Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kanton - A (13.07.2017.) - Vlada TK

Zaštićeno ime. Proizvođač lijeka. Oblik. Jačina. Pakovanje. Cijena sa PDV. Režim propisiv anja ... 6 A02BA02 ranitidin. RANIBOS. Bosnalijek d.d. tablete. 150 mg. 20 tableta. 1,75. 7 A02BA02 ranitidin ... magnezij karbonat. OSVAREN.

Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kanton - A (13.07.2017.) - Vlada TK - Srodni dokumenti

Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kanton - A (13.07.2017.) - Vlada TK

Zaštićeno ime. Proizvođač lijeka. Oblik. Jačina. Pakovanje. Cijena sa PDV. Režim propisiv anja ... 6 A02BA02 ranitidin. RANIBOS. Bosnalijek d.d. tablete. 150 mg. 20 tableta. 1,75. 7 A02BA02 ranitidin ... magnezij karbonat. OSVAREN.

Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kanton - Vlada TK

6 stu 2015 ... 1. A02BA02 ranitidin. RANIBOS. BOSNALIJEK d.d. tablete. 150 mg. 20 tableta. 1,75. Rp. 2 ... SUMAMED 1200. PLIVA HRVATSKA d.o.o..

Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona - Vlada TK

28 kapsula. 12,40. 22 A02BC02 pantoprazol. ACIPAN. Lek tablete. 20 mg. 14 tableta. 3,10. 23 A02BC02 pantoprazol. PULCET. Nobel tablete. 20 mg. 14 tableta.

Pozitivna A lista lijekova TK - Vlada TK

Jačina. Pakovanje. Cijena pakovanja sa. PDV-om. (KM). Režim propisivanj a ... PORTALAK. BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. sirup. 667 mg/ml. 500 ml. 12,00.

A - pozitivna lista lijekova - Vlada TK

6 A02BA02 ranitidin. RANIBOS. Bosnalijek d.d. tablete. 150 mg. 20 tableta. 1,75 ... 20 tableta. 8,05. 866 N05AX08 risperidon. RISSET. Pliva d.o.o film tablete.

4 Pozitivna B Lista lijekova Kantona Sarajevo bez Plive SA MAX i ...

C07AB02. Metoprolol. Mathador. BOSNALIJEK d.d.. 30 tableta. 50 mg. 0,15 g ... 154. N06AX16 Venlafaksin14. Velafax. PLIVA. HRVATSKA d.o.o.. 28 tableta.

3 Pozitivna A lista lijekova Kantona Sarajevo bez Plive bosnalijeka ...

Ranital. LEK farmacevtska družba d.d.. 20 filmom obložene tablete. 150 mg. 0,3 ... 875. N05CD02 Nitrazepam45. Cerson. FARMAVITA d.o.o. 10 tableta. 5mg. 5.

Pozitivna lista lije.. - Vlada Hercegbosanske županije

29. A02BC01. Omeprazol. Omeprazol. Remedica. Remedica Ltd. Rp kapsule ... Seldiar. Krka. Rp kapsule. 2 mg. 20. 1. 1,70. 1,70. 121 A07DA03. Loperamid.

A-lista lijekova - Vlada TK

Diabetes mellitus tip 2. Rp. 1,69. 60 tableta. Rp ... 2 pena sa uloškom po 3 ml Diabetes mellitus tip 2. Rp/spec. 165,00 ... folna kiselina tablete. 5 mg. 20 tableta.

A lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK 1 ... - Vlada TK

i izdavanja lijeka. Nova cijena bez PDV. 1 A02BA02 ranitidin tablete. 150 mg. 20 tableta ... 30 tableta. 4,80. 2 A02BC01 omeprazol kapsule. 20 mg. 14 kapsula. 6,10 ... magnezij karbonat film tablete 435 235 mg. 180 tableta. Hiperfosfatemija.

Lista lijekova HNŽ/K 19.07.2017. - 1

19 srp 2017 ... Amoklavin-Bid. Deva Holding film tbl. 10x1000 mg. Rp. 8,80. J01CR02. 783. 006. BIH-H-5608695-7. Amoksicilin Klav ulanska k. Klavax bid.

Lista lijekova za 2017 nivelacija max vpc almbih 20170728

BOSNALIJEK D.D. film tablete;. 300 mg; 10 tableta. 100%. 1,60. 1,87. Rp. Medicinske indikacije: Rp. LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI ...

Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa liste lijekova koji ... - Vlada TK

23 sij 2010 ... lijekova koje su veće od utvrđenih cijena lijekova koje priznaje Zavod. Lijekove iz Tabelarnog ... Dezinficijens. HEXORAL. HEMOFARM.

