IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ (za mjesec mart ... - Općina Vareš

Bosna i Hercegovina. Federacija Bosne i Hercegovine. Zeničko-dobojski kanton. OPĆINA VAREŠ. OPĆINSKI NAČELNIK. - Služba za opću upravu -.

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ (za mjesec mart ... - Općina Vareš - Srodni dokumenti

IZ MATIČNOG UREDA VAREŠ (za mjesec mart ... - Općina Vareš

Bosna i Hercegovina. Federacija Bosne i Hercegovine. Zeničko-dobojski kanton. OPĆINA VAREŠ. OPĆINSKI NAČELNIK. - Služba za opću upravu -.

lokalni ekološki akcijski/akcioni plan za općinu vareš - Općina Vareš

Općina Vareš po posljednjem teritorijalnom ustroju Bosne i Hercegovine pripada Zeničko- ... zaključak karakterističan za sve općine planinskih područja BiH.

Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf - Općina Vareš

29 pro 2016 ... Berina Fatić, zamjenica. 3. Lidija Miletović, član. 4. Nurdin Begović, član. Član 2. Djelokrug i zadaci Komisija iz člana 1. ove Odluke utvrđeni su ...

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VAREŠ 2017 ... - Općina Vareš

Strategija razvoja općine Vareš za period 2017-2026. godine izrađena je od strane radnih tijela koja ... plasira kroz maloprodaju, uglavnom je to prodaja na pijacama, sajmovima ili „kućnom pragu“. Ukupan ... eksponata u Brgulama. ... odlukom raspoređeno 25.000 KM za potrebe Pučke kuhinje u općini Vareš, koju sprovodi ...

Zapisnik sa 31. sjednice OV Vareš održane 30.11 ... - Općina Vareš

29 pro 2015 ... aktivnosti u vezi izrade i realizaciji projekata za Kraljevski grad Bobovac i sportsko- rekreacioni centar „Doli“ Vareš,. - problematiku odrţavanja ...

Dobrodošli Welcome - Općina Vareš

Kraljevski grad Bobovac. The city of Vares is administrative center of Vares commune and it is situated in Zenica-Doboj Canton 45 km from. Sarajevo and about ...

TD Konkurentski zahtjev g.pdf - Općina Vareš

Lot 3: 44221000-5 – Prozori, vrata i srodni artikli; ... CIJENA. BEZ PDV-A. UKUPNA. CIJENA BEZ. PDV-a. 1. Prozor PVC 80X120 cm ... Prozor PVC 120X140 cm.

Općina Vareš za 2018.god - vrifbih

26 ruj 2019 ... URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. OPĆINE VAREŠ za 2018. godinu. Broj: 01-02-07-14-2-2166-5/18.

Bosna i Hercegovina - Općina Vareš

29 stu 2018 ... Franjkić Florijan. Zvijezda „K-2“. 7. Skerbić Janja ... Tojčić Saša. Zvijezda „K-5“. 16. ... Serezlija Saša i Zlatko i Torić Sanela. Pruga broj 61. 174.

Odluka o vodovodu i kanalizaciji.pdf - Općina Vareš

5 svi 2010 ... standardom utvrđenoj visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za ... za korištenje vode pri izgradnji objekata - 7 m3 po izljevnom mjestu,.

Odluka o zamjeni nekretnina - Pogar.pdf - Općina Vareš

30 stu 2015 ... zaključiti notarski obraĎen ugovor o zamjeni nekretnina označenih u članu 1. ove Odluke sa. Barnjak Lucijom roĎ. Šimičević iz Vareša. Ĉlan 3.

Neiskorišteni potencijali u srcu jugoistočne Evrope - Općina Vareš

Pozicija Bosne i Hercegovine u Evropi i općine Vareš u Bosni i Hercegovini. GDJE SE ... (BiH)-Slavonski Šamac (Hrvatska/ EU)-Srbija, Mađarska, Slovenija.

