RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA OTOKA HVARA

dukata godišnje za čuvanje vina i soljenje srdela, koje love u velikim koli- činama u vrijednosti do 1.500 ... nje izvoze ovi na Hvar za potrebe soljenja ribe.10.

RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA OTOKA HVARA - Srodni dokumenti

RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA OTOKA HVARA

dukata godišnje za čuvanje vina i soljenje srdela, koje love u velikim koli- činama u vrijednosti do 1.500 ... nje izvoze ovi na Hvar za potrebe soljenja ribe.10.

RIBARSTVO I RIBARSKA TERMINOLOGIJA ZADARSKOG

stranama nije lovila riba, niti da su na području zadarske komune samo ... mac (Pag), golub (Barbat), raža. (Unije ... golub morski golub (Vrgada, Kali, Silba, Mali.

VINOGRADARSTVO OTOKA HVARA Povijest otoka Hvara je veoma ...

čak masline i smokve, da bi sadili lozu i to isključivo crne sorte. Tako ... organiziraju se tečajevi za navrtanje, ekskurzije poljoprivrednika, itd. Od 1905 do 1910.

Jelsa i renesansna književnost otoka Hvara

Jelsa i renesansna književnost otoka Hvara. Otok Hvar ... Zanimljivo je da se hvarska književnost, posebno renesansna hvarska ... !išta, Renesansa, Split 1976.

Historijsko–geografski razvoj otoka Hvara - Repozitorij PMF-a

kvadratnom i mirnom načinu života, na Hvaru nisu pronađena utvrđena naselja. Hvarska neolitička kultura razvijala se između 4. i 2. tisućljeća prije Krista.

Prirodno-geografske značajke otoka Hvara Natural and ...

karta Hrvatske 1:300.000, 2009.). 4. GEOGRAFSKI SMJEŠTAJ I. POLOŽAJ OTOKA HVARA /. Geographical location and position of the island of Hvar. Otok Hvar ...

katarina martinić valorizacija nematerijalne baštine otoka hvara u ...

VALORIZACIJA NEMATERIJALNE BAŠTINE – PETAR HEKTOROVIĆ .......... 31. 6. ... najpoznatije djelo – Ribanje i ribarsko prigovaranje. Slijedi šesto, zaključno ...

O pasionskoj dimenziji religioznog i kulturnog identiteta otoka Hvara

europska pasionska duhovnost, njezini organizacijski, ikonografski, ritualni i tekstualni ... uza sve veće odmake od tradicionalnih pobožnosti pasionska baština.

Prirodno-geografske značajke otoka Hvara Natural and ... - Naše more

karta Hrvatske 1:300.000, 2009.). 4. GEOGRAFSKI SMJEŠTAJ I. POLOŽAJ OTOKA HVARA /. Geographical location and position of the island of Hvar. Otok Hvar ...

uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka hvara - Repozitorij ...

21 ruj 2017 ... kadulje protiv kašlja i bronhitisa, čaj od mravinca protiv kašlja, oblozi od rakije za snižavanje temperature, mliječni sok od smokve za suzbijanje virusnih ... Stari recept za domaće hvarske kobasice (nadivenice ili kulinčići):.

hrvatsko ribarstvo u brojkama - MPS Uprava ribarstvo > Naslovna

19 lip 2015 ... Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici. Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, organizirao je 19. lipnja u Splitu u ...

Kampovi otoka Krka - Turistička zajednica otoka Krka

Svaki je kamp divna priča o odmoru u prirodi, o luksuzu uživanja u zvjezdanom ... PUŠĆA. OMIŠALJ. Pušća bb, 51513 Omišalj. Tel: 385 (0)53 663 381 e-mail: ...

Untitled - Ribarska banja

sveže svinjsko i juneće meso, prasetina i jagnjetina, odnosno da li se radi o klasično cepanoj polutki (sa kožom i svinjskom glavom), ili se radi o cepanoj polutki ...

restoran Ribarska Koliba Fischerhutte

23 svi 2019 ... predmetu produženja radnog vremena trgovačkom društvu Arenaturist Ribarska koliba d.o.o.,. Verudela 16 iz Pule, dana 23. svibnja 2019.

RK MENU-Predjela - Ribarska koliba

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6.

