OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Ekonomski fakultet

Prihodi se razlikuju od priljeva novca. • PRIHOD - je vrijednost koja se stiče prodajom proizvoda,robe i usluga. Nastaje kao posljedica povećanja imovine ili ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Ekonomski fakultet - Srodni dokumenti

OSNOVE RAČUNOVODSTVA - Ekonomski fakultet

Prihodi se razlikuju od priljeva novca. • PRIHOD - je vrijednost koja se stiče prodajom proizvoda,robe i usluga. Nastaje kao posljedica povećanja imovine ili ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA (Vježbe) - Ekonomski fakultet

Prihodi se razlikuju od priljeva novca. • PRIHOD - je vrijednost koja se stiče prodajom proizvoda,robe i usluga. Nastaje kao posljedica povećanja imovine ili ...

osnove menadžmenta - Ekonomski fakultet

2 svi 2015 ... KADROVIRANJE. 9. Planiranje, regrutiranje, selekcija i razvoj ljudskih ... KONTROLIRANJE. VOĐENJE. KADROVIRANJE dr.sc. Zdenko Klepić ...

Osnove računovodstva

posebni naglasak na dvije najvažnije vrste knjigovodstva u ljudskoj povijesti – jed- nostavno i dvojno knjigovodstvo. Nakon toga će se posebna pažnja posvetiti ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA SKRIPTA

Skripta ″Osnove računovodstva″ namijenjena su studentima koji slušaju istoimeni ... Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine, ... izostavljanje ili krivo prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke korisnika donesene na ... Razred 0 - Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina.

Osnove racunovodstva - Fakulteta za Management

Osnove racunovodstva izr. prof. dr. Franko Milost. Strokovni recenzent · prof. dr. Marko Hocevar. Izdala in založila · Univerza na Primorskem,. Fakulteta za ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA Dr Ivan Mihailović Mr Dragana ...

Knjiga „Osnove računovodstva“ je pripremana u okviru realizacije. TEMPUS projekta ... Svrha kameralnog knjigovodstva je evidencija o ostvarenim prihodima i ... 50 http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/2014/Konceptualni%20okvir.pdf, dana.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA SKRIPTA - Sveučilišni odjel za ...

računovodstvo, knjigovodstvo, što su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, ... isprava i evidencija, rokove dostave financijskih izvještaja i podataka za ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - EFZG

b) Sastavite račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.20x1. godinu po metodi razvrstavanja troškova po prirodnim vrstama (metoda ukupnih.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA ...

Primjer 2: Dopunite podatke u bilanci opisno i u novčanim iznosima. Trgovačko društvo “Zora” d.o.o., bilanca na dan 1.1.200. IMOVINA (AKTIVA). Opis stavke.

Osnove računovodstva RIF - Sveučilišni odjel za stručne studije

okvirni kontni plan i obvezno licenciranje osoba koje obavljaju računovodstvene poslove za druge poduzetnike. Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu ...

Gordana Ivankovič in Mateja Jerman, Osnove računovodstva v ...

Osnove računovodstva v turizmu / Gordana Ivankovič in Mateja Jerman. - Koper : Založba. Univerze na Primorskem, 2013. ISBN 978-961-6832-35-9. 1. Jerman ...

osnove računovodstva skripta - Sveučilišni odjel za stručne studije

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva. Knjigovodstvo je najznačajniji dio računovodstva koji se bavi evidentiranjem nastalih poslovnih promjena, stoga ...

kolegij osnove računovodstva osnovne informacije vezane ... - EFOS

5 stu 2018 ... OSNOVNE INFORMACIJE VEZANE ZA POLAGANJE ISPITA. Polaganje kolegija Osnove računovodstva razlikuje se u načinu izvedbe ovisno o ...

ekonomski izazovi zemalja u tranziciji - Ekonomski fakultet Zenica

makroekonomskog sistema dolazi od spoljnjeg pritiska na ekonomiju BiH putem: deviznog kursa i devi- ... nad poslovanjem društva i obaveze prema skupštini društva (sazivanje skupštine, podno- ... 1 Centralno grijanje d.d., Krečanska, Tuzla.

SEF - Ekonomski fakultet

Krv nije voda, a bogami ni nafta .............. 21 ... je objavio popis aplikacija koje nisu potpuno kompatibilne sa ... profesionalni glumci, a preko 300 akre- ditiranih ...

EKONOMSKI FAKULTET

ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA NA. PRIMJERU SPEGRA INŽENJERING d.o.o.. Profesor: Student: prof. dr. sc. Želimir Dulčić. Maja Borovina.

poduzetništvo - Ekonomski fakultet

MENADŽMENT MALIH PODUZEĆA –OSNOVE. PODUZETNIŠTVA (I semestar). Autori: dr.sc. Zdenko Klepić i dr.sc. Marin Buble. Izdavač: Ekonomski fakultet ...

