ODRŽAVANJE NAZIVNIH PERFORMANSI PLINSKE TURBINE PRI ...

14 tra 2009 ... Ključne riječi: hlađenje zraka na usisu plinske turbine; izlazna snaga; plinska turbina; specifična potrošnja goriva. Key words: cooling air at the ...

ODRŽAVANJE NAZIVNIH PERFORMANSI PLINSKE TURBINE PRI ... - Srodni dokumenti

ODRŽAVANJE NAZIVNIH PERFORMANSI PLINSKE TURBINE PRI ...

14 tra 2009 ... Ključne riječi: hlađenje zraka na usisu plinske turbine; izlazna snaga; plinska turbina; specifična potrošnja goriva. Key words: cooling air at the ...

Plinske turbine in plinske elektrarne Gas Turbines and Gas Cycle ...

Plinske elektrarne postajajo pomembnejše šele v novejšem času, potem ko so bili razviti ma teriali za visoke temperature, katerim je iz postavljen predvsem prvi ...

DK62i.438.ai Uvod v plinske turbine

Za plinske turbine je- to čas ob koncu prve polovice tega stoletja. Ideja plinskih turbin je že stara (tehnični zgodovinarji velikih narodov se še niso zedinili, komu ...

plinske turbine na brodu - Repozitorij Sveučilišta u Splitu

u komercijalne svrhe, točnije to su plinske turbine na mlazni pogon. Naime turbina je energetski stroj koji pomoću rotorskih lopatica pretvara potencijalnu ili ...

termotehnički proračun plinske turbine snage 30 ... - Pomorski fakultet

TERMOTEHNIČKI PRORAČUN PLINSKE TURBINE SNAGE 30 MW. DIPLOMSKI RAD. Predmet: Prijenos topline i mase. Mentor: prof. dr. sc. Enco Tireli.

PROCJENA PERFORMANSI ZAPOSLENIKA U PODUZEĆU ...

Kreiranje ljestvice- Druga grupa eksperata u ovoj fazi treba ocijeniti preostale slučajeve s obzirom na stupanj uspješnosti koju predstavljaju. Tim slučajevima se.

benčmarking performansi železnica - Railcon

29 јан 2008 ... MODELI I ISKUSTVA UGOVARANJA OJP U ZEMLJAMA EU ... Iskustva država i železnica EU su ... D4. G1. G2. G3. G4. Slika 4. Rezultati ispitivanja prednaprezanja žica u ... parku su i određeni broj vagon restorana (WR),.

unapređenje poslovnih performansi osiguravača optimizacijom ...

od iskustva reosiguravača u pojedinim vrstama osiguranja. Ukoliko se u ... po veličini osiguravač u Nemačkoj), preko osiguravajućih društava ERGO. Insurance ...

Razvoj metodologije finog mjerenja performansi na ... - Fer

53. 6.3.2. Mjerenja za jezgrine funkcije prilikom slanja podataka UDP- om . ... C, bit[2]: Pisanje jedinice na ovaj bit resetira brojač ciklusa. ... b/fs/filesystems.c.

povezanost konkurentske dinamike i performansi poduzeća

temelju kvalitete i cijene. Važno je naglasiti da fizički resursi rijetko stvaraju dugoročno održive konkurentske prednosti jer ih je (s izuzetkom tehnoloških ...

povezanost konkurentskih sila i performansi poduzeća

Slika 1: Porterov model pet konkurentskih sila. Izvor: Izrada autora prema M. Porter (2008): On Competition, Boston; Harvard Business School Press, str. 4.

analiza performansi mirovinskih fondova u republici hrvatskoj

19 ruj 2016 ... http://www.azfond.hr/dmf/izvjesca-i-publikacije/obvezni-mirovinski-fond- · financijska-izvjesca [11.05.2016.] 8. Financijski izvještaji (2005-2014): ...

analiza performansi metode prioritetnog posluživanja kod dodjele ...

IP definira kako adresirati i usmjeravati svaki paket kako bi se osiguralo da dosegne pravo odredište. Svaki računalni pristupnik na mreži provjerava tu IP.

analiza i usporedba performansi ugradbenog linux operacijskog ...