Strategija razvoja kulture, turizma i sporta na ... - Općina Vareš

16 svi 2018 ... Hrvatski radio "Bobovac" Vareš prvi put se na području općine Vareš oglasio još u kolovozu 1993. godine i svoj program emitirao do početka ...

Odluka o utvrđivanju javnog dobra - putevi k.o. ... - Općina Vareš

28 stu 2019 ... propisano je da su javna dobra stvari koje su po zakonu namijenjena da služe svima pod jednakim uslovima, kao što su: javni putevi, ulice, ...

strategija omladinske politike na području općine ... - Općina Vareš

dok 43% informiše se preko općinske web stranice i radio Bobovca,. ➢ 36% mladih bi sa ... Mediji u Varešu: Radio Bobovac, List Bobovac,. Web stranice: ...

Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj ... - Općina Vareš

31 lis 2018 ... predstavljaju javna dobra u općoj upotrebi koja se nalaze na području naseljenog mjesta. Kadarići općine Vareš. Član 2. Katastar Općine ...

ovdje - Vareš

Da je Bobovac, premda između 1350.-1463. igra presudnu ulogu za bosansku državnost, a o tome svjedoče ostaci rimskog crijepa i kule građene u tehnici ...

Vareš - Centrotrans

CENTROTRANS EUROLINES. SARAJEVO. RED VOŢNJE ZA FEDERALNU AUTOBUSKU LINIJU: SARAJEVO – VAREŠ. Vrijeme u odlasku. Stanice. Vrijeme u ...

95 VAREŠ / ВАРЕШ IZVAN BiH / ВАН БиХ

18 сеп 2018 ... VAREŠ MAJDAN. ВАРЕШ МАЈДАН. 24. DRENO (JOZO) IVO. ДРЕНО (ЈОЗО) ИВО ... MATOŠEVIĆ (JOZO) TOMISLAV. МАТОШЕВИЋ (ЈОЗО) ...

Vares Municipality, Investment profile.pdf - fipa.gov.ba

Municipality of Vareš is located in central part of Bosnia and Herzegovina (BiH) and is one of. 12 municipalities of the Zenica-Doboj Canton in the Federation of ...

1 Hamdija Kresevljakovic – Vares Preuzeto sa: www.slashdocs.com ...

U vezi s rudarstvom Borovica se prvi put spominje pocetkom mjeseca safera 959. (oko 23 ... Majdanom se naziva mjesto gdje ima kakve mu drago rude, pa sami.

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja "Općine Vareš" - vrifbih

Rukovodstvo Općine Vareš odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa posebnim propisima u Federaciji BiH o računovodstvu i ...

Vares Municipality, Investment profile.pdf - Foreign Investment ...

Municipality of Vareš is located in central part of Bosnia and Herzegovina (BiH) and is one of. 12 municipalities of the Zenica-Doboj Canton in the Federation of ...

plan rada odsjeka urbanističke inspekcije za mjesec mart 2011 ...

0. 0. PLAN RADA ODSJEKA URBANISTIČKE INSPEKCIJE ZA MJESEC MART 2011. GODINE. PERIOD: MART. 2011. GODINE. Redovan in sp ekcijski pregled.

plan rada odsjeka građevinske inspekcije za mjesec mart 2011 ...

PLAN RADA ODSJEKA GRAÐEVINSKE INSPEKCIJE ZA MJESEC MART 2011. GODINE. PERIOD: MART 2011. GODINE i e g. Inspekc jskipr le di po prijavama.

Mart, 2017. - Općina Trnovo

1 ožu 2017 ... Bjelašnica. Photo by: Hotel Bjelašnica ... cionog plana Bjelašnica – Igman u naredne dvije godine ... Hotel HAN, superiorno dominira svojom.

IZDAJE: OPĆINA SREBRENIK • BROJ: 39 • MJESEC: SEPTEMBAR ...