Број 1 - Ekonomski fakultet

26 мај 2017 ... Osnovni ekonomski pojmovi. Maj predstavlja mesec u kome je krajnje vreme za sumiranje utisaka iz srednje škole, popisivanje predupisnih ...

filozofija - Ekonomski fakultet

Predstavnici: Justin, Tatijan i Tertulijan. 3. aleksandrijska hrišćanska škola aleksandrijska hrišćanska škola. • između znanja i vere nema neslaganja („dve grane ...

nemački 1 deo 1 - Ekonomski fakultet

9 окт 2019 ... Prezent je u nemačkom jeziku prost glagolski oblik koji se dobija od infinitivne ... Kada se taj nastavak odbije od glagola dobija se infinitivna osnova. ... die Übung die Grundlagen die Mensa essen danach. Glagol ESSEN.

ekonomski fakultet - Unist.

Velika dvorana: kapacitet 200 sjedećih mjesta (trenutno ispražnjena). OSTALE DVORANE. • 5. kat: 50 mjesta (video, audio). ❖ UKUPNO: 230 SJEDEĆIH ...

Ekonomski fakultet, Subotica

Tejlorizam i fordizam. 51. Transformacija rada: postfordizam, fleksibilna proizvodnja, grupe, timovi ... 52. Sociološke debate o automatizaciji. 53. Fenomen ...

DIPL OMA? - Ekonomski fakultet

13 kako Postati senior executive Pre tridesete? 14 Leteti ... ster studije, kao i one koje organi- zujemo u ... skom fakultetu u Beogradu MBA studije re- alizovane u ...

Untitled - Ekonomski fakultet

ess so p h isticatio n. In n o v atio n. Best WBC. Worst WBC. Serbia. Source:Authors ... Extension of schools in Varazdin county - III express of interest - group 1.

Ekonomski fakultet - unizg

14 ruj 2017 ... Pavlinović, Marijana. 06/07/1993. 0311 - Economics. S. WS 2017/18. 5 ... Matešić, Dunja. 23/09/1994. 041 - Business and administration. S.

Број 52 - Ekonomski fakultet

Ivana Marković, Dejan Zec, Marko Trifko- vić, Branko Kubat, Anđela ... mera i Flinka kao i jedan kineski bronzani pehar star ... proročica Nefertiti. 46. HOROSKOP ...

Preuzmi - Ekonomski fakultet

akcija. Ovakvi trendovi zadovoljavaju dva vrlo bitna cilja: povećava se zado- voljstvo korisnika, a ... trgovina d.o.o., parfumerija “Martimex”,. Darovni dućan, Red ...

seminarski rad - Ekonomski fakultet

Primjer seminarskog rada i prezentacije dan je u nastavnim materijalima kolegija ... g) Primjena znanstvene metode u znanstvenom istraživanju. Jasno je da.

platon - Ekonomski fakultet

ontološko načelo (bivstvovanja). • U delu Država Platon dobro upoređuje sa Suncem, čija svetlost čini. Platon dobro upoređuje sa Suncem, čija svetlost čini.

diplomski rad - Ekonomski fakultet

17 јун 2012 ... U trećoj tački rada dat je postupak upravljanja servisom potrošača, ... To mogu biti izvori kao što su ekonomija obima, prioritetni pristup ...

број 16-17 - Ekonomski fakultet

Malo je radova, ako ih uopšte bude, o kojima će svi, naročito oni iz suprotnog „tabora“ ... popularnim predstavama, L nije protiv države i isključivo za tržište i da, sa ... kasnosti u dva suprotna smera variranja rezervoara regulatornih elemenata. ... 38 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304549504 ...

SEF - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Krv nije voda, a bogami ni nafta .............. 21 ... je objavio popis aplikacija koje nisu potpuno kompatibilne sa ... profesionalni glumci, a preko 300 akre- ditiranih ...

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je predlagač doktorskog studija. ... fakulteta Sveučilišta u. Zagrebu. Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS kredita. 4. ... Smjerovi su vezani za područje istraživanja na koje se odnosi tema doktorske ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ...

31 pro 2016 ... iskustva. Isto tako, interakcijom između potrošača omogućava se ... Atraveo, Casamundo, Homeaway, Homelidays, Fewo direkt, Amatori ...

imanuel kant - Ekonomski fakultet

Kritika čistog uma. 2. Šta čovek treba da radi? (da bi bio slobodno biće koje ne ugrožava i ne narušava slobodu drugih ljudi). – Kritika praktičnog uma. 3.

pojam i sadrzaj - Ekonomski fakultet

Promena – hipokrizija je ponekad znak promena – stare vrednosti se komuniciraju a nove ... Simboli imaju značenje za članove organizacije a ne za autsajdere.

Intervju i/ili upitnik? - Ekonomski fakultet

Strukturirani intervju. ➢ Svrha intervjua je prikupiti vrlo jasne precizne i kvantitabilne odgovore na zadatu temu. ➢ Koristi se za testiranje hipoteza a ne njihovo.

Finansijska tržišta - Ekonomski fakultet

1 феб 2010 ... Irena Janković. Vrste finansijskih tržišta. • Prema ročnosti instrumenata: 1. Tržište novca. 2. Tržište kapitala (obveznica, akcija, hipoteka).

Danimir Gulin - Ekonomski fakultet

Page 1. Danimir Gulin. Ekonomski fakultet Zagreb [email protected] -Financijsko izvještavanje. -Izglasavanje dividendi. -EPS. Page 2. INSTITUCIONALNI OKVIR ...