Linux je najpoznatiji i najčešće korišteni operacijski sustav otvorenog koda. U odnosu na ostale operacijske sustave, Linux je operacijski sustav otvorenog koda ...

Virtualizacija i analiza performansi virtualnih sustava ... - CORE

Network attached storage) backup do 50GB za 500kn, cPanel za 200kn. Kompanije koje nude ... [19] https://www.avalon.hr/vps-hosting/, dostupno 11.09.2015.

efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog ...

je da efektivnost i efikasnost primene sistema merenja performansi zavisi od primene multidimenzionalnih merila performansi i konkretnih organizacionih.

Analiza performansi i lanca vrednosti odabranih sektora - Ceves

18 Izvoz Simpa je u 2015. godini manji za 82% nego u 2009. godini i za 84% nego u 2008. ... Goša, Zmaj, IMR i drugi, vodili su privredni rast i razvoj cele zemlje.

usporedba performansi redis i mssql baze podataka na primjeru ...

4 ruj 2018 ... tehnologija Osijek da pohrani i javno objavi moj završni rad: ... modela podataka u programu „Microsoft Visio“ radi lakšeg unosa u relacijsku ...

analiza ključnih pokazatelja performansi voznog parka dostavnih ...

Kupnja vozila na leasing . ... upravlja voznim parkom, te što je Fleet management sustav, kako funkcionira te kome je namijenjen. Tredi dio rada odnosi se na ...

NOMENKLATURA I SIMBOLIKA PLINSKE KROMATOGRAFIJE

Plinska kromatografija. Plinsko-tekuea kromato- grafija ... na kromatografija. Izotermna plinska kro- ma tografija. Temperaturno-progra- mirana plinska kroma-.

06 Parne turbine i postrojenja.pdf

Turbine za pogonjenje generatora u javnim termoelektranama. To su ... Slika 1.11 Kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare tip EHNK-SIEMENS ...

turbine technology - Leistritz

Belisce/Croatia. Grinding. Polishing. Nuremberg/Germany. ECM/PECM. Grinding. Milling. Polishing. ND Testing. Special processes. Turbine Technology. ₃ ...

TDS_MOL Turbine 57 E_рус

16 мар 2009 ... MOL Turbine 57 E. Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd. Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

IZVJEŠĆE O TLAČNOM ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE ...

Mjerni instrument : digitalni manometar MARUS-ATM, mogućnost očitanja 0,1 mbar . NAPOMENA : © Montcogim-Plinara d.o.o. - ITIPI - Rev.5. NEMJERENOG I ...

Ručno paljenje plinske pećnice - Vivax

temperaturi. S druge strane „suh" kolač je trebalo peći kraće vrijeme na višoj temperaturi. Za pečenje mesa. Ukoliko želite pečenja lijepe boje koristite jako malo ...

Varna izvedba električne in plinske instalacije

Varna izvedba električne in plinske instalacije. Če obstaja slaba galvanska povezava ali če so poškodovani električni vodniki v stiku s plinsko instalacijo, lahko v ...

Turbine Meter TRZ 03 Reliable Measurement of Gas - RMG ...

The TRZ 03 turbine meter is a flow meter suitable for gas measurement in compliance with EN 12261 and OIML, where the rate of flow is indicated by a ...

Procjena autentičnosti bučinog ulja primjenom plinske ...

41/12) (Pravilnik, 2012), koja definira bučino ulje kao ulje dobiveno iz bučinih koštica. (Cucurbita pepo L.), dio proizvođača bučinog ulja prilikom pripreme tijesta ...

Varna izvedba električne in plinske instalacije - Klimaterm

Varna izvedba električne in plinske instalacije. Če obstaja slaba galvanska povezava ali če so poškodovani električni vodniki v stiku s plinsko instalacijo, lahko v ...

