GRADONAČELNIK KLASA: 330-05/09-01/0176 ... - Grad Split

9 ruj 2009 ... IDA DIDAKTA d.o.o. iz Zagreba, Biskupa J.Galjufa 5, s cijenom od 149.648,00 kuna (bez PDV-a). 2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Splita ...

GRADONAČELNIK KLASA: 330-05/09-01/0176 ... - Grad Split - Srodni dokumenti

GRADONAČELNIK KLASA: 330-05/09-01/0176 ... - Grad Split

9 ruj 2009 ... IDA DIDAKTA d.o.o. iz Zagreba, Biskupa J.Galjufa 5, s cijenom od 149.648,00 kuna (bez PDV-a). 2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Splita ...

GRADONAČELNIK KLASA: 330-05/09-01/0179 ... - Grad Split

16 ruj 2009 ... Fusio d.o.o., 52 440 Poreč, Buići 60. 7. Vox-Branko d.o.o., Split, Pujanke 45. 8. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima. 9. Uredništvu ...

GRADONAČELNIK Klasa:022-01/15-01/01 Ur.broj:2142 ... - Grad Krk

Državna geodetska uprava, Središnji ured Zagreb, Gruška 20 - obavijest o tijeku ... Tvrtka Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20 – prijedlog.

GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXIII(XXV) SPLIT, 12 ...

12 lis 2017 ... Zajednici tehničke kulture grada Splita za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine..........13. 17. Zaključak o davanju ...

GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXV(XXVII) SPLIT, 23 ...

23 srp 2019 ... stanovnika na ugroţenom podruĉju te pravodobno planira ... Podruĉje Grada Splita ima znaĉajke sredozemne klime s izrazito suhim i toplim ljetima i blagim zimama. ... njima prije potresa i koliko je ljudi boravilo u njima.

GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXV(XXVII) SPLIT, 19 ...

19 tra 2019 ... Rajčić Vjera, za stan u Splitu, Hercegovačka 96;. 2. Matković Antica, za ... Ribičić Ružica, za stan u Splitu, Palmina 12;. 7. Vranković Branko, za ...

GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXV(XXVII) SPLIT, 20 ...

20 pro 2019 ... javnih gradskih površina SPALATUM D.M.C. d.o.o. turističkoj agenciji u ... 12, 21000 Split i Lost d.o.o., OIB: 89984971143, Ulica. Kreše Golika 7 ...

1 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SPLIT,Kliška 4 KLASA ... - Grad Split

8 srp 2013 ... D.V. ZLATNA RIBICA. 6.15h – 16.00h. D.V. VILA VELEBITA ... Jelovnik se izrađuje mjesečno , te je putem roditeljskih kutića I web stranice ... Dijete s inzulinskom pumpom u vrtiću / stručni seminar u DV Maksimir – Zagreb.

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXV(XXVII ...

23 srp 2019 ... i gradskog groblja Lovrinac, već samo s podruĉja Ţnjana. ... zajedno sprovodi do Ţrnovniĉkog blata, gdje se vode razlijevaju i postupno ...

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXIII(XXV ...

11 pro 2017 ... Broj 51 - Stranica 5. Godišnji plan EnU. Grada Splita za 2017. godinu. Izradio: ROTERM d.o.o., Split [email protected] // www.roterm.hr str.

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXI(XXIII ...

30 pro 2015 ... Split za zasnivanje radnog odnosa na upražnjeno radno mjesto „električar“. ... odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog i predmetnom ... VICTA d.o.o., Split, Spinčićeva 2B, s ponudom pod red. br. 23, na ...

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LX(XXII ...

30 lip 2014 ... vremena ugostiteljskom objektu „DUJE“ zbog održavanja prigodnih ... naziva caffe bar - restoran „OCTOPUS“, Split Dobrilina 1. Određivanje ...

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXIV(XXVI ...

23 lis 2018 ... ustanovi „Športski objekti“ Split za zasnivanje radnog odnosa na ... mjesto pomoćni radnik II na određeno radno vrijeme u ... centru City One,.

SADRŽAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK GODINA LXII(XXIV ...

17 lip 2016 ... manifestacije „San Sustipanske noći“ za odvojenu treću večer. ... tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. lipnja 2016. godine, donosi.

KLASA:330-01/10-01/0008 URBROJ - Grad Split

23 tra 2010 ... manifestacije „Beer fest Split '10“ na Žnjanskom platou. ... novine", broj: 138/06 i 43/09) utvrñeno je radno vrijeme odreñenih skupina ugostiteljskih objekata (ovisno ... 15.000. Hrvatska glazbena unija - ... Kopito records d.o.o..

