Morfološke karakteristike masline - Semantic Scholar

Divlja maslina uglavnom raste kao trnovito drveće ili grmlje, sa malim plodovima te malim udjelom ulja. Samonikla je biljka koja je rasprostranjena duž cijele ...

Morfološke karakteristike masline - Semantic Scholar - Srodni dokumenti

Morfološke karakteristike masline - Semantic Scholar

Divlja maslina uglavnom raste kao trnovito drveće ili grmlje, sa malim plodovima te malim udjelom ulja. Samonikla je biljka koja je rasprostranjena duž cijele ...

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE FENOTIPA MASLINE (Olea ...

... te širinu koštice. Ključne riječi: maslina (Olea europaea L.), fenotip 'X', 'Oblica', IOOC, morfologija ... 40 koštica sorte 'Oblica' (slike 23, 24, 25, 26). Koštica je ...

Morfološke karakteristike masline sorte Rosinjola u Istri

Ključne riječi: autohtone sorte, Istra, maslina, morfologija lista i ploda. ABSTRACT ... several locations on the territory of Rovinj. Based on research which ...

SUŠENJE MASLINE UZROKOVANO GLJIVOM ... - Semantic Scholar

gljiva Verticillium dahliae koja, ako je prisutna u tlu, maslinu inficira putem ... (apopleksiju) ili postupno sušenje pojedinih grana ili čitavih mladih biljaka, no ...

Morfološke pogreške kod govornika s afazijom - Semantic Scholar

jezicima najčešće pogreške u flektivnoj morfologiji, odnosno da osobe s afazijom rade ... govore hrvatski jezik proizvoditi češće greške supstitucije morfoloških ...

karakteristike industrijskih elektromotornih ... - Semantic Scholar

ne samo za određenu industrijsku granu već za celokupnu ljudsku zajednicu. Smanjenje i ... Ključne reči: elektromotorni pogoni, frekventni regulator, procesna industrija. ... dno koristi trofazni motor sa frekventnim pretvaračem [4,20].

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i ... - Semantic Scholar

Multimedija, oblikovanje i primjena. Završni rad br. 559/MM/ ... Ključne riječi: proizvod, tehnologija, multimedija, tisak, ambalaža, bar kod, informacija. Abstract.

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih ... - Semantic Scholar

Uvod: Crijevne zarazne bolesti spadaju u grupu veoma uşestalih oboljenja, kako u zemljama sa lošim higijensko- sanitarnim uslovima, tako i u visoko razvijenim ...

Embrionalni razvoj i karakteristike rasta mlađi ... - Semantic Scholar

UDK: 639.3.09:57.087.1. DOI: 10.7251/AGRSR1203407S. Embrionalni razvoj i karakteristike rasta mlađi gajene dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.).

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE MIŠIĆA ... - Veterinaria

Mišići noge noja. Figure 1. Pelvic limb muscles in ostrich. Slika 2. Mišići sa lateralne strane tibiotarzalne regije. Figure 2. Lateral tibiotarsal region muscles. 1.

MORFOLOSKE KARAKTERISTIKE RENALNE ARTERIJE KOD ...

Kljucne reci: bubreg, renalna arterija, anatomija, dimenzija. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RENAL ARTERY IN HUMAN KIDNEY Jovevska.

morfološke karakteristike izolata colletotrichum spp.

Konidije su uzete sa kultura starosti 15 dana, odgajenih na KDA i temperaturi od 25ºC. Na osno- vu kriterijuma Smith and Black (1990) ispitivani su:.

NEKE MORFOLOSKE KARAKTERISTIKE LUCERKE (MEDICA GO ...

UVOD: Lucerka je najmatajnija viiegodiinja krrnna biljka. I pored toga se kod nas smatra eks- tenzivnom jer trogkovi za njenu proizvodnju su veoma mali, pa kad ...

Morfološke karakteristike vrste Mylopharyngodon piceus ...

sonomskih karaktera vrste. Mylopharyngodon piceus. ( R i c h a r d s o n , 1845) iz sliva Skadarskog jezera. Materijal je sakupljen u Skadarskom jezeru, u.

fonološke i morfološke karakteristike voloderskoga govora

17 lis 2017 ... Fonološki se obuhvaćaju prozodija, vokalizam i konsonantizam te se svakom od njih odreĊuju inventar, realizacija, distribucija i dijakronija.

Morfološke i elektrohemijske karakteristike prahova LiFePO4 ...

komponente (glukoza [86,87], saharoza [88], malonska kiselina [89], adipinska kiselina [90], oksalna kiselina [91] i dr.) smeši prekursora u toku sinteze kada se.

SAŽETAK U ovom radu predstavljene su morfološke karakteristike ...

