Preslikavanja ravnine i GSP

Kada se likovi potpuno poklope? Ucenici zapisuju zakljucke u biljeznicu. Priprema za ... Koji znakovi su osno simetricni? Koji znakovi imaju više osi simetrija?

Preslikavanja ravnine i GSP - Srodni dokumenti

Preslikavanja ravnine i GSP

Kada se likovi potpuno poklope? Ucenici zapisuju zakljucke u biljeznicu. Priprema za ... Koji znakovi su osno simetricni? Koji znakovi imaju više osi simetrija?

PRESLIKAVANJA RAVNINE – pitanja za ponavljanje 1. Što je vektor ...

Što su osnosimetrični likovi? 10. Koliko osi simetrije ima ... kvadrat i pravokutnik? 11. Nabroji nekoliko osnosimetričnih likova i navedi koliko osi simetrija imaju.

Preslikavanja ravnine i prostora i primjene - Odjel za matematiku

obradene sljedece transformacije ravnine: osna simetrija, rotacija, centralna simetrija, translacija i klizna simetrija. U geometriji cesto se susrece pojam slicnosti.

fiksne tačke preslikavanja na prostorima sa nedeterminističkim ...

metrički prostori, L -fazi metrički prostori, Fiksne tačke preslikavanja, R-slabo ko- mutativna ... Danas se izucavaju fazi metricki prostori u smislu obe definicije.

Uporaba konformnog preslikavanja u problemima strujanja ... - grdelin

između jednog dijela kompleksne ravnine u neki drugi dio kompleksne ravnine ... Konformno se preslikavanje smatra moćnim alatom u mehanici tekućina jer je ...

Afine transformacije ravnine

Kako se paralelni pravci preslikavaju u paralelne pravce. (što ćemo dokazati u teoremu 2(c)), tako je i A1B1C1D1 također paralelogram, pa je A1B1 = C1D1.

ZAKRIVLJENOST I HIPERBOLIčKE RAVNINE

4 svi 2015 ... Sama Zemlja nije ravna ploha, lopta nije ravna, boce na koje lijepimo etikete nisu ravne nego zakrivljene plohe. Što je to zakrivljenost? Čini se ...

Parametarska jednadžba ravnine.

Ravnine odre ¯dene koordinatnim osima, nazivamo koordinatne ravnine danog sustava: xy−ravnina, ... toˇckom T1 (1,−2,1) i ˇcija je normala n = i − j − 4 k.

to ke, pravci, ravnine - Element

Postoji tocno jedan pravac p koji prolazi kroz dvije zadane razlicite tocke. A i B. Pišemo p = AB (ili p = BA). Takav pravac zovemo spojnicom tocaka A i B. (sl. 3.1).

Transformacije ravnine à la escher

1 tra 2014 ... neobično nadahnutim matematičkim gra- fikama (iako nikada nije izučavao matema- tiku, bio je prirodno nadaren), rezbarijama, drvorezima i ...

1 Tangencijalne ravnine na plohe u R3

Tangencijalna ravnina u tocki P0 sastoji se od tangencijalnih vektora krivulja na plohu S koje prolaze kroz P0. Normalu te tangencijalne ravnine racunamo kao.

6.1. Tocˇke, pravci i ravnine - Element

TOCKE, PRAVCI I RAVNINE. 6.1. Izdvojimo nekoliko aksioma koji opisuju neka osnovna svojstva tocaka, pravaca i ravnina. Aksiomi geometrije prostora.

5.1. Točke, pravci i ravnine u prostoru

Točke, pravci i ravnine u prostoru. Izlazimo iz ravnine. Koji od ovih skupova točaka su dio ravnine, a koji nisu? 1. Nacrtaj točku A i pravac b. Gdje sve se može.

(O modelima hiperboli24350ke ravnine | math.e)

Neka su i paralelni pravci. Ako pravac siječe pravac onda on siječe i pravac . [ ] Neka su i dvije poluravnine odreñene pravcem . Skup točaka poluravnine koje ...

Zapis nekih transformacija ravnine i prostora

Kvadratna matrica. Vidimo da se rotacija ostvaruje "mnoºenjem" jedne kvadratne 2×2 matrice. (koja ovisi o kutu rotacije) i jedne jednostup£ane matrice (uvijek je ...

Mongeova projekcija - točke, pravci, ravnine

Tu ortogonalnu projekciju nazivamo prva projekcija ili tlocrt tocke T ... pravca b ujedno i ortogonalna projekcija ravnine σ, a to je upravo pravac p i vrijedi p ⊥ a.

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE - B Ravnine tijela i ... - HNS-a

pokrete u sagitalnoj ravnini) koriste se nazivi ANTEFLEKSIJA i RETROFLEKSIJA ili HIPEREKSTENZIJA (Slika 23). Slika 22. Sagitalna osovina (čeona ravnina ...

Razni načini zadavanja ravnine u prostoru

STUDENTSKA RUBRIKA. Sažetak.Ravnina u prostoru može se jednoznačno odrediti pomoću normale na nju i jedne točke koja joj pripada. U ovom članku bit ...

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule. Udaljenost izmedu ... Kruznica. Jednadzba kruznice sa središtem S(p, q) i polumjerom r: (x - p)2 (y - q)2 = r2.

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru

Geometrija ravnine i prostora. ∗. I. Vektori u ravnini i prostoru. Rudolf Scitovski, Darija Brajković. 2. prosinca 2013. Sadržaj. 1 Uvod. 2. 2 Operacije s vektorima. 4.

Definici ai povi est anatomi e (1h) K SEMINAR: Osnovne ravnine - PBF

... CJELINA 3: LOKOMOTORNI SUSTAV. PREDAVANJE: Funkcionalna anatomi a lokomotornog sustava (2h). 1. Navesti glavne di elove lokomotornog sustava.

Okomitost, ortogonalna projekcija, udaljenost točke od pravca/ravnine

Ortogonalna projekcija na pravac. 5. a) Što je ortogonalna projekcija točke T na pravac a? b) Napravi skicu uz a-zadatak. c) Što znači riječ "ortogonalno"? 6.

Osnovno - Točke, pravci i ravnine u prostoru - Antonija Horvatek

Točke, pravci i ravnine u prostoru - osnove - DZ. Ovo su zadaci koje dajem svojim učenicima za domaću zadaću kad krenemo na cjelinu. "Točke, pravci i ravnine ...

Geometrija ravnine i prostora I. Vektori u ravnini i prostoru - Odjel za ...

Pri tome jednakost vrijedi u slučaju ako su vektori a, b kolinearni. Slika 4: Ilustracija ... Pokažite da su nasuprotni bridovi pravilnog tetraedra ABCD međusobno okomiti. ... vektora a, b, c predstavlja (do na predznak) volumen tog paralelepipeda.

parabola parabola je skup svih točaka ravnine koje su jednako ...

tangenta i normala na parabolu simetrale su kutova izmeu radijus – vektora žarišta FD. → i promjera kroz diralište D površina segmenta parabole koji je odreen ...