ODLUKA O NABAVCI KUCE LUTAKA.pdf - Центар за социјални рад

најповољнији понуђач- "IDA DIDАСТА" Бискупа Ј. Гаљуфа 5ЛІ, 10000 Загреб. Члан 2. За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Правна служба и.

ODLUKA O NABAVCI KUCE LUTAKA.pdf - Центар за социјални рад - Srodni dokumenti

ODLUKA O NABAVCI KUCE LUTAKA.pdf - Центар за социјални рад

најповољнији понуђач- "IDA DIDАСТА" Бискупа Ј. Гаљуфа 5ЛІ, 10000 Загреб. Члан 2. За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Правна служба и.

република србија центар за социјални рад ,,ужице ... - CSR Uzice

корисничких група деце и младих: деца и млади са различитим облицима друштвено неприхватљивог и законски санкционисаног понашања,заштитом ...

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АДРЕСА ТЕЛЕФОН ФАКС Е-mail 1 ...

ЦЕНТАР ЗА. СОЦИЈАЛНИ РАД. АДРЕСА. ТЕЛЕФОН. ФАКС. Е-mail. 1. БАЊА ЛУКА. ГУНДУЛИЋЕВА 31. 051/348-561. 051/348-562 [email protected] 2.

1 Центар за социјални рад општине Стара Пазова ПЛАН РАДА ...

Центар за социјални рад општине Стара Пазова. ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ ЗА ПОМОЋ У КУЋИ. И КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА у 2018. години.

Riječ i zvuk u kazalištu lutaka - Gradsko kazalište lutaka, Split

RIJEČ I ZVUK U KAZALIŠTU LUTAKA. Što se sve čuje u lutkarskoj predstavi? Tko ili što je izvor tih zvukova? Kako to zapisati? Kako napisati dobar lutkarski ...

Европски социјални дијалог и социјални дијалог у железничком ...

радника у директиви за радно време у ЕУ. (93/104/ЕЕЗ, сада ... рективе за радно време и идентификова- ни су у три ... деонице пруге Загреб - Клара – Сисак ... потребно да се уради у складу са националним или регионалним.

etno-kuće nacionalnih manjina i rodne kuće znamenitih pripadnika ...

odvija niz manifestacija kao što su seosko kolinje, čijanje perja, podizanje majpana, ... što ne postoji njemačka etno-kuća u Slavoniji gdje je bilo više desetaka ...

Социјални рад са групом - Филозофски факултет

3. препознати и применити технике које се користе у раду са групом. 4. водити ... Ђукановић, Б и Филиповић,. С. Групни социјални рад, Нови Сад: ИКЗС.

СОЦИЈАЛНИ КОНТЕКСТ БОГОСЛОВЉА СВ. ИГНАТИЈА ...

реда и данас носи титулу генерал, док га колоквијално зову црни папа - бискуп. Баскијац је у историји је познат као Игнатије Лојола, а његов ред.

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И ЈАВНА ПОЛИТИКА

Социјални капитал чине елементи друштвене структуре као што су мреже, норме, вредности и поверење, који омогућавају сарадњу и деловање ...

СОЦИЈАЛНИ РАД У ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА ...

рада у образовању) су повећање општег нивоа функционисања и школског постигнућа ученика. Школски социјални радник ради. 1) Constable, R. (2008).

obavještenje o nabavci 746-1-1-11-3-5/18 - Federalno Ministarstvo ...

14 svi 2018 ... OSLOBODILAČKOG RATA. IDB/JIB. 4200687870003. Kontakt osoba. Dragana Nikačević i Đenana Muzur Karić. Adresa. Hamdije Ćemerlića 2/ ...

obavještenje o nabavci 304-7-1-1-3-1/17 - Akademija scenskih ...

4 pro 2017 ... TEATARSKA I STUDIJSKA RASVJETA. II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora. Nabavka teatarske i studijske rasvjete: -Rasvjetno tijelo LED PC.

Марина Димитријевић дипломирани социјални радник ... - VMA

Марина Димитријевић дипломирани социјални радник, специјалиста рехабилитације и социотерапије. Општи подаци. Рођена 19.06.1958. године.

