Odluka o izmjenama odluke o odbijanju upisa u izvod iz ... - izbori.ba

ESAD. 1959. PHOENIX. NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O IDENTITETU. SAD. 6509060624. BOŠKAILO. ESAD. 1959 ... ORAHOVICA. NEDOSTAJE DOKAZ O ...

Odluka o izmjenama odluke o odbijanju upisa u izvod iz ... - izbori.ba - Srodni dokumenti

Odluka o izmjenama odluke o odbijanju upisa u izvod iz ... - izbori.ba

ESAD. 1959. PHOENIX. NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O IDENTITETU. SAD. 6509060624. BOŠKAILO. ESAD. 1959 ... ORAHOVICA. NEDOSTAJE DOKAZ O ...

Odluka o odbijanju upisa u izvod iz Središnjeg biračkog ... - izbori.ba

NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O IDENTITETU. 5100048334. BILOBRK. DRAGO. 1973 WIEN. AUSTRIJA. NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O IDENTITETU.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Nadalje, donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) regulirani su slučajevi legalizacije građevina ...

ODLUKA o izmjenama Odluke o visini dnevnica za službena ...

1 svi 2012 ... ARGENTINA. 92. 5. AUSTRALIJA. 113. 6. AUSTRIJA. 131. 7. AVGANISTAN (DEMOKRATSKA REPUBLIKA. AVGANISTAN). 105. 8. BAHRAIN.

Odluka o 2 izmjenama i dopunama Odluke o ... - Općina Viškovo

30 sij 2019 ... slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno. Osnovna škola „Sveti Matej“, Viškovo zbog ograničenog prostora kojim raspolaže, ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Varaždin

Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj ... primitka obavijesti o dodjeli/nedodjeli stipendije na adresu elektroničke pošte kandidata.“.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju ... - Grad Osijek

Obuhvat Izmjena i dopuna GUP-a grada Osijeka jednak je obuhvatu postojećeg. Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka (Službeni glasnik Grada ...

TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i. TRANS RI d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela ...

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki za transport plina ... - HERA

17 pro 2019 ... energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara ... revizije dozvoljenog prihoda, tarifne stavke i tarifni modeli, način, ...

odbija se upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za ... - izbori.ba

ZRINKA. 1968. PERUŠIĆ. NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU U BIH ... JANČIĆ. VELJKO. 1947. LINZ. VIŠE OD 8 OSOBA NA 1 ADRESI IZVAN BIH.

06 02 2018 Izvod iz odluka UV_ odluka o donošenju Plan nabave ...

Plan nabave KBC-a Split za 2018. godinu objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Neven Ljubičić.

TOČKA 1. Izbori i imenovanja a) Prijedlog odluke o ... - Grad Rijeka

Lucian Vukelić razriješi dužnosti člana Odbora, te da se umjesto njega za članicu Odbora izabere Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za ...

odluku o izmjenama i dopunama odluke o ... - Narodne novine

26 lis 2015 ... Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dan bolničkog liječenja (DBL) iz stupca 8 koju Zavod ... LB238 Selen – serum/plazma ... više blokova tkiva ... PU037 Zamjena kanile traheostome pod kontrolom fiber-.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ... - KBC Zagreb

Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb donesenog na 35. sjednici Upravnog ... Članak 2. KBC Zagreb je pod nazivom Klinički bolnički centar Zagreb, Salata 2, prvi puta ... pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra KBC-a Zagreb,.

Na temelju clanka 4. Odluke 0 izmjenama i dopunama ... - EFST

Split, 02. veljace 2012. godine ... (d) za diplomski strucni specijalisticki studij iz Managementa: ... (b) za diplomski specijalisticki strucni studij iz Managementa: ...

izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga - IKB

Provjera ispravnosti obračuna kamate štedišama IKB Umag d.d. bez naknade. Provjera ... potrebe prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s tvrtkom Voger d.o.o..

Odluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u I. godinu ...

godinu diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, prijave, uvjeti upisa, ... Sestrinstvo - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu: ... (Karlovac i Rijeka): (180 ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij). 5.

