Kućice za ptice - Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje ...

vodenkos Cinclus cinclus. 5. 20. 13 x 13. K pal~i} Troglodytes troglodytes. 5. 15. 10 x 10. 0,5 - 1. K crvenda} Erithacus rubecula. 5. 15. 10 x 10. 0,5 - 1. K.

Kućice za ptice - Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje ... - Srodni dokumenti

Kućice za ptice - Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje ...

vodenkos Cinclus cinclus. 5. 20. 13 x 13. K pal~i} Troglodytes troglodytes. 5. 15. 10 x 10. 0,5 - 1. K crvenda} Erithacus rubecula. 5. 15. 10 x 10. 0,5 - 1. K.

marmontova aleja - Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje ...

U 19. stoljeću izgrađena je Lujzijana – cesta koja povezuje Karlovac i Rijeku, na krajeve ceste pri ul- asku u grad posađene su 112 stabala platane. Tada.

Petrova Gora - Biljeg - Javna ustanova NATURA VIVA za ...

Lovački dom Muljava je sjedište TC-a Petrova gora. ▫. Šuma hrasta kitnjaka i običnog graba. ▫ ske acidofilne šume hrasta kitnjaka, te obične breze (E.3.2).

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KLEK - Javna ustanova NATURA VIVA za ...

Tisak: Digitalni tisak, Karlovac. Publiciranje ovog materijala omogućio je Grad Ogulin. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ...

Dolina rijeke Dretulje - Javna ustanova NATURA VIVA za ...

Upravo su ravni cretovi na području Plaškog navedeni kao jedni od posljednjih preostalih cretova u Hrvatskoj. U Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske vlažna ...

kućice za ptice - Natura Histrica

Velik broj ptica koje se gnijezde u dupljama ili raznim pukotinama prihvaćaju kućice ... mrka crvenrepka, palčić, crvendać, gorska i bijela pastirica. Kućice za ...

Prijedlog ekološke mreže Natura 2000 - Javna ustanova Natura ...

Hainardia cylindrica valjkasti tankorepić. Spermatophyta. Ranunculaceae. Helleborus niger ssp. macranthus velecvjetni kukurijek. Spermatophyta. Malvaceae.

Bilten br. 3 - Javna ustanova Natura Slavonica

U zapadnom dijelu Zupanije je stanje bilo nešto bolje (23 mlada). U odnosu na 2009. u 2010. godini razloge za taj blagi porast u svim navedenim naseljima ...

Zaštita i očuvanje - Javna ustanova Natura Slavonica

ARHIVI JAVNIH USTANOVA, HRVATSKOG ORNITOLOŠKOGA ... Javna ustanova “Zeleni prsten” Zagrebačke županije osnovana je sredinom 2008. godine.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. godinu - Javna ustanova NATURA ...

18 sij 2017 ... e-mail: [email protected] REGISTAR UGOVORA ZA 2017. godinu. Rb r. Vrsta ugovora. Naziv projekta, djelatnosti, ili ugovoreni.

Untitled - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim ...

Jelenak je najve i europski kukac i jedan od najljepših i najfascinantnijih u našim šumama. Leti najÀeš e u sumrak jer su tada najsigurniji od grabežljivaca, a u.

bioraznolikost u privatnim šumama - Javna ustanova za upravljanje ...

Krapina, 2011. III. DOPUNJENO IZDANJE. Krapina, 2014. ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ... Šumarija krapina. Ljudevita gaja 37, Krapina; tel. 049/371 ...

Morska staništa - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim ...

ši, krednjaci, zrakaši itd. koji pripadaju zooplanktonu i npr. alge kremenjašice i dinoflagelati koji pripadaju fitoplanktonu. Primarni proizvođači. Organizmi koji ...

Močvarni plavac - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim ...

13 velj 2012 ... Životni ciklus. Močvarni plavac oduvijek je bio predmet mnogih istraživanja, prvenstveno zbog svog zanimljivog i složenog životnog ciklusa,.

Untitled - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem ...

Turski karanfil (Dianthius barbatus L.) Gospina trava (Hypericum perforatum L.) Obični žabočun (Alisma plantago-aquatica L.) Ljetni drijemovac (Leucoium ...

kockavica - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim ...

Kockavica (Fritilaria meleagris L.) Red: Liliales. Porodica: Liliaceae. Hrvatski ime: močvarni tulipan, prava kockavica, obična kockavica. Kockavica je zeljasta ...

Ptice ribnjaka uz Česmu Ptice ribnjaka uz Česmu - Javna ustanova ...

Patka njorka. Ferruginous Duck. Aythya nyroca. 80. Patka pupčanica. Garganey. Anas querquedula. 81. Patka žličarka. Shoveler. Anas clypeata. 82. Pčelarica.

ugrozene pticje vrste.indd - Javna ustanova za upravljanje ...

kukcojede ptice na tim površinama mogu naći više hrane, osobito krupnih ... Crteži su preuzeti iz knjige H. Heinzela „Collinsov džepni vodič: Ptice. Hrvatske i ...