социјални конструктивизам у области образовања и ... - doiSerbia

Апстракт. Социјални конструктивизам, пре свега, представља теорију сазнавања ус- редсређену на улогу друштвених процеса у креирању знања.

социјални и радноправни положај особа са инвалидитетом

професионалну рехабилитацију и, с тим у вези, права на запошљавање, као и ... Неспорно је да тешки социјални услови живота и рада особа са.

Ugovor o nabavci roba-elektro materijal

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke otvoreni postupak za nabavku robe - elektro materijal, broj: 4A-01-1574/16-4 od 29.02.2016.godine;.

UGOVOR o nabavci prehrambenih proizvoda i pića

MASLAC 15GR UGOSTITELJSKI. MARMELADA MIJESANA 20GR UGOSTITELJSKA. MED 25 GR. HULALA SLAG U SPREJU 250ML. JAJA SVJEZA 'S KLASA.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 5-1-1-263-3-95/16 Datum i vrijeme ...

11 stu 2016 ... Adresa i mjesto: DOM ZDRAVLJA MOSTAR, HRVATSKIH BRANI- ... nepoznatog boravi{ta, po prijedlogu tu`ioca da mu se postavi privremeni zastupnik, ... motorno vozilo LADA NIVA, broj {asije: XTA212140A1944204, brojem ...

Информатор о раду Центра за социјални рад Бајина Башта ...

Центра за социјални рад „Бајина Башта“, Б. Башта, је Вуковић Марица дипл. психолог. Центар за социјални рад “Бајина Башта” је организован на ...

извештај о раду центара за социјални рад за 2016. годину

активности центара за социјални рад и услуге које пружају и на које упућују. Центри за социјални рад (у даљем тексту ЦСР) су установе организоване.

KUĆA LUTAKA

KUĆA LUTAKA. ZMAJEVA, PLESAČA-LETAČA,. MORNARA I ODRASLE DJECE. Festival svjetskog kazališta, Zagreb 2003,. 40/41 4. Svaki naknadni, smireni ...

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-30881/1 od 18.11 ...

GOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI. Drager. Ovaj ugovor zaključen je ... Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi: 2.745,60 ...

Ugovor o nabavci akumulatora i baterija - Ministarstvo odbrane

CIJENA : Ukupan iznos ugovorenog posla iz clana 1 ovog ugovora je 11.842,77 €. (jedanaesthiljadaosamstotinacetrdesetdvaeura i 77/1 00) sa uracunatim ...

социјалне мреже, социјални капитал и друштвени статус - CEEOL

Рад се бави анализом улога које социјални ресурси и социјални капитал имају у процесу стицања статуса у друштву. У овом погледу, теорија ...

социјални роман ханса фаладе мали човече ... - ResearchGate

ке које роман чине и даље актуелним и приступачним публици. КЉУЧНЕ РЕЧИ: роман о једном времену, социјална књижевност, социјални роман, Вај-.

Certifikat montažne kuće - Montažne kuće – DLB

MONTAŽNE KUĆE DLB d.o.o.. Kučanska 1, 42000 Varaždin, Hrvatska. Uvjerenje o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje se izdaje temeljem Zahtjeva broj: ...

Ugovor o nabavci roba-platno br.01-10465-14 - Ministarstvo pravde

primjerka za NARUČIOCA I DOBAVLJAČA. onet ius. Y-100. 1 COMEXPORT. КИНИ. 70jd az. O ODGORIE. UGOVORNA STRANA. HPC UGOVORNA STRANA.

Ugovor o nabavci vode jan 2019 JN - Centar za stručno obrazovanje

18 јан 2019 ... galon vode Aqua bianca od 101 – 50 galona. - voda u plastičnoj flaši od 1,51 – 500 komada. - plastične čaše (u 1 pakovanju po 100 komada) ...

Ugovor o nabavci male vrijednosti dnevne štampe - Ustavni Sud ...

Predmet ovog ugovora je nabavka dnevne štampe za potrebe Naručioca, po. Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavke dnevne ...

Ugovor o nabavci novih putničkih vozila za potrebe RTCG

10 јан 2020 ... II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA. Član 3. Ukupna cijena robe, prema prihvaćenoj ponudi, broj 01-43 od ... Božidar Šundić dipl.ing. tuja cene som.

Obavještenje o nabavci – usluge opravki i održavanja vozila - Zavod ...

