite. 1:25.000. 4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Gradsko naselje Beli Manastir. 1: 5.000. 4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Naselje Šećerana. 1: 5.000 ...

Natječaj ideja 2019 - Osječko-baranjska županija

30 ruj 2019 ... Županijska komora Osijek, Kanaan d.o.o. Donji Miholjac i Vuka d.d. Osijek. 2. UVJETI ZA PRIJAVU. Pravo prijave na natječaj imaju:.

zupanijska kronika 207-208.indd - Osječko-baranjska županija

30 lip 2012 ... Osječki polumaraton "Nike Ferivi". PODSJEĆAMO NA PROPISE ... Odabrani pro- jekti uvrštavaju se u katalog razvojnih projekata. Županije.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Osječko-baranjska županija

11 tra 2018 ... Fincon j.d.o.o., K. Tomislava 90, OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PS. 31433, 385 31271904,. Kapelna. Podgorač, 87279661894, 19-. 07042018.

Zupanijska kronika 279h.indd - Osječko-baranjska županija

31 lis 2018 ... fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vrijednosti 6,881 ... vatskih kompanija koje izvoze ili podupiru izvoz prije sedam godina osnovao je tjednik Lider, a njihovi ... zahvale hrvatskim braniteljima za sve što su učinili da bi mi danas ... U povodu Dana Svih svetih, a u znak sjećanja na sve poginule ...

Zupanijska kronika 274f.indd - Osječko-baranjska županija

31 ožu 2018 ... Uručenje ruža i bombonjera te čestitke svim nazočnim damama ... su maksimalno pomoći u definiranju linija i ekonomske cijene pri- ... četiri slavonska župana da podrže inicijativu te odazovu se na sastanak u Zagrebu.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR IZRADIO

budući je prostor cijele Baranje pa i Grada Beli Manastir bio privremeno okupiran ... 15.698. 2.600 Pulmotološka, radiološka. 180. 43. 2. Ljekarna. Beli Manastir,.

Zupanijska kronika 227-228x.indd - Osječko-baranjska županija

15 pro 2013 ... iznosu od 480.000 kuna, udrugama građana (in- validima, djeci s ... svoje imovinske kartice ili promjene u njima, iako su to bili dužni učiniti, ...

Zupanijska kronika 229-230w.indd - Osječko-baranjska županija

30 lip 2014 ... ver Osijek, za kupovinu novog laserskog graver- skog stroja, 20.000,00 kuna, Braniteljska zadruga. Pčelarstvo Gat, za ulaganje u kupovinu ...

obrtnička škola osijek statut - Osječko-baranjska županija

spreme za zanimanje: pekar, mlinar, mesar, stolar, kožar, krznar, obućar, ortopedski obućar, galanterist, pediker, frizer, fotograf, autolakirer, tapetar i dimnjačar.

Zupanijska kronika 260-261o.indd - Osječko-baranjska županija

15 tra 2016 ... opštini Petrova Slatina (za sufinanciranje obnove crkve Rođenja Presvete ... Nakon ranije stečenog statusa "Rodilište pri- jatelj djece", Opća ...

republika hrvatska osječko-baranjska županija ... - Grad Osijek

30 svi 2016 ... U 2015. održani su izbori za Sabor RH, provedene su aktivnosti vezane za ... Projekciju za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 442.120.000,00 kn. ... poduzetničke kredite iz programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti ...

republika hrvatska osječko – baranjska županija grad osijek ...

„Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2017. po ... Kako su se istodobno održali izbori za tijela Grada Osijeka i tijela Osječko-baranjske županije ... Odluka o uključivanju Grada Osijeka u Projekt „Lokalni projekti razvoja-.

Javna priznanja OBZ 2016 KB.indd - Osječko-baranjska županija

INA Trgovina Poslovna jedinica Osijek, PZh. 1996. ... za suočavanje sa stoljetnom folklornom baštinom izraženo ne samo glazbom već i odjećom. ... Otvaranje Poslovno trgovačkog centra Portanova u Osijeku u ožujku prošle godine po-.

Zupanijska kronika 269_final.indd - Osječko-baranjska županija

31 lis 2017 ... Mato Ravlić, Slavoniju DI d.o.o. u Slavonskom Brodu vodi njegova kći Martina Ravlić Janković,. Đakovo hrast d.o.o. vodi sin Mato Ravlić, ...