zbirka kartografskih znakova - Državna geodetska uprava

14 tra 2018 ... Ormarić s uređajima za reguliranje signalizacije, sigurnosna kamera, ... Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vodotoranj se na katastarskom planu ...

zbirka kartografskih znakova - Državna geodetska uprava - Srodni dokumenti

zbirka kartografskih znakova - Državna geodetska uprava

14 tra 2018 ... Ormarić s uređajima za reguliranje signalizacije, sigurnosna kamera, ... Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vodotoranj se na katastarskom planu ...

Zbirka kartografskih znakova, 24. - demlas

ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA. Prilog Pravilnika o kartografskim znakovima objavljen u ,,Narodnim novinama", broj 24/76 od 7. lipnja 1976.

Zbirka kartografskih znakova - hkoig

4 ruj 2010 ... U skladu sa ovim Pravilnikom određuje se prikaz kartografskih znakova za: - detaljna topografska karta mjerila 1:25000 i hrvatska osnovna ...

Državna geodetska uprava DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA I ...

... u Područnom uredu za katastar Pazin, Ispostave Pula i Poreč. ... za potrebe zaposlenika Područnog ureda za katastar Dubrovnik, prema ponudi dobavljača u ...

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

postupci koje obavljaju područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske ... Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o ... parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno propisima kojima se uređuje državna ... pravila i postojeće tehničke specifikacije.

VIZURA 57.pdf - Državna geodetska uprava

„Uređena zemlja” nadovezuje na uspješno izvedeni Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, kojim su Državna geodetska uprava (DGU) i Ministarstvo ...

VIZURA 65 HRV.pdf - Državna geodetska uprava

Smallworld dan 2012. PUK Osijek. Aerofotogrametrijski materijal. Katastar ... aerofotogrametrijski materijal Državne geodetske uprave snimljen prije 1968.

Vizura 97.pdf - Državna geodetska uprava

Ovom važnom događaju također su prisustvovali pomoćnik ministra g. Bernard Gršić, dipl. ing. iz Ministarstva uprave, pomoćnik ministra mr. sc. Jure Šarić iz.

Vizura br.109. - Državna geodetska uprava

31 srp 2019 ... sljedeći podaci: ime glavne knjige, broj zemljišnoknjižne čestice i broj ZK uloška. Klikom na broj ... nicu Uređena zemlja gdje možete pogledati cijeli ZK uložak ... pregleda katastarskih podataka u različitim aplikacijama. Dr. sc.

Vizura 79 HR.pdf - Državna geodetska uprava

1 velj 2014 ... Ugovora sklopljenog s DGU, Gradski muzej Vinkovci proveo je zaštitna ... DHMZ. INFORMATIVNI LETAK DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE.

Untitled - Državna geodetska uprava

26 lis 2018 ... ANA TOMLJENOVIĆ, VŠS, sveučilišna prvostupnica inženjerka računarstva, bez položenog državnog stručnog ispita, prima se u državnu ...

državna geodetska uprava - hkoig

PRAVILNIK. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARCELACIJSKIM I. DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA. Novi članak. Članak 8. stavak 3. i ...

Vizura 99.pdf - Državna geodetska uprava

17 srp 2017 ... uslugama o obavljanju geodetsko-katastar- ... katastar nekretnina Supetar ... PUK Virovitica, Ispostava za katastar nekretnina Pitomača.

Vizura 95 HR.pdf - Državna geodetska uprava

3 ožu 2017 ... aktivnosti na uspostavi ZIS-a i OSS-a i pustio u primjenu elektroničko izdavanje ... pod nazivom Uređena zemlja, u okviru kojeg se modernizi-.

IPP Days - Državna geodetska uprava

Geodetic project – Marinko Bosiljevac, Davor Marinović,. Mladen Pandža. □ Draft of ... nian border – Ilija Grgić, Mirjana Jurić, Davor Kršulović. The Proceedings ...

Vizura 103. - Državna geodetska uprava

1 tra 2018 ... Sustav e-Case integriran je sa sustavom „One Stop Shop ... ureda za katastar Bjelovar i Općinskog suda u Bjelovaru zapo- čeli su u siječnju ...

Vizura 85 HR.pdf - Državna geodetska uprava

22 svi 2015 ... gruntovnica i državne pravobranitelje, te djelatnike prostornog uređenja i ... voditelj Ispostave Našice, župani, ravnatelj DGU i suradnici,.

crotis - Državna geodetska uprava

opisati UML-om . 2. Katalog podataka početne verzije CROTIS-a sadrţavao je klase s ... podzemne vode; studenac, zdenac (HJP). Ime: Cisterna (gusterna).

Objašnjenje - Državna geodetska uprava

24 lis 2012 ... Dana 28. srpnja 2011. godine stupio je na snagu Zakon o cestama („Narodne ... stranice izrađuje se u skladu s Pravilnikom o parcelacijskim.

Uputa - Državna geodetska uprava

16 kol 2012 ... Geoportala DGU (www.geoportal.dgu.hr). Vezano uz navedene odredbe Zakona daje se sljedeća Uputa: 1. UVJERENJA KOJA IZDAJU ...