POZITIVNA LISTA WEB1

2mg 0,035mg. RS ... терапија кај постменопаузални жени со карцином на дојка и позитивни хормонски рецептори, кога третманот со тамоксифен.

Aktivna lista lijekova (B lista) - ZZO USK-a.

27 ruj 2019 ... 77 C09DA01052 Losartic plus. C09DA01 losartan, hidroklorotia zid. 28 filmom obloženih tableta. 50,0 mg. 12,5 mg. Pliva. Hrvatska. d.o.o..

Aktivna lista lijekova (A lista) - ZZO USK-a.

27 ruj 2019 ... 474 C09BA05055 Prilen Plus C09BA05 ramipril , hidroklor otiazid kutija 30 tableta. 5 mg . 25 mg. Pliva Hrvatska. d.o.o.. 1.28. 8.78 100.00.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Pozitivna lista lekova/artikala ...

18 феб 2019 ... GLUCOSI INFUNDIBILE 10% rastvor za infuziju 500. 270162088 ... NASONEX sprej za nos 140 doza (50mcg/dozi) ... OPERIL sol 10ml 0,05%.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 16 - Vlada TK

2 ožu 2019 ... između Kine i Bosne i Hercegovine, Prvi Kina - CEEC. Bibliotekarski forum“ ... Selma Osmanović imenuje se za predsjednika. Školskog odbora ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Vlada TK

20% napla}enog poreza na promet usluga iz tarifnog broja 1. Tarife, osim ... subjektom DOO “BIMAT” Tuzla zbog neznatne imovine sa kojim pravni subjekt.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 15 - Vlada TK

1 sij 2019 ... pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog ... (2) Prekid stažiranja u neprekidnom trajanju od 30 i više dana ne ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6 - Vlada TK

30 tra 2011 ... građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova, te ... za najjeftiniji prevoz, ako je mjesto stanovanja državnog službenika ... (3) Članovi Komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu ... pratnja zdravstvenog radnika, stručni vođa puta osigurava liječnički pregled ili po ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5 - Vlada TK

29 tra 2015 ... Tuzlanskog kantona među građanima i institucijama od značaja za zaštitu okoliša. Poglavlje 7 daje listu okolišnih prioriteta u 5 oblasti: priroda,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 13 - Vlada TK

prilikom primopredaje dužnosti, promjena cijena proizvoda i roba, statutarnih promjena i u drugim slučajevima. Po izvršenom usklađivanju poslovnih knjiga i ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 10 - Vlada TK

O izvedenim vi{ednevnim ekskurzijama i logorovanjima mora da postoji sljede}a dokumentacija: - zapisnici o radu predlaga~a ekskurzije - logorovanja,.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1 - Vlada TK

27 sij 2010 ... o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstavka Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 4 - Vlada TK

30 ožu 2016 ... utvrđivanje da je brak zaključen, plaća se taksa u iznosu ... (3) Za ovjeru rukopisa, plaća se taksa za prvi polutabak. 10 KM, a za ... i Osmanović Samir. 5. ... dosadašnjeg predsjednika Mulabećirović Almira imenuje novoizab-.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 8 - Vlada TK

stepenu doktora nauka, indeks, ispisnica, uvjerewe o diplomirawu, uvjerewe o ... Kluba poslanika SDP BiH u Skup{tini Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 17 - Vlada TK

22 pro 2011 ... 11.397,00. 0,00. 11.397,00. 10 0003 Kantonalni odbor SDP. 38.163,00. 0,00. 38.163,00. 10 0006 Narodna stranka radom za boljitak. 9.325,00.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 14 - Vlada TK

bez konkursa, na drugo radno mjesto u istom ili drugom organu uprave, za koje ... (malokalibarka, vojni~ka pu{ka, vazdu{na pu{ka i sl.). Zabranjeno je ... industriju papira i kartona, 29.7129.710 proizvodnja elektrinih aparata za doma}instvo ...

lista lijekova - MedRi

Nesteroidni protuupalni lijekovi, antireumatici koji modificiraju bolest, neopioidni analgetici i lijekovi za liječenje uloga: acetilsalicilna kiselina, paracetamol, ...

Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2018.godinu - Vlada TK

poslove upravljanja vodama - izradu tehničke dokumentacije i sl. za vodne objekte od ... Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta ... Naknada troškova ukopa/dženaza umrlih lica koja imaju/imali status ... Komunalno Živinice, Centralno grijanje Tuzla i Komunalac Gradačac na način ...

