vodič za korisnike potpora iz europskog ... - Europski fondovi

Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama APPRRR-a ... osobi“ kao i unos podataka o kontakt osobi prikazani su na slici 3.12 i 3.13.

vodič za korisnike potpora iz europskog ... - Europski fondovi - Srodni dokumenti

vodič za korisnike potpora iz europskog ... - Europski fondovi

Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama APPRRR-a ... osobi“ kao i unos podataka o kontakt osobi prikazani su na slici 3.12 i 3.13.

VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG ... - APPRRR-a.

FONDA ZA RURALNI RAZVOJ. MJERA 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Upute za popunjavanje prvog Zahtjeva za isplatu (prve rate) ...

vodič za korisnike potpora iz europskog ... - Ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. (navesti naziv projekta/ulaganja). PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. Udio sufinanciranja: 85% EU, ...

vodič za korisnike potpora iz europskog poljoprivrednog fonda za ...

Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama APPRRR-a ... osobi“ kao i unos podataka o kontakt osobi prikazani su na slici 3.12 i 3.13.

vodič za korisnike potpora iz europskog fonda za ... - EU Ribarstvo

Obrazac Zahtjeva za potporu korisnik može preuzeti s mrežnih stranica Uprave ribarstva. (www.mps.hr/ribarstvo), u rubrici Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ...

Državna potpora - Europski fondovi

f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina), ... polutrajne riblje proizvode – marinada i dimljeni fileti, slana i dimljena riba i panirane proizvode;. ➢ Kategorija ...

europski fondovi za hrvatske projekte - Strukturni fondovi

Što su Strukturni i Kohezijski fondovi, Europski fondovi za ruralni razvoj i ribarstvo, ... Regionalne podsektorske projekte – odnosno seoski turizam i proizvodnju ...

1. OPG j - Europski fondovi

2 velj 2015 ... U slučaju da je nositelj OPG-a zaposlen u nekoj drugoj firmi, može li dobiti dodatnih 20% potpore u Mjeri 4.1.? Osoba je mlađa od 40 godina te ...

IPA - Europski fondovi

Operativni program za zaštitu okoliša (Hrvatska). ERDF. Europski fond za regionalni razvoj. EU. Europska unija. FLP. Funkcionalni vodeći partner. BDP. (GDP).

EU fondovi za sve.pdf - Europski fondovi

EU FONDOVI ZA PODUZETNIKE . ... (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te Kohezijskog ... Rekreativni turizam s (obje) strane granice.

zemlje - Europski fondovi

Neka Vam poljoprivrednici prikazani u ovoj brošuri pokažu „svoje“ krajolike kako ... u proljeće prepune medvjeđeg luka. Anita Pintar 17 ... ulja, meda, soli, raznih umaka i namaza – sve s tartufima. ... su lipe u onom maslinovom ulju. I tako, ja je.

Preuzmi - Europski fondovi

PROCJENA RIZIKA I IZRADA MATRICA. ... Radne skupine za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj (KLASA: 022-03/13-04/487, URBROJ:.

NA0113671HRC_002 (1).pdf - Europski fondovi

Vremenske zone. Ljetno vrijeme. Ljetno računanje vremena u EU-u počinje 30. ožujka 2014. te se ure pomiču za jedan sat unaprijed, a završava 26. listopada ...

Upute za korisnike sredstava - Strukturni fondovi

3. ZAHTJEVI I OBVEZE VEZANE UZ INFORMIRANJE I KOMUNIKACIJU O PROJEKTIMA. 3. 4. OSNOVNI ELEMENTI VIDLJIVOSTI VEZANO UZ ESI FONDOVE.

guidance for beneficiaries - Europski fondovi

(ESI FONDOVI). 2.1. Pregled i opća načela. ESI fondovima zajednički upravljaju Eu- ropska komisija i države članice u skladu s načelom supsidijarnosti.

kultura i turizam - Europski fondovi

18 stu 2015 ... KULTURA I TURIZAM. OD IDEJE DO KULTURNO TURISTIČKOG. PROIZVODA. PRIMJERI DOBRE PRAKSE. JESENKA RICL predsjednica ...

moslavačkoj županiji - Europski fondovi

Kostajnica, Kutina, Novska i Petrinja) te 13 općina (Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, ... trokutaste fortifikacijske izgradnje u Hrvatskoj iz vremena ratovanja s Turcima. ... Uz to su se ostvarile prognoze Ceha trgovine da će veliki trgovački lanci ...

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I ...

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA (EFSU). 2. ZAŠTO SU NA EUROPSKOJ RAZINI ...

Ministarstvo turizma - Europski fondovi

uređene javne plaže - plaže koje služe većem broju turističkih objekata i građana. - uređene ... Korisnici ih cijene zbog mira i očuvanih prirodnih kvaliteta ... ležaljke, pedaline, jet-ski, „para-sailing“, daskanje, razne aktivnosti koje uključuju vuču ...

