poročilo o tekmovanju - OŠ Škofljica

Lana Horvat,. 7. b. Mateja Pečar. Da. 7. Ana Sušin,. 7. c. Mateja Pečar. Da. 10.45: OŠ IG:OŠ DOBROVA 3:0 b.b.. 11.45: OŠ DOBROVA:OŠ ŠKOFLJICA 0:3 b.b..

poročilo o tekmovanju - OŠ Škofljica - Srodni dokumenti

poročilo o tekmovanju - OŠ Škofljica

Lana Horvat,. 7. b. Mateja Pečar. Da. 7. Ana Sušin,. 7. c. Mateja Pečar. Da. 10.45: OŠ IG:OŠ DOBROVA 3:0 b.b.. 11.45: OŠ DOBROVA:OŠ ŠKOFLJICA 0:3 b.b..

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

agreement for divestment of Modiana operations was successfully signed, and in September, ... additional expert training in Zagreb where they exchanged.

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

24 feb 2020 ... TABELA 22: STRUKTURA ČLANOV ALUMNI EF UL V LETU 2019 . ... Tri podjetja (PWC, Lidl in Lek) so študentom predstavila karierne možnosti v ... svojih spletnih straneh objavila tudi katalog zbirk osebnih podatkov, ki jih ... predavanja in delavnice, zdrava prehrana in športne aktivnosti in nove iniciative.

POROČILO št. 2 – Poročilo o izvedbi načrtovanih aktivnosti ... - ICRA

aktivnosti do junija 2017 in predlog izvedbe nadaljnjih ... variirala med 10 EUR na uro in 16,71 EUR na uro, kar je občutno višje od cene ... PE Modiana Idrija.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

31 dec 2016 ... Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v ... Tuš) tudi ostale večje trgovske verige (Hofer, Lidl in Eurospin) ustvarjajo ... smo v podporo komunikaciji trgovske znamke Mercator pripravili 2 kataloga.

SVETA S - skofljica.info

Vendar me je sv. Terezija prepričala, da je zelo trpela in mi rekla: »Sestra, vedite, da boste tretji dan to stvar zelo dobro uredili.« Ko sem glede tega podvomila, ...

zahvala - Oldtimer klub Škofljica

Pevec. Škofljica. 10.04.1996. 13 Ivan. Krštinc. Škofljica. 10.04.1996. 14 Ciril. Podržaj. Škofljica. 10.04. ... merili smo se v metanju kocke (napis Špan prinese nagra- do), in v ... in utrjenih temeljev, bil je oprt le na tri betonske noge. Natova letala ...

Naslovnica September.cdr - Občina Škofljica

Pevcem. Tako občina kot gospod Pevec imata svoje argumente, ... ljevanju navedene pogoje, imajo popust ... čina Škofljica : Jože Pevec zagotovo na mestu.

Glasnik januar - Občina Škofljica

Od kod ste dobili ideje, predvsem pa voljo? Vse to se je ... bil zlasti zadnji akord korala Eno je dete rojeno, ki se nasprotno z ... okviru akcije predviden termin med 1. ok- tobrom in 15. ... ca že dela obračun svojega dela v pre- teklem letu.

Naslovnica December.cdr - Občina Škofljica

kovostno tekoče gnojilo Plantella cvet, ki je obogateno z 11 vitamini in izvlečki morskih alg. Tiste cvetoče sobne lepotice, ki cvetijo pozimi, dognojujemo enkrat ...

Glasnik 01-2016.indd - Občina Škofljica

12 jan 2016 ... lastnik Opekarne Škofljica Josip Pevec ni več začenjal z ... ne izdeluje poleg zidne opeke še vsaj 25 ... Josip Pevec je bil prvi na Škofljici, ki je.

Glasnik 06-2015.indd - Občina Škofljica

10 jul 2015 ... Samobor, le 4 km od slovenske meje in 20 ... progi Samobor–Zagreb od leta 1901 do. 1979. Njegova ... AccuWeather.com napovedujejo, da.

Glasnik 2018-02.indd - Občina Škofljica

20 feb 2018 ... forum Slovlit. S številnimi predlogi in ... daršič, Viviana Horvat, Zoja Horvat, Živa. Horvat ... Ura pravljic: Vila in čarobna violina. 20. 2. 2018 ob ...