KOMišKA RIBARSKA EPOPEJA - Semantic Scholar

malobrojne talijanske ribare i suvremenošću svoje ribarske opreme i, još ... su se veselila da će vidit svuga oca pok bi se bila kupila po parapetu oi mula da 1 ... bacali mreže, istezali mreže, trijebili sardele. i radili sve ostale poslove, a.

ribarska praznovjerja na zadarskim otocima i priobalju

Ako žena kaže mužu ribaru istog dana kad ide na ribe da će danas jesti ribe on bi užasno vikao i ljutio se zato što je to shvaćao kao osiguravanje ribe unaprijed.

aabb 01 1 : 100 osnova prizemlja - Ribarska banja

potpis lic.br.300 2009 03. IVAN ANDJELIC dia. ime, prezime i br.licence odg.projektanta. 1 : 100 razmera. OSNOVA. PRIZEMLJA naziv crteza / grafickog priloga.

ribarska osnova za ribolovno područje iv ... - USR Sarajevo 1906

Poribljavanje ribolovnih voda, zaštita i sportsko-rekreacioni ribolov . ... zaštite i unapređivanja ihtioresursa u vodama na području Sarajeva naročito su značajne ... U tom pravcu urgentno se mora ... smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom, koji smije imati najviše jedan umjetni ... pelengari, vrše, živi mamci i dr.

ROD MACHIEDO SA HVARA

gimnazija, spomen-ploča), dok je u Hvaru ljekarna Ivana Krst. C. bila u donjoj ... i Corner, bili povezani s križarskim velmožama Lusignan, koji su tvrdili da su - ni ...

PRIMIJENJENE DAKTILOSKOPIJE I HVARA NJEGOVOG VREMENA*

svijetu daktiloskopije i ja sam umjesto podužeg izlaganja, koje sam iznio u ovoj radnji, sažeo sve u jednu rečenicu, a ta glasi: »Povijest daktiloskopije se.

Karta Hvara 3011.cdr - Dalmatia Bike

Hvar. Sv. Nikola. Island of Hvar - Croatia. Jelsa. Sućuraj ska. Humac. 16°20'. 18'21 ... camp. Tvrdnl Dolac. 12. 16,5. 115. Pitve. 6,4. Camp Mlaska. Veprinova. 7.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA HVARA DO 2020 ... - Grad Hvar

višestoljetna tradicija poljoprivrede i ribarstva nedostatak suvremenih poduzetničkih i menadžerskih znanja zadruge, otkup i hladnjače, marikultura/akvakultura.

plan gospodarenja otpadom grada hvara za razdoblje od 2017.

osigurano je putem ovlaštenog koncesionara (Tehnomobil d.o.o., Split). na besplatni telefon. 0800 444 110. Prema dostupnim podacima za 2016. godinu je ...

NOVAC GRADA HVARA KOVAN PO MLETAČKOJ REPUBLICI Đuro ...

va, te je u svojoj kovnici kovala sitni bakreni novac - bagatin. Za iskovane bagatine gradovi su morali državnoj kovnici •namiriti protuvrijednost u dukatima.

Srednjovjekovna genološka terminologija

će se takvi tekstovi javljati, te zaključuje da naziv srednjovjekovna književnost najpodobnije odgovara hrvatskoj književnosti do kraja 15. stoljeća jer se ...

Terminologija u gimnastici - ResearchGate

Kod pokreta sa glavom, trupom, rukama i nogama dijelovi tijela se podižu, spuštaju, grče, ugibaju ... Obzirom na osu kretanja glave i trupa možemo te pokrete podijeliti u slijedeće skupine: A. klonovi, ... u desno – stoj prednožno sa desnom,.

Filozofska terminologija - Znanje.org

Majeutika- Ironija na putu samospoznaje nije dovoljna, potrebna je i majeutika kao druga pomoćna metod koja kao vještina pravilnog imenovanja pomaže ...

Terminologija in modeli razdelitve - Nakonju.si

Hipoterapija torej v prevodu pomeni »zdravljenje s konjem«. ... področij psihosocialne rehabilitacije, je izraz hipoterapija v večini držav ostal termin za področje ...

POMORSKA TERMINOLOGIJA I POMORSKE TRADICIJE

Na glavi je nosio bijel, slamnat šešir, a na nogu čizme do koljena. O vratu ... ljetne ribolovne sezone u prošlosti dočekivala je na Palagruži oko 70 falku- ša« F. G. ...

NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA iz područja polimera i ...

3 sij 2014 ... Ako se primarna jezgra sastoji od strane čestice, nukleacija se moŢe odvijati na raznim mjestima čestice, s različitim početnim lamelnim ...

KAJKAVSKA KAZALIŠNA TERMINOLOGIJA Književnopovijesna ...

hrvatske kajkavske dramske književnosti do preporodnoga razdoblja postoji ... telja upozorio na neke nove ili manje poznate kajkavske riječi u svojoj drami,.

TERMINOLOGIJA IN SODOBNA TERMINOGRAfIJA - Inštitut za ...

Zdenko VAZDAR, 1994: Razlikovni rječnik hrvatskoga i srpskoga ... okviru matematike, aerodinamika, hidrodinamika, mehanika, optika v okviru fizike.

Terminologija: teorija književnosti - Srce

Terminologija: teorija književnosti. Uvodna napomena. U leksikon termina iz teorije i povijesti književnosti uvršteni su u prvom redu oni pojmovi koji su nastali u ...

TERMINOLOGIJA IN SODOBNA TERMINOGRAfIJA - ZRC SAZU

angleških povzetkov Matija Pavlič in Blaž Trebar, prevod hrvaških ... thousands of books written in Catalan available online to anyone in the world. ... Međutim, taj se pridjev najčešće nalazi u sintagmama poput platinasta ploča/naklada/plavuša/kreditna ... emission spectroscopy – atomska emisijska sprektroskopija, VAD za ...

Izvješće o stanju u prostoru grada Hvara 2015 – 2019 - Grad Hvar

18 lip 2019 ... odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova 2, ... Savez PlatFORma Hvar. 2. Glazbeno ... Boćarski klub "Vrisak" Hvar. 12.

Program rada i financijski plan TZ grada Hvara za 2020. - Visit Hvar

Bahrain Merida Camp - 200.000,00 kn. ÖTILLÖ Swimrun Weekend Hvar - 100.000,00 kn. Hvarske ljetne priredbe - 100.000,00 kn. Peškafondo - 100.000,00 kn.

Terminologija u CROTIS-u - International Cartographic Association ...

end of 2005, two former institutes (Institute for Cartography and Institute for ... Cartographers: L. S. Oreshina, L. Yu. Baeva. ... Frančula, N., Tutić, D. (2005): GEOTRANS – slobodni program za transformaciju između različitih ... Magaš, D. (2006): New Geography Studies at the University of Zadar / Novi studijski programi.

terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i ...

termina na engleskom jeziku je element naspram koga se vrši upoređivanje prevoda na srpski i mađarski jezik. Analiza je vršena u dve faze, u prvoj.

Kemijska nomenklatura i terminologija u svjetlu nacionalizma

Iako Hrvatska, tada u okrilju Austrougarske Monarhije, nije mogla ostvariti svoj ... mina (Nakarbonat, Nahydroxyd, Borax, Calcijev phosp- hat, Kalium-arsenat ...

kompjuterska terminologija u arapskom jeziku - Index of

7 сеп 2011 ... je više akademija za arapski jezik, u gotovo svim arapskim ... jedan kompjuterski rečnik naslova Kompjuterski rečnik za početnike (Qāmūs al-.

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

Osnovna terminologija za potrebe arheologije broda

ključne riječi: brod, drvena brodogradnja, arheologija broda, terminologija, standardizacija ... kobilica osnovna greda na dnu broda na koju se pričvršćuju rebra i.

terminologija humanističkih znanosti u hrvatskoj leksikografiji 18 ...

i kulturni krug oko velikaških obitelji Frankopana i Zrinskih u 16. st., ozaljski krug u. 17. st. [što je dao leksikografa Ivana Belostenca], Pavao Ritter Vitezović na ...

KRŠĆANSKA TERMINOLOGIJA JERONIMA ŠETKE KAO IZVOR ZA ...

