računovodstvo in finančno poslovanje - Leila

nadaljevanju pa so razložene osnove in predstavljena pravila dvostavnega knjigovodstva. V četrtem poglavju so opisana sredstva in obveznosti do virov ...

računovodstvo in finančno poslovanje - Leila - Srodni dokumenti

računovodstvo in finančno poslovanje - Leila

nadaljevanju pa so razložene osnove in predstavljena pravila dvostavnega knjigovodstva. V četrtem poglavju so opisana sredstva in obveznosti do virov ...

finančno računovodstvo - Zavod IRC

10 dec 2009 ... Učbenik: Finančno računovodstvo. Gradivo za 2. letnik. Avtorica: Marjana Leva Bukovnik, univ. dipl. ekon. Poslovno-komercialna šola Celje.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Katedra za računovodstvo - EFZG

Lajoš Žager. ✓Prof. dr. sc. Vesna Vašiček. ✓Prof. dr. sc. Katarina Žager. ✓Prof. dr. sc. Boris Tušek. • IZVANREDNI PROFESORI. ✓Izv. prof. dr. sc. Ivana Mamić ...

Računovodstvo proizvodnje - Računovodstvo i porezi

priznavanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, pojašnjavamo koji se troškovi uključuju u proizvodnju, a koji ne, te kroz primjere pojašnjavamo osnovne ...

komunikacija - Leila

Vživite se v sogovornika. • Besedna in nebesedna komunikacija naj bosta usklajeni – kongruentnost. • Pozorno poslušajte. • Upoštevajte čustveno komponento.

splošno o komunikaciji - Leila

uporabljene znake, komunikacijski kanal, vsebino, cilje itd. V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj najpogostejših delitev načinov komuniciranja. • Neposredno ...

poslovno komuniciranje - Leila

Učbenik: Poslovno komuniciranje. Gradivo za 1. letnik. Avtorji: mag. Iris Fink, univ. dipl. soc. pedag. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO. Višja strokovna šola.

1 teorije nastanka finančno gospodarske krize - Centralna ...

Leta 1929 pa je nastopila velika gospodarska kriza in začelo se je obdobje svetovne gospodarske recesije, ki se je končalo v poznih tridesetih letih 20. stoletja.

poslovno in finančno poročilo za leto 2017 - Radolca

In sicer 20Chocolate iz Slovenije, Nadalina iz Hrvaške in Friis-Holm chocolate iz Danske. Poleg tega smo na Vurnikovem trgu imeli še čokoladno ruleto, ki se je ...

Poslovanje vježbovnih tvrtki putem web aplikacije ... - PVT Poslovanje

obrazovanju, ovakav se model može upotrijebiti kao primjer dobre prakse za ... Poslovna dokumentacija koja je sadržana u web aplikaciji: » Upit. » Ponuda.

Jakob Demšar, univ - Leila

10. 4. Pravni akt. 12. 4.1. Pojem pravnega akta. 12. 4.2. Oblastni in neoblastni pravni akti. 12. 4.3. Vsebina in oblika pravnega akta. 13. 4.4. Splošni pravni akti.

1 teorije nastanka finančno gospodarske krize - Univerza v Ljubljani

»Gospodarska kriza je po definiciji točka v cikličnem gibanju gospodarstva, v ... Leta 1929 pa je nastopila velika gospodarska kriza in začelo se je obdobje ...

poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku - Leila

Splošni poslovni dopis, splošni uradovalni dopis, vabilo, zapisnik in pogodba so bili opisani v poglavju 4.1 in 4.2, druge oblike pa obravnavamo spodaj.

Ime i prezime LEILA BEGIĆ Akademski naslov DOKTOR ...

LOGOPEDIJA. Kontakt tel.: 387 35 320 669 e-mail:[email protected] BIOGRAFIJA. Leila Begić (rođ. Beganović) rođena je u Tuzli 02.04.1983. godine, gdje je ...

Organizacija Organizacija i poslovanje poslovanje u šumarstvu ...

Korišćenjem SWOT analize, preduzeća se usmeravaju na područja u kojima su jaka i u kojima se nalaze najveće mogućnosti. Radi se sa ciljem utvrđivanja:.

Računovodstvo poduzetnika

je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih izvješća sva- kog poduzetnika. U tom pogledu i u ... 239. 10.3. BLAGAJNA (102) . ... PRIMJER KNJIŽENJA TROŠKOVA NA RAČUNIMA SKUPINE 40 ....................... 599.

upravljačko RAČUNOVODSTVO za DDM

Novčani tijek od financijskih aktivnosti ... b) analizira novčani tok na temelju podataka iz zadatka ... Prema indirektnoj metodi, neto novčani tok od poslovnih.

računovodstvo - ZUNS

Knjiženje rashoda i prihoda na kontima vremenskih razgraničenja kao i zaključivanje konta ... do izjednačenja jer smo uzeli hipotetički primjer sa dva konta.) Ukupan ... Blagajna. Kapital. Krediti za osnovna sredstva. Krediti za obrtna sredstva.

računovodstvo - EFOS

RIF-ove OBAVIJESTI. 182. NOVI PROPISI ... Uplate: HZ RIF, Zagreb, broj: 2360000-1101241118 ili gotovinom prije početka. ... starosti od 2018. Prema tom ...

