ZAVRŠNI RAD_MMMikulić_22.9.2018. - Repozitorij Fakulteta ...

heteroziogot onda će test križanje dati dva fenotipa te će se potomci razlikovati u svojstvu. 1 (visoke) : 1 (niske). Zaključio je da visoke biljke graška imaju ...

ZAVRŠNI RAD_MMMikulić_22.9.2018. - Repozitorij Fakulteta ... - Srodni dokumenti

ZAVRŠNI RAD_MMMikulić_22.9.2018. - Repozitorij Fakulteta ...

heteroziogot onda će test križanje dati dva fenotipa te će se potomci razlikovati u svojstvu. 1 (visoke) : 1 (niske). Zaključio je da visoke biljke graška imaju ...

završni rad - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

kod fotovodljivosti. Ako se želi postići elektroluminiscencija nužno je maksimalno povećati rekombinaciju pri kojoj dolazi do otpuštanja zračenja, a ako je željeni ...

završni rad - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

vrenjem mošta ili masulja od svježeg (ili prosušenog) grožđa plemenite vinove loze Vitis ... koje se zatim zgnječe (muljanje) kako bi se oslobodio mošt. ... zaštitnim sredstvima ili sa strojeva mogu usporiti ili zaustaviti fermentaciju,a također i ... Ukoliko je u vinu ostalo neprovrela šećera, obavlja se naknadno vrenje na način ...

Završni rad - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

3 svi 2016 ... teretnog transporta s cestovnog prijevoza u smislu smanjenja količine ... također donio Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta koji je ... Također je tu nedovoljan stupanj održavanja pa tako na primjer u ...

završni rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Slika 6. Motorna pila McCulloch CS 42S [7] . ... Konfiguracija za pričvršćenje motora motorne kose . ... motorne šprice, škare za živicu, bušač rupa i drugi strojevi.

završni rad - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

anglizama te objasniti koje bi utjecaje to moglo imati na hrvatski jezik u budućnosti. Ključne riječi: jezično posuđivanje, anglizmi, posuđenice, razgovorni stil ...

Mirjam Rotim-završni rad - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

bile sastavni dio kineske kulture svjed gradom krizantema. Nakon Kine uzgoj ljepote ova biljka je imala važnu ulogu jedan cvijet krizanteme bio je simbol k cara.

trendovi pri upravljanju zalihama završni rad - Repozitorij Fakulteta ...

rada kojim su opisane osnovne značajke upravljanja zalihama. Kako bi se pojasnile metode za upravljanje zalihama, prethodno je opisano kako se zalihe dijele ...

završni rad - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu za trajno ...

Temeljno pomagalo za izbjegavanje sudara na moru je ARPA radar. Standarde kojima mora udovoljavati navedeni su u IMO rezoluciji A.422(11) a odnose se ...

završni rad - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta ...

11 ruj 2018 ... Netkani tekstil. 2. 2.2. Tvornica Regeneracija d.o.o. Zabok. 2. 2.2.1. Linija proizvodnje netkanog tekstila iz regeneriranih materijala. 3. 3.

završni rad - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4 ruj 2016 ... standardni redukcijski potencijal je mjera za sposobnost oksidiranog oblika redoks sistema, da primi elektron i snizi svoj oksidacijski stupanj ...

završni rad - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti - unizg

7 ruj 2015 ... Spojem bicikla i javnog gradskog prijevoza, takozvanim Bike & Ride ... poput integracije sa autobusom, za maloljetne osobe i djecu je potrebno da su ... Veličina bicikla je također bitan faktor, a česta je restrikcija za bicikle koji.

Hmelina Kristijan ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Fakulteta prometnih ...

Analiza pokrivenosti signalom Hrvatskog telekoma . ... Slikom 12 je prikazana karta pokrivenosti 3G mrežom na području RH. Crvena, roza, plava i svijetlo ...

završni 2018 - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci

laguna d.d. stekla 89,40% dionica društva Hoteli Croatia d.d. Cavtat te 90,48% dionica društva Adriatic d.d. Poreč (Plava laguna, http://biz.plavalaguna.hr, ...

Gospočić Zdravko ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2018. - Repozitorij ...

[15] Moj Telekom portal. Preuzeto sa:https://moj.hrvatskitelekom.hr/public [pristupljeno srpanj 2018.]. [16] Klasić. K.: Zaštita informacijskih sustava, str. 31-31.

FG 06-2018.indd - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ...

Cimetna kiselina pripada skupini biljnih hormona auksina koji reguliraju rast i diferencijaciju stanica. Biosinteza cimetne kiseline polazi iz aminokise-.

Zagreb, srpanj 2018. - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta ...

3 srp 2018 ... ilustracija, postimpresionizam. II. ABSTRACT: The painting of one of the greatest French Postimpressionist painters from the turn of the.

Završni završni - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

4 pro 2015 ... boja i oblika, koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj ... tj. optičko miješanje svjetlosti.

završni rad - FOOZOS Repozitorij

Ključne riječi: sociometrija, verbalna agresivnost, fizička agresivnost, crtani filmovi, ... Rory. Munjeviti,Spiderman. 14. (m). Spužva Bob. Spužva Bob. 15. (m).

završni rad - Repozitorij UNIZG

Sintetičko kvarcno staklo s velikom transmisijom UV zračenja. Sastoji se od jako čistog SiO2, a neka od specijalnih svojstava kvarcnog stakla su: mali koeficijent ...

