Geoploča

Osna simetrija [8]. 74. 6. Prikazani likovi su osnosimetrični. Prikažite svakoga od njih na geoploči te istakni njihovu os simetrije .

Geoploča - Srodni dokumenti

Geoploča

Osna simetrija [8]. 74. 6. Prikazani likovi su osnosimetrični. Prikažite svakoga od njih na geoploči te istakni njihovu os simetrije .