OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA Naručitelj: HŽ ...

vodeći partner ), MONTERA d.o.o. 51000 Rijeka, Vukovarska ulica 76. OIB 03430970424( partner) i OCTOPUS RIJEKA d.o.o.,. 51000 Rijeka Milutina Baraća 19.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA Naručitelj: HŽ ... - Srodni dokumenti

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA Naručitelj: HŽ ...

vodeći partner ), MONTERA d.o.o. 51000 Rijeka, Vukovarska ulica 76. OIB 03430970424( partner) i OCTOPUS RIJEKA d.o.o.,. 51000 Rijeka Milutina Baraća 19.

OBAVIJEST 0 OOOJELI UGOVORA Narucitelj: HZ ...

Hrvatskoj: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H Podruznica Nova cesta 192., 10000Zagreb, Hrvatska,. OIB 10669537483 (vodeci partner),. MONTERA d.o.o. ...

Obavijest o dodjeli ugovora - Ministarstvo pravosuđa

PRIMAT-RD d.o.o.. Adresa: Zastavnice 11, HR-10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska. Vrijednost ponude na javnom otvaranju: HRK 622.462,50 (PDV uključen).

OBAVIJEST O DODJELI OIB-a - Grad Krk

Ministarstvo financija - Porezna uprava dodjelila je osobne identifikacijske brojeve - OIB. ➢ svim fizičkim osobama rođenim prije 01. siječnja 2009. god.,.

obavijest o dodjeli pdv identifikacijskog broja - TZ Punat

U slučaju kada je potrebno zatražiti PDV identifikacijski broj on se mora zatražiti kod nadležne ... Više informacija može se dobiti na www.porezna-uprava.hr.

LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama

broj? PDV identifikacijski broj ne trebaju tražiti: - građani privatni iznajmljivači koji ... Gdje i kako zatražiti PDV identifikacijski broj? Građanin privatni iznajmljivač.

LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog ... - Porezna uprava

agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV. Tko treba zatražiti PDV identifikacijski ...

obavještenje o dodjeli ugovora

Само најнижа цијена. (b). Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu). Ekonomski najpovoljnija ...

obavještenje o dodjeli ugovora 238-1-1-733-5-34/20 - JP BH Pošta

14 velj 2020 ... Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL EN 590, BMB 95 EN 228) i ulja (dvotaktol i full sintetičko) za motorna vozila i motocikle ...

O D L U K A O DODJELI UGOVORA po otvorenom postupku javne ...

Poštanski broj : 20000. Grad : Podgorica. Indetifikacioni broj: 02723620 ... Najniže ponuĊena cijena: „Kedra“ d.o.o. Beograd – 62.712,00 € sa PDV-om;. (53.600 ...

1/2 ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARUČIOCA ...

JPU,,Đina Vrbica”. Kontakt-osoba: Dušanka Ulama, spec.ecc. Adresa: ... Komuna urbane e Tuzit. Br.Nr:01-2-031-08/ 1299. Tuzi- Tuz, 04.12.2008.godine.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču u predmetu nabavke ...

18 srp 2018 ... Unitrade d.o.o Ljubuški, vrijednost ponude za Lot 1, servisiranje Toyota vozila iznosi. 5.455,50 KM sa uračunatim PDV-om i za Lot 2, ...

Prilog 03 - Popis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ...

1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica. 2. OŠ Vladimir Nazor Virovitica. 3. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Virovitica. 4. Razvojna agencija VTA.

Odluka o dodjeli ugovora servis auta - Zavod zdravstvenog ...

Ukupna cijena: 1595,59 KM- bez PDV-a. 2.Autocentar Beganović d.o.o., Vrandučka ulica 57,Zenica, po cijeni od: Hyundai ix 35 po cijeni od: 1000,18 KM-bez ...

Odluka o dodjeli ugovora servisiranja i održavanja Hyundai ix35

Direktni sporazum za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenog vozila Hyundai ix35 se zaključuje ... Ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a. 876,15 ...

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke auto guma

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju UNITRADE d.o.o. Ljubuški, Hrvatskih kraljeva 23, 88. 320 Ljubuški u postupku javne nabave auto guma. Ponuditelj iz točke I ...

Odluka o dodjeli ugovora za izbor najboljeg ponudjača za izradu i ...

1 нов. 2011 ... »Agencija za komercijalnu djelatnost«- Zagreb i »KIMTEC CG« - Podgorica KD, ... obavljanje djelatnosti izrade i izdavanja memorijskih kartica, ...

Odluka o dodjeli ugovora – razvoj elektronskih obuka - Ured ...

Ponuda ponuđača - grupe ponuđača ,,Commerce Engineering d.o.o., ul. Alajbegovića br. 3, 88 000 Mostar i Uma muller Group d.o.o., ul. Edhema Mulabdića br.

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava> <Naziv ...

tekstu: PT2), OIB: 56203195550, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Svačića 3, ... svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno.

obavijest o raskidu ugovora o prijenosu - HEP-a

Šifra kupca. Broj obračunskog mjernog mjesta. Broj brojila. Očitano stanje brojila. Datum. VT. NT. OBAVIJEST O RASKIDU UGOVORA O PRIJENOSU. Ugovor o ...

