Bijela knjiga - Ministarstvo zaštite okoliša

10 svi 2019 ... Bilančne rezerve nafte i kondenzata u RH od 2000. do 2017. godine. 0 ... spremnika kod većih sustava, kako bi se toplinska energija proizvedena u ljetnim mjesecima ... razvijaju nove, poboljšane, jeftinije tehnike istraživanja podzemlja i ... energija proizvodi struju neovisno o dobu dana ili vremenskim ...

Bijela knjiga - Ministarstvo zaštite okoliša - Srodni dokumenti

Bijela knjiga - Ministarstvo zaštite okoliša

10 svi 2019 ... Bilančne rezerve nafte i kondenzata u RH od 2000. do 2017. godine. 0 ... spremnika kod većih sustava, kako bi se toplinska energija proizvedena u ljetnim mjesecima ... razvijaju nove, poboljšane, jeftinije tehnike istraživanja podzemlja i ... energija proizvodi struju neovisno o dobu dana ili vremenskim ...

MRRFEU knjiga grafickih standarda - Ministarstvo zaštite okoliša

koje pruža Operativni program „Konkurentnost i kohezija” (OPKK) vizualni identitet i ... sačinjavaju. Logotip OPKK jedan je od pet logotipa za financijsku.

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

gala - Ministarstvo zaštite okoliša

INTENZIVAN UZGOJ PERADI „GALA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ... Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11). ... Iz taložnice postoji preljev putem kojeg se eventualni višak vode izljeva otvorenom.

WIENERBERGER - Ministarstvo zaštite okoliša

5 ožu 2014 ... stroj, blanjalica, stupna bušilica i brusilica te. 12. MAZUTNA STANICA. Mazutna stanica ... akcija koja ostaje na situ časti dodavač odakle ilicu.

mraclin - Ministarstvo zaštite okoliša

7 lis 2019 ... EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU. "MRACLIN". Nositelj zahvata: KAMENOLOM GORJAK d.o.o. srpanj ...

Italikacink doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Italikacink d.o.o., Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – Italikacink d.o.o. –Ne tehnički sažetak.

Metis dd - Ministarstvo zaštite okoliša

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI. PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ. Metis d.d. Podružnica. Kukuljanovo.

Molat.pdf - Ministarstvo zaštite okoliša

četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), a ciljno stanište 1240 - Stijene i strmci. (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

SUO TSH Čakovec - Ministarstvo zaštite okoliša

društvom Belje d.d. kojim postaje vlasnik nekretnina na k.č.br 1216/1, k.o. Vardarac, ... NEMA OCJENE: Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, ...

TLM-TVP, Šibenik - Ministarstvo zaštite okoliša

ljevalicama – čiste otvore na kalupima kroz koje cirkulira recirkulacijska ... uljnih para, pa je za odsis nastalih para instalirana odsisna napa sa ventilator ...

zelovo - Ministarstvo zaštite okoliša

IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANE ST3-1/2 VISOKA-ZELOVO: PROMJENA ... ili masti za podmazivanje za vrijeme rada ili servisiranja vjetroagregata.

orahovica-1 - Ministarstvo zaštite okoliša

ORAHOVICA-1 (KIO Orahovica) 10,75 glina. EX. 2 725 384 t. EX - istražni prostor, eksploatacijsko polje. Unutar eksploatacijskog polja prolazi niskonaponski ...

LISIČIĆ II - Ministarstvo zaštite okoliša

ETAPA eksploatacije na eksploatacijskom polju "Hula kamen" s ... kamena" (zona određena PPUG Benkovac) na području Buković gaj i Lisičić gaj, i prolazi u ...

SLUNJ - Ministarstvo zaštite okoliša

11 pro 2018 ... državne ceste DC1, dionica 011 (Slunj)” izrađuje se u skladu sa ... Temeljem podataka iz Karte staništa RH (Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i ...

banovci - Ministarstvo zaštite okoliša

okoliša za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, postojeća farma purana „Banovci“, sukladno članku. 85. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj ...

LTH Alucast doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Alucast d.o.o.. Uska 1, 40 000 Čakovec. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O. POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA ...

Untitled - Ministarstvo zaštite okoliša

CALCIT LIKA d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7 - prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite ...

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

PIK Vrbovec - Ministarstvo zaštite okoliša

(70 t/dan svinjska klaonica i 45 t/dan goveĊa klaonica) te obradu i preradu mesa kapaciteta 488 t/dan (400 t/dan rasijecanje i 88 ... Dimljena rolana lopatica.

diklo - Ministarstvo zaštite okoliša

27 lip 2016 ... utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te ... vode za ljudsku potrošnju 3 mg/L te promatrajući gorenje tablice gdje.

Premantura - Ministarstvo zaštite okoliša

većina ima komercijalnu vrijednost. Među rakovima (Crustacea) treba spomenuti kozice, jastoge, škampe, običnu rakovicu (Grancevola) i grmalja (Grancipor).

l. za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Kod proizvodnje acetilena kao sirovina koristi se kalcijev karbid koji se doprema u hermetički zatvorenim spremnicima kapaciteta 100 kg. Na taj način sprečava ...

Poljadijske šume - Ministarstvo zaštite okoliša

17 srp 2019 ... obične bukve, sjemenjače običnog graba, kulture zelene duglazije, panjače običnog graba, panjače bagrema i doznaka stabala prethodnog ...

