ekg u kliničkoj praksi - kardio.hr

Multiformni atrijski ritam ili lutanje centra vodiča . ... Ritam atrija i ventrikula kod potpunog atrioventrikularnog bloka ................................. 65 ... Aritmije bez pulsa .

ekg u kliničkoj praksi - kardio.hr - Srodni dokumenti

ekg u kliničkoj praksi - kardio.hr

Multiformni atrijski ritam ili lutanje centra vodiča . ... Ritam atrija i ventrikula kod potpunog atrioventrikularnog bloka ................................. 65 ... Aritmije bez pulsa .

Novi oralni antikoagulansi u kliničkoj praksi – pogled ... - kardio.hr

superiorni, npr. dabigatran u dozi od 2 × 150 mg na dan); i (2) znatno sigurniji u prevenciji intrakranijalnoga krvarenja, najopasnije komplikacije antikoagulantne.

Antidepresivi u kliničkoj praksi - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

Inhibitori MAO ( MAOI) fenelzin, tranilcpromin, isokarboksazid, moklobemid, selegilin. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) citalopram,.

KAKO PRIMJENJIVATI TUMORSKE BILJEGE U KLINIČKOJ PRAKSI ...

obuhvaćaju referentne intervale, interpretaciju i izvještava- ... Summary: Tumor markers are substances, usually proteins that are produced by the body in response to cancer growth or by the cancer ... neke tumorske biljege poput AFP, CEA i CA 125 značajniji ... jacija pri određivanju vrijednosti nekih tumorskih biljega (3,.

Celekoksib – prvi selektivni inhibitor COX-2 u kliničkoj praksi ...

Celixib (SmPC) – Sažetak opisa svojstava lijeka. Dostupno na: http:// www.almp.hr/upl/lijekovi/SPC/UP-I-530-09-12-01-505_.pdf. Datum pristupa: 21. 9. 2015.

značaj transfuzijske medicine u kliničkoj praksi - HAZU-a

29 lip 2017 ... Predsjedaju: Irena Jukić i Marina Samardžija. Prof. dr. sc. Sanja Balen, KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka.

vodič za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja u kliničkoj praksi

za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi. Predsjednik: ... Lijek Rx. Masnoće. Kod svake osobe tražite i tretirajte sve faktore rizika. Osobe sa ... Ciljevi liječenja nisu definisani za HDL holesterol i trigliceride ali HDL-C < 1.0 mmol/l.

Izvještaj o obavljenoj stručnoj/radnoj, kliničkoj i laboratorijskoj praksi

IZVJEŠTAJ. O OBAVLJENOJ ... Sistematizovani poslovi i radni zadaci (radna mjesta) prakse: (1). (2). (3). Pozicija ... III PODACI O STRUČNOJ/RADNOJ PRAKSI. Obrazovni i ... primjer, u okviru prakse mogu se posebno evaluirati proizvodi.

Kardio list 2007 - kardio.hr

FABRIJEVA BOLEST – podsjetnik za kardiologe ( Damir Fabijanić ). Fabrijeva bolest (FB) je genetski poremećaj kojeg uzrokuje manjkavost lizosomskog enzima ...

Kardio list 2006 - kardio.hr

su: Physiotens, Ebrantil retard, Tertensif SR, ConcorCor, Carvelol, Hiperdon retard,. Diltiazem i Aldizem, Prexanil, Cozaar, Teveten, Diovan, Pritor, Hyzaar, ...

Narcizam u kliničkoj medicini - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

Sve je više govora o trendu porasta narcističnih osobina u modernom društvu koje takve osobine njeguje i podržava. Grandiozan nastup, ambicioznost, manjak ...

Intervencijska radiologija u Kliničkoj bolnici Osijek

Med Vjesn 1999; 31(1-4): 93-95. Intervencijska radiologija u Kliničkoj bolnici Osijek. Otmar Rubin, Slavko Šimunić i Krešimir Glavina. Klinička bolnica Osijek.

Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji - Ministarstvo ...

Ureaplasma urealyticum. - Mycoplasma hominis. • Drugi mikroorganizmi koji mogu biti značajni: - Streptococcus β haemolyticus. - Druge streptokoke.

