Sustav za mjerenje i vrednovanje antropometrijskih parametara i ...

30 stu 2012 ... Razvijen je sustav za mjerenje antropometrijskih parametara, ... primjer se navodi kut za koljeno θkol jeno koji se racuna prema jednadžbi 2.4 ... nicavanje pokreta (cvrsti steznik). ... [2] J.L. Durkina, J.J. Dowling, D.M. Andrews.

Sustav za mjerenje i vrednovanje antropometrijskih parametara i ... - Srodni dokumenti

Sustav za mjerenje i vrednovanje antropometrijskih parametara i ...

30 stu 2012 ... Razvijen je sustav za mjerenje antropometrijskih parametara, ... primjer se navodi kut za koljeno θkol jeno koji se racuna prema jednadžbi 2.4 ... nicavanje pokreta (cvrsti steznik). ... [2] J.L. Durkina, J.J. Dowling, D.M. Andrews.

„Sustav za mjerenje magnetskih svojstava ... - Institut za fiziku

10 sij 2020 ... tekući dušik dovoljan indikator razine koji korisniku omogućava informaciju kad je potrebno nadotočiti tekući dušik. Stoga Naručitelj prihvaća ...

Sustav za mjerenje i analizu elektrokemijskih svojstava ... - Zesoi

uzemljeni Faradayev kavez. Analogno pojačalo spojeno je na pločicu za analogno digitalnu pretvorbu. Sve je zajedno spojeno s razvojnim sustavom.

MI 3295 Sustav za mjerenje napona koraka i dodira - Belmet97.hr

Krokodilke, 4 kom. • RS232 kabel. • USB kabel. • Torbica, 2 kom. STANDARDNI SET : • Remen za nošenje instrumenta. • NiMH baterije, tip AA, 6 kom.

istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice ...

vrijednosti NZK-a karakteristika su više zglobne kvržice, a viša zglobna kvržica rezultira pak većom DZL vrijednošću. Istraživanjem morfologije TMZ-a na ...

Utjecaj prehrambenih navika i antropometrijskih mjerenja na ...

Ključne riječi: dijabetes, prehrana, nutricionizam, tjelesna aktivnost, HbA1c. Rad sadrži: 30 stranica, 7 slika, 1 tablica, 35 literaturnih navoda, 2 priloga.

Poređenje antropometrijskih karakteristika dece sa kognitivnim ...

Antropometrijske karakteristike procenjene su na osnovu sledećih antropo- metrijskih varijabli: telesna visina, telesna težina, prisustvo masnih naslaga i dužina ...

Povezanost antropometrijskih pokazatelja trudnica i fetusa

Fetalni rast i razvoj u četvrtom lunarnom mjesecu ----------------------------- 3. 1.1.2.3. ... Povezanost antropometrijskih pokazatelja za procjenu stanja uhranjenosti ... formiranje noktiju, obrva i trepavica ... O'Rahilly R, Mueller F. Developmental Stages in Human Embryos, Including a ... Somatomedin bioactivity in serum and.

Tonći Mašina Povezanost antropometrijskih osobina, motoričkih ...

opća je pojava među studentima medicine diljem Svijeta (26-28). ... se aerobno tjelesno vježbanje visokog intenziteta značajno smanjilo u trećem mjerenju u ... Sveučilišta u Zagrebu u zadnjih mjesec dana ukazuju na samo 20,2% ... U testu za procjenu statičke jakosti pregibača trupa "plank", ostvareni medijan za studente ...

spolne razlike antropometrijskih obilježja, motoričkih i ... - HRKS

udalj iz mjesta (MSD), poligon natraške (MPN), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), izdržaj u visu (MIV). Funkcionalne sposobnosti procijenjene su.

spolne razlike antropometrijskih obilježja, motoričkih i funkcionalnih ...

udalj iz mjesta (MSD), poligon natraške (MPN), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), izdržaj u visu (MIV). Funkcionalne sposobnosti procijenjene su.

Optičko mjerenje duljina Elektroničko mjerenje duljina

Optičko mjerenje duljina. • Postavimo instrument (teodolit , nivelir) na jednu točku dužine. • durbin postavimo horizontalno u prostoru. • viziramo vertikalnu letvu ...

6 . MJERENJE PROTOKA - Mjerenje protoka vrlo je važan dio ...

Skuplje su za proizvesti (npr. Venturijeva cijev bi trebala biti preko 2m duga kad bi imala suženje dugo 25 cm i promjera 15cm). - Izvedba suženja Dallove cijevi ...

Mjerenje dužina Mehaničko mjerenje dužina - Geodezija i ...