Budi prirodan – budi aktivan - Javna ustanova za upravljanje ...

kraja, stoljetna tradicija očuvana kroz folklor, jedinstvena konavoska nošnja i konavoski vez, sklad življenja čovjeka i prirode... sve to Konavle čini jedinstvenima ...

Vodič za ptice - Natura Jadera

osobito mediteranske vrste pobuđuju zanimanje promatrača ptica iz srednje ... Zbog toga što postaje sve rjeđi, vrlo je zanimljiv promatračima ptica. Pupavac.

Javna ustanova ʺRezervat Lokrumʺ

Upravnom vijeću i ravnatelju J.U. ʺRezervat Lokrumʺ. Obavili smo reviziju ... Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine ... 506 (000 kn) brod i 119 (000 kn) terensko vozilo. Nabavljeno je ...

Javna zdravstvena ustanova - UKC Tuzla

UKC Tuzla je moderna zdravstvena ustanova koja, primjenom savremenih ... gojaznosti; Dijagnostika i liječenje dijabetesa; Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i ... Gradina (Trnovac bb), gdje je smješten najveći broj klinika i poliklinika.

JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA SV ...

51221 KOSTRENA. OIB: 05681559244. Ravnateljica Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena, temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne ...

Zasticena podrucja PSZ priprema.cdr - Javna ustanova za ...

rašćika, vodeni žabljak, mješinarka mesožderka, žabogriz, krocanj, a na površini vode pliva obična i brazdasta leća, te vodena paprat. Zbog prirodne očuvanosti ...

JAVNA USTANOVA ''PARK PRIRODE UČKA''

18 velj 2014 ... NOVA WEB STRANICA PARKA PRIRODE UČKA. 16. 3.4.5. ... Digitalna kamera. 1 ... što je pretpostavljalo obavezan prolaz kroz tunel Učku.

JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SISAK

Dunavski Lloyd Sisak. □ godina izgradnje 1960. □ prva plovidba. 19.09.1960. isplovio iz Pirana za Rijeku, Makarsku, Otrant,. Bospor, Sulin. □. 13.10.1960.

ŽUPANIJA REGIONALNI KOORDINATOR (javna ustanova) OIB ...

GSM 385(0)99 8156 003. Petra Preradovića 4/I, 43000 ... Centar za razvoj Brodsko-posavske županije ... Ciottina 17B – 51000 Rijeka. Tel: 385(0)51 238 228.

OBRAZLOZENJE KOSKA-3.pdf - Javna ustanova Zavod za ...

“mala škola”, koju pohađa 36-ero djece. Osnovne škole na području Općine Koška - stanje 2002/2003 godine. OSNOVNA ŠKOLA broj učenika broj odjela.

Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

dodatne tehničke usluge, osiguranje (nadzorne kamere, garderoba), najam parkirališnog prostora, ugostiteljske usluge i ostale slične usluge po potrebi.

CENTAR ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA - Javna ustanova Zavod za ...

kupanje i šišanje, karantene za pse i mačke, te veće višenamjenske prostorije za ... Hotel za životinje (2) funkcionalno je sličan skloništu, ali je "komercijalnog".

Upute za korištenje Geoportala - Javna ustanova Zavod za ...

lupa Osijek. Kutjevo. DRENJE ... 31 000 Osijek, Europska Wenje 11. Zavod za ... je HTRS96/TM, kao službeni referentni državni koordinatni sustav. Geoportal.

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

Tekstualni dio. - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

7 kol 2010 ... Područje općine Bilje je u okruženju susjednih općina: Kneževi Vinogradi na sjeveru, ... ostale površinske vode: Stara Drava na profilima.

Analiza stanja - Sažetak.pdf - Javna ustanova ReraSD za ...

da čak 31 jedinica ima gustodu naseljenosti manju od 50 stanovnika/km², što ... Vrtidi se nalaze u svih 16 gradova županije (60% vrtida je u gradovima Splitu, ...

r.b. Ime i prezime Javna zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja ...

PZU „Mercur Nera“ Podgorica – do 19.11.2017.g. 3. dr Milosava ... PZU „Merkur Nera“ Podgorica - do 27.12.2017.g. 21. dr Mira ... 28. dr Ivana Mićević, spec orl.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac ...

predmetima). II D1 (kultivisanje emocija). III Z1 (logičko- matematičko saznanje). IV J3,1(glasovna kultura i bogaćenje rječnika). Popis aktivnosti: "Kad si srećan".

Cjenovnik - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna ...

ULAZNICA ZA POSJETU SPOMENIKU PRIRODE “VRELO BOSNE”. ULAZNICE U SPOMENIK PRIRODE „VRELO BOSNE“. • ZA ODRASLE OSOBE. 2,00 KM.

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama - Javna ustanova ...

