Nastavni plan i okvirni program za zanimanje ... - Ministarstvo znanosti

monohibridno križanje. - dihibridno križanje. - nasljeđivanje kvantitativnih svojstava ... 9. Osnovna pravila nasljeđivanja. - monohibridno i dihibrino križanje ...

Nastavni plan i okvirni program za zanimanje ... - Ministarstvo znanosti - Srodni dokumenti

Nastavni plan i okvirni program za zanimanje ... - Ministarstvo znanosti

monohibridno križanje. - dihibridno križanje. - nasljeđivanje kvantitativnih svojstava ... 9. Osnovna pravila nasljeđivanja. - monohibridno i dihibrino križanje ...

nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje upravni ...

Nastavni plan – zanimanje UPRAVNI REFERENT . ... Zagreb, 2002. Kadrovski uvjeti: dipl. pravnik s položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta ...

nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ... - ASOO

6 b) Praktična. Poznavanje rada na osobnom računalu (savladana kompjutorska daktilografija, napredni rad u Wordu, Excellu, Assesu, Power Pointu, Outlooku), ...

nastavni plan i program - Ministarstvo znanosti

prostora u cilju povećanja interesa kupaca za robu, olakšavanje i ubrzavanje procesa kupnje; ... cm, kutna otvorena polica sa sanducima za voće, ... neki administrativni obrazac primjenjujući pravila pravopisne norme. Molba, ponuda, ... posao. Navesti izvore ideja za pokretanje biznisa. Početak od nule kao način ulaska u ...

Nastavni plan i program CNC operater - Ministarstvo znanosti

Kategorizirati osnovne vrste CNC strojeva i opisati njihove principe rada. • Koristiti se postojećom i pratiti ... cijene nekog proizvoda za određeni broj komada,.

nastavni plan i okvirni nastavni program - Ekonomska i trgovačka ...

Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje. 4.) Skladišni službenik. 5. ... Škarić Ivo: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb 1988. Škarić Ivo ...

HR. OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 5. RAZRED ...

Pojačavanje mogućnosti razumijevanja značenja i izražavanja smislenim rečenicama. MEDIJSKA KULTURA. 15. Recepcija sadržaja filma, pozorišne/kazališne ...

Nastavni plan i program za zanimanje elektroinstalater

ELEKTROINSTALATER III stepen. Ovaj obrazovni program ima za cilj obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električne opreme i rasvjete. Učenici su ...

nastavni-plan-i-program-za-zanimanje-elektroiinstalater-jmo

električnih strujnih krugova, grafički prikaz strujno-naponske ovisnosti, sinusni izmjenični naponi, fazni odnosi napona i struja u ... Dijelilo napona, promjenjivi.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN PROGRAM za prvi razred ...

Okvirni nastavni plan za 1. razred devetogodišnje osnovne škole . ... predvježbe za čitanje, ščitavanje, čitanje, razumijevanje pročitanog i reprodukciju sa ili.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za treći razred ...

Svemirac (Refik. Hodžić). 6. Zaplovi barka (kanon). (Zlatko Grgošević). 7. Zekini jadi (Alfi. Kabiljo). 8. Trčimo za suncem. (Refik Hodžić-stihovi. Nasiha Kapidžić-.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za devetogodišnju osnovnu ...

Okvirni nastavni plan i program za 6. razred devetogodišnje osnovne škole je izradila. Stručna komisija za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, ...

nastavni plan i okvirni program za područje grafike - ASOO

1. NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM. ZA PODRUČJE GRAFIKE. Naziv programa - zanimanja: 210604 GRAFIČKI UREDNIK - DIZAJNER. Zagreb, 2006.

Nastavni plan i program za područje ekonomija, zanimanje ekonomist

MODERNIZIRANI PROGRAM VJEŽBENIČKA TVRTKA. OBRAZOVNO PODRUČJE. Ekonomija. NAZIV ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ...