Odluka o uvijetima upisa - Visoka škola SECURUS

13 lip 2018 ... Pula, Stoja 2. OIB: 51041284629 IBAN: HR7324840081135063062 kod RBA. Na temelju članka 36. Statuta Visoke škole menadžmenta i ...

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. I. Uvod. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, ... Citiranim je člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu, nadalje, utvrđeno da ... gradnji, odnosno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

TOČKA 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i ... - Grad Rijeka

trebali Rijeci vratiti imidž pomorskog i mediteranskoga grada. ... za obavljanje djelatnosti dječjih vrtića, igraonica za djecu, privatnih liječničkih ordinacija i ... prijedlog lokacija za uređenje eko otoka i cestovnog priključka na trasu skupljanja,.

Odluka o privremenim rezultatima upisa Komisije za upis djece u ...

IVONA. 30.03.2013. VRTIĆ. 22 5. 5. KLARIĆ. KATARINA. 03.07.2013. VRTIĆ. 23 102 5 ... MARIČIĆ. NAOMI. 24.08.2015. JASLICE. 66 116 4 DERANJA. LUCAS.

Odluka o uvjetima upisa, razredbenom ... - Veleučilište Velika Gorica

10 svi 2019 ... Pravilnika o studiju Veleučilišta Velika Gorica od dana 29. rujna 2017., Klasa: ... 600 bodova za preddiplomski stručni studij Očna optika;.

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu diplomskog ... - FKIT - unizg

14 lip 2018 ... PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI. Prijave za upis na diplomske studije primaju se od 10. do 24. rujna 2018. i mogu se predati u.

Odluka o uvjetima prvog upisa na Ekonomski fakultet u Splitu - EFST

Sveučilište u Splitu. EKONOMSKI FAKULTET. KLASA: 602-04/17-01/06. UR.BROJ: 2181-196-02-01-17-02. Split, 21. studenoga 2017. godine. Na temelju ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor ili ... - izbori.ba

14 srp 2017 ... JIIS BiH dodjeljuje se ponuđaču „Uma muller Group“ d.o.o., Edhema Mulabdića br. 2, 71000. Sarajevo. (2) Ocjenjeno je da je ponuda ...

Odluka o grobljima sa izmjenama i dopunama - Zelenilo

Trgovačko društvo “Zelenilo” d.o.o. Karlovac (u nastavku ... koji su preminuli u Općoj bolnici Karlovac, ... Ukopi se vrše na groblju prema planu Uprave groblja:.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ako se ispričnica roditelja šalje u elektroničkom obliku, roditelj ju je obvezan u roku od 15 dana dostaviti i u pisanom obliku.“ Članak 4. Članak 173. briše se.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NOVA GRADIŠKA popularno!

dio Grada Nova Gradiška i obuhva aju podru ja – naselja. Nova Gradiška, Prv a, ... sjeverno od ulica Kova evac, Ljudevita Gaja i Ivana. Ma urani a (u e podru je uz ... namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priklju eni ...

Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa za ...

Polinom drugog stupnja i njegov graf. 13. 6. Geometrija prostora. 10. 7. Eksponencijalne i logaritamske funkcije. 16. Zaključivanje ocjena na kraju nastavne ...

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Stranica GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE 1. Odluka o izmjenama Od

18 kol 2009 ... (dvoje djece) . ... živi Jukić Marica s dvoje malodobne djece, te da je zgrada zbog dotrajalosti ... rekreativnih aktivnosti „Glavomet“, Grad Split će.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od ... - Grad Koprivnica

U planu zaštite od požara za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15.), ... „Klas“. „Beny“. „Hadun“. „Pekara Cvek d.o.o.. „Mlinar“. A. Starčevića 30.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ...

4 tra 2019 ... Ivan Nekić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola - član Povjerenstva. - Gordana Ferenčić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola ...

Odluka o ispravku Odluke o eksploataciji mineralne sirovine, k.o. ...