60 godina kliničke citologije u Kliničkoj bolnici Merkur

(Citološki laboratorij za endokrinološku citologiju. Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“). U uvodnom dijelu Simpozija o „Citologiji u KBu. Merkur – jučer, danas ...

Diplomski rad Primjena humanoidnih robota u kliničkoj dijagnostici i ...

Primjena humanoidnih robota u kliničkoj dijagnostici i intervenciji kod djece s poremećajem iz autističnog spektra. Božena Silić. Mentor: prof.dr.sc. Jasmina Frey ...

škola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj ... - KBC Osijek

17 pro 2018 ... Sveti Duh. Dr. Goran Ivkić, Neurologija, Poliklinika Neuron, Zagreb. Koraljka Bačić Baronica, Klinika za neurologiju, KB Sveti Duh. Aleksandra ...

Varijacije u kliničkoj slici i epidemiologiji dubokih dermatomikoza ...

uzimajući u obzir naziv uzročnika. Tako npr. dermatomikoza vlasišta naziva se dermatomycosis capitis (DC) ili tinea capitis (TC); dermatomikoza šaka - tinea.

Varijacije u kliničkoj slici i epidemiologiji dubokih ... - Core

Dermatomikoze vlasišta. Dermatomikoza vlasišta ili tinea capitis (TC) je gljivična bolest vlasišta uzrokovana dermatofitima roda Microsporum ili Trichophyton, ...

Polne razlike u kliničkoj slici i terapiji multiple skleroze

autoimunskih bolesti, kao što su Graves-Basedowljeva bolest, Hashimoto tireoiditis, multipla skleroza (MS), ali i od generalizovanih autoimunskih bolesti (npr.

Uzroci smrti obduciranih u Kliničkoj bolnici Osijek tijekom ...

Ključne riječi: Klinička bolnica Osijek, petogodišnje razdoblje, uzroci smrti obduciranih. Složenost ... The autopsy incidence in the 5-year period in Osijek Clinical. Hospital. El Umrli. Deceased. HObducirani ... ranih područja (istočna Slavonija i Baranja) te bolesnika iz. GRAFIKON 2. ... Sarajevo: Glas medicinara, 1980. 18.

60 godina kliničke citologije u Kliničkoj bolnici Merkur - ResearchGate

Zdenko Škrabalo i dr. sc. Zvonimir Papić. (Citološki laboratorij za endokrinološku citologiju. Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“). U uvodnom dijelu Simpozija o ...

nZEB u praksi

20 velj 2020 ... Smjernice za zgrade gotovo nulte energije – strojarski dio. 20'. Dario Ilija Rendulić,. Thorium A . Smjernice za zgrade gotovo nulte energije ...

gladovanje u praksi

9 феб 2016 ... PREVOD SA RUSKOG -. BEOGRAD ... jasan i blistav kao sjaj Sunca u plavetnilu neba. ... Ishrana je takode opasna kod upale pluća. Ako se ...

AKTUELNO U PRAKSI

učinjeno otrgne od zaborava, a da naši stručnjaci u praksi dobiju na jednom ... Polazeći od ranijih iskustava, sadašnjeg trenutka. ali i sigurne vizije kakav će biti.

PERIMETRIJA U OPTOMETRIJSKOJ PRAKSI

Perimetrija je ispitivanje vidnog polja. Vidno polje predstavlja sve što osoba vidi dok fiksira statičnu metu (sa svakim okom posebno). Ispitivanjem vidnog polja ...

E-DRAŽBA: IZAZOVI U PRAKSI

regulirana e-dražba. Prvi je Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (dalje u tekstu: Pravilnik o prodaji) kojim ...

LAKTODENZIMETAR U TEORIJII PRAKSI

Areometar se sastoji od plovka koji je dolje opterećen, a gore se produžuje u vreteno sa skalom na kojoj se očitava specifična težina tekućine koja se istražuje.

5.2. Raspored učenika na praksi

Aldo- servis Škoda, Kožljak. -//-. -. -. 1. 1 instalater grijanja i klimatizacije. Vodoinstalacije KAP, Labin. -//-. -. 1. 2. 3. CLIMALUX, Šumber. -//-. -. 1. -. 1. NIVA Vinež.