Nastavni plan i program za zanimanje grafički tehničar pripreme

Mesaroš: Tipografsko oblikovanje, Zagreb, Viša grafička škola, 1981. Mesaroš: Tipografski priručnik, Zagreb, Grafički obrazovni centar, 1985. Babić: Uvod u ...

ii. nastavni plan - Ministarstvo znanosti

Dijelilo napona, promjenjivi otpor. Električni rad. Električna snaga. Toplinski učinak ... primjene, strujno opterećenje i dopušteni pad napona. 3. Sklopni aparati.

nastavni plan i program - Ministarstvo obrazovanja

oblik tijela, škrge, peraja, plivaći mjehur;. - znat će opisati građu,. - razmnožavanje, podjelu i značaj riba;. - shvatit će značaj resoperki i dvodihalica za evolutivni.

Nastavni plan Zanimanje: Trgovac I II III 1. Maternji jezik 2 2 2 2 ...

Nastavni plan. Zanimanje: Trgovac. I. II. III. 1. Maternji jezik. 2. 2. 2. 2. Strani jezik. 2. 2. 2. 3. Matematika. 2. 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj. 2. 2. 2. 5. Informatika. 2.

Nastavni plan za obrazovanje: Prehrana Zanimanje: Prehrambeni ...

Nastavni plan za obrazovanje: Prehrana. Zanimanje: Prehrambeni tehničar – NOVI PROGRAM. A. Zajednički dio. R.b. Nastavni predmet. Tjedni broj sati (razred).

Strateška studija utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program ...

Elementi u podzemlju od kojih se valovi načelno mogu reflektirati su konkordantne granice ... kolač. Ugljikovodici mogu postojati u isplaci u tri oblika: slobodni (u ... i Hrvatska), veliki dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) je endem Panonske ...

2. Nastavni plan i program

TEHNIČKO CRTANJE. 105 1 2. 5,5. 70. 2. 4. ELEMENTI STROJEVA. 105 2 1. 6. TEHNIČKA MEHANIKA. TEHNIČKA MEHANIKA. 70. 1 1. 4. 70. 1 1. 4,5.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Sabahudin Bećirović, Vježbanka i bojanka za najmlađe, Zenica, 2005. ... Ptice. /stanarice, selice, pjevačice, grabljivice/. -Zna i razumije pojam domaća životinja.

Nastavni plan i program - MON KS

Srpskog jezika i knjiţevnosti u osnovnoj školi za djecu oštećenog sluha je razvijanje usmenog i pismenog ... razlike, proizvoda i koliĉnika upotrebom slova, odreĊivanje vrijednosti izraza s jednom i dvije ... i tehnologije. IZBORNI DIO. Robotika, saobraćaj, 3D printanje. - istraţivati i pripremati, ... dukativne/pronadji- razliku-.

Nastavni plan i program web dizajner

140. 4. 6. 140. 4. 6. 105. 3. 6. 96. 3. 6. 105. 3. 6. 105. 3. 6. 105. 3. 6. 96. 3. 6. 70. 2. 4,5. 70. 2. 4,5. 35. 1. 2,5. 35. 1. 2,5. 35. 1. 2,5. 32. 1. 2,5. 70. 2. 2. 70. 2. 2. 70. 2.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 6. RAZRED ...

Priroda. - pratiti jednostavne upute. Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i ... A1.3. A2.1. A1.3. ČETVRTA GODINA UČENJA 6 razred osnovne škole.

nastavni plan i program - ASOO

višekratnik. 2. Cijeli brojevi. Usvojiti pojam skupa Z i računanje u skupu Z. Skup Z, i njegova svojstva. Računske operacije u skupu Z. Računanje sa zagradama.

PROGRAM: EKONOMIST NASTAVNI PLAN

PROGRAM: EKONOMIST. NASTAVNI PLAN. R.b. NASTAVNI PREDMET. Broj sati tjedno. 1.razred. 2.razred. 3.razred 4.razred. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE Predmet ... - MON KS

društveni razvoj bosanskog vilajeta. 2) 1) Velika istočna kriza i. Berlinski kongres. 3) Međunarodni odnosi, kolonijalno pitanje;. Marokanska i aneksiona kriza,.

nastavni plan i program za 4. razred devetogodišnje ... - MON KS

nastavnog programa za I, II, III, IV i V razred devetogodišnje osnovne škole. ... Pisanje po diktatu (diktat s komentarom, ... Veliko slovo u pisanju naziva : ... Nastavna jedinica „Buba, nina malo ububano“, uspavanka – C. Rihtman, okolina B.

nastavni plan i program za 1. razred devetogodišnje ... - MON KS

Predmet: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. 1.razred. Sarajevo, juni 2018.godine ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM TZO OSNOVNE ŠKOLE ... - MON KS

ostvaruje kontrolu procesa realizacije programa nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Tjelesni i zdravstveni odgoj kao integralni dio sistema odgoja i ...