Obavijest Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o ... - EUR-Lex

11 ožu 2000 ... sija zauzima neutralno stajalište u pogledu javnoga ili privatnoga ... državno jamstvo zajmoprimac može ostvariti niže kamatne stope i/ili ...

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Primatelj: INTERSPORT ...

INTERSPORT H d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sesvete, upisan je ... IBAN: HR97 2340 0091 1107 7167 3 kod Privredne banke Zagreb d.d.. Direktor ...

obavijest i zahtjev za sklapanje novog ugovora o ... - Termoplin

Zapisnik sa stanjem plinskog brojila ... 50/18, 88/19) sudionici na tržištu plina svoja prava i obveze u pogledu opskrbe plinom uređuju ugovorom. ... iz gruntovnice) i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno ...

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora ... - Croatia Airlines

10010 Zagreb, Bani 75 b, Buzin. Zagreb, 19. prosinca, 2013. Temeljem glave 7. Pravilnika o nabavi Croatia Airlines d.d. (oznaka AKT-SPP od 13.08.2013.

Obavijest o promjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o ... - RIJEKA plus

izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice koju ... On line usluge“ zamijenjen je pojmom „ECC Online“ koji ima sljedeće značenje: „web aplikacija koja omogućuje pregled i zaprimanje informacija vezanih uz Karticu i ... je pojam „specifikacija troškova“ zamijenjen pojmom „obavijest o troškovima“, a.

Obavijest korisnicima financijskih usluga Raskid ugovora o ... - Hanfa

30 pro 2019 ... telja osiguranja i društva za osiguranje o čemu ... Jednostrani prijevremeni raskid ugovora o osiguranju ... Pojednostavljeno i predstavljeno kroz primjer: ako u 2020. godini želite raski- ... guranja u trenutku zahtjeva za raskid.

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Krk

Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 64 godine života. ... Policijska postaja Krk udaljena je od Hotela 3 km (vrijeme reakcije je 6 minute).

Obrazac 2 - TROŠKOVNIK 1. Naručitelj: Čistoća d.o.o., Ognjena ...

kn bez. PDV-a. 1. PEHD kanta zapremine 120 lit. za miješani komunalni otpad (sukladno tehničkim karakteristikama). Tip/marka:_ Proizvođač i zemlja porijekla:.

Naručitelj: GRAD SUPETAR - Zeleni Brač

Grad Supetar je smješten na sjevernoj strani otoka Brača, oko 12 kilometara južno od ... većih subjekata (Svpetrvs, Konzum, Arnerić) su postavljena 3 press ...

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Umag

26 sij 2016 ... daleko premašuje potrebe Grada u vrijeme izvan turističke sezone. ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 65 godina života. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine ...

Poziv na nadmetanje – sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj

Odjeljak I: Sektorski naručitelj. I.1) Naziv, adrese i kontakt(i). Službeni naziv: HEP-Toplinarstvo d.o.o.. OIB: 15907062900. Poštanska adresa: Miševečka 15A.

Naiv dokumenta/Naručitelj - Ministarstvo zaštite okoliša

Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i ... područja s obzirom na vrste gradnje i rabljeni građevinski materijal vrlo mala. ... U drvnoj zalihi GJ LIM prevladava hrast medunac (42 %), a zatim slijede cer, hrast crnika, ... krov mora biti plitki dvostrešni s kupom kanalicom, - moguće je graditi ...

NARUČITELJ: OPĆINA PROMINA ADRESA: PUT KROZ OKLAJ 144 ...

ADRESA: PUT KROZ OKLAJ 144, 22303 OKLAJ, HRVATSKA ... OKLAJ BB, 22303 OKLAJ. Žuti. JT (kWh). 28.283. 2 ... BOGATIĆI PROMINSKI BB,. BOGATIĆ ...

NARUČITELJ: KUNATEKS d.o.o., Josipa Štruka 2, 49218 Pregrada ...

Prije 5 dana ... NARUČITELJ: KUNATEKS d.o.o., Josipa Štruka 2, 49218 Pregrada. NAZIV PROJEKTA: Modernizacija tekstilne industrije uvođenjem IKT ...

Naručitelj: JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz ...

Sanja Zrnić – TRIGLAV osiguranje d.d. Rijeka. • Ivona Milinović – ALLIANZ ZAGREB d.d. Podružnica Rijeka. • Ira Krizman Host - EUROHERC osiguranje d.d. ...

datum / siječanj, 2019. naručitelj / VODOOPSKRBA I ODVODNJA ...

10 sij 2019 ... Tablica D-10: Proračun koncentracija nizvodno od mjesta ispuštanja prema Metodologiji ... Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba (nadalje u tekstu ViO Zagreb). ... voda je mjerna postaja 10015 Sava, Petruševac. Dobiveni ...