17 lip 2012 ... „9.septembar“ da pripreme sve ono što je potrebno za ove aktivnosti, kako ... Zlatko Šimić, hrvatski konzul u BiH Josip Juras, kao i mnogi drugi ...

mjesec veljača u znaku zaljubljenih i maškara - Općina Jesenje

doboj i Jesenje bez čije potpore naš i vaš list ne bi iz godine u go- dinu povećavao broj ... podatke iz 2013. i 2014. godine na području devet Župa Krapin- skog dekanata ... Iako su testovi bili izuzetno teški, ostvareni su zavidni rezultati ... Danas se u našoj školi održalo školsko natjecanje iz povijesti na kojem su sudjelovali ...

309 Fabrications on Medjugorje: on Mart Bax' Research MART BAX ...

MART BAX, Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia. [Međugorje: ... Wikipedia website (wikipedia.org/wiki/Mart_Bax) gives basic information.

Broj poštanskog ureda Naziv poštanskog ureda

Broj poštanskog ureda. Naziv poštanskog ureda ... 40320. DONJI KRALJEVEC. 40321. MALA SUBOTICA. 40322. OREHOVICA. 40323. PRELOG. 40324.

KONTROLA MATIČNOG BROJA (JMBG ili MB stranca ... - Regos

Primjer : JMBG 0308964384007. ZZZ=(0*7) (3*6) (0*5) (8*4) (9*3) (6*2) (4*7) (3*6) (8*5) (4*4) (0*3) (0*2)=. 0 18 0 32 27 12 28 18 40 16 0 ...

PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMKI SORTE KLEŠČEC ...

Cvatnja - cvijet vinove loze ima karakterističan način cvatnje. Latice su na vrhu srasle i čine cvjetnu kapicu, a početkom cvatnje latice se odvajaju od cvjetne lože ...

uputstvo za upotrebu i montažu matičnog sata sa ... - Iskra Mehanizmi

3 svi 1995 ... Matični sat može imati jedan ili dva izlazna modula. Funkciju ... ura, kao i resetiranje programatora u podprogramu Brisanje kanalov (Brisanje.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

adresar nadležnih ureda

SAMOBOR. Samobor, Trg kralja Tomislava 5. 01/3378-243 [email protected] ... 022/244-111. 022/244-110 [email protected] ISPOSTAVA.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

Popis ureda-poste restante

ALBAHARIJEVA 7. 27. 10126 ZAGREB *. ULICA GRADA VUKOVARA 35. 28. 10128 ZAGREB *. TRGOVAČKI CENTAR GARDEN MALL, RUDOLFA KOLAKA 14.

popis ureda državne uprave - uhbddr

Područni ured Trnje. Ulica Grada Vukovara 56a. 01 6101 736. Područni ured Peščenica. Zapoljska 1. 01 6101 782. Područni ured Medveščak. Draškovićeva 15.

Direktor ureda za upravljanje projektima (m/ž) - Specijalist.hr

Stariji voditelj projekata, Voditelj projekata razvoja usluga i procesa, Direktor sektora upravljanja projektima i procesima, Glavni menadžer projekta, Voditelj.

Lipanj – mjesec djece

14 lip 2017 ... Mjesec lipanj posvećen je djeci, roditeljima i borbi za dječja prava. ... Što se stranih jezika tiče, 90,7% učenika uči engleski kao prvi strani jezik, ...

Akcija 12.-2. mjesec - blazic

Redovna VPC cijena. Popust % Akcijska VPC cijena. Akcijska MPC cijena. DXP5004020. Vodilica Grass DXP 500mmPI, 40kg, (P20). PAR. 85,50 kn. 30,00.

JELOVNIK ZA MJESEC : OŽUJAK

KOTLET NA ŽARU, RESTANI KRUMPIR, KIS. ZELJE. SRIJEDA. VARIVO OD KELJA S HRENOVKOM, RAŽENI KRUH. ČETVRTAK. PEČENA PILETINA, MLINCI ...