Ekonomski fakultet, Sveucilište u Splitu

međunarodne trgovine, stabilizacija valuta, borba protiv korištenja devalvacije u svrhu državnih ... Ukrajinska kriza označava početak rata u Istočnoj Ukrajini.

Turističko poslovanje - Ekonomski fakultet - SUM

Osnove turizma - Smjer: Turističko poslovanje. 60 (30 30) 6. Računovodstvo trgovine - Smjer: Računovodstvo i porezi. 60 (30 30) 6. Semestar. Kolegij. Broj sati ...

Istraživanje tržišta - Ekonomski fakultet

Poslovni slučaj: Lanac Marketa D.D. – jedinična cijena. Poslovni slučaj: Jana d.d. – Juhe u staklenim zdjelicama. Poslovni slučaj: Grading namještaj. 23.01.

Kanali distribucije - Ekonomski fakultet

Kanali distribucije mogu se općenito definirati kao tijekovi proizvoda ili usluga od ... primjer tijek proizvoda, prijenos vlasništva kroz kanal i promotivni tijek.

oktobarska revolucija - Ekonomski fakultet

izaberete jednu od sledećih opcija: dobitak od 1000 dolara sa verovatnoćom 0,5 ili ... možda prejaka, umesto eksponencijalnog, ekonomisti su razvili model ...

emisija dionica - Ekonomski fakultet

DIONICE (UDJELI) PO NOMINALNOJ VRIJEDNOSTI. 2. ... REZERVE ZA OTKUP TREZORSKIH DIONICA. 6. ... dionica po cijeni većoj od nominalne vrijednosti.

curriculum vitae (cv) - Ekonomski fakultet

Voditelj projekta za maloprodaju za Projekt “Brodokomerc” Rijeka, Hrvatska (1993) ... International Professional Conference ME4 CataLOgue, Slavonski Brod, ...

investicioni program - Ekonomski fakultet

4.2.1 EKSPLOATACIJA VODE I TRANSPORT DO LINIJE ZA PUNJENJE................. 35. 4.2.2 PRIPREMA ... 4.2.4 PUNJENJE VODE U PET I STAKLENE BOCE.

Ekonomski fakultet Zagreb - EFZG

BDIB student. □ Regular EFZG student ... At your disposal there are library reading-room, two computer classrooms and variety of library materials adjusted to ...

matematika za ekonomiste - Ekonomski fakultet

Za rad se mogu koristiti jedino olovke, gumice za brisanje i knjizica. ”Matematika za ekonomiste - pregled vaznijih formula”. Sve nejasnoce i pitanja student ...

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVo za DDM - Ekonomski fakultet

[Pick the date] [UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA DDM]. 7. Operativna profitna marža pokazuje da društvu nakon podmirenja proizvodnih troškova i ...

stUDentski izbOri - Ekonomski fakultet

pe gledajući čega sve ima, ne mogu da veruju da mogu da kupe čokolade i svega koliko žele. Titov režim jeste bio izrazito diktator- ski, međutim, pomoć koju je ...

Ekonomski fakultet u Osijeku - unios

preddiplomski sveučilišni. 104 0010225216. Baltorić. Lorena preddiplomski ... preddiplomski sveučilišni. 1152 0010135166. Krizmanić. Gordana diplomski.

organizacija i okruženje - Ekonomski fakultet

POJAM I DEFINICIJA. ORGANIZACIJE. • Organizacija je socijalni entitet, što znači da je čine ljudi. • Organizacije imaju relativno uređene granice tako da ...

curriculum vitae - Ekonomski fakultet

Hrvatska http://www.jatrgovac.com/tag/marija-cutura/. Objavljeni članci: o „Kupuju li domaći domaće?“, JaTrgovac, br. 15, Siječanj/Veljača, 2012. o „Potrošački ...

Sofisti i Sokrat - Ekonomski fakultet

B. Majeutika (“babička veština”) : isticanje opšteg u konkretnoj nereflektovanoj svesti. Svest biva upućena na mišljenje koje je vodi saznanju opšteg, istinitog i ...

fridrih niče - Ekonomski fakultet

Iskazom „Bog je mrtav“, bog se proglašava zavisnim od: vremena, nastajanja i nestajanja, moći i nemoći čoveka i istorije i neopozivo se negira hrišćansko ...

svemirski advertajzing - Ekonomski fakultet

su prvo poluvreme odgledali u jed- nom od originalnih ... inness pivom, originalnom muzi- kom, dobrim ... Činjenica jeste da postoji visok stepen koncentracije u.

ekonomski fakultet - Sveučilište u Splitu

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I. BRODOGRADNJE. ❖ UKUPNO: 1446 SJEDEĆIH MJESTA. ❖ DOSTUPNA VIDEO I AUDIO OPREMA.

kompenzacijski menadžment - Ekonomski fakultet

Uvod u kompenzacijski menadžment. ○ Pojam posla i procjene posla. ○ Metode procjene poslova. ○ Projektiranje metodike procjene poslova. ○ Sustavi ...