17 pro 2019 ... na EP „GORJAK" u korist društva Kamenolom Gorjak d.o.o., na nekretninama u k.o. Gornje. Jesenje, u svrhu eksploatacije mineralne sirovine ...

ODLUKA KOMISIJE od 9. veljače 2006. o izmjeni Odluke ... - EUR-Lex

9 velj 2006 ... Pomaže pri zaštiti kože od štetnih učinaka vanjskih čimbenika. HR. 13/Sv. 8 ... nadzemnih dijelova biljke vrkute (gospinog plašta),. Alchemilla ... DM HYDANTOIN. 77-71-4 ... (čaj), Ilex paraguariensis, Aquifoliaceae. Tonik/ ...

Odluka o dopuni odluke (13.11.2019.) - Ministarstvo za ljudska i ...

SERVIS" predložen od strane NVO:Plavi čuperak iz Plava; „Promocija tolerancije i poštovanja ljudskih prava LGBT populacije: Pričajmo o tome, razbijmo ...

Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata - Ministarstvo ...

4 pro 2019 ... Martinolića na Iloviku. Uređenje nerazvrstanih cesta na području. Općine Trpanj - IV. Faza. 300.000,00 kn. 54. RO19-78 Općina Trpanj.

izborne ponude i rezultati – evropski izbori i izbori u srbiji 2014.godine

2008, ali prihvata sve greške koje je potom počinio i nagla- sio da neće moći da ... protočni bojler i glasačka mašina jer su skoro svi zakoni doneti po hitnom ... za predsednika Evropske komisije Žan klod Junker je na kraju, uprkos otporu ...

Municipal Elections 2000 Candidate Votes Općinski izbori ... - izbori.ba

20 tra 2000 ... Općinski izbori 2000. Glasovi za kandidate. Name. No. of Votes. Ballot Position. ELECTED. 1 ANDRIĆ IVAN. 407. 1. 2 MATOŠEVIĆ JOZO. 336.

12 kGV 5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini ... - Grad Krapina

14 ožu 2011 ... -Crkva M.B. Jeruzalemske, Trški Vrh, Z-2240 i. -kompleks Dvorac Kulmer, Velika Ves, Z-1571.“ Članak 2. Članak 6. Odluke se mijenja i glasi:.

Odluka o izmjeni odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik ...

Sisak (D37) - Aleja narodnih heroja - Ul. Ante Kovačića. NC 6. ŽC 3205 - Ul. Božidara Adžije - Ul. ... Brijunska ulica. Ulica Petra Hektorovića. Ulica Borisa Brnada.

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju stožera CZ Grada Ogulina 2020

4 ožu 2020 ... KLASA: 022-01/20-01/10. URBROJ: 2133/02-01/1-20-1. Ogulin, 4. ožujka 2020. GRADONAČELNIK. Dalibor Domitrović, ing.

Izbori 2004. godine Glasovi za kandidate - izbori.ba

6 дец 2004 ... 1 RAJKOVIĆ KREŠIMIR. 74. 5. NISU IZABRANI ... 10 КУТИЋ КРЕШО. 73. 18. 11 ГЛАМОЧИЋ ... 3 KULAŠIN AMRA. 48. 2. 4 HODŽIĆ MUJO. 34.

Resenje o odbijanju zalbe Kvrgica.pdf

навео да је неспорно да није, у складу са чл. 28. ст. 4. Закона о Агенцији, у року од три дана од дана именовања на јавну функцију директора ЈУП ...

zanimanje: upravni referent rješenje o odbijanju zahtjeva za ...

Odjel za prijaništvo i osobne isprave (na lokaciji: Petrinjska 30) ... boravka i rada stranaca, prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese stranaca, izdaje.

Zaključak o odbijanju prigovora najmoprimca protiv raskida Ugovora ...

25 ožu 2019 ... ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA. PREDMET: -prigovor na raskid Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o porezima grada ...

prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili ... Grad Slavonski Brod gubi daljnjih 1,5 milijun kn prihoda. Također ...