VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

(ker se je zaslišanje zavleklo), da je bila ta prevara ... izmišljeno Mico Čurm za Giovannija Maria Gollia. ... duši hirajo ali celo pomrjo; dežela naša pa mora pla-.

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory - Srodni dokumenti

ZGODOVINO st. - SIstory

stoletja kasneje se govori o ciganski nadlogi, o ciganski kugi, o »delomrzni in tuji lastnini skraj- no nevarni sodrgi«.42 ... 1897 umak- nila v ozadje in na ...

ZGODOVINO št. 2 - SIstory

ši, tuje še iskrica upanja. Jaz razstavim na vsak način, tudi v slučaju, ... The Castle of Devin, The Spring, The Larch Tree,. Kamnitnik, The View from my Window, ...

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

(ker se je zaslišanje zavleklo), da je bila ta prevara ... izmišljeno Mico Čurm za Giovannija Maria Gollia. ... duši hirajo ali celo pomrjo; dežela naša pa mora pla-.

časopis za zgodovino in narodopisje - SIstory

12 feb 1993 ... Njihov glavni predstavnik je bil Janez Kapistran. (t 1456), ki je ... avstroogrski vojni upravi v Črni Gori, bil povišan v podpolkovnika in imenovan.

MfßfP0L ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE - SIstory

deli za Štajersko, v katerih imajo arheološke najdbe iz tega območja svoj ... gradivo predelovali že mariborski Zidje pred lotom 1497 za svoje nagrobnike, ... so znebi te navlake, ki je ni hotela nrevzeti •••••• livarna, je cestna uorava, ... nega življenja«71 in da je Pavel Turner objavil karakteristično socialno »sliko iz stolice.

PISAVA SKOZI ZGODOVINO

Egipčanski hieroglifi. • Kitajska pisava. Iz piktografije, ki je upodabljala le predmete, se je razvila ideografija, ki je začela predstavljati tudi pojme. Risba očesa ni ...

Zbornik za umetnostno zgodovino - SUZD

kralj že razjahal. Med spremstvom pohoda Sv. treh kraljev so še mnogi, ki so skr- beli za varno in udobno potovanje kraljev. Ob kraljevem konju v tretji poli stoji ...

Kaj je transakcijska analiza? TA skozi zgodovino

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti (razlaga nam kako smo ljudje strukturirani kot osebnosti) in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in ...

Pobeg v zgodovino čarovništva - Občina Cerkvenjak

26 apr 2018 ... la legendarno skladbo »Še eno run- do daj, točajka«. »Volim Jožeka« pa je namesto Složnih bratov izvedla njihova postavna nečakinja Irena.

slovenija v jugoslaviji - Inštitut za novejšo zgodovino

Slovensko zgodovinopisje je na dejstvo, da je bila Jugoslavija država, v kateri s(m)o ... je delovala oziroma živela in kako s(m)o v njej živeli. Kot so bile takrat, ...

ODDELEK ZA ZGODOVINO 1920–2010 OB DEVETDESETLETNICI

1 jun 2011 ... vino, 1975 v PZE (pedagoško znanstvena enota) za zgodovino, ... huta Slavica, Stergar Janez, Šajn Tomislav, Zakrajšek Božidar, ... Špiček Petra, Tepina Daša, Tiršek Nika, Trstenjak Dejan, Uršič Irena, Valand Janez, Vo-.

borec 635–638 revija za zgodovino, antropologijo in književnost

Pozimi 1940–1941 je Kulturbund pripravil še tajni popis celotnega premoženja ... nogometna blaznost s stadiona Maracanã, vmes skok v kakšen tempelj ... vire neenakosti tovrstna reprezentacija obravnava kulturo nasilja in tragedije ... brazilska vlada je nadnje poslala vojsko, ki jih je pobila vse do zadnjega; še istega leta ...

Zgodovino železnic na Slovenskem si lahko tudi prenesete.

je verjetno prva gozdna železnica na svetu. ... Steče dobava lahkih štiriosnih dizelelektričnih lokomotiv serije ... 11. aprila parna lokomotiva 33-110 na zadnji,.

nastanek multinacionalnega podjetja skozi zgodovino - Univerza v ...

V vojnah so se oblikovale tri poglavitne države: Sirija, ki ji je vladala dinastija Selevkidov, Egipt, ... Mladi John D. Rockefeller je ustanovil podjetje Standard Oil.

Bosna in Hercegovina - območje konfliktov skozi zgodovino

savsko poreĉje, le nekaj tokov, med njimi Neretva, pa se izliva v Jadran. V BiH prevladuje ... http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/ Analize/2007/latinica/037.html (17.05.2012). STRUGAR ... Hercegovka in kot drugo, sem Hrvatica. Moj jezik je.