Vizura 105 - Državna geodetska uprava

... i same funkcionalnosti SDGE i OSS-a objašnjeno je kroz dokumente koji se mogu preuzeti na web stranicama Državne geodetske uprave https://dgu.gov.hr/.

Vizura 100.pdf - Državna geodetska uprava

12 ruj 2017 ... pročelnicima Područnih ureda za katastar. Održan je i ... izmjere i katastra nekretnina te katastar infrastrukture ... Posjet ravnatelja IKN-u Rab.

VIZURA 63.pdf - Državna geodetska uprava

Prezentacija Geoportala DGU - http://geoportal.dgu.hr ... preglednik prostornih podataka. Geoportal predstavlja ... DGU je centralno mjesto u Republici Hrvatskoj.

Tehničke specifikacije - Državna geodetska uprava

Za točke međa i drugih granica predmetnih katastarskih čestica za koje je ... Popis koordinata uvijek sadrži koordinate u HTRS96/TM, odnosno visine točaka u ... GPS-u. GNSS. GPS. Global Navigation Satellite System. Global Positioning ...

Sanja Popović - Državna geodetska uprava

19 ruj 2019 ... SANJA POPOVIĆ, SSS, geometar, sa položenim državnim stručnim ispitom, prima se u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, Područni ...

T7D Upute za korisnike - Državna geodetska uprava

4 pro 2008 ... Međudatumske transformacije između 5 različitih terestričkih okvira/datuma: a) HDKS/Bessel b) HTRS96/ETRS89 c) ITRF2000 d) ITRF2005.

Obrazac očitovanja - Državna geodetska uprava

OČITOVANJE O ZAPRIMLJENIM PRIMJEDBAMA NA NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. PRAVILNIKA O KARTOGRAFSKIM ...

Ivana Džaja - Državna geodetska uprava

10 tra 2019 ... nekretnina Split, na radno mjesto stručnog referenta za katastarske poslove, ... službenicima, objavila oglas na određeno vrijeme na web stranici ... uredu za katastar Split, Odjelu za katastar nekretnina Split, za radno mjesto ...

Državna geodetska uprava - Ministarstvo uprave

1 ruj 2014 ... stručni referent za geodetske poslove. 27.5/5. SSS geodetske struke. Odjel za katastar nekretnina Poreč stručni referent za katastarske poslove.

Katalog podataka - Državna geodetska uprava

e-pošta: [email protected] ... obnavljanje topografskih baza, izradu Hrvatske osnovne karte ... Zahtjev za izdavanje nalazi se na www.dgu.gov.hr.

Luka Borovac - Državna geodetska uprava

2 ruj 2019 ... državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, Područni ured za katastar Dubrovnik, Odjel za katastar nekretnina Metković, na radno mjesto ...

Kamenko Rogović - Državna geodetska uprava

Tel.: 01/6165 - 404, fax: 01/6165 - 484. KLASA: UP-I-112-03/19-02/26 ... uredu za katastar Pula, Odjelu za katastarske programe i geodetske poslove, za radno ...

Martina Pintač - Državna geodetska uprava

katastar Varaždin, Odjel za katastar nekretnina Novi Marof, na radno mjesto stručnog referenta za katastarske poslove, na određeno vrijeme u trajanju od ...

Opis poslova - PUK Rijeka.pdf - Državna geodetska uprava

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA RAB. Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/ica.

- 1 - Državna geodetska uprava objavljuje objedinjene primjedbe ...

imaju status vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu. Komentar: Vježbeništvo kao uvjet za stjecanje ...

ToR _Office and procurement assistant ... - Državna geodetska uprava

zemljišne administracije „Uređena zemlja", Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije ...

Pravilnik o geodetskom projektu - Državna geodetska uprava

Sadržaj i oblik geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju sastavni dijelovi ... Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za ...

Privitak br. 2. Izvedbeni projekt.pdf - Državna geodetska uprava

Generičko kabliranje. ISO/IEC 11801 Ed.2. Generic Cabling for Customer Premises. HRN EN 50173-1. Information Technology – Generic Cabling Systems.

Privitak br.2. Izvedbeni projekt.pdf - Državna geodetska uprava

Svi razvodni ormari u unutrašnjem prostoru izrađeni su od samogasivog ili negorivog materijala i ... postojeći KPMO ormar u slobodno polje za smještaj brojila.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Područni ured za katastar ...

16 tra 2018 ... Područni ured za katastar Čakovec. Čakovec, R.Boškovića 2. OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU. Zemljišnoknjižni odjel. Čakovec, R.Boškovića 18.

Redizajnirana stranica www.katastar.hr - Državna geodetska uprava

Dana 17.6.2013. puštena je u rad redizajnirana stranica www.katastar.hr. Pored novog dizajna na pregledniku katastar- skih podataka po prvi puta elektroničkim ...

Godišnji plan rada - Državna geodetska uprava

31 sij 2020 ... DGU‐a. Kabinet glavnog ravnatelja. 31.12.2020. P. 1.7. Osigurati koordinaciju ... Javno objavljen geoportal NIPP‐a u ... preglednik digitalne ...