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj ... - Istarska županija

To zaslužuje Istra, jer kako je zapisao Mate Balota u Romanu iz istarskog narodnog života „Tijesna ... prodati odstrjel i meso praktički sve raspoložive krupne divljači i dio sitne. - zakonska ... i eko-turizam, tradicionalni obrt, rukotvorine, ... dozvole kako bi se omogućilo potpuno legalno funkcioniranje privatnih i gospodarskih.

datum / lipanj, 2019. naručitelj / Varkom d.d. naziv dokumenta ...

12 srp 2019 ... Tablica C-5: Karakteristike grupiranog vodnog tijela podzemne vode na ... Ivanec je u završnoj fazi pripreme i uskoro se planira prijava projekta.

1 POZIV NA JAVNO NADMETANJE Broj poziva Nabava 2 Naručitelj ...

7 svi 2019 ... na [email protected] 1.2 Osobe zadužene za kontakt. Kontakt osoba: Anamarija Hećimović. 1.3. Vrsta postupka nabave: Vrsta postupka nabave je ...

datum / prosinac, 2019. naručitelj ... - Ministarstvo zaštite okoliša

16 pro 2019 ... Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak. Naručitelj: HIDROPROJEKT - CONSULT d.o.o.. Draškovićeva 33, 10000 Zagreb. Ovlaštenik:.

1 Naručitelj: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin ADRESA ...

2 ruj 2011 ... 180.883,92. Rok izvođenja 45 dana. (rok početka 10 dana od dana sklapanja ugovora). Vladimir Gortan. d.d. Pazin. 31.08.2010. 180.179,29. 2.

naručitelj: jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i ...

... Rijeka. • Zlatko Bajzek – tvrtka AUTOHRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o. Zagreb ... RIJEKA, AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o. ZAGREB i C.I.A.K. d.o.o..

PRILOZI Naručitelj ističe da su obrasci izjava priloženi u ovoj ...

PRILOG I – IZJAVA O RASPOLOŽIVOSTI KLJUČNIH STRUČNJAKA ... mediju i to: tekstualni prilozi u formatu *.docx – „MS Word“, tablični prilozi u formatu *.xlsx ...

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

Uputa za izradu aneksa ugovora i izmjena ugovora na temelju ...

ugovora o privremenom korištenju, koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na ... 4) Na temelju članka 98.st.12. izrađivat će anekse ugovora o zakupu ribnjaka radi ... izradit će jedan aneks za sve izmjene koje se traže, uz suglasnost.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

I Clanak 5. slavak 1. ZOR duznost poslivania propisa u svezi s radnim odmorom_. , Clanak 109. ZOR - mogudfost redoviiog otkaza ugovora o radu skiopljenog ...

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ...

22 kol 2018 ... Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Direktni ... Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. ... FIS d.o.o., Vitez.

Predmet ugovora Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili ...

7 tra 2019 ... ZAGREB d.o.o. Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek. 17.10.2015. 366.632,81 (Količina predmeta nabave određena je ugovorom.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

Sadržaj Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o ...

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije . ... 30) o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na Poljsku i. Ujedinjenu ... dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj podlozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz devete.

Prijedlog Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti ...

UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI, zaključen ... i 6 ovog ugovora zaključiti Aneks Ugovora nakon što se utvrdi vrsta, obim i iznos.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, TE UGOVORA O ...

31 ožu 2018 ... Naziv i OIB ugovaratelja. Naziv i OIB ... OIB:49756748234 nije primjenjivo. 4.11.2016. ... Ugovori. VIPnet d.o.o., Vrtni put. 1, Zagreb. OIB: ...

Redni broj Broj ugovora Naziv klijenta Vrijednost ugovora Trajanje ...

1 ožu 2017 ... Udruga Kis, Rušišćak 15, Zagreb -. Ugovor o korištenju javne površine na području OKI. 80,00 kn. 15.08. 2015. (06:00-24:00). 29.07.2015.

Naručitelj: Javna ustanova - Maksimir Adresa ... - Park Maksimir

Dankovečka 1. Ponuda. 28.677,90. 5. JN-5/18. Nabava sprave za dječje igralište. 37535200-9. 50.000,00 Ugovor. REGOČ d.o.o.,. Zagreb,. Dankovečka 1.

REDNI BROJ BROJ UGOVORA Godina/ datum sklapanja ugovora ...

BROJ. UGOVORA. Godina/ datum sklapanja ugovora. VRSTA UGOVORA. (roba, usluge, radovi ... ugovor o poštanskim uslugama. HP- Hrvatska ... čišćenja, vl.Jasenka Stanec,. Rakitje, Stari hrast 8, 10437. Bestovje. 39.168,00 izvršitelj nije ...

Odluka o dodjeli stipendija-14-15

15 pro 2014 ... MONIKA BEŠLIĆ. 39. DAMIRA ŽMIRE. 40. ... ANĐELA JELINČIĆ. 53. KATARINA ROMAC. 54. ... BILOKAPIĆ. 10. ANĐELA ANDRIJAŠEVIĆ ...

PDF Odluka o dodjeli stipendija

10 pro 2019 ... Zagrebačka. 23, Gornja. Greda. Brckovljani 10370. XVI. Gimnazija ... Dugo Selo. 10370. Gimnazija. Sesvete. 11,00. Ana Tokić. Majdekova.