Postupak se izvodi pomoću viska (običan, kruti, optički laserski). Istovremeno ... Instrument za mjerenja geometrijskim nivelmanom naziva se nivelir. Za postupak ...

Sustav za obnovu zidova Sustav za zaštitu od vlage - Adriatech ...

30 kg. Kol. na PALETI. 48. CIJENA. 0,551 €/kg. IZDAŠNOST. 1,4 kg/l po ... o konstrukciji od armiranog betona i čišćenjem se dopre do armaturnog željeza, treba.

Web kalkulator parametara prijenosnih linija

Web kalkulator parametara prijenosnih linija. Rijeka, rujan ... Zadatak je napraviti web aplikaciju koja ce korisniku omoguciti izracun otpora(R), induktiviteta(L) ...

PRORAČUN OPERATIVNIH PARAMETARA SEKUNDARNOG ...

ODREĐIVANJE KUTA ELEVACIJE. Impuls kojeg antena prima dolazi pod određenim kutom. Taj kut naziva se kut elevacije i računa se s obzirom na horizont.

UTICAJ PARAMETARA NA ISKORIŠTENJE BAZNO ...

proizvodnju biodizela. Pokazalo se da se više iskorištenje reakcije transesterifikacije, na atmosferskom pritisku ostvaruje na temperaturama blizu tačke ključanja ...

3.1 OPĆENITO O MJERENJU PARAMETARA ZAVARIVANJA 3.1.1 ...

Struja zavarivanja kod REL zavarivanja obično zavarivač bira samo jedan parametar na uređaju za zavarivanje, a to je struja zavarivanja. Struja zavarivanja ...

optimizacija parametara pri rezanju plazmom - FSB

Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj parametara na kvalitetu plazma rezanja. Isto tako, u uvodu je objašnjena i norma HRN. EN ISO ...

PRAĆENJE BIOHEMIJSKIH PARAMETARA KOD BOLESNIKA SA ...

hidrofobne žučne kiseline izazivaju premeštanje pro-apoptotičkog Bax proteina iz citozola u mito- hondrije, a to dovodi do oslobadjanja citohroma c koji aktivira ...

PROBAVNI SUSTAV RIBA Probavni sustav započinje ustima – koja ...

gornje strane, kod riba koje se hrane planktonom i procjeđuju vodu pomoću usi), ... ukoliko su međusobno slijepljena za podlogu (grgeč) su aglutinirana i ...

80 UTICAJ PARAMETARA CILINDRIČNIH ZUPČASTIH PAROVA ...

n w b a b a m a r r r r. (2) gde je n m – standardni modul zupčanika. ... x – koeficijent pomeranja profila zubaca malog i velikog zupčanika, respektivno, α – ugao ...

Usporedba parametara kvalitete marmelada od marelice ...

Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj procesa pripreme marmelade od marelice u laboratorijskim uvjetima, na ... glukozni sirup. Možemo zaključiti da je došlo do ...

Analiza parametara drapiranja u zavisnosti od strukture i ...

2.6.1.4 Uticaj konstrukcije tkanine na gustinu osnovinih i potkinih žica . ... Pri tome je to 1 cm ili 1 dm, pa je jedinica gustine žica u tkanini cm-1 ili dm-1. ... pomoću alatke za podešavanje praga između crne i bele boje “treshold” (slika 45b).

varijabilnost biomehaničkih parametara troskoka - SportLogia

Ključne riječi: troskok, kinematički, biomehanički parametri, tehnika. VARIJABILNOST BIOMEHANIČKIH. PARAMETARA TROSKOKA - STUDIJA SLUČAJA.

UTICAJ PROCESNIH PARAMETARA NA OSOBINE 4A ZEOLITA UZ ...

7 сеп 2018 ... Zeolit 4A sada već više od tri decenije nezamenljiv je sastojak praškastih deterdženata, ... tisan pri nižoj koncentraciji Na2O i 95,51% za prah.

longitudinalna analiza parametara situacijske neučinkovitosti ...

godine. Reprezentacija Jugoslavije u prosjeku je postizala 35,1, a primala 22,5 ... temelju 20 odigranih utakmica 1B hrvatske rukometne lige u sezoni 1995/96.

estimacija parametara nadomjesne sheme transformatora ...

Prema [6], međuindukcija ili međusobna indukcija dvaju svitaka je pojava da promjena jakosti električne struje, a time i magnetskog toka, u jednom svitku ...