Smjernica – izvođenje plinske instalacije Boagaz sustavom

TEHNIČKA SMJERNICA. Izvođenje plinske instalacije. Boagaz sustavom. MCP-TS 0003/2019. Sveta Nedelja, travanj 2019.

ugradnja plinske instalacije - Centar za vozila Hrvatske

ODJEL ZA ISPITIVANJE VOZILA. Sisačka 39c, 10410 Velika Gorica. ISPITIVANJE VOZILA - UGRADNJA PLINSKE INSTALACIJE. CVH-I-VD-0044.00. 09/2017.

Upute za uporabu i ugradnju Plinske ploče za kuhanje

Plinske ploče za kuhanje. Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu. Time ćete zaštititi ...

pregled i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije - Repozitorij ...

U ovom završnom radu opisana su plinska svojstva, plin kao pogonsko gorivo, te ... (gradski plin), te također raznim drugim tehnološkim ili sličnim procesima (npr. ... Fiktivna nazivna snaga za kaljeve peći uzima se 1 kW po svakom 1 m2 ...

NAZIV PREDMETA PLIN I PLINSKE INSTALACIJE Kod DST013 ...

Plinska goriva (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, bioplin, gradski plin, deponijski plin). Definicije ... Plinsko grijanje (peći, etažno grijanje, centralno grijanje ...

Tajna komunističke plinske komore - Pobijeni.info

Brat je znao da sam pobjegao, a ja sam odrmh rekao đa smo braća. Rekaoje mom bram: 'Sti- pe, !to ćemo sad?' Imam nalog da ti brata sprovedem u Cism ...

POPIS HRVATSKIH NORMA ZA PLINSKE UREĐAJE 2009-04-30

luminous radiant heaters -- Part 1: Safety. HRN EN 419-2:2008. Nekućanske plinske nadgradbene infracrvene grijalice svijetlog zračenja -- 2. dio: Racionalno.

Katalog Triveni parne turbine - Hennlich HR

Nudimo parne turbine za potrebe industrije i obnovljive izvore energije. ... Triveni Turbines nudi robusne protutlačne i kondenzacijske parne turbine do 100 MW, ...

gas turbine performance analysis operating with low heating value ...

10 Dec 2013 ... and R. C. Limac a Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Divisão de Eng. Mecânica e Aeronáutica. Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, ...

Poglavlje 5 PARNE TURBINE ZA NUKLEARNE ... - ResearchGate

Parne turbine za kogeneracijsku proizvodnju energije. 244 a) nuklearne elektrane sa parnim turbopostrojenjem koje radi sa svježom parom visokih parametara ...

ispitivanje nepropusnosti plinske mreže različitih ... - Sveučilište Sjever

9 velj 2018 ... system GPZ and its historical development of the gas network test, the ... dokumentacija, praćenje stanja plinovoda (vrsta materijala, starost, ...

Upute za uporabu i ugradnju Plinske ploče za kuhanje - Miele

Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripre- mu i održavanje topline jela. ... Woku je namijenjen plamenik za wok. Kombinirani nastavak.

Upute za uporabu i ugradnju Plinske ploče za ... - Premium Tehnika

... na uređaju molimo obratite se nadležnom servisu za tu državu. ... Ako se ošteti priključni električni kabel, servis ga treba zamijeniti posebnim ... 10 000 Zagreb.

Ispitivanje plinske mreže radnog tlaka do 4,0 bar. - Gradska plinara ...

Tehničko pravilo GPZ - 580/I, Ispitivanje plinske mreže radnog tlaka do 4,0 bar je strukovni propis ... PRILOG 2: Obrazac "Dojava smetnje". ... Procjena stanja plinske mreže vrši se zbrajanjem propusnih mjesta s obzirom na dužni kilometar ...

za prve plinske uređaje izabrali Vaillant Novosti u sustavima ...

Tvrtka Metalproizvod, Slavonski Brod. Kaskada sa 4 uređaja ecoTEC plus od 46 kW. Metalproizvod d.o.o. iz Slavonskog Broda je obiteljska tvrtka koja u teškom ...