ANTIDEPRESIVI U KLINI^KOJ PRAKSI

nijim ure|iva~kim, grafi~kim i tehni~kim zahvatima. Sva prava ... dvojiti ove dvije depresije osim klini~kim pra}enjem. ... lijek kao brigu lije~nika za njega, ili kao.

Pravilnik o privatnoj praksi 104-13

i test trakice za urin),. 2) lijekove ... trake za urin, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko- biohemijske ... krioterapiju, kadriotokograf, elektrokauter, pH metar ...

Stečajni postupak u praksi

Stečajni postupci postali su svakodnevica u našem gospodarstvu. Broj i težina tih predmeta predmet su učestalih natpisa u medijima, često sa alarmantnim ...

149-155. - kardio.hr

rizik za krvarenje.1 Od 1980-ih godina izvjesno je da u bolesnika koji se podvrgavaju takvim zahvatima treba pokušati smanjiti rizik za VTE (tromboprofilaksa), a.

152-156 - kardio.hr

Urični artritis (giht, ulozi ili podagra) je reumat- ... nje već u antičkoj Grčkoj kao podagra, a naziv giht (engl. ... lijekovi (NSAR), glukokortikoidi i kolhicin. Do sada ...

052-053 - kardio.hr

Bojan Biočina, prof. Jose Louis Pomar (Barcelona), prof. Ramadan Jashari. (Bruxelles), dr. Ante Zvonimir Golem, akademik Željko Reiner i doc. Mladen Petrunić ...

HARMONIKA U NARODNOJ I ŠKOLSKOJ PRAKSI ...

sviranja, kao i priruĉnici i udţbenici za poĉetnike, koji se danas koriste u Srbiji, ... note. Okret meha na naglašenim taktovim delovima uz dozvoljen mali akcenat.

Sažetak: u teoriji i praksi - FFZG

Ključne riječi: sažetak, standard za izradu sažetaka (ANSI/NISO Z39.14.) pro- širenje bibliografskog opisa. Promjene koje su informacijske tehnologije unijele u ...

standarde u fizioterapijskoj praksi - UFUBIH

25 velj 2012 ... fizioterapijski problem. Općenito ... zabilježeno u pacijentov karton uz navedene ... Karton pacijenta se vodi u skladu sa postojećim propisima i.

Poltronizam u teoriji i praksi - Univerzitet PIM

su obrađene karakterne osobine poltrona. Kad se pomene riječ poltronizam i poltron odmah se pomisli na karakter poltrona, jer poltroni pored ostalog i jesu ljudi ...

Ogrevanje v praksi - Gorenjski glas

hunska toplotna črpalka, ne peč na pelete ne na olje ali plin, če bomo imeli ... Ljudje, ki zamenjajo staro peč na drva za plinsko in imajo ... skoraj sto let. Najobsežnejše take akcije ... Najprej so. Kamini malce drugačne oblike so zopet v modi.

ANTISEPTIKI IN RAZKUŽILA V LEKARNIŠKI PRAKSI

Jodirani povidon je kompleks joda s polivi- nilpirolidonom. Je jodofor, kar pomeni, da je zmes joda in površinsko aktivne spojine, ki sprošča prosti jod v razto-.

nasljednopravna na^ela op]ega graanskog zakonika u praksi ...

Mirela Krešić: Nasljednopravna načela Općega građanskog zakonika u praksi. ... nasljeđivanja nekretnina, upravo je majčino vlasništvo neke nekretnine jamčilo.

PRIMJENA SUNČEVE ENERGIJE U PRAKSI

Osim potražnje za iskorištavanjem Sunčeve energije za potrebe kućanstva, kao što su ... električna mreža, a zbog velikih troškova se niti ne planira (vikendice, otoci, udaljena ... Fotonaponske ćelije (solarne ćelije), moduli i solarni paneli ...

Inkluzivna pedagogija u praksi - UniZd

24 velj 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. INKLUZIVNA PEDAGOGIJA U PRAKSI.

HIDROLOGIJA, HIDRAVLIKA V PROJEKTIH IN PRAKSI

HIDROLOGIJA V PROJEKTIH. GOSPODARJENJA Z VODAMI. Vsak projekt za urejanje voda, varstvo voda ali pred vodami, rabo in izrabo temelji na hidroloških.

