KGH - SMEITS Izdanja

onu, gde su mogle da se vide: nova modularna klima-komora. CLIMACIAT i jedna manja ... robnoj kući IKEA u Beogradu i hotelima HILTON i MAMA. SHELTER'S. ... stvene ustanove i laboratorije, profesionalne kuhinje i resto- rane, kao i ...

KGH - SMEITS Izdanja - Srodni dokumenti

KGH - SMEITS Izdanja

onu, gde su mogle da se vide: nova modularna klima-komora. CLIMACIAT i jedna manja ... robnoj kući IKEA u Beogradu i hotelima HILTON i MAMA. SHELTER'S. ... stvene ustanove i laboratorije, profesionalne kuhinje i resto- rane, kao i ...

mogućnosti - SMEITS Izdanja

plotnom zahtevu. Kada se odbije potrošnja na pogon pum- ... Gasni stojeći kotlovi od 10-57.000 kW • Uljni kondenzacioni od 15 do 40 kW • Uljni stabilni kotlovi do 57.000 kW. Termogeni ... na propan butan, gas i struju ... i radijatora za kupatila.

istorija - SMEITS Izdanja

Od III veka pre nove ere, u Evropi se razvijao sistem podnog grejanja pod nazivom hipokaust (hypocaustum). [1]. Sistem su činili peć (hypocausis) i niz prolaza.

hidraulična - SMEITS Izdanja

postrojenju do kojih može doći zbog različitih nominalnih protoka na strani generatora toplote i konzuma. Hidraulička skretnica kao relativno jednostavan uređaj ...

regulisanje - SMEITS Izdanja

Sva oprema koju ima ventilator pravi buku. ... Ventilatori, KJ, JOSV, vazduhom hlađeni čileri i rashladne ... nih akcija za ublažavanje nepovoljnih nivoa buke.

energija - SMEITS Izdanja

vampiri, jer su tu „đavolja posla”. I čuveni vampir Sava Sa‑ vanović, iz ... Energetski potencijal vode je izuzetno veliki. Njegovo iskori‑ šćavanje se ogleda u ...

iz prakse - SMEITS Izdanja

kotao TAM STADLER, na lako ulje za lozenje, toplotnog uCinka 50 kW. Iz kotlarnic se topla voda izolovanom cevi dovodi do podstanice u prasilistu (slika 2).

mogućnost - SMEITS Izdanja

padne toplote u toku proizvodnje struje ali tačno onoliko koliko nam je u tom trenutku potrebno. Otpadna ... Električnu energiju troše svi standardni potrošači u objek‑ tu, ali i za ... đe na sličan način, tako što se grupišu ventilator‑konvektori.

redosled - SMEITS Izdanja

nost opremiti klipni kompresor pogonom sa promenljivom fre- kvencom, zato što je odlična efi- kasnost mašine pri delimičnom opterećenju sa reasterećiva-.

Zavareni spoj - SMEITS Izdanja

veće, one će, pri povećanju napona, npr. u momentu dostizanja radnog ili ispitnog pritiska, početi da rastu brzo i da dovedu do. Zavareni spoj – kritično mesto na ...

efikasnost po meri - SMEITS Izdanja

Građevinska fizika, tehnika građevinske forme i materijala, stvara priliku za inženjere ... Građevinska fizika se pojavila na kraju 20. veka, u vezi između servisnog.

Molijerov hx dijagram - SMEITS Izdanja

za Moliierov h-x dijagram, ali je malo onih koji bi omogu6ili: - visesmerno uporedno izracunavanje jedna cina,. - sprecavalDje nemogueih i nelogicnih poda.

Деведесет дана КГХ - SMEITS Izdanja

пројеката (Konzum, Getro,. Metro C&C, Tuš итд.). Инжењер Дамир Жилић, добитник. Плакете КГХ. У периоду 2008–2017. коле- га Жилић ради у „Emerson.

klima komore - SMEITS Izdanja

Ključne reči: klima komora; direktno isparavanje; kompresor; modulacija rashladnog učina kompresora; povrat topline; ušteda energije; povećanje komfora ...

elektrolučno zavarivanje popunjavajućom ... - SMEITS Izdanja

materijala velike debljine, neophodno je usvojiti i kombinovati najbolje ... Elektrode različite geometrije dostupne su za zavarivanje elemenata od 16-300 mm ...