10 kol 2019 ... Tehničko-građevni kamen u prirodi je široko i evidentno zastupljen. Nalazi se ... Osnovica za obračun naknade je veleprodajna cijena mineralne sirovine. ... To su kamenolomi Krtolin, Vrsine, Seget i Plano, U ovoj skupini su.

2017-11 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

24 stu 2017 ... Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni ... mjesto prikupljanja i prihvata je parkiralište Diskonta „Plodine“.

GRAD OSIJEK - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

NOSITELJ IZRADE: GRAD OSIJEK - GRADSKO POGLAVARSTVO. STRUČNI IZRA IVAČ: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK. NAZIV PLANA:.

IV. CIID PPUO DARDA-.pdf - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh. Stručni tim: Sandra Horvat, dipl.ing.arh. Vlado Sudar, dipl.ing.građ. Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn. Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

grada našica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

GRAD NAŠICE. II. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA. Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službeni glasnik ...

službene novine - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2019 ... OPĆINE VIŠKOVO. Odluka je ... ćine Viškovo” broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viš- ... HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,.

Mikroregija Otok Krk - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorno ekonomski i ekološki čimbenici turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji. 210. Općina Malinska-Dubašnica. TZ. Površina. Izgra enost. Planirana ...

službene novine grada crikvenice - Javna ustanova Zavod za ...

27 sij 2016 ... regulativi, Grad Crikvenica je do sada izradila slijedeće strateške prostorne ... Trga palih boraca u Selcu (urbanističko-arhitektonski natječaj).

razvoj turizma u primorsko-goranskoj županiji - Javna ustanova ...

u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, ... promet Primorsko-goranske županije, Statističko priopćenje, Državni zavod za statistiku, Priopćenja, Turizam-kumula-.

Zakon o vodama Kantona Sarajevo - Kantonalna javna ustanova za ...

21 srp 2010 ... (1) Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon) ... za ispuštanje otpadnih voda iz septičkih jama u javni kanalizacioni sistem ...

Monografija i zbornik radova - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

31 pro 2007 ... Prostorni plan op□ine Rijeka iz 1985. godine . ... Sabor op□ine Rijeka o stanogradnji i komunalnoj dje latnosti na kojem je ... An elko LON AR.

Klana-Pilana - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lip 2019 ... Općine Klana na XVII. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, donosi ... TS 20/0.4 kV DIP Klana, u vlasništvu je DI Klana d.d. i iz nje se ...

Grad Kastav - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

26 lis 2017 ... ... i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova – ljekarne, stomatološke ... dijelu povijesne jezgre Kastva, dijelu naselja Rubeši, Ćikovići i Novo ...

PPUO ČEPIN-DONESEN PLAN.pdf - Javna ustanova Zavod za ...

Prostorni plan uređenja općine Čepin. Broj: 109/2001. ... U Čepinu u ulici Kralja Zvonimira 26 djeluje privatna ljekarna koja ima zaposlena dva djelatnika ...

2018-38 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

7 sij 2019 ... Statuta Općine Klana (Službene novine Općine Klana br. ... (2) Na području Općine postoje i dva 20 kV potrošača - DIP Klana i asfaltna baza ...

2019-06 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko ...

... plana uređenja građevinskog područja naselja N-2 316. 38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije - Javna ustanova za ...

Životni ciklus. Prezimljuje u stadiju odrasloga leptira. Generacije se posli- je u godini preklapaju jer se neke gusjenice razviju brže od drugih. Vrsta ima dvije do ...

općine koška - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

IID PPUG BELI MANASTIR - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Grad Beli Manastir donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 2 Prostornog plana uređenja Grada ... F. Farma "Mala Karašica" i groblje naselja Šećerana 1:5.000.

PPUG Đakova-USVOJEN PLAN - Zadnje.pdf - Javna ustanova ...

c. ministarstvo obrane – dom HV, vojna policija, ured za obranu i centar za obavješćivanje i d. ministarstvo ... Centar za kulturu Đakovo (u sklopu se nalazi kino).

Promotivna strategija Centra za posjetitelje Krasno, Javna ustanova ...

HPD Sisak, Sisak. 23. 10 km. Planinarski dom Zavižan. 1.594. HPS, Zagreb. 28. 20 km. Planinarsko sklonište. Rossijevo sklonište. 1.580. PD Kailaš, Zagreb. 6.

Mikroregija Cres - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Mikroregija Otok Cres obuhvaća područje grada Cresa, na kojem je, prema popisu ... otoka Cresa: eco labeling, life, eco-net, bjeloglavi sup; Plan unapre enja ...

Zapisnik 5. sjednice Suradničkog vijeća ZK Gajna - Javna ustanova ...

Predrag Misetic, clan Upravnog vijeca Javne ustanove Natura Siavonica. Matija Miletic, Hrvatskevode VGISiavonskiBrod. BozicaJapundfic-Palenkic, veleuciliste ...