Glasnik 2017-04.indd - Občina Škofljica

13 jul 2017 ... [email protected], e-pošta za oglase in zahvale: [email protected] Uredniški odbor ... Vabim vas, da se v nagradni igri potegujete za lepe nagrade, najmlajše pa ... sezono 2017/2018. ... vendar sta ob pogledu na ducat skrbno izdelanih ... Nagradna igra traja od izida številke Glasnika.

linija: 83 oš škofljica-pijava gorica-smrjene-gradišče-vrh nad ... - Lpp

1 sep 2019 ... LINIJA: 85 OŠ ŠKOFLJICA-GUMNIŠČE-GORENJE BLATO-DRENIK-ŽELIMLJE-SMRJENE. GRADIŠČE-VRH NAD ŽELIMLJAMI odhod.

Zbornik ob dvajsetletnici OTC Økof ljica - Oldtimer klub Škofljica

Pevec. Škofljica. 10.04.1996. 13 Ivan. Krštinc. Škofljica. 10.04.1996. 14 Ciril. Podržaj ... ru pred OŠ Škofljica se je zbralo približno 357 vozil, 227 motoristov in ...

POROČILO

V okviru mobilnosti smo opravili dvotedensko izmenjavo na manjši srednji strokovni in poklicni šoli. 'Arboretum Opeka' Marčan, občina Vinica. Omenjena šola je ...

poročilo - BC Naklo

'Arboretum Opeka' Marčan, občina Vinica. Omenjena ... zaradi bližine Aboretuma Opeka, danes pa poleg vrtnarstva ponuja različne naravovarstvene usmeritve.

PREDHODNO POROČILO

izdajam naslednje. PREDHODNO POROČILO o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev za delo. OKROŠNEGA SODIŁČA V LJUBLJANI v letu 1996.

poročilo - OŠ Pod goro

V letu 2018 smo od Občine Slovenske Konjice prejeli sredstva za investicije in investicijska ... Moderne galerije. 13. 3. 2018 ... 2018. Izdelava hladilne torbe. 12.

letno poročilo - IPF

29 mar 2019 ... BUrGer Silič MAJA. 1,08. BUrJA FrAnC. 50,47 ... iKiCA AnDreJ. 127,19. iliĆ iGor. 115,93 ... MiloSAVlJeViĆ MAJA. 2,29. MiMiĆ AlenKA. 57,19.

5. TEHNIŠKO POROČILO

Radiatorje TRIKA je potrebno zamenjati z aluminijastimi radiatorji tip AKLIMAT-M, ustrezne višine, glede na višino parapeta. Radiatorji se postavijo na ista ...

2017 Porocilo API - Gov.si

državni zbor. EDF. Evropski invalidski forum ... 28 V skladu s četrtim odstavkom 181. člena ZPIZ-2 invalidska komisija poda izvedensko mnenje o obliki poklicne.

Poročilo El Grecu

Akropole, še predvčerajšnjim, na Maratonsko polje in na Salamino, da bi pomagala Grkom. Malo naprej sedi na skali, rahlo utrujena od borbe, toda ponosna ...

Hidrogeološko poročilo - Gov.si

r) devon; s) silur; t) ordovicij; u) kambrij, predkambrij. - debelina zajetega sloja. - prepustnost vodonosne plasti v (m/s). 12. Ali vodonosnik prekrivajo krovne plasti ...

LETNO POROČILO 2008

Gorenje kuhinje, d.o.o., Ukrajina. 69,986. NO. Vitales Energie ... terska društva in akcije, katerih cilj je bil usmerjanje mladih v športne ak- tivnosti, kot prispevek k ...

letno poročilo - Marprom

cevi (vodnih in zračnih), vodna zajetja in elektronika, nameščena ob vodnih zajetjih (črpališčih). ... Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – MP ... prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, ...

medletno poročilo - Žito

veljavne zakonodaje, objavlja medletno poročilo Skupine Žito in Žito d.d. za obdobje januar- ... Zaposleni po posameznih podjetjih v Skupini Žito. 30.9.2014.