U ovom radu predstavljene su morfološke karakteristike 37 vrhunskih hrvatskih juniorskih i seniorskih rukometaša. Mjerenja su provedena putem seta.

fonološke i morfološke karakteristike voloderskoga govora - darhiv

17 lis 2017 ... Fonološki se obuhvaćaju prozodija, vokalizam i konsonantizam te se svakom od njih odreĊuju inventar, realizacija, distribucija i dijakronija.

neke morfološke karakteristike vrhunskih nogometnih ... - HRKS

na svijetu, te su do sada provedena brojna istraživanja na nogometašima različitih razina s obzirom ... posjeduje današnji vrhunski nogometni golman, mogu pomoći u selekciji budućih golmana u ... utakmica za svoj klub u svim natjecanjima (prvenstvo, liga-kup, kup, liga prvaka i europska ... najstariji 40 godina. Prosječna ...

Utjecaj uzgojnih supstrata na morfološke karakteristike surfinije ...

ukrašavanje balkona, te se najviše sadi u viseće posude, cvjetna korita, gredice itd (Paradži- ... Također se može korisiti i kao rezano cvijeće (Shvarts, Weiss,.

utjecaj gnojidbe na morfološke karakteristike i duljinu cvatnje ...

Zbog cvijeta koji ne mijenja boju tijekom ... univerzalnim gnojivom na list i cvijet kod ove vrste. ... Celozija –Pijetlova krijesta (Celosia argantea var. plumosa).

Morfološke karakteristike kućnog macaklina (Hemidactylus turcicus, L.)

Tako su pokretne lubanje važna značajka malih insektivornih vrsta guštera. Ovo ... U Hrvatskoj ga nalazimo u cijelom priobalnom pojasu, uključujući i otoke.

Morfološke karakteristike jednogodišnjih cvjetnih vrsta porodice ...

Jednogodišnje cvijeće traje samo jednu godinu, od proljeća do jeseni. Uzgaja se u rano ... Cvijeće i ukrasno bilje – velika ilustrirana enciklopedija. Mozaik ...

Morfološke karakteristike vrste Sempervivum erythraeum Velen ...

16 окт 2019 ... Morfološke karakteristike vrste Sempervivum erythraeum. Velen. (Crassulaceae) - taksonomske relacije sa S. marmoreum s.l.. Master rad.

efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike ...

fizičke napore. Nastavom fizičkog vaspitanja mogu se u značajnoj meri stimulisati i razvi- jati morfološke karakteristike. Kvalitetno organizovana nastava fizičkog ...

Morfološke karakteristike samoniklih maslina ... - Repozitorij UNIZD

Mastrinka ili divlja maslina je samonikla te ima sitne listove i plodove, a po svojim granama može imati trnovite izbojke. Na samoniklim maslinama specifične su ...

161 morfološke karakteristike biljnog materijala kao mjera za odabir ...

M. Dobrilovič: Morfološke karakteristike biljnog materijala kao mjera za odabir biljnih vrsta u krajobrazu. 162. ABSTRACT. Selection of plants was, in the past, ...

Jovana Krstić Morfološke karakteristike vrste Sedum micranthum ...

25 сеп 2017 ... micranthum Bastard od vrste S. album sensu stricto. Ispitano je 28 kvantitativnih karaktera i 8 kvalitativnih karaktera na uzorku od 150 jedinki ...

RAK MASLINE Rak masline je bolest koja je poznata još od ...

prvenstveno masline, a potom oleandera. Bolest uzrokuje bakterija Pseudomonas savastanoi koja je uvijek prisutna u maslinjaku. Tipični simptomi prisustva ove ...

Humboldt Discoverer: A semantic P2P index for ... - Semantic Scholar

architecture of a conventional PDMS (bottom layer) extended by our new layers: the semantic dimension, the Web dimension, and the quality dimension.

A look at Google Scholar, PubMed, and Scirus ... - Semantic Scholar

Scirus is also discussed (its pros and cons) as a free search alternative to GS. Based on the re- quirements for complex searches, we make a recommenda- tion for ...

001 Demarin.p65 - Semantic Scholar

(CDFI) of the vertebral arteries – the normal appearance, normal values and the ... udara i subarahnoidnog krvarenja, a na CDFI karotida i. TCD češće se ...

Tablica 1 - Semantic Scholar

potiču zanimanje za sijanje mahunarki i njihovih smjesa s travama, bez minimalne ... populacije bijele djeteline samo kod napasivanja ovcama. Veći prinos ST i.

введение - Semantic Scholar

Эл.почта: [email protected] Гольмиевая лазерная энуклеация простаты (HoLEP) представляет собой минимально инвазивную процедуру ...

Концепция - Semantic Scholar

One of the key elements of E.R.A.S. is Metabolic Optimized Fast Track Concept. (MOFA). It is aimed at the reduction of the period of preoperative fasting and at ...

11. Pecelj - Semantic Scholar

ENVIRONMENT FOR THE PURPOSES OF HEALTH. TOURISM AND RECREATION. Pecelj R. Milovan. 1. , Lukić Milica. 1. , Pecelj Milica. 1. , Srnić Danijela. 1.

13 Reasons Why - Semantic Scholar

“13 Reasons Why”: social blog posts about the book and series related to suicidal behavior among young individuals. Kelly Graziani Giacchero Vedana. 1.

san andreas - Semantic Scholar

Represented in Los Santos Missions of GTA: San Andreas”. On this occasion, she would ... the musical notation of GTA: San Andreas's main soundtrack;. 7. The writer's beloved ... directed to beat up the crack dealer. The blacks are reputed as ...

