Strateški razvojni program Općine Podstrana - Općina Podstrana

zaslađene vode privlače ciple, brancine i orade, te na širem području jegulje, cipli, ... 5 dozvola za parangal (osobe koje ne posjeduju tu dozvolu ne mogu loviti ...

Strateški razvojni program Općine Podstrana - Općina Podstrana - Srodni dokumenti

Strateški razvojni program Općine Podstrana - Općina Podstrana

zaslađene vode privlače ciple, brancine i orade, te na širem području jegulje, cipli, ... 5 dozvola za parangal (osobe koje ne posjeduju tu dozvolu ne mogu loviti ...

19.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana ... - Općina Podstrana

19 tra 2017 ... ... i na području Općine Podstrana obuhvaćaju: 1) državna cesta D8 - postojeća. 2) državna cesta Stobreč - Omiš (brza cesta) - planirana ...

14.03.2019. Službeni glasnik Općine Podstrana ... - Općina Podstrana

14 ožu 2019 ... prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin ... Isplata kupoprodajne cijene te vrijednost poboljšica iz članka 3. ove Odluke izvršit će se u roku od 30 dana od ...

12.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana ... - Općina Podstrana

12 lis 2017 ... Vrtić se obvezuje smanjenje cijene Vrtića regulirati potpisivanjem s roditeljima ... pohađaju osnovnu školu izvan Općine Podstrana te roditelji/staratelji ... psa drži vezanog ili u ograđenom prostoru za pse ako slobodan pas u ...

OPĆINA STUPNIK STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE ...

10255 Gornji Stupnik ... 16. 2.1.4. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti Općine Stupnik … ... Prometne usluge (autobusna stanica, poštanski ured).

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM Općine Šestanovac - Općina ...

24 stu 2016 ... U gospodarskoj zoni Šestanovac-Zapad posluje tvornica anatomske obuće sa 20-ak zaposlenika na površini od 11.700 m2 vlanici navedenog objekta su tvrtka Point d.o.o. iz Splita ... proizvodnju zdrave hrane i njenih.

strateški razvojni program općine slavonski šamac 2015. - Općina ...

i Vrbica (Verbicza, D. Canki 1506., Viribica, B. W. McGowan 1571.) ... Slavonski Brod, Božić-Granit d. o. o. - Slavonski Šamac, Proizvodnja tlačne opreme d. o. o.,.

Strateški razvojni program općine Sibinj 2015. – 2020. - Općina Sibinj

VACOM, trgovina, promet i usluge. d.o.o. u stečaju. Tiskalovci 40,. Slobodnica ... Brod 1 – TS Požega. Južnim područjem Općine Sibinj prolazi trasa dalekovoda ...

Strateški razvojni program općine Gvozd 2015. - 2020. - Općina Gvozd

a omeđeno je velikim zemljanim humkom. U narodu se položaj ... Umrli. Prirodni prirast. Vitalni indeks. (živorođeni na 100 umrlih). Sisačko - moslavačka. 2010.

2020. strateški razvojni program općine vrbje 2015. - Općina Vrbje

Općina Vrbje prepoznala je vrijednost i značaj ovakvog oblika ... Unutar Brodsko-posavske županije, općina Vrbje kao jedinica lokalne ... Agroprodukt, obrt za.

Strateški razvojni program općine Križ 2016-2021 - Općina Križ

Uskrs u Križu. Aktivnost udruga Riznica Moslavine,. Općina Križ. II. I. 2017.-2021. 1 500 EUR godišnje. Proračun Općine Križ, donacije, programi prekogranične ...

Strateski razvojni program opcine sveti ivan zabno - Općina Sveti ...

Svetoivanjski dani – Dan Općine Sveti Ivan Žabno - blagdan Svetog Ivana ... Stanje proračuna za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 2017.

strateški razvojni program općine štrigova do 2020 ... - općina štrigova

Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine. 1. Naručitelj izrade Strateškog razvojnog programa: Općina Štrigova. Štrigova 31. 40312 Štrigova.

Strateški razvojni program Općine Selca za razdoblje ... - Općina Selca

Sumartin je mjesto na moru, na krajnjem istočnom rtu Brača. Prema popisu iz ... Sumartin je poznato ribarsko mjesto i uz njega se veže zanimljiva činjenica, a ta.