KLASA: 612-01/09-01/579 URBROJ: 2181/01-01-10-05 ... - Grad Split

9 velj 2010 ... tri ponuda i to ponuditelja: Dominant d.o.o., Rasadnik Prud vl. Rade Volarević i MBM d.o.o.. U postupku pregleda i ocjene ponuda Ovlašteni ...

KLASA: 080-01/13-02/00025 URBROJ: 2181/01-01-13 ... - Grad Split

19 ruj 2013 ... Željko Sikirica danom donošenja ovog Rješenja imenuje se za predstavnika. Grada Splita u Nadzornom odboru Trgovačkog društva „Lovrinac“ ...

KLASA: 940-06/15-02/0083 URBROJ: 2181/01-01-15 ... - Grad Split

18 pro 2015 ... ALGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o., Zagreb, Bužanova 20A , s ... KNJIŽARA MORPURGO 1860 d.o.o., Split, Narodni trg 4, s ponudom pod ...

KLASA: 601-01/14-01/00021 URBROJ:2181/01-01-15 ... - Grad Split

23 sij 2015 ... Vicko Bilandžić, HNK Split – predsjednik. 2. Snježana Sinovčić – Šiškov , HNK Split - članica. 3. Marica Butina, Škola likovnih umjetnosti, Split – ...

KLASA: 500-01/09-01/0559 URBROJ: 2181/01-01-10 ... - Grad Split

12 sij 2010 ... Prihvaća se zamolba udruge Split zdravi grad i osigurava se financijska potpora za izdavanje knjige „Najzdravije namirnice svijeta“ u iznosu od ...

KLASA: 011-01/06-01/0009 URBROJ: 2181/01-01-10 ... - Grad Split

12 lis 2010 ... 10-07 od 28. rujna 2010. godine kojim je bio izabran ponuditelj Deltron d.o.o. ... pneumatske orgulje, a koje krase Svetište Gospe od Pojišana.

KLASA: 300-01/09-01/0102 URBROJ: 2181/01-01-09 ... - Grad Split

7 pro 2009 ... ... materijala za kuću i dom. Grañevina je katnosti Po P galerija. Predviñeno je uklanjanje postojeće grañevine „Jadrantrans“.

KLASA: 330-05/13-01/00020 URBROJ: 2181/01-01-13 ... - Grad Split

10 tra 2013 ... Ponuda zajednice ponuditelja Akroterij d.o.o. (nositelj ponude) i Sitolor d.o.o. nakon ... Akroterij d.o.o., 23 000 Zadar, A.Hebranga 6 a. 3.

KLASA: 080-01115-0218 - ovdje - Grad Split

7 tra 2015 ... ~'v\1-0spf?v.q)-~~ ...) ~~. 1 ill'. $. -. ~. ,;lORA. CELNIK a:: 'i-••111. '4. ~~. ~JJ ... GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH Split ... Statuta Gradskog kazališta mladih Split, Kazališno vijeće GKM Split podnosi: ... FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 19. ".5. ... predstave za najdelikatniju skupinu - tinejdžere i srednjoškolce. 1.2.

Regionalni centar: Zagreb KLASA: UP - I/110/07/13-01 ... - Grad Split

2 tra 2014 ... korist Škole košarke, a za koji kredit je KK Split bio jamac platac, pa je Credo banka d.d. u stečaju prijavila svoje potraživanje temeljem jamstva.

GRADONAČELNIK Klasa:022-01/19-01/02 Ur.broj:2142/01-02/1-19 ...

reklamne svrhe, na pročelju zgrade u ulici Dr. Dinka Vitezića 2, u staroj jezgri grada ... 3. Tvrtka Starmedia d.o.o. iz Opatije - ponuda za sudjelovanje u 3. sezoni ... c) Prima se na znanje prijedlog Primorsko goranske županije za sudjelovanje na ... Vlasnik je svoje sjedeće garniture koje se nalaze na javnoj površini dužan ...

gradonačelnik - Grad Kaštela

ditelj mora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u roku od 10 (deset) dana od dana početka isporuke električne energije ...

i0m /gradonačelnik - Grad Slavonski Brod

29 ožu 2019 ... godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje. Za zakonitost i ... (brodskoposavski) tisak , opremljena je regalima s referentnom građom koja po UDK (Univerzalna ... djelatnika, medija .

<2>lCA ^^gradonačelnik - Grad Slavonski Brod

5 sij 2019 ... Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice ... Ja, javni bilježnik Nada Kemec, Slavonski Brod, Trg pobjede 22,.