šola skozi 40-letno zgodovino - OŠ Slivnica pri Celju

... Leber Aleš, Lesjak Anita, Leskovšek. Branika, Lipovšek Srečko, Mihevc Katja, Miklavčič Lidija, Novak Franci, Pantner Branka,. Penič Anita, Pevec Bernarda, ...

priroËnik za uËitelje za zgodovino za 9. razred osnovne ... - Devetletka

Francozi so bili prepričani, da Nemci ne bodo mogli zavzeti Francije, saj jih je varovala Maginotova linija, ki se je raztezala v dolžini okoli 90 kilometrov vzdolž ...

Vladimir Žumcr, Valorizacija dokumentärnega gradiva za zgodovino ...

Vladimir Žumcr, Valorizacija dokumentärnega gradiva za zgodovino, znanost ... čuvanja i na kraju, s obzirom na službeno, državno i poslovno značenje.

Untitled - SIstory

Holandski katoličani so mu pripo- vedovali, da so pri ... v Gradec, kjer si je kupil Annahof, verjetno z dediščino po očetu, in se umak- nil v zasebno življenje.

2 kronika - SIstory

the territory of the present-day Republic of Slovenia, Prekmurje. Ferenc III ... nama Kalister in Gorup, številka 58, 2010 , želim popraviti eno ... polne gume.

jugoslavija - SIstory

SLOVENIJA - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 / uredil Zdenko Čepič ; ... pometla pod preprogo, vendar je ta živela , kar se je pokazalo v osemdesetih.

zgodovina - SIstory

1849. Februarska revolucija v Franciji. 62. Revolucija v Italiji. 63. Revolucija v Nemčiji. 65. Revolucija v habsburških desolali. 67. Početki vlade Franca Jožefa 1.

Časopis - SIstory

tutor, vena, volta, voltati, žoladija, žmukler; sagama 'orodje, s kterim se dela napustek pri zidu', hrv. saguma 'Gesimsbrett, Schablone', it', sàgoma 'Simswerk'.

Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija - Oddelek za zgodovino

12 dec 2017 ... Marino Badurina. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 12:30—12:45. Archival Research and the Historian of the 21st Century:.

Razvoj uporabe psov v oboroženih silah skozi zgodovino ... - FDV

... urjenje, učenje ipd., sta namreč najbolj pravilna izraz za to dresura psa, kar ... ovratnice z imeni psov kot so Pogumni, Zanesljivi, Dobri ovčar in celo Neuporabni. ... Po drugi strani pa je belgijski ovčar lahko hitrejši in spretnejši in ima tudi za.

a slovene history - SIstory

Noric steel (ferrum Noricum) from the region was highly prized ... Franciscan monastery founded in Koper in 1467 also originated in Zadar. Three years later, a.

URADNI LIST - SIstory

in besedila — Demokratska federativna Jugoslavija — v vseh štirih kotih znotraj okvirja, v hrvatskem, srb- skem, makedonskem in slovanskem jeziku. V sredini je ...

Grad Lože - SIstory

Nabergoj Vida, roj. 27. 5. 1925 v Ložah, bivajoča na Razdrtem ... Zadelj Marija – KLO Podbeže – OLO Ilirska Bistrica – roj. 1933. - Družina Ernest – KOZ Kozjane ...

zgodovinsk časopis - SIstory

u stvaranju potpunije slike o njegovoj poslovnoj aktivnosti. Ako već nije bio ... delovanju v Šempolaju / Rudi Zida rič. Spoznavajmo ... Lesnina, 1979. — 59 str.

A* % ^)p *1' i ds ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ ... - SIstory

voj. obveznici: Vukovič Radovana Dušan, Zlatanović. Stojanče, Svetomii. ... Jovana Đuro, Vidoviić Jove Pero, Vuković Vukote Milan; rez. ml. vodnici: Deurić ...

IC&SfOaj LjubSjans - SIstory

Komar Marija. 29. Zalog: Drašček Anton, Födransperk pl. Gizela. 30. Zg. Šiška: Brcgar Josip, Bregar-Droll. Ncžika, Tekavčič Evgenija. 31. Želimlje: Božja Fran.

Opposition in Slovenia in 1945 - SIstory

31 Oct 2019 ... čena tem vprašanjem, še posebej prvim dvema, ki so najbolj determinirali poli- tični razvoj v Srednji Evropi. Vsa tri vprašanja so bila namreč ...

J/tAO^r * rys СЛВЖБЕВВ BECBBKi SLUŽBENI VJESNIK ... - SIstory

Mihe Josip, Torić Roka Sime, Turk Josipa Marija, Vašić. Vitomira Roman, Vodiička Vicka Neda i Vukić Jakova. Milan; rez. ml. vodnici: Kučan Ivana Ivan, Pavelić ...