FARMACEUTSKI TEHN - Nastavni plan i program

НАСТАВНИ ПЛАН. Ред. број. I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ. ПРЕДМЕТИ. А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ. ПРЕДМЕТИ. РАЗР. ЧАС. НАСТ. УКУПНО. РАЗР. ЧАС. НАСТ.

nastavni plan i program - Filozofski fakultet

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU. ODSJEK ZA PEDAGOGIJU. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. Akademska 2013/2014. godina. Sarajevo, 2013. Godina ...

nastavni plan i program za 3. razred devetogodišnje ... - MON KS

3. Prvi strani jezik**. 2. 70. 4. Matematika. 4. 140. 5. Moja okolina. 2. 70. 6. Muzička ... Oton Župančič: Zlatna kantica. Jermenska priča: ... kakve sadržaje djeca ne.

nastavni plan i program - Waldorfska škola

2 školska sata se računaju za sve predmete glavne nastave 0,5 školskog sata ... Didaktika (metodike) učenja i poučavanja od 1. do 8. razreda, temelji se na ritmičkoj izmjeni ... melodiozni element- vokali - te govorenje i slušanje, poetika i gramatika, itd. ... Nastavni predmet Hrvatski jezik obuhvaća tri nastavna područja: 1.

Nastavni plan i program za OS - Hrvatski studiji

i vra ati knjige na vrijeme, pokazati razlike izme u knjiga ... Sanja Pili : Mrvice iz dnevnog boravka. 10. ... Obrazovna postignu a: poznavati barem po dva cijela.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Digitalna ekonomija - TVZ

Zagreb, listopad 2017. ... ISVU. Standardi i sustavi za upravljanje projektima. Dr.sc. Mladen Mauher, ... I. Čala i drugi: ,„Menedžment održavanja“, FSB ,2001. 3.

INOVIRANI NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG ...

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA: FINANSIJE I ... Studijski program: Finansije i Računovodstvo ... zadataka iz matematike za ekonomiste.

OPERATIVNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM New Headway ...

prepoznati primjenu kratkih odgovora ... rečenica. • primijeniti dijaloge; igra uloga u svakodnevnim situacijama ... oblikovati zavisno složene rečenice prilokom ...

nastavni plan i program za 2. razred devetogodišnje ... - MON KS

jezik i književnost/ Hrvatski jezik i književnost/ Srpski jezik i književnost za drugi razred devetogodišnje osnovne škole: Iz oblasti Književnosti: - Realizuje se ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM od 7. do 9. razreda devetogodišnje ...

tijela, stanje materije, fizikalne pojave. Primjena fizike. Fizikalna veličina. Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI). Mjerenje duljine. (2 1č). Duljina, metar (m).

nastavni plan i program - Farmaceutski fakultet - SUM

nastavnik sa FBF-Zagreb *. Osiguranje kvalitete i registracija lijekova ... Satnica sadrži 45 sati predavanja, 15 sati seminara i. 30 sati vježbi. Prema Pravilniku o ...

nastavni plan i program osposobljavanja za rukovatelja cnc ...

Andrija Pukšec: Tehnologija tokarenja, "Naklada MD", Zagreb, 1996. Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: 1. Mladen Bošnjaković: Numerički upravljani ...

nastavni plan i program za 5.razred - PZTZ CMS

pravila kotiranja, mjerilo/razmjera, format A4, okvir, zaglavlje i sastavnica, (primjena računara na crtanje tehničkih crteža),. - Upoznavanje sa materijalima: papir, ...

Nastavni plan i program za 5 razred-za objavu - MON KS

2. SADRŽAJ. Nastavni plan za 5. razred devetogodišnje osnovne škole .......................... 4. 1. ... korištenje muzičkih termina;. - Improvizacija i prezentacija ideja.