„Izrada Uputa za prijavitelje i korisnike ... - Strukturni fondovi

NN. Narodne novine. OPRLJP. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. OPULJP. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Upute za korisnike sredstava vezano uz ... - Strukturni fondovi

V. Upute za izradu amblema Unije i definicije standardnih boja zastave RH. 16 ... Za projekte sufinancirane u okviru programa Europske teritorijalne suradnje ...

Zakon o mirovinskom osiguranju.pdf - Europski fondovi

Svota mirovine izračunava se tako da se osobni bodovi pomnože s ... osiguranju, za izračun vrijednosnih bodova uzimaju se osnovice od kojih su određene te.

Opći porezni zakon.pdf - Europski fondovi

ostvarene protupravnom radnjom, porezni akt kojim je utvrđena porezna obveza ukinut će se na zahtjev poreznog obveznika. PRIVIDNI PRAVNI POSLOVI ...

INDIKATIVNA LISTA – ZNANSTVENA ... - Europski fondovi

CeNIKS - centar za napredna istraživanja kompleksnih ... Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO ... Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za.

PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ... - Europski fondovi

(1) Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ...

OVRŠNI ZAKON Dio prvi - Europski fondovi

Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine ______ 50. 9. ... Glava dvanaesta OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE ...

STRATEGIJA e-HRVATSKA 2020 - Europski fondovi

Nove tehnologije ubrzano olakšavaju pristup informacijama, istovremeno unapređujući njihova prethodna "analogna" načela. Zajedno s razvojem Interneta, ...

priručnik za poljoprivredna gospodarstva - Europski fondovi

1 tra 2013 ... zah tjev za plaćanja popunjava se preko AGRONET sustava. – za štićene mrežne aplikacije kojoj se pristupa se putem in ter netske adrese ...

listalica - eu porezi.indd - Europski fondovi

15 srp 2013 ... Provjera poreznih brojeva mogu se obaviti putem linka Eu- ropske komisije : www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies odnosno pozivom ili ...

europski fondovi za hrvatske projekte - SAFU

Smjernice o tome kako uspješno razviti europski projekt, te savjete o ... Želim istaknuti da su decentralizirani projekti iz programa CARDS 2003 i 2004, a zatim i ...

Varaždin, prosinac 2010. - Europski fondovi

2 pro 2010 ... Jasenka Požega, Centar za socijalnu skrb Varaždin. Alenka Rezo ... Geotehnički fakultet Varaždin, Visoka elektrotehnička škola Varaždin i Elektrostrojarska ... povezani komplementarni smjerovi razvoja Varaždinske županije.

STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIšTVA - Europski fondovi

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. ... Hrvatska ima poduzetničke potporne institucije za pružanje potpore poduzetnicima koje nisu ...

Registar neporeznih prihoda - Europski fondovi

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana,. NN 77/99, 133/02 i 48/05. Pravilnik o utvrñivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista NN 142/ ...

Pitanja i odgovori potencijalnih korisnika_Mjera 6 ... - Europski fondovi

financira 100 % vrijednosti projekta (mjera 6.3.1.) i to u dvije rate (po 50 %). Podmjere 6.1,6.2 i 6.3 su neinvesticijske podmjere, te je iznos potpore točno ...

Nacionalni program razvitka otoka - Europski fondovi

Položaj, klima i more. Hrvatski otoci obuhvaćaju gotovo sve otoke istočne obale Jadrana i njegova središnjeg dijela, čineći drugo po veličini otočje Sredozemlja.

Istraživački projekt FINANCIRANJE SPORTA U ... - Europski fondovi

15.000. Biljar klub "METALAC". Organiziranje ... koje su u vlasništvu privatnih osoba, primjerice teretane i fitness centri, koje su prije svega u službi ostvarivanja ...

Popis JLS sa statusom potpomognutog područja - Europski fondovi

11 Biskupija. Šibensko-kninska. 38,00%. 1. PP ... Z. 16 Levanjska Varoš. Osječko-baranjska. 40,06%. 1 ... 90 Satnica Đakovačka. Osječko-baranjska. 56,60%. 2.

europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje od 2014. do ...

rarhiju pravnih akata za ESI fondova kako slijedi: • ESI fondovi: kao što je opisano gore;. • Strukturni fondovi: EFRR i ESF;. • Fondovi: tri fonda u okviru kohezijske ...

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi - (www.istra-europa.eu).

Komisija odobrila 26. svibnja 2015. — Programom je definirano 16 mjera koje za cilj imaju povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ...

zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ... - Europski fondovi

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i ...

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija - Europski fondovi

Matični odbori. U prošloj je godini AZVO nastavio s jednom od svojih zadaća koja se odnosi na potporu radu 23 matična odbora koja sudjeluju u izboru u ...