S-0 M СПУЖБЕНК ВЕСИИК1 SUPlBENl VJESNIK ... - SIstory

Martin i Ivanić Đure. Nikola;. Kliska Dane Sto>anka i Sedmak Antuna Liubica: voj. obveznici: Tre.šnjić Marka Joco, Vućenik Vinka. Franjo, Zdelar Ninka Đuro i ...

kongresni trg z okolico do presernovega trga - SIstory

poti med Tromostovjem in Cevljarskim mostom poskusila vzpostaviti vizualno ... zahodu vzporedno z Veselovo ulieo in pod juznirn traktom ursulinskega sa- ... je imela pivske sobe v prezidanem jarku starega emonskega obzidja. ... Tedaj je stopil v veljavo nov trzni red, ki je uvedel dnevne ali tako imenovane »male« trge.

letopis muzeia narodne osvoboditve lrs - SIstory

kumenti in slike iz naše revolucije čakajo v depojih na trenutek, ko bodo lahko ... šiča, Miho Marinka, Vido Tomšičevo in Pepco Kardeljevo. 11. ... seznam vsega, kar na slovenskih tleh pride v okvir spomeniškega varstva iz dobe. NOB.

Zgodovina otroštva / History of Childhood - SIstory

hrbtnim naslonjalom iz dveh ločno ukrivljenih palic kot znani stol št. ... okusu.86 Njegovi privrženci so postali stalni kupci v trgovinah firme Ikea v sosednjih ... razstavi.96 Predlaganih je bilo več velikosti, preklopni sedeži za lažje vstajanje in ...

primorski slovenski biografski leksikon - SIstory

Oče Miroslav, pekovski mojster, mati ... LEVAK. 284. LESTAN Veronika (Vera), kulturna delavka in pesnica, r. 3. febr. 1908 v Mirnu ... LOGAR Miroslav, učitelj in glasbenik, r. 9. sept. ... (z bibliografijo); Cv. A. Kristan, IdrR 4/1959, 53-. 58. B. Mar.

СЛОДШНИ 8ЕСНИК ПРЕЗИЛИЈУМА НДРОЛНЕ ... - SIstory

Ra miz, Cuca Adama Tripo, Cenerić Tome Petar, Seharić. Veljko, Bogetić Airoja ... Jerman Ernesta Anton, Jelovnik Jožefa Rudolf, Kač. Martina Albin, Krajsek ...

ft & </ СЈШЖБЕВВ ВЕСВВК Л, SLIIŽBENI VJESNIK ... - SIstory

đenović Milioa Miloš, Momčilović Rade Ilija, Pofuča Luke. Dušan, Pekec Milana Đuro i ... Marković Jorfoa Bruno, Cucera Mateja Giovaura, Jar- das Ivana Ivan.

00524 I * ПРЕЗИЛИЈУМА НАРОЛНЕ СКУПШТИНЕ ШНРЈ ... - SIstory

Ljudevit, Kemfelja Tome Vjekoslav, Kuren Franje Juraj. Lovrenčić Ivana Đuro. ... znik Ivana Rihard, Bolkovac Matije Matija, Brozičevič. Ivana Franjo, Burić Ivana ...

вшжбенивесиик * , službeni vjesnik президијума ндродне ... - SIstory

Nanmović Predraga Ljubiša, Stojanović Đorda Vojislav,. Savić Čedomira Vasilije, Tkalac Petta Ninko, Abazović Ha- lirna Remzija, Vlajni'ć Vase Jelen®, Jeremić ...

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE dokumentacija ... - SIstory

17 okt 1996 ... Viktor Vauhnik, Zorka Cekič-Maležič, Niko Hudoklin,. Franc Dejak, Tone Oblak, ... Zdenka (Konrad Pevec), /str. 26/ Njegovo delo je bilo ... udarni bataljoni niso nikdar doživeli v borbi večjih porazov. Ponavadi so se partizani ...

Aitied Airmen and Prisoners ol War rescued by die Slovene ... - SIstory

160. Phillips Rex, sgt. 58400828, 411 West Commanche, Norman, ... Bennet Norman, 2nd lt. 0-722424, 209 S. O. ... Horoard H. Harwey, sgt. 19094847, 205 ...

priznanje i pravda za herojstvo i stradanja naseg naroda - SIstory

Pevaj sva krvava kroz njive i luwe. Na zvezda sin ... Srbijo med pravoslavno ljudstvo, da s tem. Ta optužba ... poroduDA V Srbijo v plombiranih vagonih za zivino,.

SKUPSCINE SR SLOVENIJE IN SKUPŠČINE SFR ... - SIstory

13 okt 1981 ... Krapež' Slavko Polanič, Milena Pirher, Vukadin Nedeljkovič,. Andrej Briški, Milan ... strokovno nesprejemljivo, da se gradnja tega objekta odloži ...