Opis poslova - oglas 2019. IV.pdf - Državna geodetska uprava

Državnu geodetsku upravu, na određeno vrijeme, KLASA: 112-03/19-01/16, URBROJ: 541-07-02/7-19-2 ... PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT ... Plaća za radno mjesto za koje se vrši prijam utvrđuje se prema odredbama članaka 108.

Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0 - Državna geodetska uprava

Izrada Vojne topografske karte u mjerilu 1 : 50000 (VTK50) temelji se na podacima kartografske ... Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (2014): Kartografski ključ za Vojnu topografsku ... Malo selo, zaselak, turističko naselje. 2,5 mm;. 2 ... uvijek oko gradova ili utvrda; ne duž cesta, pruga i dr. linijskih objekata. Color. R. G.

Svečano pušten u rad portal Katastar.hr - Državna geodetska uprava

31 srp 2019 ... Tada možete vidjeti podatke upisane u posjedovni list i vlasnički list (spajanjem na jedinstveno poslužno mjesto katastra i zemljišnih knjiga ...

Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0 - Državna geodetska uprava

Prikaz 56: Listovi 25-1-123-16 Kotaća i 25-3-123-16 Dubravka. Prikaz 57: Prošireni ... Dubrava kod Šibenika 25-2-117-9 ... GEOMETRIJA – točka, linija, površina.

Geodetski elaborat izvedenog stanja ... - Državna geodetska uprava

Primjer naslovne stranice za geodetski elaborat ISKI za slučaj evidentiranja komunalne infrastrukture groblja i krematoriji na grobljima i javnog parkirališta:.

godišnji plan rada za 2016. godinu - Državna geodetska uprava

15 tra 2016 ... aplikativne osnove sustava Geoportal DGU nedostupnost servisa na godišnjoj razini maksimalno 48 sati viši savjetnik specijalist / Geoportal,.

Tehničke specifikacije za izradu DKP i DGE - Državna geodetska ...

(KI broj ugovora DGU/godina ili TR broj ugovora DGU/godina) npr. KI 127/2013. Broj elaborata je obvezan podatak za točke preuzete iz digitalnog katastarskog ...

Tehničke specifikacije za geodetske elaborate - Državna geodetska ...

Ovim Tehničkim specifikacijama propisuje se izgled, sadržaj i način izrade ... Tehničke specifikacije su osnova za jedinstveni način izrade sastavnih dijelova ... digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) koji je za potrebe izrade i ... odnosno u slučaju 4.0 iz Upute vezano uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

planinski vodenjak (Triturus alpestris),. - veliki vodenjak (Triturus carnifex),. - podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus),. - čovječja ribica (Proteus anguinus).

državna uprava za zaštitu i spašavanje - Ravnateljstvo civilne zaštite

Drugi alat potreban za obavljanje radova. 35. Strojni čekić za razbijanje, manji. Kom. 1 Električni, pneumatski ili benzinski. 2 svrdla – špice. 2 svrdla – dijetlo. 36.

Hrvatska državna uprava na putu uspostave cjelovitog sustava ...

rebi reforme pridonijelo je snaženje procesa europskih integracija na prijelazu ... Provedbom toga projekta hrvatskoj strani bila je pružena stručna po-. 13 Dana ...

ZBIRKA MONTESSORI ZBIRKA DOBRI PASTIR ... - RKC.si

Zorica Zora Blagotinšek OsU. Prva stran: Dobri pastir, p. Marko I. Rupnik DJ tisk: salve 2017. sRKAJOČI UM. MARIA MONTESSORI. Ljubljana 2006, 2008, 2011, ...

izrada kartografskih podloga za detaljno ... - Ruralni razvoj

portal - http://geoportal.dgu.hr/viewer/) ustanovljeno je da nisu svi staklenici i ... ZADAR. G. 178. 8. 6. 7. 1.645. 65. ZAGORSKA SELA. O. 689. 612. 19. 382. 75.

uloga kartografskih prikaza žumberačkog prostora u spoznavanju ...

(Izvor: www.zumberacki-vikarijat.com/stari-grad-zumberak-stare-fotografije). Na kasniji razvoj ... spomenuti, stari grad Žumberak i stari grad Okić (Slika 9.) koji se ...

Problemi kartografskih prikaza prostornoga rasporeda religija

UDIO PRIPADNIKA POJEDINIH RELIGIJA U. STANOVNIŠTVU SVIJETA. Prema podatcima Ujedinjenih naroda (2012.) četiri su najveće vjerske skupine:.

Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i kartografskih ...

IV. Ravninske kartografske projekcije Republike Hrvatske. 1) Koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM,.

Natječaj dječjih kartografskih radova - Hrvatsko kartografsko društvo

17 ožu 2017 ... Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2017. na temu ... Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu "Volimo karte" (We love maps) bit će ... na web-stranicama HKD-a u rubrici Dječja kartografija.

Vreme znakova - Biblioteka XX vek

dušna koliko i tradicionalni scijentizam". Koliko je u tome uspeo čitalac će sam prosu- diti. Ivan Čolović piše pregledno, jasno, pr- venstveno hvatajući središte ili ...