Razvojna strategija PGŽ 2011. -2013. - Europski fondovi

turistička mjesta u kojima se prosječni dnevni godišnji promet u ljetnim ... Lesnina Hrvatska d.o.o.,. 2. ... pristup umirućem, ambulantu za bol i dnevni boravak .

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim ... - Europski fondovi

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) . Elektronička ... nadležno središnje tijelo (primjenjuje se samo za Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu):.

europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje od ... - Europa EU

Oxfordshire, Surrey, East i West Sussex, Hampshire i Isle of Wight, Kent, ... Odluke br. 1982/2006/EZ (Vidi stranicu 104 ovog Službenog lista). ... cijske banke;.

Operativni program Konkurentnost i kohezija - Europski fondovi

Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. 2014.-2020. nacrt iz studenoga 2014. Programsko područje. Upravljačko tijelo: ...

Županijska razvojna strategija Požeško ... - Europski fondovi

8 velj 2011 ... OPG Eletić, OPG Varžak i drugi. ... visokokvalitetnih proizvoda (vino, med..) ... proizvoda, brendiranje visokokvalitenih proizvoda (vino, med..).

pitanja i odgovora o pravima gradana Europske ... - Europski fondovi

Europska služba za građansku akciju, kako bi informirala i potakla hrvatske građane ... valjanu vizu i podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu u roku od tri mjeseca od ... Boravišna iskaznica koja vrijedi najmanje pet godina bit će izdana u roku ... zdravstvena skrb primjenjuju zakonodavstvo svoje države članice. 23. Kako su ...

strategija regionalnog razvoja republike hrvatske ... - Europski fondovi

15 lis 2016 ... Kastav, Dugo Selo, Knin, Trogir, Križevci, Sinj, Nova Gradiška,. Županja, Rovinj, Makarska ... Vanjska trgovina, prema prognozama EIZ-a, trebala bi i dalje imati pozitivan doprinos rastu ... Antoš Žganec Olga. KARLOVAČKA ...

opće izvješće o aktivnostima europske unije - Europski fondovi

Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije i iranski ministar vanjskih poslova razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. (© Europska unija). 2.

SUBJECT: Clarification Meeting and Site Visit ... - Europski fondovi

˝Kapitel˝ Ltd., Ivanić Grad: Ivica Kusić. -. ˝Sarađen˝ Ltd., Stankovci: Marinko Bolanča. -. ˝Vodoinstalacija˝ Ltd., Zadar: Davor Jurjević. -. ˝Koneko pro˝ Ltd., Zagreb: ...

strategija razvoja krapinsko – zagorske županije - Europski fondovi

10 Potočki prijevoz Radoboj i Presečki grupa. 2. 1,08. 10 ... 100,00. Izvor: Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.

Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva RH.pdf - Europski fondovi

21 kol 2013 ... Nacionalni sustav potpora sektoru ribarstva . ... podataka iz ribolova). Uspostavljen informacijski sustav u ribarstvu i sustav nadzora ribolovne ...

Knjiga grafickih standarda Europski strukturni i investicijski fondovi .cdr

EUROPSKI STRUKTURNI. LINVESTICIJSKI FONDOVI. Odnos znak logotip V1. Knjiga grafičkih standarda ESI fondovi 2014.-2020.

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program ...

16 tra 2019 ... Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kratak opis projekta: Projekt ,,Izrada web stranica Cycling Adriatic” je ...

Europski fondovi za organizacije civilnog društva u ... - Ured za udruge

Partner: Rumunjsko akademsko društvo. Program: CARDS 2003/2004 ... dizanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja pružanjem pomoći i podrške.

Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskog ... - Europski fondovi

vezana uz zapošljavanje, radne odnose i mirovinsko osiguranje. ... zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i ... ostalih institucija na tržištu rada Ministarstvo rada mirovinskoga sustava ... prijava putem usluge e- ... sastanka dok su popratni dokumenti dostavljeni najmanje 10 radnih dana ...

ured za udruge vlade republike hrvatske - Europski fondovi

udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja”. URED ZA UDRUGE. VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske ... - Europski fondovi

Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o, iste je potrebno osposobiti na svim razinama za ... Trenutna konfiguracija hrvatske željezničke mreže i činjenica ... Razvoj prometa vlakovima po koridorima u km/vlaka u tisućama (2007. ... (br. pozicija).

Nacrt prijedloga strategije prostornog razvoja RH ... - Europski fondovi

1 srp 2013 ... njegovu istočnom dijelu, a brežuljkasti i gorski krajevi središnjom i gorskom. Hrvatskom. Specifičnost je Hrvatske njezina razvedena obala i ...

Županijska razvojna strategija Ličko-senjske ... - Europski fondovi

Navedena kreditna linija realizirana je 70% u suradnji s PBZ d.d. Zagreb, ... 4 Izvori: Rezultati upitnika Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA i Program javnih ... U tu svrhu de se koristiti standardizirani prijavni obrazac za projektne.