3 ruj 2019 ... LOT 4 – opravka i održavanje vozila VW Caddy 4 Kombi; ... za radne sate i specificirani materijal, izuzev za stavku „ostali rezervni dijelovi“, koja će biti ... Ukupna cijena održavanja će predstavljati zbir iskazanih vrijednosti za ...

Ugovor o nabavci roba, dnevna i nedjeljna ... - Ministarstvo pravde

ugovorenom roku, ponuđač može obustaviti isporuku dnevnih novina naručiocu. ... novine Pobjeda, Vijesti i Dan radnim danima, i za nedjeljne novine. Monitor ...

Ugovor o nabavci auto djelova, motornih ulja, akumulatora i antifriza ...

ulja, akumulatora i antifriza, po partiji 6 -Nabavka rezervnih djelova za program"Renault -. Dacia" broj 36/17 od ... CIJENA I USLOVI PLAĆANJA. Član 3. Ukupna ...

Ugovor o nabavci roba-sitan alat 01-5827/13 - Ministarstvo pravde

23 Ravna (plosna brugija) majzlo za Hilti Kom. 3. 24 Burgija za Hilti vidijum L=40 F 32 Kom. 1. 25 Burgija za Hilti vidijum L= 40 F 25 Kom. 1. 26 Nepovratni ventil ...

statut - Kazalište Lutaka Zadar

Ovim se Statutom Kazališta lutaka Zadar (u daljnjem tekstu: Kazalište), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, izbor ravnatelja, zastupanje i predstavljanje, ...

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti_2 - Filmski centar Crne Gore

broj: 03129764, Broj računa: 540-865773, otvoren kod Erste banke, koju zastupa ... obezbijedi radno vrijeme od 8-20 h svakog radnog dana i po potrebi vrši ...

izlo ž baslika - Kazalište Lutaka Zadar

29 svi 2015 ... Silvijana Dražović Zoran Dučić Igor Gluić Đorđe Glušić Karin Grenc Tihomir Ivančan Marijana. Jakelić Mićo Jakelić Dragan Jelavić Ines Jurin ...

Untitled - Gradsko kazalište lutaka Rijeka

21 lis 2016 ... čitaonica, Alpina Cro, Casa mia, Optika Dunatov, Gant, Torbica, Ghetaldus, Frodo, Cukerin, Obuća, PIK,. Accessories, Algoritam MK, Edit Rijeka ...

Principi lutkarske dramaturgije u Kazalištu lutaka Zadar

Kazališta lutaka Milenom Dundov "Mačku kod zubara". Paljetak je u ... objekt i subjekt, a lutke, likovi iz priče i mačka i miš, žive na sceni svojim umjetnim.

Lakoća postojanja lutaka u rukama Janka Vrbnjaka[2]

Neumoran, radoznao, istraživački nastrojen i prirodno nadaren, lagano je otkrivao tajne i osvajao svijet lutkarstva. Pisac. Stevan Pešićаje to poetično objasnio ...

Knjižica 22. revije - Gradsko kazalište lutaka Rijeka

21 lis 2017 ... Bijeli jelen, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku ... bio preveden na hrvatski, a sadrži brojne teme koje su bliske i djeci i odraslima.

Nora ili Kuća lutaka – (1879) – Henrik Ibsen

Henrik Ibsen: Nora ili Kuća lutaka. Lica. HELMER, odvjetnik. NORA, njegova žena. GOSPOĐA LINDE. DOKTOR RANK. KROGSTAD. TROJE MALE ...

kazalište lutaka zadar programska brosura za web.indd

kraljevstvo došao nepozvani gost. Kraljevstvom se proširio nemir i strah od nepoznatog gosta, te je kralj okupio svoju vojsku i spremao se za pra- vi rat. No kako ...

Knjižica 23. revije - Gradsko kazalište lutaka Rijeka

22 lis 2018 ... Tko je Videku napravio košuljicu?, Zagrebačko kazalište lutaka. Ključarica, Kazališna družina 'Teatar Oz', Moščenićka Draga. Nikomu pravo ...