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO

38 x. Usmeni ispit održat će se 5. rujna 2014. (petak) u 14 sati. U isto vrijeme mogu se pogledati i pismeni radovi. Mostar, 1. rujna 2014. mr.sc. Željko Bošnjak.

Računovodstvo obrtnika

29 ruj 2015 ... Ovaj rad se bazira na analizi računovodstva obrtnika. ... „Poslovni izdaci su odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ... vlastitu potrošnju, kao i na besplatne isporuke i druga davanja nije porezno priznati izdatak i.

RAĈUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

računovodstvo za poduzetnike i - Vup

6 lis 2014 ... Računovodstvo poduzetnika. ○ Razvrstavanje poduzetnika. ○ Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige. ○ Popis imovine i obveza.

Računovodstvo - Univerzitet PIM

Суштина рачуна и основни принципи књижења.......................... 38 ... 2Др Стеван Беслаћ: Основе рачуноводства, Економски факултет, Бања Лука,. 1996 .г.

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I

6 lis 2014 ... Računovodstvene pretpostavke. ○ Računovodstvena načela. ○ Računovodstveni standardi. ○ Zakon o računovodstvu. ○ MRS-evi. ○ HSFI ...

Upravljačko računovodstvo

4.Računovodstveno planiranje i analiza. •Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija):. 1.Finansijsko računovodstvo. 2.Upravljačko računovodstvo ...

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I i II - Vup

1 ožu 2013 ... 7. novonastalo stanje, tj. saldo konta ... 44. POJAM I SADRŽAJ. KONTA. • T-konto. • edukativni duguje potražuje ... PRIMJERI KNJIŽENJA NA T.

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

25 феб 2018 ... Tradicionalna definicija. “T.R. identifikuje definiše, mjeri, izvještava i analizira različite elemente indirektnih i direktnih troškova povezanih s.

XIV sedmica RACUNOVODSTVO - razgranicenja.pdf

Grupa računa 29 - Aktivna vremenska razgraničenja, obuhvata sledeće račune: 290 – Unapred plaćeni troškovi. 291 – Potraživanja za nefakturisani prihod.

računovodstvo poduzetnika - RRiF

Računovodstvo poduzetnika i dalje slijedi svoju davno postavljenu filozofiju da je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih ...

neprofitno računovodstvo - RRiF

Neproizvedena dugotrajna imovina. 011. Materijalna imovina – prirodna bogatstva. 0111. Zemljište. 0112. Rudna bogatstva. 0113. Ostala prirodna materijalna ...

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

Računovodstvo malih udruga

1) knjigu primitaka i izdataka, te. 2) knjigu blagajne. Pri tome je neophodno da osnivaÀ neprofitne organizacije o tome donese odluku u pisanom obliku.

PDV u graditeljstvu - Računovodstvo i porezi

2 kol 2013 ... prijenos porezne obveze u slučaju obavljanja građevinskih radova između dva ... Isto tako, kad se izdaje račun za primljeni predujam, na računu obvezno mora biti navedena napome- na: „PDV na ... Primjer 1.- Račun za ...

računovodstvo 1 - Alka script

udžbenik za I. razred srednje strukovne škole zanimanje: ... Udžbenik Računovodstvo 1 namijenjen je učenicima prvog razreda ekonomske škole. Sadržaji ...

računovodstvo 2 - Alka script

Svi primjeri su riješeni u nalozima za knjiženje i na kontima glavne knjige, a u ... blagajne blagajnički izvještaji – kojima se periodično prikazuju sve promjene,.

cjenik računovodstvenih usluga - E-računovodstvo

Cijena u kn s PDV-om. Mjesečni obračun plaće kom. 49,00. 61,25. Ispis plaće i kuvertiranje kom. 11,00. 13,75. Ispunjavanje obrazaca HZMO i HZZO kom. 10,00.

računovodstvo neprofitnih organizacija - RRiF

sebni oblici neprofitnih organizacija izdvojili bismo udruge (osnutak i prestanak ... 1 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

A&M RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT – RiM - Udruga Hrvatski ...

va se u Primoštenu od 9. do 10. lipnja u zajedničkoj organizaciji Udruge računo- vođa, poreznih ... d.d. Rijeka, Lidl Hrvatska d.o.o.k.d. Velika Gorica, Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb, ... nosi bili prosječno negativni, ali i postojanje efekta srijede kada su prinosi bili ... cijenata kategoričkih varijabli od ponedjeljka do petka.

Danijela Ivančić RAČUNOVODSTVO FRANŠIZOPRIMATELJA U ...

podloge za razvoj financijskog i troškovnog računovodstva nastoji izraziti važnost ... 50. 5.3.2. Analitičko knjigovodstvo fornetta . ... Internet stranica: http:// www.oecd.org/dataoecd/59/29/2352458.pdf ... Franšiza najsigurniji biznis za početnike,.

listopad / 10 / 2011 - Računovodstvo i porezi

10 lis 2011 ... putovanja, te je obračunata naknada od 2,00 kune po prijeđenom kilometru ... matelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo). Ako primljena ... 29 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupi- ... na dobit (kada se određena imovina kupi da bi se preprodala).