Šta je pečurka, a šta hod regulacionog ventila - SMEITS Izdanja

SMALL SERBIAN WINE CELLARS. MILENA STOJKOVIĆ ... proizvodnji vina i date su preporuke za proračun merodavnih parametara. Izvršena je analiza i ... grožđe od kojih se može dobiti oko 20–25 hiljada litara vina. Ključne reči: ... no rashlađivanje dobijenog kljuka posle muljanja, a pre prese, kako bi se smanjila.

eksperimentalna aparatura za simulaciju ... - SMEITS Izdanja

su poznati maseni protoci goriva i vazduha i maseni protok produkata sagorevanja i njihova gustina, što daje podatak i o zapreminskom protoku produkata ...

Termicka povratna sprega - SMEITS Izdanja

U radu se analizira termicka povratna sprega (TPS), definisana po dip!. inz., analogiji sa povratnom spregom koja se koristl u teoriji upravljanja. Masinski.

Redukcija pritiska pare - SMEITS Izdanja

pritiska pare odreduje velicinu otvorenosti ventila, a lime i ve li~inu pada pritiska II ... srcdstava za hemijsko tretiranje napojne kotlovske vode, koja pam donosi u ...

Ventilacija prostora ugrozenih eksplozivnom ... - SMEITS Izdanja

Eksp)ozivna atmosfera. Pod eksplozivnom atmosferom podrazumeva se smesa za paljivih materija sa vazduhom u obliku gasa, pare iii ma. gIe, u atmosferskim ...

Greske u radu hermetickih kompresora i ... - SMEITS Izdanja

malnog rada, pregrejana para se stvara na ulazu ... termostat ukljuci (kako je to opisano u odeljku. 2.3). RazliCiti ... Neprimerene temperature u hladnjaku mogu.

osnovi sistema za automatsko upravljanje ... - SMEITS Izdanja

postrojenja sistem za automatsko upravljanje kotla treba da obezbedi kontinualno doziranje goriva, uz prateće promene vazduha za sagorevanje, odnosa ...

Predlog za određivanje minimalne zapremine ... - SMEITS Izdanja

rad; termodinamička ravnoteža; povratni procesi. Polazeći od glavne relacije za zatvorene termodinamičke sisteme za maksimalan rad povratnih procesa, ...

SISTEM VENTILACIJE I ODVOĐENjA DIMA IZ ... - SMEITS Izdanja

ostvare glavni ventilatori za izbacivanje i ubacivanje spoljašnjeg vazduha iz i u ... JET potisni ventilatori i glavni odsisni ventilatori konstruisani su simetričnom ...

Vijcani kompresori u tehnici hladenja I ... - SMEITS Izdanja

Vijcani kompresori u tehnici hladenja I. • iskoristavanj u otpadne topline. U clanku su iznesena iskustva svedske finne )}Stal Refrigeration AB«, stecena.

regulacija elektromotornih pogona na srednjem ... - SMEITS Izdanja

Frekventni regulatori na srednjem naponu namenjeni su za napajanje asinhronih motora čiji je nomi- ... U odnosu na jednosmerno međukolo ovi regulatori se.

upravljanje termodimnom komorom control of ... - SMEITS Izdanja

mičku obradu (sušenje, kuvanje, prženje, pečenje) i dimljenje mesa, mesnih proizvoda, ribe, sira itd. Komora poseduje električne grejače za sušenje i grejače ...

Regulacioni ventili u vrelovodnim toplotnim ... - SMEITS Izdanja

hteva se centralno regulisanje za sve vrste cen ... Ugradnjom regulacionog ventila se omogucu ... nje nazivne velicine ventila, njegove kvs vrednosti,. z. ~. ·0.

solarni destilatori za pitku vodu - SMEITS Izdanja

Ključne reči: solarni destilator; sunčeva energija; latentna toplota; pitka voda ... destilator za kućnu upotrebu, a nešto malo pitke vode koja se dobije može biti u ...

konvencionalni i nekonvencionalni načini sušenja ... - SMEITS Izdanja

Kazan ćete još i naći ali mišanu za sušenje šljiva u kojoj su je sušili naši preci gotovo je nemoguće naći. Šljiva se smatra nacionalnom vrstom voća i nalazi se.