Dok 27.indd - Semantic Scholar

liselina (Lorenzovo ulje) utjecao je na smanjenje VLCFA u serumu ali ne i na klinički tijek bolesti (4). Krabbeova bolest (leukodistrofija s globoidnim stanicama).

Physicochemical changes during the different ... - Semantic Scholar

KRVAVICA, M.; FRIGANOVIĆ, E.; ĐUGUM, J.; KEGALJ, A. Dalmatinska kaštradina (koštradina). Meso: prvi hrvatski časopis o mesu, v. 11, p. 285-290, 2009.

Azazel - Semantic Scholar

Although many scholars have identified Azazel with a demonic figure to whom the sin-laden scapegoat was dispatched,' the term remains undefined in the biblical ...

Dok 46.indd - Semantic Scholar

Lena Kotrulja, dr. med. Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice". Klinika za kožne i spolne bolesti. 10000 Zagreb, Vinogradska 29. E-mail: [email protected]

Пиоглитазон - Semantic Scholar

, тиазолидиндионы, пиоглитазон, розиглитазон. Summary. Pioglitazone - An Agent Which Reduces Stroke, Myocardial Infarction and Death and is Also a Key.

Honanje OK - Semantic Scholar

Sažetak. Honanje ili vlačno glačanje je postupak kojim obra ujemo najfinije površine metala radi postizanja zahtijevane točnosti i kvalitete obra enih površina.

nano - Semantic Scholar

26 velj 2015 ... Ključne riječi: nanotehnologija, nanomaterijali, ljudsko zdravlje, rizici, koristi. SAŽETAK: Nanotehnologija i nanomaterijali postali su neizbježna ...

Metotreksat - Semantic Scholar

no uključuju dispneju, suhi kašalj, vrućicu, hipoksemiju te perifernu eozinofiliju. Plućne komplikacije mogu se javiti bilo kad tijekom liječenja MTX-om (30).

Waterpik - Semantic Scholar

domly assigned to one of two treatment groups: Waterpik® Water Flosser (WF) plus a ... Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. Comparison of two power.

“Something We Loved That Was Taken Away ... - Semantic Scholar

experiences on Nostalrius Begins, a World of Warcraft. (WoW) private server. Private servers allow players to return to previous versions of a game before ...

Application of EVA, MVA, CVA and TSR ... - Semantic Scholar

The study attempted at studying the company practices to measure financial performance and valuation using the emerging techniques like EVA, Market Value ...

Гликокаликс - Semantic Scholar

Ключевые слова: гликокаликс, эндотелий, эндотелиальная дисфункция. Для цитирования: Сокологорский С.В. Гликокаликс — рождение новой ...

G odina XL III - Semantic Scholar

Analyses of burned area of forest by adaptive neuro-fuzzy approach. ZASTITA MATERIJALA 60 (2019) broj 1. 58. Jasmina Dedić, Srdjan Jović*, Jelena Djokić.

recôncavo - Semantic Scholar

contained in the Big Huge's electronic game Rise of Nations and its relations to ... expansão, “Thrones and Patriots” (2004) (Tronos e Patriotas), e uma versão ...

ptsd - Semantic Scholar

Geneva, 1992. Correspondence: Slobodanka Kezić, MD. Psychiatric Hospital „Sveti Ivan“. Jankomir 11, 10090 Zagreb. E-mail: [email protected]

The WoW Factor - Semantic Scholar

4 Apr 2019 ... 2.2 Private servers, what in the World (of Warcraft) . ... whereas some go as far as offering the best items available in-game. Of course, players ...

TH HISTOFfl OF - Semantic Scholar

Naša školska i izvanškolska omladina igrala se ... Podaci su iz knjige Damira ... Izgrađeno pučko kupalište na Medašnom trgu (danas Kvaternikov trg). Imalo je.

002 Posteri.p65 - Semantic Scholar

ranial color Doppler sonography of blood vessels in 44.1%, transcranial Doppler sonography in 55.2%, and laboratory testing in all of the study patients.

Untitled - Semantic Scholar

25 јун 2013 ... za hronični kašalj kod nepušača izloženih pasivnom pušenju je 1,65 kod ... vazduha utiču i prirodni izvori zagađujućih materija kao što su ...

diplomski rad - Semantic Scholar

Porodica glavočike ili zvjezdanovke (Asteraceae). Kozmopolitska porodica Asteraceae ili Compositae jedna je od najvećih porodica u biljnom svijetu. Obuhvaća ...

Swearing - Semantic Scholar

comparative studies on the use of swear words in Asian and European languages. The present ... Idi u kurac is a Croatian phrase that means 'go inside a dick'.

Jáv. iN croatia - Semantic Scholar

31 pro 2015 ... About 100 m before the Skorpovac mountain shelter (in the direction of Dabarska Kosa or Baške Oštarije) there is another locality of C. croatica.