Strateški razvojni program općine Viškovo 2015. - Općina Viškovo

Na području općine također se glomazni otpad prikuplja kontejnerima zapremine 5m3, ... igralište su predviđena parkirna mjesta za bicikle i osobne automobile.

Strateški razvojni program Općine Rugvica 2015 ... - Općina Rugvica

Ribarska koliba je ugostiteljski objekt koji nudi domaća ... Izvor: http://www.tzds.hr/smjestaj/; http://www.buncic.hr/HR/; http://www.motel-svetinikola.hr/;.

Strateški razvojni program Općine Gornja Rijeka - Općina Gornja ...

HOTEL DVORAC ERDODY RUBIDO d.o.o.. Križevačka 34 , 48268 Gornja Rijeka. 18. LIMA USLUGE j.d.o.o.. Donja Rijeka 132 , 48268 Donja Rijeka. 19.

strateški razvojni program općine veliko trgovišće - Općina Veliko ...

Proizvodnja kućnog tekstila. 6. VBR MOBILIA d.o.o.. Uslužne i ostale djelatnosti. 7. Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. Proizvodnja tekstila, gotovih tekstilnih ...

Strateški razvojni program Općine Velika ... - Općina Velika Pisanica

Na podruĉju općine nalazi se Osnovna škola Velika Pisanica koja svake godine provodi ĉitav niz projekata i programa prijavljujući se na razliĉite natjeĉaje i ...

općina farkaševac strateški razvojni program općine farkaševac

masiva koji također ima stanoviti utjecaj na klimu u ovom području. ... potražilo je svoju egzistenciju u većim i perspektivnijim sredinama kao što su Bjelovar, ... zajednice moraju na vrijeme prepoznati važnost ove gospodarske djelatnosti i prije svega ... živi 1.937 stanovnika u 544 kućanstva od čega je 660 radno aktivnih.

Strateški razvojni program Općine Orle - Općina Orle

KLESARSTVO "ŠKRINJARIĆ" STJEPAN ŠKRINJARIĆ, VELIKA GORICA, BUKEVJE 66 · 10. 92634176 · NOVOSELEC, obrt za limarske i vodoinstalaterske ...

Strateški razvojni program Općine Kamanje - Općina Kamanje

Vlatka Crnić Fiket, FINA. Adriana Devčić ... Silvija Matković, FINA ... Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Orljakovo, Preseka Ozaljska, Reštovo i Veliki Vrh Kamanjski.

strateški razvojni program općine netretić za ... - Općina Netretić

OŠ Netretić ima organiziranu nastavu u dvije smjene, te je unutar nje organizirana školska knjižnica i dodatne slobodne aktivnosti koje učenici mogu pohađati.

Strateški razvojni program općine Dragalić - Općina Dragalić

Rade Bosanac - zamjenik načelnika Općine Dragalić ... OŠ Dragalić, te ishodila sve potrebne suglasnosti i dozvole za realizaciju ovoga projekta. Projektnim ...

strateški razvojni program općine novigrad za ... - Općina Novigrad

Područja od posebne državne skrbi. ... 148/13, 76/14, 147/14, 18/15) Općina Novigrad nalazi se u drugoj skupini područja posebne državne skrbi, odnosno u ...

Strateški razvojni program Općine Ražanac - Općina Ražanac

Zadarska županija broji šest gradova i 28 općina, među kojima je i Općina Ražanac u čiji sastav ulaze naselja Jovići, Kmeza, Ljubač, Radovin, Ražanac i Rtina.

Strateški razvojni program Općine Belica - Općina Belica

Prioriteti i mjere planirani su uzevši u obzir raspoložive resurse koje ima Općina Belica pri poticanju razvoja Općine i pružanja usluga svojim građanima.

Strateški razvojni program Općine Jasenice - Općina Jasenice

granicama s Općinom Starigrad i Gradom Obrovac. Slika 1 Karta Republike Hrvatske, položaj Zadarske županije i Općine Jasenice. Izvor: MICRO projekt d.o.o..