GEOTERMALNA ELEKTRANA - Ministarstvo zaštite okoliša

16 tra 2019 ... mamutovac ili divovska sekvoja Sequoia gigantea Desc. ili ... vidra. Lutra lutra. 1 veliki panonski vodenjak. Triturus dobrogicus. 1 crnka.

sisačko područje - Ministarstvo zaštite okoliša

9 pro 2019 ... RN 2018/031-2 ... od najbogatijih područja u Hrvatskoj obzirom na faunu vodozemaca i gmazova (Hrvatska ... Sezona gniježđenja traje od veljače do srpnja. ... nakon kiše, radi čega je životni ciklus ove žabe sinkroniziran s razdobljem padalina, ... je korišten elektroagregat snage 7,5 kW s mogućnošću lova ...

istražno bušenje - Ministarstvo zaštite okoliša

povezivanja na izvore s većim i ujednačenim količinama zahvata na način kako je to opisano i u planu iz 2001. godine: - veza na glavnom zahvatu izvor Gacke ...

Ferro – Preis doo - Ministarstvo zaštite okoliša

14 stu 2012 ... Tehničko tehnološko rješenje postrojenja. Ferro – Preis d.o.o.. Dr. Tome Bratkovića 2 Čakovec. Studeni, 2012.

Hartmann d.o.o., Koprivnica - Ministarstvo zaštite okoliša

Ministarstvo) Zahtjev za provođenje postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Hartmann d.o.o., Dravska b.b., Koprivnica.

mikro pivovara - Ministarstvo zaštite okoliša

Nositelj zahvata: ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. 10 000 Zagreb, Ilica 224 ... Ekoregija: Panonska. Države. Nacionalno (HR). Obaveza izvješćivanja. EU.

za proizvodnju crijepa - Ministarstvo zaštite okoliša

rade se i specijalni crijepovi i sljemenjaci za te tipove crijepa. Kapacitet tvornice je oko 15 miliona crijepa različitih formata i vrsta. Kvaliteta sirovine i gotovih ...

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I

stupa na snagu 1. lipnja 2017. Danom stupanja ... uvjetima održavanja građevine i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu ... Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada. Narodne novine, br.

ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Ambalaža

21 tra 2015 ... na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obrazac AO1) iz ... stavljene na tržište na Obrascu AO10 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO10) ...

Podturen ELABORAT ZA - Ministarstvo zaštite okoliša

Međimurske vode d.o.o.. Lokacija: Međimurska županija. Dokument br: 14124.4/16/EZO. Revizija: 0. Zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ...

182. 8.3.2. Modernizacija meteorološke motriteljske mreže DHMZ-a . ... Prikupljanje podataka i sustavna motrenja u Republici Hrvatskoj ... Kao važan aktualni dokument koji određuje razvojnu politiku do 2020. godine može se istaknuti.

plan nabave - Ministarstvo zaštite okoliša

13 ožu 2019 ... 2: Dizajn, tisak, lektura i dostava Priručnika o ... sustava za praćenje cijena goriva. 72267000-4 ... Edukativni paketi za provedbu mobilne.

slavonski brod - Ministarstvo zaštite okoliša

Brodska tvrđava (kč.br. 2415/1, 2415/8, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/15, 2415/16,. 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/7 ...

Grad Opatija - Ministarstvo zaštite okoliša

GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE. UTJECAJA NA ...

vjetroelektrana bruvno - Ministarstvo zaštite okoliša

9 ruj 2019 ... vjetroagregata odobrene vjetroelektrane Bruvno (u daljnjem tekstu VE Bruvno), ... Hrvatske ne očekuje promjena srednje brzine vjetra. U ... šumska staništa, koja su prema Karti staništa RH opisana stanišnim tipom „E.4.5.

Strateska studija ... - Ministarstvo zaštite okoliša

Kemijsko stanje vodenog tijela podzemne vode Krška kotlina (VTPodV 1003) je ... još je očuvana obalna vegetacija drveća (HT 44.132 Istočnoeuropska vrba s.

POŽEGA – BRESTOVAC - Ministarstvo zaštite okoliša

22 sij 2018 ... Grafički prikaz C-3: Stanovništvo staro 15 i više godina po Općinama i ... (cestovni smjer Našice – Pleternica – Lužani i brza cesta Brestovac ... velika prostorno-vremenska mozaičnost stanišnih tipova. ... (11) Izvršava se prognoza prometne potražnje i tokova na području zahvata uz akceptiranje utjecaja.

Rudarsko – geološko - Ministarstvo zaštite okoliša

ventil, koji se ugrađuje na dubini od oko 50 m, kao i plinotijesni navojni spojevi (tzv. ... karakterizira antropogeni utjecaj, te s time povezano osiromašenje biljnog i životinjskog svijeta. ... gniježđenja tvori kolonije, često zajedno sa crnom čigrom.

Zaštita od buke - Ministarstvo zaštite okoliša

o Smjernica o zaštiti od buke Agencije za zaštitu okoliša iz Irske i Velike. Britanije ... o kako zaštita od buke čini dio NRT-a i potpada pod ciljeve IPPC direktive.

EZO_Brodski Stupnik - Ministarstvo zaštite okoliša

... BS/2017-102,. Leko –biro d.o.o., Slavonski brod, prosinac 2017. god ... BS/2017-102, koje je izradila tvrtka Leko –biro d.o.o. iz Slavonskog broda. Dogradnja ...