Primjerak Internog akta - Porezna uprava

Primjer internog akta (po naplatnim uređajima). Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj. 133/12), Pero ...

Primjerak Internog akta - Porezna uprava - Srodni dokumenti

Primjerak Internog akta - Porezna uprava

Primjer internog akta (po naplatnim uređajima). Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj. 133/12), Pero ...

Model internog akta - "Gradska Toplana" Kruševac

14/15 i 68/ 15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, ...

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

Obrazac KPR - Porezna uprava

Obrazac KPR. KNJIGA PROMETA. I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. 1. NAZIV DJELATNOSTI. ŠIFRA DJELATNOSTI. 2. IME I PREZIME ...

Untitled - Porezna uprava

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

JP-Zadar I - Porezna uprava

17 lis 2017 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni službena osoba zaposlena u Poreznoj upravi. Javna prodaja će se ...

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

CIJENA. 75% OD POČETNE. CIJENE. Prva. 36 prstenova i 1 par naušnica, sve od žutog 14 ... 2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata; 5 pari naušnica; 4 ogrlice.

ovdje. - Porezna uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u ... odredaba navedenog Zakona dajemo uputu o blagajničkom maksimumu ...

JP-Dalmacija - Porezna uprava

29 srp 2015 ... kat, Ante Starčevića 9, Zadar. 10. DALMACIJA motocikl Piaggio Beverly 300 I.E. 2011. 10.000,00 prva. 023/201-724. 30.07.2015. 09:00-. 10:00.

JP-Zadar - Porezna uprava

11 srp 2017 ... ZADAR invalidska kolica crne boje marke "SOPUR". 200,00 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni ...

tro š kovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine ... stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine.

JP-Varaždin - Porezna uprava

Varaždin, 11. ožujka 2019. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u postupku ovrhe radi naplate poreza, ... „Interland 34241-420-.

DOH za 2020 - Porezna uprava

postotak invalidnosti. (ispunjava HRVI). 1. od do. I. I*. 2. od do. I. I*. 1.7. BROJ RAČUNA: OTVOREN U (NAZIV I SJEDIŠTE):. 1.8. PODACI O OPUNOMOĆENIKU ...

Čakovec - Porezna uprava

7 tra 2014 ... Čakovec. Mercedes MB 100. 1991. 7.000,00. MAUKO IZIDOR, ... Čakovec. Opel Astra 1.4. 2002 | 22.000,00. MAUKO IZIDOR, ... MAZDA 2,5.

JP-Čakovec - Porezna uprava

20 ruj 2019 ... POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC. Služba za naplatu i ovrhu. Čakovec, Otokara Keršovanija 11. Čakovec prodaja, RUJAN ...

PU Split 12.04.19 - Porezna uprava

10 tra 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozila se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

PO-SD za 2020 - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I ...

Fiskalizacija - Porezna uprava

23 lis 2012 ... Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike ... Preuzimanje certifikata potrebnih za pristup CIS-u Porezne uprave može se napraviti preko ...

DPOM - Porezna uprava

5 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1.

OIB medunarodni2010lipanj - Porezna uprava

1 ožu 2010 ... na promjenu imena, prezimena, naziva, adrese, državljanstva i ostalo). ... za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Obrazac TI - Porezna uprava

Rezidentnost u porezne svrhe. Označite tvrdnje koje opisuju vašu situaciju: □ rezident ste u porezne svrhe države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ...

JP-Osijek - Porezna uprava

PODRUČNI URED OSIJEK. KLASA: UP/I-415-02/17-01/1483. URBROJ: 513-07-14-0703/09-20-12. U Osijeku, 13. siječnja 2020. Na temelju članka 3. stavka 4.

Fiskalizacija HGK - Porezna uprava

2 stu 2012 ... U slučaju izdavanja računa iz knjige uvezanih računa. (paragon blok) zbog, primjerice nestanka struje, račun je potrebno naknadno unijeti u ...

izjava - Porezna uprava

IZJAVA kojom dajem suglasnost Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Republike Hrvatske da mi. Potvrdu o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o ...

JP-Split - Porezna uprava

22 sij 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozilo se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

BS - Porezna uprava Federacije BiH

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i.

bilanca - Porezna uprava

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava. 3. Goodwill. 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine. 5. Nematerijalna imovina ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Koprivnica - Porezna uprava

9 ruj 2016 ... 5001 crne boje. 300,00. PRVA. 048/289-570. 048/289-569. 048/289-572. 07.09.2016. od 8,00 - 9,00 sati. POREZNA UPRAVA,. KOPRIVNICA,.

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

EPOM - Porezna uprava

Obrazac EPOM. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada u ____. godini. I. Opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi. Ime i prezime.

Smjernice - Porezna uprava

stupak službenika Porezne uprave, poduzimanje ili nepoduzi- manje određenih ... Pritužbom se ne smatra traženje informacija, žalba i prigovor. Pravna osnova.

upitnik – tu - Porezna uprava

Bračni status: □ samac. □ bračna zajednica. □ izvanbračna zajednica. □ životno partnerstvo. □ neformalno životno partnerstvo. Datum rođenja. (dd.mm.gggg.):.

Obrazac PUR - Porezna uprava

Prilog 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...

JP-​​Osijek - Porezna uprava

4 tra 2014 ... Citroen C5. 2.2 HDI. Privilage. 2003. 40.000,00. 031/223-723. Đakovo, Račanova. 15a, 08.04.2014. godine u 13:00 sati. Osijek. Volkswagen.

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...

Troškovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave ... skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane ... STAVKE ALU BRAVARIJA - OKVIRI I ALU GRILJE PROZORA.

Split - Porezna uprava

5 ruj 2016 ... 1. Dalmacija. OPEL. VIVARO. 1.9 TD. Godina proiz. 2003. 35.000,00 četvrta. 021-680 692. SPLIT,TTTS,. Put Vrbovnika bb. BIVŠI PAZAR.

ePorezna - Porezna uprava

Usluga daje uvid u dva popisa: ovlaštenici poreznog obveznika u sustavu ePorezna-JPPU i ovlaštenja poreznog obveznika iz Registra poreznih obveznika.