Trideset sezona Zagrebačkog kazališta lutaka. Zagreb

dipl. ecc. 36 Langerholz Miladinov. Sanda. 37 Laslavić Nada. 38 Levanić Marija. 39 Malec prof. Ivan. 40 Maričić Boris. 41 Markovina Zeljan. 42 Marunčić Zdenka.

Kako lutke Gradsko kazalište lutaka Rijeka - PGŽ

plaća pokriva 76 posto košarice za četveročlanu obitelj subota, 2. veljače. • U Matuljima, usprkos jakoj ... 51 000 Rijeka. Josip Toljanić. Namori 10, 51 516 Vrbnik.

priča nam je kuća - Gradsko kazalište lutaka, Split

DURICA – MALE LJUBAVI. Gradsko kazalište Žar ptica, Zagreb. Za uzrast: 5 . Čet. 12.4. 09:45. 11:30. GKL. GKL. Renato Baretić, Davor Šunk i Bruno. Margetić:.

Sezonska knjižica (PDF) - Gradsko kazalište lutaka Rijeka

2 ruj 2019 ... Sezonska knjižica 19/20 • 23 redateljica Sanda Miladinov Langerholz za uzrast 2 trajanje 40 min. Branko Ćopić – Hrvoje Hegedušić. Ježeva.

Programska knjižica - Gradsko kazalište lutaka, Split

AUGUST ŠENOA: „Postolar i vrag". 12:00 → HNK. Dječja i lutkarska scena HNK Varaždin. LUKO PALJETAK: ,,Miševi i mačke naglavačke". 17:00 → GKM.

Convert JPG to PDF online - Gradsko kazalište lutaka, Split

Bijeli Klaun, Gospodica Necu i Regoč, Morčić i Tomica, Jankec i Stanko. ... jeta ideja, gdje je dobrota najviši ideal, posve šareni Bum Tomica koji upravo ...

gradsko kazalište lutaka u rijeci i hrvatska lutkarska scena

lutke i marionete: lutka-marioneta je po samoj svojoj prirodi nadstvarna pa joj nije ... Orašar E. T. A. Hoffmanna prilagodivši ga formi mjuzikla namijenjenog djeci, ...

troškovnik za zastore male dvorane kazališta lutaka zadar b-7/15

stavci 02.02. ovog troškovnika i dobava metalnog nosača za harlekin zajeno s ... kom 1. 07. Izrada statičkog projekta pričvršćenja svih vodilica za zastore koje su.

Revija lutkarskih kazališta - Gradsko kazalište lutaka Rijeka

21 lis 2016 ... čitaonica, Alpina Cro, Casa mia, Optika Dunatov, Gant, Torbica, Ghetaldus, Frodo, Cukerin, Obuća, PIK,. Accessories, Algoritam MK, Edit Rijeka ...

Gradsko kazalište lutaka Program rada za 2020. godinu

Marulićevi dani, Split , travanj 2020. PLANIRANA GOSTOVANJA GKL-a SPLIT. 1. Split – dječji vrtići i osnovne škole, gradski kotari (unutar projekta TU-TU, ...

26. susret lutkara i lutkarskih kazališta hrvatske - Kazalište Lutaka ...

27 svi 2017 ... Tisak: Media oglasi d.o.o.. Naklada: 500. Zadar, lipanj 2017. SLUK su financirali: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Zadarska županija.

godišnji program rada gradskog kazališta lutaka rijeka za 2019. s ...

14 pro 2018 ... lipanj. 12.000, 00 kn. MDF Šibenik. Šibenik. Avanture maloga Juju ... Kao element razvoja publike, od 2017. godine uspješno je uvedena je ...

02-18 - Центар за истраживање несрећа у саобраћају

Кретање бочног састава брода „SVETI NIKOLA“ у ужој зони пловидбене ... Сви расположиви подаци, који се односе на кретање бродова (брзине у ...

Untitled - Клинички центар Крагујевац

28 Sijalica G5.3 12V 35W, Philips ili odgovarajuca ... 22 Ventilator - hladnjak 5x5 ... Kompresorski cistac, aparat za pranje pod pritiskom (Pritisak, ne manje od ...

конкурсна документација - студентски центар ниш

6 мар 2020 ... Замена предњих амортизера. 13. Замена задњих амортизера. 14. Замена сета квачила. 15. Замена споне. 16. Замена хомокинетичког ...