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVo za DDM - Ekonomski fakultet

[Pick the date] [UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA DDM]. 7. Operativna profitna marža pokazuje da društvu nakon podmirenja proizvodnih troškova i ...

RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT - RiM - Udruga Hrvatski ...

test na krvavljenje u stolici (hemokult test), podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika starijih od ... Emmezeta. Budžet Sportskih Igara Mladih za 2009.

Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika

Proračunske klasifikacije. Izvršavanje proračuna i financijskog plana. Proračunsko računovodstvo: Obveznici primjene proračunskog računovodstva. Temeljni.

Financijsko računovodstvo- organizacija - EFOS

RAČUNOVODSTVA. P1. 1. III. ORGANIZACIJA ... Financijsko računovodstvo- organizacija ... □sudsko rješenje koje zahtijeva da se za nepredviđenu obvezu.

Uvod u forenzičko računovodstvo - Vježbe -

Uvod u forenzičko računovodstvo. - Vježbe -. Page 2. Forenzičko računovodstvo ... Rješenje. Ben i Kleopatra su ribice, a ne ljudi. Osobe forenzičari ne smiju ...

Finansijsko računovodstvo – ispitni zadatak

Trgovinsko preduzeće "Sara promet" a.d. ima na početku aprila 2004. godine sledeće stanje na određenim računima glavne knjige: Osnovna sredstva 840.000 ...

ZBORNIK RADOVA CONFERENCE ... - Računovodstvo

25 мај 2019 ... Identifikovanje prevara i pronevjera u finansijskim ... 3 Klarić, M., Nikolić, M.: Ustrojstvo javnih službi u Europskom pravnom poretku, Zbornik ... vector machines, Facta universitatis, Series: Automatic Control and Robotics Vol.

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

31 pro 2015 ... Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični ... određene isporuke autorskog djela nije obvezeno sklopiti ugovor o.

računovodstvo dugotrajne imovine na primjeru š.dd

Popis dugotrajne nematerijalne imovine. Dugotrajna nematerijalna imovina nema fizički oblik, te se popis ove imovine provodi na temelju uvida u dokumentaciju ...

Kontni Plan - Računovodstvo i porezi

1 sij 2017 ... RiPup-ov Kontni Plan 2016/2017. Ripup-ov. Razred 0. Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna ...

RAČUNOVODSTVO ZALIHA TRGOVAČKE ROBE

Kalkulacija prodajne cijene trgovačke robe temelji se na kalkulaciji nabavne cijene, kojoj se dodaje razlika u cijeni, tj. profitna marža i iznos PDV-a, ako se roba ...

računovodstvo u oblaku u republici hrvatskoj - Singipedia

je hipoteza kako računovođe u Republici Hrvatskoj nisu dovoljno informirani o prednostima ... www.salesforce.com/uk/blog/2015/11/why-move-to-the-.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti - Računovodstvo ...

Trovanje arsenom ili njegovim jedinjenjima. Poslovi i radna mesta na kojima postoji izloženost arsenu ili njegovim jedinjenjima (Dokaz o intenzitetu i trajanju ...

Proračunsko računovodstvo 5. dr.sc. Verica Budimir, prof.v.š ... - Vup.hr

podlogu za samostalno vođenje računovodstva proračunskih korisnika. 2.2. ... N. (2011) Proračunsko računovodstvo: primjena Računskog plana proračuna s primjerima knjiženja. ... Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

izveštaj bonitetne izvrsnosti - Vizija Računovodstvo

8 окт 2013 ... www.bisnode.rs, tel: 381 11 225 27 40, fax: 381 11 31 13 974 ... pruža konstruktivne informacije o kreditnim rešenjima (Boniteti.rs, RsMatrix, ...

VJEŽBE 2. SASTAVLJANJE BILANCE RAČUNOVODSTVO I ... - EFZG

VJEŽBE 2. SASTAVLJANJE BILANCE. RAČUNOVODSTVO I. Stranica 1 od 5. ZADATAK 1. Osnovni elementi bilance – dopunjavanje podataka. U nastavku se ...

Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i ... - srr-fbih.org

(xi) periodični financijski izvještaji. (b) Temeljna načela ... praktikum, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009. (I. dio – poglavlja: 1, 2, 4, 9, 10, ...

Osposobljavanje-Računovodstvo za mala poduzeća - Osječko ...

31 kol 2017 ... program osposobljavanja svu tematiku koja je bila propisana ... jednostavne nabave usluge osposobljavanja-Računovodstvo za mala poduzeća koji se kod ... odraslih verificirala je program pod nazivom „Knjigovodstveni.

Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF

3 lis 2018 ... Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi“, VIII. dopunjeno ... financijska obveza mjeri po fer vrijednosti kroz ra- ... na kuhinja (element za posuđe 60 × 60, element ladičar 40 × ... skim prodavaonicama (na primjer poruka: “Lesnina.