Nastavni plan i program za Cestovni promet

12. Strani jezik II. 2. -. 1. -. 4. 1. 13. Osnove strojarstva. 2. -. 1. -. 4. 1. 14. Promet i ekologija. 2 1. -. 3. 1. 7. Tjelesna i zdravstvena kultura. (2). Ukupno u semestru.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Sveučilišnog preddiplomskog ... - FZS

Porodništvo ili primaljstvo jedna je od najstarijih medicinskih struka. U povijest primaljstva stoljećima je ugrađivano iskustvo i vještina brojnih primalja, a kasnije i ...

nastavni plan i program - Internacionalni univerzitet Travnik

3 2. 6. 5. Otpornost materijala I. 3 2. 5. Ukupno ECTS I semestar. 30. II semestar. 6. Matematika II. 3 2. 6. 7. Mehanika II. 3 2. 6. 8. Elementi visokogradnje. 3 2.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSMI razred devetogodišnje ...

70. 4. Matematika. 4. 140. 5. Fizika. 2. 70. 6. Hemija/Kemija. 2. 70. 7. Biologija. 1. 35. 8. Geografija /Zemljopis. 2. 70 ... sonet i haiku pjesma. Rima i njena uloga u.

nastavni plan i program za gimnaziju - KŠC Sv. Pavao, Zenica

Svjetska književnost u prvoj polovici. XX. st. Avangardni pravci (uvod, obilježja, predstavnici). F. G. Lorca: Oproštaj, Konjikova pjesma. S. Jesenjin: Pismo majci, ...

nastavni plan i program za 4. razred devetogodišnje ... - Malta

4. 140. 4. Moja okolina. 2. 70. 5. Muzička kultura. 2. 70. 6. Likovna kultura. 2. 70. 7. ... nastavnog programa za I, II, III, IV i V razred devetogodišnje osnovne škole.

Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje ...

Kljuĉni pojmovi: lutkarski film i crtani film. Obrazovna postignuća: razlikovati lutkarski i crtani film; primanje kratkih lutkarskih i crtanih ... Spyri, Johanna, Heidi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ... - Waldorfska škola

2. NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNU WALDORFSKU ŠKOLU. Redni broj. NASTAVNI PREDMETI. GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SATI IZRAŽEN PO NASTAVNIM ...

islamska vjeronauka nastavni plan i program za iii razred ...

ponoviti značenje pojma "islam", kelimei-šehadet uz korištenje ilahije "Šehadet", obrađivane u II razredu;. - na nastavnom satu analize pjesme Islam mi je sve ...

islamska vjeronauka nastavni plan i program za iv razred ...

atmosferu u kojoj će učenici govoriti o svojim osjećanjima i mislima u toku učenja ilahije te inicirati pismeno i/ili usmeno izražavanje na temu: Šta znam o Allahu i ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA DEVETI razred devetogodišnje ...

M. Crnjanski: Dnevnik o. Čarnojeviću (odl.) Ć. Sijarić: Konak. (odlomak). I. B. Singer: Gimpel luda. (odlomak). I.G. Kovačić:Mrak na svijetlim stazama. W. Scot: ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA BOSANSKI JEZIK U TREĆEM ...

Narodna bošnjačka priča: Đul - Fatima. Jermenska bajka: Tumačenje snova. Hans Kristijan Andersen: Djevojčica sa šibicama. Aleksandar Puškin: Bajka o ...

Nastavni plan i program za osnovnu školu - Azoo

Obrazovna postignu a: uoÀiti obiljeÊja povjestice kao djela koje ima elemente pjesniÀkoga i pripovjednoga. izraÊavanja; razlikovati povjesticu od lirske pjesme.

Nastavni plan i program za područje ugostiteljstvo i turizam ...

zna prigotoviti hladna predjela od povrća, jaja i riba ... toplih predjela. Prigotovljavanje i izdavanje jela ... topla predjela od tjestenina. - topla predjela od riže.

Nastavni plan i program Katoličkoga vjeronauka za četverogodišnje ...

20 sij 2009 ... NACIONALNI KATEHETSKI URED. PLAN I PROGRAM ... U pravi trenutak, Đakovo, 1994. KASPER W., Isus Krist, Crkva u svijetu, Split, 1995.