Stipendije-lista prioriteta 2019.g. - Srednjobosanski Kanton

24 tra 2019 ... ŠUŠNJARA(NIKICA)IVANA. BUSOVAČA. 25. 4. 7 ... DRAGINOVIĆ(MUJO)ELVIR. D.VAKUF. 20. 2. 7 ... KOVAČ(FAIK)AMILA. TRAVNIK. 20. 2. 7.

lista lijekova za studente - Studentski.hr

ANTAGONISTI LEUKOTRIENA I INHIBITORI 5-LIPOOKSIGENAZE. - monteleukast, zileuton. INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE NSAIL. - ASPIRIN, IBUPROFEN ...

A lista lijekova Kantona Sarajevo

Cijena koju priznaje. Zavod. Režim propisiva nja. 1. A02BA02 Ranitidin1. Ranibos. BOSNALIJEK d.d. ... 200 doza sublingvalni sprej. 0,4 mg/doza. 2,5 mg. 100%.

strateška platforma za tuzlanski kanton - Vlada TK

Slika 58. Intervencije u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona u periodu 2007-2013. ... tako da je i lepeza mogućnosti za ... gatalinka, žaba travnjača, zelena žaba, gatalinka kao i žuti mukač. Kao rizične ... Sve ovo ukazuje na potrebu hitne i kvalitetne procjene stepena ugroženosti ihtiofaune, definisanja.

Esencijalna lista lijekova ZDK sa primjenom od 16.03.2019.

MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje. Zavod sa. PDV-om i maržom. (KM). REŽIM ... sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml. 100% ... PORTALAK SIRUP; 667 mg/ml ...

Lista esencijalnih lijekova (FBIH) - Zdraviji.ba

finansiranja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantona. Struktura cijene lijeka iz stava 1. ove tačke čini: proizvođačka cijena lijeka,.

11 Tuzla, 12.10.2011.godine Tuzlanski Kanton Vlada TK n/r ...

12 lis 2011 ... prijevoza putnika ili tereta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:Kanton) i to: ... (licenca za prijevoznika,licenca za vozilo, iskaznice za vozače, ... lica-policije u kontroli taksi prijevoza i bespravnog kombi prijevoza i ...

B lista lijekova - Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

N01BB02 lidokain. 1931. DOLOKAIN GEL. JGL d.d. Rijeka gel. 2%. 25 g. Rp. 100%. 4,25. Lokalni anestetik. Rp. Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. 46.

6 Magistralna lista lijekova Kantona Sarajevo.xlsx

Prilog 4. R.br. Ime. Cijena. Učešće. Zavoda. Sulfuri preacipitati. 5.00. Talci veneti. Zinci oxydi aa. 25.00. Glyceroli ... Resorcinoli. 0.10. Acidi borici. 0.60. Glyceroli.

A lista lijekova - Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Carvelol. Farmavita tablete. 3,125 mg. 30 tableta. Rp/spec. 100%. 2,70. 320 ... 346. C07AG02 karvedilol. 279. Carvelol. Farmavita tablete. 25 mg. 30 tableta.

Lista neophodnih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava za donacije

CEFALEKSIN 500 MG cps. 3200. 47. DIAZEPAM 10 ... AMOKSICILIN sirup 250 mg boc. 20. 93. MEBENDAZOL ... Cefaleksin sirup a 250 mg/5 ml kom. 1000. 96.

Primjenjiva esencijalna lista lijekova Županije Posavske - Zavod ...

508 ranitidin. RANOBEL. Hercegovina lijek/Nobel tablete. 150 mg. 60 tableta. Rp ... Rp/spec. 100. 6,00. 644 N05AX08. 512 risperidon. RISSET. Pliva film tablete.

osnovna lista lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zaštićeno ime lijeka. Oblik, jačina i pakiranje lijeka. Cijena u kn za jed. oblika. (kom.) Cijena ... kapi 15 ml (1 mg/ml). 43,80. 43,80 ... sprej za nos, suspenzija boč.

Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za ...

23 pro 2011 ... obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Lista lijekova) utvrñena ovom odlukom glasi: LISTA A ... retinol ergokalciferol kapi. R; SZ.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Skupština Tuzlanskog ...

27 sij 2017 ... 57 mg/5 ml. 70 ml. 7,40. 593. J01CR02 amo k sicilin, klavulanska kiselina. KLAVAX BID 400/57 mg prašak za o ralnu su sp e n ziju. Farmal d.d..

jahresbericht 2017 | 2018 - MSE - Kanton Luzern

Luzern / Smajic Selma, Zug / Stratil Dominik, Allenwinden / von Allmen,. Thomas, Gisikon / Waller Sina, Baar / Weimer Anika, Oberwil. Passerelle P43/1 ...

propisivanja na recept lijekova sa Liste lijekova na teret sredstva ...