Strojno ucenje: 14. Procjena parametara II - Fer - unizg

α “ β “ 1 ф uniformna distribucija с neinformativna apriorna distribucija. – α ą 1, β ą 1 с veca gustoca vjerojatnosti za µ “ 0.5. – α ą β с veca gustoca vjerojatnosti ...

Optimizacija parametara GPS napada uz pomoć evolucijskog ...

Marko Čupić: Prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi. Inačica 2009. 6. Ching-Hung Wu; hung-Ju Chou;Wei-Han Su:Direct transformation of coordinates for ...

utjecaj promjenjivih parametara fleksotiska na geometriju ...

koji volumen aniloks valjka zadovoljava najvišu granicu gustoće obojenja. Najviša granica je prihvatljiva iz razloga jer ostavlja prostor za trošenje i manje ...

Određivanje optimalnih parametara poboljšavanja konstrukcijskih ...

Teorijski obraditi konstrukcijske čelike kao i vrste i načine ispitivanja ... Djelovanje nemetalnih uključaka...................................................................................... ... raspodjele i nakon prolaska intervala skrućivanja primarni dendritni kristali siromašni su.

Usporedba statičkih i dinamičkih hemodinamskih parametara u ...

PVR – plućni vaskularni otpor, od eng. pulmonary vascular resistance. CVT – centralni venski tlak. CVK – centralni venski kateter. SV – udarni volumen, od eng.

uticaj parametara zavarivanja na kvalitet zavara izvedenih mag ...

12 stu 2005 ... Prishtinë. Kosovë. Ključne riječi: zavarivanje, MAG zavarivanje, parametri, kvalitet. REZIME. Broj faktora koji utiču na zavarivanje i preko njega, ...

Proračun i prikaz radnih parametara idealnog sustava za ...

za upravljanje teretom na primjeru regulacije tereta korištenjem auto-dizalice tvrtke. LIEBHERR. Navesti najznačajnije dijelove i cjeline naznačenog sustava.

određivanje biološke vrednosti vode na osnovu parametara ...

17 јул 2008 ... Ključne reči: slojevi kože, voda, optomagnetni fingerprint, dinamika klastera bioimpedanca, dijamagnetizam, paramagnetizam, slobodna voda,.

Ivana Kvesić UTVR IVANJE PROIZVODNIH PARAMETARA ...

U radu su detaljno opisani svi parametri proizvodnje sira, masla, sirnih namaza, te pečenog sira. Proces proizvodnje praćen je od sirovog mlijeka do konačne ...

određivanje parametara smicanja stena po povlašćenim ravnima

sredini u tri uzajamno normalna pravca. Istražno područje je transverzalno izotropan model, koga karakterišu konstantna fizičko-mehanička svojstva u različitim ...

utjecaj kinematičkih parametara na uspješnost bacanja kugle ...

razumijevanju linearne i rotacijske tehnike, te djelomično riješilo i istaknulo određene probleme pojedine tehnike. Ključne riječi: bacanje kugle, vrhunski bacači ...

određivanje parametara čvrstoće pijeska u prijenosnom uređaju za ...

za izravni posmik, konstantno vertikalno naprezanje, konstantna visina uzorka. Abstract. In geotechical engineering, soil strength parameters are defined by.

veleučilište u požegi određivanje kemijskih parametara u različitim ...

8 tra 2019 ... out on three types of margarine: hard or consumable, industrial and ... Trans izomeri u mazivom margarinu s 50 % masti „Zvijezda Margo nova“.

Optimizacija i ispitivanje uticaja parametara rezanja na hrapavost ...

Optimizacija i ispitivanje uticaja parametara rezanja na hrapavost obrađene površine pri glodanju biokompatibilne legure - Ti6Al4V. SAŠA B. TEŠIĆ, Univerzitet ...

rotacija zemlje i određivanje parametara zemljine ... - suggsbih

12 stu 2015 ... Zemljina orijentacija i rotacija Zemlje sa akcentom na određivanju parametara. Zemljine orijentacije su opisani.. Tehnika koja je korištena za ...

utjecaj parametara starenja na tvrdoću i ... - Strojarski fakultet

dobra zavarljivost, jednostavna i “bezdeformacijska” toplinska obrada, danas se čelici maraging, osim za dijelove konstrukcija, sve češće primjenjuju i u izradi ...

određivanje osnovnih parametara za injekcijsko prešanje plastike ...

velikoserijsku proizvodnju izradaka. Osnovni koraci u procesu injekcijskog prešanja su [4]:. 1. zatvaranje kalupa. 2. brizganje. 3. zadržavanje plastike u kalupu.

Modeliranje parametara infrastrukture za punjenje električnih vozila ...