Gradonačelnik r - Grad Slavonski Brod

1 tra 2019 ... Temeljem Statuta Grada Slavonskog Broda, Upravni odjel za ... U okviru Centra Zlatni cekin registrirana je Poliklinika za ... ćim područjima: radiotehnika, aerotehnika, astronomija, podvodna tehnika, tehnika za kajak-.

Ž UPAN KLASA:015-01/14-01/01 URBROJ:2181/1-03-14-3 Split, 19 ...

19 stu 2014 ... urbanim načinom života, a Tvrđava Klis, zajedno s prstenom povijesnog naselja uokolo nje, vizualno, a i na većinu ostalih relevantnih načina ...

Ž UPAN KLASA: 214-05/15-01/01 URBROJ: 2181/1-03-15-1 Split ...

16 sij 2015 ... PUMPA/miniwash/,. Za ispiranje masnih površina sa tlakom ... LIDL, Hektorovićeva 38 c, Solin. LUXOR, Put Majdana bb, Solin. MARINKO ...

Lista obrtnika 2015 Gradonačelnik WEB - Grad Zagreb

Zlatarnica "Bashota". Đuro Bashota. 169. Zlatarsko trgovački ... Zlatarnica Dodić. Paško Dodić. 238. Frizerski salon za ... Kristina Prahir. 461. Modni salon "Slava".

61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan ... - Grad Zagreb

ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb, Masarykova 28, OIB: 38967655335, ... da je društvo Školska Knjiga d.d. na račun proračuna Grada Zagreba uplatilo iznos od ...

Gradonačelnik Na temelju članka 7. stavka 2 ... - Grad Varaždin

Zlatan Avar, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i načelnik Stožera civilne zaštite. Grada Varaždina kao koordinator i voditelj Radne skupine,. 2.

REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE Gradonačelnik

30 ruj 2019 ... Strategija razvoja turizma Grada Buje-Buie za period: 2019. ... Partneri: Udruga antifašista Bujštine (HR), TSS – SMSI „Leonardo da Vinci” Buje ...

grad zagreb gradonačelnik lista za dodjelu potpora za očuvanje i ...

Babić. Babić ZG plinoservis vl. Goran Babić plinoinstalaterska, plinoserviserska. 19.500,00. 12. Janja. Babić. Kosa, frizerski obrt, vl. Janja Babić frizerska. 12.000 ...

Gradonačelnik Grada Valpova na temelju članka 19 ... - Grad Valpovo

položen državni stručni ispit),. - dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata),.

Javni natječaj Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradonačelnik

14 lis 2001 ... proizvodnja okvira za ogledala i slike uokvirivanje slika i ogledala izrada okvira i uokvirivanje slika. 16.29 proizvodnja ostalih proizvoda od drva.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE GRADONAČELNIK ... - Grad Pula

6 srp 2012 ... Statuta OŠ Šijana Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici ... potpisali ravnatelji OŠ Šijana i OŠ Marčana po dobivanju prethodne suglasnosti ...

Dana 13. rujna 2016. godine, gradonacelnik Grada ... - Grad Zagreb

13 ruj 2016 ... Ozaljska 1 05; Zagreb;. 43. ... Ozaljska 105, Zagreb; ... $WlFT(BfQ):ZA6AHR2X; PBZ.2340009~11101099~2, IBAN: HR9223400091J10109932,.

Dana 12. travnja 2018. godine, gradonacelnik Grada ... - Grad Zagreb

12 tra 2018 ... Urbanistickog plana uredenja Gospodarska zona Sesvete sjever (u daljnjem tekstu: Prijedlog izmjena ... HEP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; ... KRATKI PREGLED PROVEDENIH IZMJENA I DOPUNA – ... stanica kao i koridora za njihov priključak prema posebnim.

2181/01-01-15-0015 Split, 23. studenoga 2015. godine ... - Grad Split

23 stu 2015 ... Obrt za ugostiteljstvo Elipso, vl. Vladimir Voloder. Mažuranićevo šetalište 14,. Split ... Hladnjak za industrijski sladoled mjesečno po komadu.

2181/01-01-16-0009 Split, 18. siječnja 2016. godine Na ... - Grad Split

18 sij 2016 ... Grad Split daje Gradskom kazalištu mladih iz Splita na privremeno ... Izvještaj o mjerenju razine buke okoliša u caffe baru „ZORA BILA“, ...

2181/01-01-14-0003 Split, 11. lipnja 2014. godine Na ... - Grad Split

11 lip 2014 ... ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog ... je utvrđeno da u odnosu na ugostiteljski objekt caffe bar “ELIPSO“,.