Upute za uporabu i ugradnju Plinske ploče za kuhanje - Miele.hr

Plinske ploče za kuhanje. Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, obvezno pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu. Time ćete zaštititi ...

strojarski projekt plinske instalacije - Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, Varaždin. GRAĐEVINA: Preseljenje MRS i ... 4 Izrada iskopa manipulacijske jame kod mjesta spajanja postojećeg i novog ... (tip ključa dogovoriti sa distributerom plina), dubine. 65mm, širine 21mm.

Sadržaj Vaše plinske boce - Messer Mostar Plin

netoksičan, inertan plin. Teži od zraka. Nezapaljiv plin. Rizik od gušenja. Istiskuje zrak za disanje u zatvorenim prostorima (rizik od gušenja); bez simptoma.

Poglavlje 3 PROCESI U STUPNJU PARNE TURBINE - ResearchGate

Energetske mašine. Parne turbine. 3.2 c2 w1 c1 u u w2 β2 α2 β1 α1 izlazni trougao brzina ulazni trougao brzina. 1. 2 promjena pritiska pare promjena apsolutne.

Eksperimentalna istraživanja na fizikalnom modelu Peltonove turbine

Peltonova je turbina glavni predstavnik turbina slobodnog mlaza ili akcijskih turbina [1,2]. Geometrija je lopatica tako podešena da se one okreću s pola brzine ...

Turbogenerator Steam Turbine Variation in Developed Power ...

2 Jul 2018 ... Faculty of Engineering, University of Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Croatia ... steam mass flow at the TG turbine outlet because during.

Study of composite wind turbine spars - Lehigh Preserve

Zafar, Syed Shahrukh, "Study of composite wind turbine spars" (2013). Theses and ... Wind Turbines, ISBN: 978-953-307-221-0, Rijeka, Croatia, (2011). 23.

The Concept of Segmented Wind Turbine Blades: A Review - MDPI

31 Jul 2017 ... Slender blades reduce available space. Optimal split transport/structure differs. Division of structural spar. Reducing width/height Chord-wise ...

New Spar Design for Floating Offshore Wind Turbine With Damping ...

9 Jun 2019 ... “Gap plate” means that the two plates were oscillated simultaneously with a gap of 15mm. “Perforated plate” had 50 holes (10mm dimeter). The ...

exergy analysis of steam turbine governing valve from a super ...

20 Jun 2019 ... 1Faculty of Engineering, University of Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Croatia ... temperatures and mass flow rates) at each steam system load enable ... outlet (2) at the entrance of high pressure turbine from a super.

numerična simulacija s tokom gnane hidrokinetične turbine - CORE

predpisanega toka vode vzpostavi vrtenje rotorja hidrokinetične turbine. Znotraj ... Vodne turbine ločimo tudi glede na smer pretoka vode, in sicer: – radialne,.

Effectiveness of Wind Turbine Fast Frequency ... - IET Digital Library

Josip Đaković*, Perica Ilak, Tomislav Baškarad, Matej Krpan, Igor Kuzle. Department of Energy and Power Systems. University of Zagreb Faculty of Electrical ...

sustav za upravljanja i nadzor parne turbine nominalne snage 5mw ...

Upravljanje i regulacija parne turbine obuhvaća područje regulacije koja se sastoji od: regulacija brzine, snage, tlaka za grijanje kućanstva, regulacija pare ...

Life Estimation of First Stage High Pressure Gas Turbine Blades

Gordana Bakić, MSc (Eng)3). Miloš Đukić, MSc (Eng)3). Based on very early occurring ruptures found in the first stage high pressure turbine blades of a turbo ...

Návrh turbínového soustrojí pro MVE Vydra II Design of turbine unit ...

Obrázek 5 Peltonova turbína [11]. 2.2.2 Turbína Turgo. Rozváděcí ústrojí turbíny Turgo je v podstatě totožné s ústrojím. Peltonovy turbíny, tudíž se vlastně.

Steam turbine moving blade failure caused by corrosion fatigue ...

It was an industrial turbine installed in fertilizer production plant Petrokemija Kutina, Croatia. The broken blades were belonged to the turbine stage located in ...