Parmova, poročilo - Arhej

Ljubljana - OPPN za območje urejanja BO 1/1 Lesnina, jug ob Parmovi. PREDHODNE ... raziskave področja so potekala že od 60-ih let 20.stol. Odkrito je bilo ...

letno poročilo - Žito

Ključni podatki o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito, d.d., v letih 2015 in 2014 v EUR. Skupina ... zaposlen v Tvornici duhana Rovinj (Adris grupa d.d.) kot.

strokovno poročilo - urszr

Člani ekip so svoje znanje preverili na štirih delovnih mestih (DM) s skupno 16 poškodovanimi ali nenadno obolelimi osebami. Scenariji DM so bili osnovani na ...

letno poročilo - NKBM

19 mar 2019 ... vodje pošt in bančnih poslovalnic POBA obeležila in okrepila strateško ... oziroma, če to ni dostopno, zaključni tečaj. Za finančna sredstva, za ...

19. POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH

1.3.4 Državne pomoči po obliki pomoči (shema, individualna) . ... organiziranje literarnih dogodkov, spodbude za knjigarniške mreže, štipendije za avtorje in ...

Poročilo za leto 2015 - Gov.si

la Carte Performance Webshop na festivalu Mladi levi;. Mednarodno sodelovanje in gostujoče uprizoritve: A la Cart Performance Webshop ... Guliver 1 Liliput.

Letno poročilo 2006

29 maj 2007 ... Jadranka Po`enel. Tanja Svetic ... Pavle Vrhovec. RA^UNOVODSTVO, PLAN ... jod (MoSI) nano`i~k s koncentracijo 0,1 %,. 0,3 % in 0,5 % smo ...

Bonitetno poročilo - Datalab

3 jul 2012 ... Južina Gorazd Bunta ima v družbi 0.81% lastniškega deleža. Rok Perković ima v družbi 0.72% lastniškega deleža. JAVNA RAZSVETLJAVA ...

Letno poročilo 2005

Laboratorij za procesno in`enirstvo. Laboratory for Chemical Process Engineering. - Pogodba o sodelovanju s firmo Bayer Tech- nology Services Leverkusen ...

poročilo o delu - Zsss

Fotografije: Delavska enotnost ... 3 Takrat je Evropska komisija sporočila svoj strateški okvir EU za varnost in ... Gaber, d. o. o., Lesnina inženiring, d. d. …);.

Poročilo za leto 2006 - Gov.si

... Labirint, Izdelava spletne strani,. Tematski oglasi na Radiu Študent, Časopisni oglasi in obvestila, ... Časopis Glasilo HKDM. 1.000.000. Literarni večer.

letno poročilo 2018 - RTV Slo

16 apr 2019 ... evidenca predvajanega programa TV Slovenija in Provys; ... za leto 2018 je prejel glasbenik – skladatelj in pevec, kantavtor, besedilopisec,.

letno poročilo 2013 - SEOnet

2 Apr 2015 ... We have designed action plans and disaster relief measures in case of ... The best-selling prescription pharmaceuticals include Nalgesin ...

letno poročilo 2015 - Unior dd

17 mar 2017 ... (Viri: Banka Slovenije: Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2016, GZS/Skep: Tekoča ... Ulica Kneza Mislava 42, 32100 VINKOVCI.

Letno poročilo 2005 - Unior dd

globalnih gospodarskih gibanj v svetu bo potrebno v letu, ki je pred nami, nadaljevati z začrtano ... družbe Unidal Vinkovci, delež Uniorja 49,46 %, vložek 1,65 ...

letno poročilo 2017 - UKC Ljubljana

postelj; v bolnišnični obravnavi se je leta 2017 zdravilo 116.514 pacientov, ležalna doba pa je ... na prvi dan novega leta obiskala ekipi porodnišnice Ljubljana,.

Končno evalvacijsko poročilo projekta

contents of this publication are the sole responsibility of the project partners of the project JUST/2013/DAP/AG/5556 and ... Promocija in diseminacija projekta .