2181/01-01-14-0003 Split, 8. srpnja 2014. godine Na ... - Grad Split

8 srp 2014 ... odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog i ... MUP, PU Splitsko – dalmatinskoj, Sektoru policije, Odjelu za javni red i mir, Split, Trg ... DE MAR“, Split, Obala kneza Branimira 14 A nije doneseno rješenje ...

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE GODINA LXIV(XXVI) SPLIT, 20 ...

20 pro 2018 ... Nova godina, Sv. Tri kralja, Uskrs, Praznik rada, Tijelovo,. Dan antifašističke borbe, Dan državnosti, Dan domovinske zahvalnosti, Velika Gospa ...

2181/01-01-16-0003 Split,2. veljače 2016. godine Na ... - Grad Split

2 velj 2016 ... Izvještaj o mjerenju razine buke okoliša u caffe baru „ZORA BILA“, Vinkovačka 21, Split oznake LA-129/12 izrađen od strane ZAST d.o.o., ...

2181/01-01-15-0016 Split, 12. ožujka 2015. godine Na ... - Grad Split

12 ožu 2015 ... Sinovčićeva 4, udruzi Društvo za športsku rekreaciju „Stara pelegrinka“. 1. Grad Split daje na upravljanje, korištenje i održavanje sportski objekt ...

SPLIT, 15. svibnja 2019. BROJ 21 1. OPERATIVNI PLAN ... - Grad Split

15 svi 2019 ... planova prostornog uređenja na području radne zone. Dračevac. ... 4.9 Promet Split i druga poduzeća za prijevoz. (odgovorne osobe).

2181/01-01-15-0003 Split, 27. ožujka 2015. godine Na ... - Grad Split

27 ožu 2015 ... vaterpolo. 215.220,00. VK OVK Pošk vaterpolo. 215.220,00. KDU Split Matadura dizanje utega. 73.440,00. RK Nada ragbi. 138.720,00. JK Split.

2181/01-01-14-0010 Split, 16. travnja 2014. godine Na ... - Grad Split

16 tra 2014 ... Grada Splita u projektu Dioklecijanova škrinjica. 2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2014. godinu ...

02 Split, 7. rujna 2009. godine Na temelju članka 52 ... - Grad Split

7 ruj 2009 ... Marin Sirišćević (trener), Jedriličarski klub Zenta, osvajač brončane medalje na SP u jedrenju u olimpijskoj klasi, nagrañuje se 6.250,00 kn.

2181/01-01-15-0003 Split, 8. prosinca 2015. godine Na ... - Grad Split

8 pro 2015 ... 2, na iznos od 31,00 kn/m2, bez PDV-a, namjene: popravci odjeće. 3.7. ... 6 na iznos od 70,00 kn/m2, bez PDV-a, namjene: krojački salon. 3.9.

2181/01-01-15-0002 Split, 26. svibnja 2015. godine Na ... - Grad Split

26 svi 2015 ... ugostiteljskom objektucaffe-baru „Zvonimirova lađa“, Split, Slavonska 15. 2. Ugostiteljski objekt 30. svibnja 2015. godine može raditi od 06.00 ...

2181/01-01-14-0013 Split, 02. siječnja 2014. godine Na ... - Grad Split

2 sij 2014 ... SPINUT, MANUŠ, SPLIT 3, PUJANKI, POJIŠAN I RAVNE NJIVE sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevne nastave u 28 ...

07 Split, 8. rujna 2009.godine Na temelju članka 85. i 86 ... - Grad Split

8 ruj 2009 ... IDA DIDAKTA d.o.o. iz Zagreba, Biskupa J.Galjufa 5, s cijenom od 80.208,00 kuna. (bez PDV-a). 2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Splita ...

2181/01-01-14-0016 Split, 10. lipnja 2014. godine Na ... - Grad Split

10 lip 2014 ... ugostiteljskog objekta vrste caffe bar – pivnica naziva „PLAC“ sa ... brigade 12, (Mejaši novi) zadovoljene sve odredbe važećeg Zakona o zaštiti ...

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE GODINA LXV(XXVII) SPLIT, 9 ...

9 svi 2019 ... 2018. godinu Klubu dobrovoljnih darivatelja krvi „Promet-. Split“. ... 46/13 i 11/18), Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici održanoj 2. svibnja ...

2181/01-01-10-04 Split, 5. srpnja 2010. godine ... - Grad Split

5 srp 2010 ... i Bajić-Tomasović Ante, i to iz razloga što je tržišna cijena zemljišta odreena visoko, od 5.982,90 ... 51. 8. Pojedinačni ispravni postupak ...