4 lip 2015 ... modela električnih vozila u realnim uvjetima vožnje (Nissan Leaf, model 2013 ... cijene AC kutija za punjenje u usporedbi s DC punjačima, ...

Mobilna aplikacija za prevenciju pretilosti prikupljanjem parametara ...

Kako u svijetu tako i u Hrvatskoj pretilost izaziva velike probleme za zdravlje. ... televizore, Android Auto za automobile i Wear OS za pametne satove. Budući da ...

odnos serumskih parametara sistemske inflamacije ... - Index of

1 мар 2019 ... Uvod: Idiopatska plućna fibroza (IPF) ima zajedničke faktore rizika sa karcinomom pluća, posebno nesitnoćelijskim, kao i značajne sličnosti u ...

Određivanje parametara stubišta na osnovi mjerenja laserskim ...

14 lip 2016 ... U ovom završnom radu je implementiran algoritam određivanja parametara stubišta koji kao ulaz koristi oblak točaka dobiven iz laserskog ...

određivanje parametara fiziološkog statusa novorođene ... - UviDok

MPV - Mean platelet volume (srednji volumen trombocita) ... mikroelemenata kod teladi i majki pratile su sličan obrazac, u smislu da značajno niže ... 27. Chien EK, Hara M, Rouard M, Yano H, Philippe M, Polonsky KS, Bell GI, 1997, ...

Uticaj parametara procesa UV zračenje/vodonik-peroksid na ...

14 мај 2011 ... Uticaj parametara procesa UV zračenje/vodonik-peroksid na dekolorizaciju ... dm–3. Fotodegradacija boje praćena je UV/vis spektrofotometrijski. Kljućne reći: UV/H2O2 ... tive Black 5 by hydrogen peroxide and UV radiation,.

Ispitivanje parametara efikasnosti reprodukcije visokomlečnih krava ...

22 мај 2019 ... osemenjavaju po isteku fiksnog vremenskog perioda posle partusa ... sledeća se razvila generacija metoda embriotransfera („Multiple Ovulation ... kasnijim danima ispitivanja (r = 0.6139 i r = 0.5165, 21 i 28 dana, graf.5.9-10).

Proračun parametara jednoţilnog 35kV kabela korištenjem ...

Presjek kabela mora biti takav da izdrži trajno dozvoljenu struju kabela. -trajno dozvoljena struja je manja od nazivne struje kabela zbog različitih utjecaja koji se.

Određivanje utjecaja procesnih parametara na veličinu i zeta ...

Antonio Lepur. Određivanje utjecaja procesnih parametara na veličinu i zeta potencijal čestica pripravljenih tehnikom sušenja raspršivanjem. DIPLOMSKI RAD.

optimizacija grafičkih parametara korisničkoga sučelja za 'tablet ...

aplikacija za tablet novine, grafičko korisničko sučelje, optimizacija, ... produžetkom' koji 'mijenja našu tipografsku kulturu jednako intenzivno kao što je tisak.

Utjecaj parametara zavarivanja na propusnost spoja polietilenske ...

21 srp 2017 ... pogrešno unošenje vanjske temperature u ureĎaj za zavarivanje. ... Praktični dio – elektrofuzijsko zavarivanje PE cijevi sa elektrospojnicama uz ... Aparat za elektrofuzijsko zavarivanje GEORG FISCHER GF MSA 300 [13] ... pipe.hr/wp-content/uploads/Heplast-PPR-HR-2010-niskogradnja.pdf dostupno.

uticaj parametara epp postupka zavarivanja na mehaničke osobine ...

Za izradu spiralno zavarenih cevi, EPP postupkom zavarivanja, od čelika API X60 korišćena je žica za zavarivanje EPP 2Mo, čiji su hemijski sastav i mehaničke ...

optimizacija grafičkih parametara korisničkoga ... - Semantic Scholar

korisničkih sučelja tablet izdanja te na osnovu rezultata istraživanja predložiti ... Kad je riječ o dizajnu hrvatskih dnevnih novina, nema previše istraživanja koja bi ... loto, platiti struju, posuditi knjigu u knjižnici ili upisati u fitnes klub - moraš imali žutu ... 7,49. 13. 9,18. PRILOG 3 A. Rezultati mjerenja i deskriptivna statistika ...

utjecaj parametara popuštanja na dinamičku izdržljivost čelika za ...

Kaljenje je postupak grijanja čelika do temperature potpune ili povećane ... Slika 3. Mehanička svojstva čelika 42CrMo4 u ovisnosti o temperaturi popuštanja [5] ...