10 феб 2020 ... SOMUN-MEHIĆ NERMINA dr. stomatologije. 001013004. . 01.01.2020.-31.03.2020. DEMIROVIĆ ALIJA spec. ORL. 001012009 zamjenski ...

Lista potpisnika Sporazuma o kantonalnom razvojnom ... - Vlada TK

Tuzla. Dijana Dizdarević,. Šef odjeljenja za poduzetništvo u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti ... BINGO d.o.o. Tuzla. Trgovina na veliko i ...

Lista od: 01.01.2017 - 31.12.2017 RADIO CELJE - NT-RC

31 dec 2017 ... AKORDI. 00:03:36. 20:56:33. AVTOR: 08.01.2017. LEPO JE ŽIVETI ... 00:03:04. 23:29:11. AVTOR: 10.01.2017. TIŠINA. BAJAGA. 00:04:51.

Kosher lista 2017 - Bet Israel

Podravka, Granolio, Belje, Žito, Pik Vinkovci, Čakovećki mlinovi, Mlin i Pekara Sisak, Plodinec, ... ZAČINI(Spices): PODRAVKA ... Ledo Đuveč premium. Parve.

23.10.2017.nova lista - Energo

23 lis 2017 ... 051/553-317; 091/ 5249496. TERMOPLIN. Ulica hrvatskog proljeća 6. Bjelovar. Zvonimir Rastovac. 098/221838. TERMORAD. Prisavlje 12.

0 S 03- 2017 f - Vlada Republike Hrvatske

Štaglinec. 58.900,00. 15.200,00. Torčec. 12.300,00. Trema Budilovo. 18.100,00. Kuzminec. 12.500,00. Radakovo ... Pljusak Nin. 43.900,00. Povijana. 31.200,00.

Lista dužnika u BiH po osnovu PDV- a, decembar 2017. - N1info

1 дец 2017 ... NOVKO-PROM d.o.o. Brčko Distrikt BiH ... FERO-TERM d.o.o. Brčko distrikt u stečaju ... ECO STOLARIJA d.o.o. Velika Kladuša - u stečaju.

TOP LISTA NAJČITANIJIH KNJIGA (prosinac 2017.) BELETRISTIKA ...

Jean Mercier : Kad župniku prekipi. 2. Kristijan Novak : Ciganin, ali najljepši. 3. Arundhati Roy : Ministarstvo potpuno sreće. 4. Dan Brown : Postanak. 5.

TOP LISTA NAJČITANIJIH KNJIGA (lipanj 2017.) BELETRISTIKA: 1 ...

8. Kenan Crnkić : Pazi kojeg vuka hraniš. 9. Anita Šupe : Istine i laži o hrani. 10. Louise Hay : Moć žene. PREPORUKE : 1. Ante Ljubičić : Liječnik vam savjetuje.

TOP LISTA NAJČITANIJIH KNJIGA (rujan 2017.) BELETRISTIKA: 1 ...

Jo Nesbo : Žeđ. 2. Lars Kepler : Uhoda. 3. Elizabeth Gilbert : Potpis na svim stvarima. 4. Monica Wood : Dječak kakvog nema. 5. Elena Ferrante : Genijalna ...

TOP LISTA NAJČITANIJIH KNJIGA (kolovoz 2017.) BELETRISTIKA ...

Robert Bryndza : Žena u ledu. 10. Nicci French : Sjećanje na petak ... Clarissa Pinkola Estes : Žene koje trče s vukovima. 5. Cijepljenje i cjepiva. 6. Meik Wiking : ...

Lista prvenstva za 2017. godinu RH.pdf - Ministarstvo hrvatskih ...

1 ožu 2017 ... FIRIC MARIJA. IVANKOVIĆ BOŽENA. BUBLIĆ MIRICA. LUČIĆ PAULINA ... PRIBANIĆ DALIBOR. STIJELJA SREĆKO. ROGULJIĆ SANDRO.

TOP LISTA NAJČITANIJIH KNJIGA (srpanj 2017.) BELETRISTIKA: 1 ...

Ante Ljubičić : Liječnik vam savjetuje. 10. Anita Šupe : Istine i laži o hrani. PREPORUKE : 1. Marin Buble : Osnove menadžmenta. 2. Deepak Chopra : Recept za ...