Uputstvo za projektovanje . izgradnju kotlarnica - SMEITS Izdanja

i dimnjaka, ne sme prekoracit'i vrednost cetvrtine visine ... manje 1 m iznad povrsine krova, a pri tom im ne ... na cetvrtinu visine dimnjaka pa stoga i njibovi pre.

Bazdarenje instrumenata za merenJe brzine ... - SMEITS Izdanja

27 мар 1980 ... Baždarenje instrumenata za merenje brzine strujanja vazduha u postrojenju za klimatizaciju. 1. Vušković, T. Ašković, V. Bekavac*. UVOD.

Primjen,a zalvorenih ekspanzionih posuda u ... - SMEITS Izdanja

posuda. 1. Osnove dimenzionisanja. 1.1. Kolicina vode u sistemu grijanja. Da bi se odredila velicina ekspanzije vode, po trebno je poznavati zapreinu vode koja ...

reperatura zavarivanjem slomljenog vratila sa ... - SMEITS Izdanja

eventualnu termičku obrađenost vratila. Ključne reči: vratilo reduktora; navoz za prevlačenje brodova; reparatura; termička obrada. The case that happened in ...

Prirucnik za projektovanje sistema grijanja sa rl ... - SMEITS Izdanja

samo pocetnicima u projektantskom po slu, vee i onima ... koje ce moei nabaviti radi ulaganja svih pet delova ... gdje su PI i p, pritisak na pocetku i kraju dionice.

Određivanje koeficijenta trenja u nedovoljno ... - SMEITS Izdanja

istraživač Moody je 1944. god. napravio dijagram [3] prika- zan na slici 2. Iako C-W jednačina i Moody-jev dijagram imaju izuzet- no široku primjenu ne treba ...

Kompresorski rashladni uredaji u klimatizacionim ... - SMEITS Izdanja

Kako su teskoce u snabdevanju vodom sve vece, a u velikim ... ceg rashladnog fluida i fluida kojim se kondenzator hladi: * Prof. ... u konkretnom slucaju ispitati.

inteligentne zgrade – prednosti, rizici i budućnost - SMEITS Izdanja

... rada su inteligentne zgrade, one čiji omotač, korisnički prostor, usluge i informacioni ... mreže identifikovani u ranim fazama i rešivi u skraćenim rokovima.

Da li je daljinsko grejanje prirodni monopol i zbog ... - SMEITS Izdanja

kgh 3/2016. 69. Šta je prirodni monopol? Termin prirodni monopol već dugo koriste ekonomisti da opišu tržišta koja se oslanjaju na skupe mrežne infrastruktu-.

karakteristike dizel električnih agregata, primena ... - SMEITS Izdanja

struju. Iskustvo i analize pokazuju da investiranje u rezervne izvore napajanja poput ... gr/kW/h (najbolji dizel motori, kao što su Deutz, Volovo, Camins) do 240 ...

oblici korozije u hemijskoj industriji the forms of ... - SMEITS Izdanja

Ključne reči: uniformna korozija; tačkasta korozija; selektivni napad; prskanje; erozija; galvanska korozija. Corrosion may occur in many different forms. It can be ...

neutralizacija ugljen dioksidom visoko alkalnih ... - SMEITS Izdanja

NEUTRALIZACIJA UGLJEN DIOKSIDOM VISOKO ALKALNIH. OTPADNIH VODA U ŠARŽNOM POSTUPKU. CARBON DIOXIDE NEUTRALIZATION OF HIGHL ...

dogorevanje dimnih gasova iz višeetažne peći za ... - SMEITS Izdanja

Granulisani aktivni ugalj se u peći zagreva na temperaturi od oko 900ºC u atmosferi sa minimalnim sadržajem kiseonika. Potrebna toplota za regeneraciju se ...

ekonomski aspekti održivog razvoja i uticaj na ... - SMEITS Izdanja

za razvoj. Ovaj rad o zelenoj ekonomiji ima za cilj podsticanje „ozelenjavanja” ... Ključne reči:Održivi razvoj, zelena ekonomija, ekonomski rast, resursi, ener-.