Svemirski brod Mjesec

tih poravnanja i veza su veličina, položaj i kretanje Mjeseca. Izvan domašaja ... danas na našem planetu imamo godišnja doba zbog načina na koji Mjesec drži.

Dohvati mi, tata, mjesec

Autor zadanih skladbi za 56. glazbene sve- čanosti hrvatske mladeži Ivan Josip Skender nije se prvi put susreo s ovim osjetljivim za- datkom. Isti je posao ...

Krvavi mjesec nad Pompejima

Constantin Paleologu. Naslućivala je zbog ... složenih u prijateljski smiješak, koji je uvijek spreman prijeći u vatreni poljubac.” Svako ... Tzara, Constantin Brancusi, Ana Ahmatova, Maria Curie, Roman Jakobson, Antonin Artaud i. The Beatles.

letak 10 mjesec.ai - Palković

12 lis 2018 ... Ne preuzimamo odgovornost za moguće tiskarske greške i razlike u boji. Neke fotografije proizvoda u katalogu su simbolične, dimenzije ...

Izvješće Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ... - Posi.hr

obračuna naknade za preostalo radno vrijeme (pitanje obračunavanja, ... Đakovo. Našice. Valpovo. Pristupačnost organizirana prema propisima. Beli Manastir ... PLODINE. 51 supermarket te naglašavaju da prilikom gradnje i opremanja.

Red. br. PU Naziv ureda Adresa 1 10000 Zagreb BRANIMIROVA 4 2 ...

MEŠTROVIĆEV TRG BB. 16. 10131 Zagreb *. GRUŠKA 18. 17. 10133 Zagreb *. MEKSIČKA BB. 18. 10134 Zagreb *. TC PREČKO, SLAVENSKOG 1. 19.

upravljanje odnosima sa klijentima na primjeru odvjetniĉkog ureda

4 velj 2017 ... Dm, Konzum, S.Oliver, Billa, Bipa, Adiva ljekarne ... postoje i posebni programi primjerice Dm – babybonus program za trudnice, gdje se ... kupcima obuhvaćaju i programe lojalnosti koji su usmjereni na nagraĊivanje vjernosti.

Prosinac . Izvješće HZZ Područnog ureda Krapina - Krapinsko ...

31 lis 2016 ... koji uključuje psihologijsko testiranje i intervjue obuhvaćeno je 2016. godine 265 osoba za potrebe. 8 poslodavca i 12 radnih mjesta kako bi se ...

Izvješće Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za ... - POSI

neto plaće koju bi roditelj ostvario da radi puno radno vrijeme što je značilo da je iznos naknade koju isplaćuje centar za socijalnu skrb manji od dijela plaće ...

Izvješće Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za ... - Iusinfo

21 tra 2011 ... uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje prema najnižoj ... isto rješenje stranka se žalila na izračun mirovine (pogrešno ... Virovitici i u Zagrebu na lokaciji Tvrtkova 5 nabavljeni su uređaji tzv. skalamobili za pristup.

uzgojno selekcijski rad na području djelovanja područnog ureda ...

10 stu 2011 ... Broj krava pod uzgojno selekcijskim obuhvatom HPA Područnog ... Svoju stručnu praksu obavio sam u Područnom uredu Križevci HPA i ...

Uputa o postupanju katastarskih ureda vezana uz izdavanje ...

ostaje na snazi osim u dijelu izdavanja uvjerenja uvidom u snimke iz zraka izrađene ... Državne geodetske uprave ili Gradskog ureda za katastar i geodetske ...

Adresar nadležnih ureda državne uprave u županijama

[email protected] ZAPREŠIĆ. Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1. 01/3350-638 [email protected] ISPOSTAVA. ADRESA. BROJ TELEFONA.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.