O lošoj praksi primjene NPK 15-15-15 - Tlo i biljka

13 ožu 2017 ... O lošoj praksi primjene NPK 15‐15‐15. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Utvrđivanje potrebe usjeva za elementima ishrane nije potpuno ...

upravni spor u praksi - Organizator.hr

Dopis kojim se predmet ustupa mjesno nadležnom sudu ........ 31. 4. ... Tužba radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena ... Ogledni spor (članak 48.) . ... Navedeni primjeri imaju zadaću olakšati snalaženje čitatelju u postupku.

potvrda o obavljenoj industrijskoj praksi - Fsb

Za vrijeme industrijske prakse pokazao/-la je za rad veliko-srednje-nikakavo zanimanje, a sve poslove obavljao/-la je savjesno-osrednje-površno-nesavjesno.

STANDARDE U FIZIOTERAPIJSKOJ PRAKSI Uvod

Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/2008.) te ... upravljanje u fizikalnoj terapiji i pružanje fizikalne terapije, o čemu ovi standardi i govore. Kao što je ...

šum u uhu u stomatološkoj praksi - Repozitorij Stomatološkog ...

Rad je ostvaren u: Katedri za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u. Zagrebu. Mentor rada: ... neelektroničko odnosno jednokratni čepići za uši izraĎeni od pjene. Jednostavnost ... Baguley DM, Atlas MD. Cochlear implants ...

Pregled ljetnih IT praksi - Vidi.hr

14 lip 2018 ... LJETNA IT PRAKSA TEMA. TEMA LJETNA ... Mjesto prakse: Zagreb, Strojarska cesta 20 ... Praksa je plaćena, a nudimo nastavak rada tokom.

Sinkopa - kardio.hr

vazovagalna situacijska sinkopa karotidnog sinusa. atipiËni oblici (bez jasnih okidaËa i/ili s atipiËnom slikom). Sinkopa zbog ortostatske hipotenzije primarno ...

NSTE - kardio.hr

bolesnik bolesnik za lijeko. Popis kratica i akronima. ACE: angiotenzin-konvertiraju i enzim, prema ... dL: decilitar. EKG: elektrokardiogram. EF: ejekcijska frakcija.

Untitled - kardio.hr

ORTOPNEJA / PAROKSIZMALNA NOĆNA DISPNEJA. • UMOR / DULJI OPORAVAK NAKON NAPORA. • ARTERIJSKA HIPERTENZIJA. • ISHEMIJSKA BOLEST ...

Apaurin - kardio.hr

pak, Franjo Kajfež (1936-2004), žu- pan Krapinsko-zagorske županije, ministar energetike i industrije Re- publike Hrvatske i vlasnik dvorca. Miljana u Hrvatskom ...

Dyslipidemia - kardio.hr

hiperlipidemija i dislipidemija u še ernoj bolesti, metaboliÀkom sindromu ili KBB. IIa. C. Apo B treba preporuÀiti u daljnjoj karakterizaciji mješovitih dislipidemija ...

Ascites - kardio.hr

me, portalna hipertenzija dovodi do nakupljanja viška tekućine u kongestiranim jetrenim sinusoidima, koje prevladava mogućnost intrahepatične limfne drenaže ...

Paracelsus - kardio.hr

log, alkemičar, kao i sjajni liječnik, prorok i genij, „Luther medicine“ te najoriginalniji mislilac šesnaestog stoljeća. Paracelsus je punp pisao, ali njegove ...

ovdje - kardio.hr

Procjena težine stenoze srčanog zaliska trebala bi kombinirati nalaz površine zaliska ... Kod pacijenata s teškom MR operacija zaliska je najbolji način liječenja,.

potvrda o obavljenoj stručnoj praksi - APTF

O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI kojom se potvrńuje da je student/ica. (ime i prezime studenta/ice, studij, matični broj indeksa) obavio/la stručnu praksu u ...

Pacijenti sa srčanim aritmijama u sestrinskoj praksi

14 ruj 2016 ... tahikardije te undulacija i fibrilacija atrija i ventrikula). • Smetnje stvaranja i provođenja električnog impulsa u koje se ubrajaju patološka.