20 ruj 2017 ... arkanđeo Gabrijel arkanđeo Mihael/Mihovil arkanđeo Rafael arkanđeo, arkanđeli ateist audijencija augustinci augustinski heremiti aureola.

slovenska filmska terminologija v korpusu filmskih kritik

Filmske študije so veda, ki se hitro spreminja, saj so tesno povezane s kratkotrajno ... Ko je Kung fu frka slaba, izgleda dobro, toda ko je dobra, izgleda kot multi-kulti ... Norčije z Dickom in Jane so rimejk komedije, v kateri sta leta 1977 igrala.

poljoprivredna terminologija na ruskom jeziku na primeru instituta za ...

подсолнечник – suncokret, u ukrajinskim iz- vorima se nalazi i reč подсолнух, рапс ... ukrasni suncokret; овощи – povrće чеснок. – beli luk, мангольд – blitva; ...

Strokovna terminologija v tujem jeziku-anglescina ... - Zavod IRC

31 Jan 2008 ... Lesnina. Partizanska 1. 2000 Maribor. Mr Peter Kovač. Lip Bled ... Now read through the text 'Ford Delivers Electric Vehicles to Post Office' and fill the blank ... On Friday, April 20th, on the west steps of the State Capitol in.

Podjela poreza, poreska terminologija, principi oporezivanja i ...

9 мар 2018 ... račun poreskog obveznika, vrši plaćanje poreza ... iz čega može da plati porez (prihod, dohodak i imovina) ... djelatnosti ili vrste djelatnosti;. 2.

LOV AčKA TERMINOLOGIJA Zlatka Turkalj Ni u jednoj struci kod ...

»rog« jedan trofej, onda su »rogovi« više trofeja. ... roga rogovi, npr. srneći ili jelenski rogovi ili kratko - trofej. ... par rogova na glavi jelena ili srnjaka, autor inž.

jezik i terminologija unutar konzervatorsko-restauratorske struke(1)

29 Poput povijesni i umjetnički spomenik, kulturni spomenik itd. 30 Hrvatski enciklopedijski rječnik 10, Zagreb, 2004., str. 108. 31 Usp: monumentum u: Divković, ...

vojna terminologija u osmanskom carstvu i ... - Filozofski fakultet

1 Abdülkadir Özcan, Organizacija vojske kod Osmanlija, Historija Osmanske države i ... deniz kurdu – Izraz koji se koristi za iskusne, sposobne mornare koji su na moru ... „To je bio proglas generala Filipovića, na srpskom i na turskom jeziku, ...

ribarska luka u luci otvorenoj za javni promet u veloj luci

29 lis 2019 ... 20 270 VELA LUKA. RN 2017/021-2 ... 7.1 Projekti, studije, radovi, web stranice . ... trajektna, teretna i ribarska luka s odgovarajućom infrastrukturom i suprastrukturom. ... ribarske luke (Obala d.o.o., Split, srpanj 2017.) ... i postavljanje sigurnosnih kamera radi nadgledanja poštuje li se navedena zabrana,.

Morsko ribarstvo

STUDIJ: «BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA». Ekologija mora. Mladen Šolić. Interna skripta. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO – SPLIT. Rujan, 2005 ...

zapisnik - EU Ribarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva. MINPOLJ. Vesna Rajković. Ministarstvo turizma. MINT. Snježana Čondić. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ...

SLATKOVODNO RIBARSTVO RH

U godini 2006. ukupna proizvodnja slatkovodne ribe iznosila je 6 547 tona, od. ~ega je proizvedeno 5 067 tona konzumne ribe i 1 480 tona riblje mla|i. Izvoz.

LAGUR-a - EU Ribarstvo

HR. Razvoj temeljen na osobitostima ribarskih područja EU-a. Vodič za pokretanje Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu (LAGUR-a) v o d i č. #1 ...

Ribarstvo Dalmacije u XIX. i XX. stoljeću

krajeve, a Italija se odavno hvalila da joj nestašicu ribarskih proizvoda nadoknađuju ... 108 Branko Šuljić, Ribolov, Plava oranica, Nova burza nautike, god. V, br.

Popis članova - EU Ribarstvo

Stjepan Nedoklan, član Odbora i Antonio Šunjić, zamjena člana Odbora, Hrvatska obrtnička komora. 19. ... Vjekoslav Tičina, zamjena člana Odbora –. Institut za ...

Ribarstvo u svijetu - UniZd

ribe, ribljih prerađevina te drugih morskih organizama. ➢ Ribarstvo se uz istočnu obalu Jadrana razvijalo još od prapovijesti o čemu svjedoče brojni arheološki ...