Revizijsko poročilo - Računsko sodišče

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (Z) ... Ministrstvo za zdravje, izvajalca LESNINA MG OPREMA, podjetje za inženiring, d. d.,.

letno poročilo 2017 - Petrol

6 mar 2018 ... Zadovoljstvo pri delu. 3,76. 3,77. 3,52. Razmerje med zavzetimi in aktivno nezavzetimi. 3,0:1. 3,3:1. V skupni Petrol načrtno in sistematično ...

Poročilo - Agencija za trg vrednostnih papirjev

obveznica Lek 2. izdaja obveznica Lesnina 1. izdaja obveznica občine Laško obveznica občine Šmarje obveznica občinc Zagorje ob Savi obveznica PTT Celje.

strokovno poročilo 2008 - UKC Ljubljana

... tujca in drugič je kot eden od njegovih rezultatov tudi prijava patenta, v katerem je UKC ... Zaradi zamude z naročilom in dobavo elektronske kartice s softwerom za aktivacijo ... DSL-10-14400 Active MIS/AMH ELISA testom (Diagnostics Systems ... primerov (več kot 40 oseb z DM tip I in več kot 40 zdravih oseb, se bomo.

Letno porocilo Skupina KD Group - KD dd

štiri novo izdane delnice družbe KD Group d.d. Povečanje vpoklicanega kapitala se je izvedlo s stvarnimi vložki. ... 114,61. PBZ International Bond Fond. 744,23.

poročilo o delu - VDC Zagorje ob Savi

7.1 Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 _ 61. 7.2. Priloga 2: ... Certifikat – 5 izdelkov narodne črne in rdeče-modre vezenine (24. 9. 2006). 5. Certifikat – 42 ... kronika/174641539. 58 11.10.2019 Savus.

poslovno poročilo - zavetisce-ljubljana

3 maj 2012 ... Zatem je psička opravila fizioterapijo po veterinarskim nadzorom REHA-FIZIO-VET, rehabilitacija in fizioterapija psov, mačk in drugih živali, ...

Letno poročilo Instituta 2017 (pdf) - IJS

26 jul 2018 ... času pa se je povečalo zanimanje za možnost zapisa kvantnih stanj v ... Mihailović Dragan, QuantERA Proposers' Day, Valleta, Malta, 16.–17.

Porevizijsko poročilo - Računsko sodišče

27 jan 2020 ... Porevizijsko poročilo | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ... Za stanovanje na naslovu Celovška 185, Ljubljana je zavod januarja ...

Poslovno poročilo 2018 - Cankarjev dom

13 jan 2019 ... Yamaha CL5, ki jo bomo lahko uporabljali namesto iztrošene digitalne ... Slika 13 Prispevek DT za sofinanciranje splošnih odhodkov od 2009 ... Ivan Meštrović: erotična skulptura: NOVO TELO ZA NOVO PSIHO. 1. 125. 15.02.

Letno poročilo 2018 - Sparkasse

31 dec 2018 ... odbora in Gabriele Semmelrock-Werzer, članica odbora. S RA EŠKI ODBOR ... Nadzorni svet Banke Sparkasse d.d. je v letu 2018 svoje na- ... V okviru dobrodelne akcije zbiranja sredstev za pomoč invalidne- mu otroku, ki je ...

predhodno poročilo - Računsko sodišče

člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije izdajam naslednje. PREDHODNO POROČILO o opravljenem nadzoru izvajanja nalog v letu 1995.

letno poročilo 2015 - Sparkasse

Georg Bucher, namestnik in Gabriele Semmelrock-Werzer, članica. Skladno z ... jatelja« in akcije za spodbujanje uporabe plačilne kartice Maste-. Card.

ArmCAD 6 Poročilo - [D:PlazoviPlazovi 2019Plaz na JP 910 900 ...

ArmCAD 6 [Build 6312]. Radimpex - www.radimpex.rs. Registered to MK. Palice - specifikacija ozn oblika in mere. [cm]. Ř lg. [m] n. [kos] lgn. [m]. AB GREDA 1 (1 ...

letno poročilo 2018 - RTVSlo

16 apr 2019 ... evidenca predvajanega programa TV Slovenija in Provys; ... za leto 2018 je prejel glasbenik – skladatelj in pevec, kantavtor, besedilopisec,.