Strateški razvojni program Općine Jalžabet - Općina Jalžabet

Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je strateški planski dokument politike lokalnog razvoja. Ovim dokumentom usvaja se vizija srednjoročnog ...

strateški razvojni program općine medulin za ... - Općina Medulin

Medulin. Športski ribolov na moru; podvodni ribolov na moru. 37. ... poslovnih, tehnoloških i edukacijskih mogućnosti za poduzetnike početnike ali i za ostale koji ...

strateški razvojni program općine privlaka - Općina Privlaka

Split. Umnožavanje je dopušteno samo uz uvjet da na svakom primjerku ... zadruga Privlaka na adresi Faličevci 10 i poljoprivredna apoteka Venco na adresi ...

Strateški razvojni program općine Sikirevci - Općina Sikirevci

Objekti su izvedeni od opeke ili betona, često i bez dna. Stoga su ... Zgrada stare škole i općine u Sikirevcima (nepokretno kulturno dobro) ... sami lovci, uz kontinuiranu potporu općine Sikirevci, od izgradnje kapelice i pečenjare, pa sve.

Strateški razvojni program Općine Starigrad - Općina Starigrad

i Općina Starigrad u čiji sastav ulaze naselja Starigrad Paklenica, Seline i Tribanj. (Šibuljina ... 14 Izvor: www.os-starigrad-paklenica.skole.hr. 15 Cardo i ...

t - Općina Podstrana

dinarski voluhar. Dinaromys bogdanovi l. Istočno submediteranski suhi travnjaci. 62AO. (Scorzoneretal i a vi llosae) l. Istočnomediteranska točila. 8140.

Strateški razvojni program Općine Sutivan za razdoblje od 2015 ...

Općina Sutivan i TZ Sutivan komuniciraju s građanima putem web stranice www.sutivan.hr koja će za vrijeme izrade strategije biti nadopunjena i izmjenjena, ...

strateški razvojni program općine biskupija - Razvojna agencija ...

31 lis 2016 ... D33 Knin - Drniš - Šibenik, u dužini od 14,5 km na prostoru Općine; ... katastar i zemljišnik), imovinsko pravno odnosi dubiozni, dvostruka ...

strateški razvojni program općine tribunj - Razvojna agencija ...

uljara ima i pogon za kiseljenje kapulice i ljutike te poznate tribunjske zelene masline. ... očuvali su se brojni recepti koji su se prenosili s naraštaja na naraštaj, ...

strateški razvojni program općine vladislavci za razdoblje od 2015 ...

Vladislavci, Dopsin i Hrastin, a administra- tivno se sjedište općine nalazi u Vladislavci- ma. Na sjeveru općina Vladislavci graniči s općinom Čepin, na zapadu s ...

OPĆINA PODSTRANA ZAHTJEV

ZAHTJEV za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

strateški razvojni program općine župa dubrovačka do 2020. godine

s područja Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Grada Dubrovnika, ... kao nezavisna regulatorna tijela utemeljena na zakonima i formalno ... Strategije po TOWS matrici temeljit se na promišljanju prikladnih kombinacija s lista snage, ...

Strateški razvojni program Općine Mala Subotica od 2015. do 2020 ...

15 stu 2016 ... Hrvatske ljekarničke komore odnosno Registra ljekarni na području djeluje jedna ljekarna. Zdravstvena stanica Mala Subotica također služi i ...

registar ugovora - Općina Podstrana

18 pro 2018 ... Vatropromet d.o.o.. 57189591567. 13.04.2018 30 dana. 25.158,00. 6.289, ... 45000000-7 Jednostavna nabava. GRAĐEVNO ZEC. d.o.o. Split.

glasnik 22a-2018 - Općina Podstrana

14 ruj 2018 ... ... rješenje se vidi u planiranoj četverotračnoj brzoj cesti Stobreč – Omiš ... pojavama ono manifestira i to kao: olujni i orkanski vjetar, pljusak, ...

strateški razvojni program - Općina Ljubešćica

31 sij 2016 ... Kamenolom “Špica” se nalazi na području naselja Ljubešćica (greben Veliki Drenovec, sjeverno od potoka Ljuba). Eksploatacijsko polje je ...

plan upravljanja pomorskim dobrom na ... - Općina Podstrana

15 tra 2019 ... području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. ... ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog ... Na modul terase vežu se tri modula, jedan za.