Uticaj Trombovog zida na potrošnju energije za ... - SMEITS Izdanja

kamen, staklo, drvo itd.) iskorišćava ... mm, postavlja se staklo, koje može biti jednostruko, dvostru- ... [10] *** Prozori, Low-e stakla; http://www.staklo-spudic.hr/.

Okrugli sto Razgovor o zgradama neto nulte ... - SMEITS Izdanja

nje (nulta energetska zgrada ili zgrada nulte neto energije)?. ELI • Američki ... koja se dovodi do granice nepokretnosti mora da bude manji od energije koja se ...

rehva annual and financial report 2016 - SMEITS Izdanja

30 Nov 2016 ... After a welcoming address given by Lars Sonderby Nielsen, President of ... HKIS, Hrvatska Komora Inženjera Strojarstva (Croatian Chamber of.

Primena tečnog azota za hlađenje betona - SMEITS Izdanja

Azot je inertan gas koji ne reaguje hemijski tokom hlađenja i može biti oslobođen u atmosferu. Korišćenje tečnog azota za hlađenje betona nema nega-.

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i ... - SMEITS Izdanja

Određivane su krive sušenja i brzine sušenja za daske različitih dimenzija, i praćen ... modelovanje kinetike sušenja rezane hrastove građe. Procena brzine ...

Unistavanje resursa energije i zivota udlju ... - SMEITS Izdanja

Unistavanje resursa energije i zivota ... va za unistavanje, moze da posluzi podatak da je, na pri ... canih sistema KGH modeliranjem - ispitivanje ose.

uticaj pritiska pretpunjenja gasnog dela ... - SMEITS Izdanja

koristi topla voda. Ključne reči: Ekspanziona posuda sa membranom, pritisak pretpunjenja, optimizacija ... Princip rada i dimenzionisanje posude. Praćenjem ...

Merne jedinice Medunarodnog sistema mernih ... - SMEITS Izdanja

DiEerenciranjem pojmo va tdine i sile teZi-ne i uvodenjem iste merne jedi nice (kilograma) za masu i tezinu, kako predvida. 1. Osnovne merne jedinice 51.

anaerobna digestija organskog čvrstog otpada - SMEITS Izdanja

Анаеробна дигестија за производњу биогаса представља технологију која привлачи значајну пажњу ... Ključne reči: anaerobna digestija; biomasa; biogas.

Primena drveta kao elementa fasadne obloge u ... - SMEITS Izdanja

Fasada izvedena u kombinaciji termički tretiranog drveta i bojenih zidnih površina: višeporodič- ... Drvena obloga kao deo višeslojne fasade može se izvoditi na.

DdreOivan-e priliska mesavine vazduha i vodene ... - SMEITS Izdanja

materije nastaje, izmedu ostalog, i snizenje pritiska me savine. Napominje se ... Key words: simultaneous heat and mass transfer; three phase air-water system; ...

Put u fabriku GREE Novosti iz firmi suizdavača ... - SMEITS Izdanja

U saradnji sa najvećim svetskim proizvođačem klima-uređaja Gree, Energy net je svoje komitente poveo na put ... kvaliteta proizvoda koje nudi. U širokoj lepezi ...

Simulacioni model klima-komore u realnom ... - SMEITS Izdanja

klima-komora; simulacija; model u realnom vremenu. Modeliranje i simulacija strukturno kompleksnog sistema kao što je centralna priprema svežeg vazduha za ...

značaj analize rizika i korisne metode: studija ... - SMEITS Izdanja

ndarda ISO 9001:2015 eksplicitno očekuje od organizacije da identifikuju i sprečavaju sve vrste rizika koji bi mogli dovesti do nezadovoljstva korisnika.

Novi proizvodi Novi proizvodi - SMEITS Izdanja

omogućava njihovo brzo zagrevanje. Radijatore je neophodno koristiti u saglasnosti sa važećim propisima, normama i standardima. Panelni radijatori PURMO.

katalog izdanja katalog izdanja - Darkwood

Strip Duh u oklopu (The Ghost in the Shell) ubraja se u naj- ... Ovo pred vama nije običan superherojski strip. ... teskobno ali sjajno štivo za čitanje i gledanje.