Strateski razvojni program opcina Tisno - Razvojna agencija ...

8 lis 2015 ... „Strateški razvojni program Općine Tisno za razdoblje 2015. ... dan 1.7.2015. ukupno je bilo zaposleno 11 osoba i to sve na neodređeno vrijeme. ... vežu se 2 dva zavjetna dana: prvi zavjetni dan koji se slavi 7. siječnja i drugi ...

Strateski razvojni program opcina Unesic - Razvojna agencija ...

Općina također ima udio u vlasništvu društva „Vodovod i odvodnja Šibenik“. ... Velik problem je nepostojanje adekvatnog tržišta (organizirani otkup i plasman ... od naselja Pokrovnik do Podumaca gdje najveći jedinstveni nasad smilja ima.

Strateški razvojni program 2018.- 2022. - Općina Cetingrad

Danas vodstvo lokalne samouprave ima mogućnosti za financiranje ... za cca. 2 puta. U posljednje vrijeme broj stanovnika Općine Cetingrad se smanjuje zbog.

Strateški razvojni program Općina Sukošan 2015-2020

Partnerstvo djeluje kao forum za dijalog i postizanje konsenzusa između ... je područje Sukošana okruženo zelenilom brojnih stabala maslina, smokava, ... raspršivač; veliki motokompresor s malim i velikim škarama, tresač grana sa štapom, te.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Općina Podstrana

14 velj 2019 ... Tužitelj: Ascommerce d.o.o.. Općina. Podstrana. P-953/10 radi utvrđenja. Z.U. 2178,Z.U,. 2923,Z.U. 1217. K.O. Donja. Podstrana. - aktivan. VTS.

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana ... - Općina Podstrana

Geoprojekt d.d.. 0758-U3-11-14-1. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Podstrana za područje lučice Strožanac. Veljača ...

izmjene i dopune detaljnog plana uređenja ... - Općina Podstrana

Geoprojekt d.d.. 1030-U5-11-01. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. I/D DPU-a zone „Komercijalni turizam – HC Lav“ srpanj, 2017. Stranica 2 od 10.

Strateški razvojni plan turizma Općine Darda za ... - Općina Darda

RICARDO d.o.o., Darda, STAKLO-DOMd.o.o.. Livana DOLOMIT d.o.o., Darda, BARANJA. BETONI d.o.o. Darda, MODUL d.o.o.,Darda,. PEKARSTVO KADULJA ...

strateški program razvoja općine cernik 2015. – 2020. - Općina Cernik

Cernik postavljanje keramičkih pločica. 19. KULUNDŽIĆ "K". Cernik fasadni i štukaturski radovi. 20. LIM-MONT. Cernik građevinska limarija. 21. M-LOOK. Cernik.

Podstrana - Kroatien auf Deutsch

The center of Dalmatia is the town Split (around 4,1712 ... summertime there are 46 days with more than 30 degrees ... Facebook: konoba.perun, open: 12-23h.

profil općine strateški pravci razvoja općine - Općina Novi Grad ...

Turizam i usluge: Agram / Euroherc Osiguranje d.d., General Logistic d.o.o. Trgovačke usluge: Konzum d.o.o., Podravka d.o.o., Schachermayer d.o.o.. IKT sektor: ...

gastro - guide - Visit Podstrana

producers, even more so if it is from the same households, because ... [email protected] • www.arkada.hr • Facebook: Restoran Arkada-SPLIT for groups of 10 ...

Strateški razvojni program Opdine Veliko Trgovišde

jedan od glavnih pokretača otpora u Hrvatskom zagorju. U Drugom ... potrebe, najvedim dijelom radi se o tradicijskom uzgoju za jesensko kolinje, a vrlo je malo.

promocija i oglašavanje u turizmu na primjeru tz podstrana

5 kol 2017 ... marketinškoj se teoriji pojavio pojam promotivni miks; četiri su moguća sastavna elementa promotivnog miksa: ekonomska promidžba, osobna ...

Strateški razvojni program Grada Delnica - Grad Delnice

na području Grada Delnice živilo je 5.952 stanovnika, te se kao i u vedini ... Zatim Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatske d.o.o. sa, također, 87 zaposlenih na.