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi - Vup

Kako bi se izmjerila količina šećera u grožđu ubere se oko 2-3 kg grožđa s raznih ... početku destilacija. Prosječna jačina destilata na kraju destilacija. Od šljive ... Od 100 litara prevrele komine dobije se oko 25 litara sirove rakije (računato na.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: glodaći alatni stroj, tokarski alatni stroj, obradni centar ... SLIKA 59 OSNOVNI DIJELOVI KLIZNOG MODULA S LINEARNIM MOTOROM [23]. 67.

završni rad - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

mogu utjecati umjetni izvori UV zraka pa osobe koje se izlaţu UV zrakama u solariju radi umjetnog ... predjele, genitalnu regiju i pregledati adnekse koţe (kosa, nokti). U analizi ... Dezmoplastiĉni melanom (DM) - DM je rijedak oblik melanoma.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

pogodnosti. Primjer programa lojalnosti trgovinskog poduzeća drogeriemark - dm, te provedena anketa za potrebe ovog završnog rada, omogućit će bolje ...

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

10 ruj 2019 ... [1] Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J.: Uvod u mehaniku II. ... [8] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

acetilen završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Dovodom vode na kalcijev karbid,. 3. Naizmjeničnim dodirom kalcijeva karbida i vode, odnosno potapanjem kalcijevog karbida odozgo ili dodirom vode odozdo ...

Završni Mamić5 - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

prehrambena vrijednost pojedenih prerađevina znatno razlikuje od same sirovine zbog procesa prerade ili ... voća, marmelada i kompota. Ključne riječi: Voće ... marelica, dunja, šljiva, višanja, grožđa (Lovrić & Piližota, 1994). Svako voće ...

Zavrsni rad - novo - Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Spinalna anestezija - tehnika u kojoj se anestetik daje u tekućinu koja okružuje kralježničnu ... Nuspojave i komplikacije spinalne anestezije: • hipotenzija.

Mutacije mitohondrijske DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

funkcija mitohondrija, struktura i nasljeđivanje mtDNA, kao i njihove mutacije i ... i aktivnost alela je dostatna za obavljanje aktivnosti.3 Primjer su hemofilija i.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - VUKA

29 sij 2019 ... Goran Bistrički. Završni rad. 19. Slika 15. Čeono glodanje. Slika 16. Glodaća glava s 7 promjenjivih pločica METAL KOVIS ...

održavanje cnc strojeva završni rad - Repozitorij Veleučilišta u ...

15 stu 2016 ... Razvojem tehnologije i sve većom potrebom za proizvodnjom napredovao je i razvoj strojeva. U razdoblju od ... Ključne riječi: održavanje, alatni stroj, numerički, CNC, tokarilica. SUMMARY ... plastiku, gumu, drvo itd. Rezanje ...

završni rad - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u ...

trudnoća i spolno prenosivih bolesti među adolescentima, što govori o nedostatku ... mišljenja, te skretati pažnju na odgovorno spolno ponašanje, očuvanje ...

završni/diplomski rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

22 lip 2019 ... organizacija zove timokracija. Atena je uz ranije organe (areopag, arhonti, sud efata) dobila i nove. Narodna skupština ekklesia je organ ...

Završni rad Oto Filipović - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

25 tra 2016 ... organizacije poslovnih funkcija i obavljanja poslovnih procesa na ... navedenim čimbenicima, budući da se iste poslovne funkcije ne mogu ...

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Andrea Babić ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Prehrambeno ...

UTJECAJ DJELOVANJA ULTRAZVUKA PRI SUŠENJU GLJIVA ... sušenje u trajanju od 3 sata, pri temperaturi od 55 C˚, uz 50 min predtretmana, te sušenje 3.

Terapija dijabetičke polineuropatije ZAVRŠNI RAD - Repozitorij ...

dijabetička polineuropatija. ▫ fokalne i multifokalne neuropatije. ▫ proksimalna dijabetička neuropatija. ▫ kompresivne neuropatije. ▫ neuropatije moždanih živaca.

završni specijalistički rad - Repozitorij Katoličkog bogoslovnog ...

10 svi 2017 ... Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine ... Mediji prikazuju uljepšanu sliku glumaca, manekenki i manekena, ljudi iz ...

Antonella Mendiković - ZAVRŠNI RAD - Repozitorij UNIPU

20 ruj 2018 ... pjevački glasovi, glazbeni oblici i vrste, glazbeno-stilska razdoblja i sl.) (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 2.3. Nacionalni ...

završni rad - Repozitorij Umjetničke akademije u Splitu - Sveučilište ...

27 lip 2017 ... pojmove; ploha, prostor, plošno-istanjena masa te tekstura. • Ploha. Plohom nazivamo one oblike koji posjeduju treću dimenziju koja je ujedno ...

Prosocijalno ponašanje i altruizam Završni rad - FFOS-repozitorij

Prosocijalno i altruistično ponašanje u različitim situacijama također može ... Ključne riječi: prosocijalno ponašanje, altruizam, procesi u podlozi prosocijalnog ...

ADELMA SAVKOVIĆ POVIJEST PLAŽE Završni rad - Repozitorij ...

24 velj 2018 ... začepljivanje ušiju, drvene klompe ili platnene gležnjače i krznene kapute za ... Making Mass Vacations: Tourism and Consumer Culture in.

Izolacija genomske DNA iz zrna pšenice Završni rad - Repozitorij ...

Ključne riječi: DNA, izolacija DNA, pšenica, CTAB metoda, SDS metoda, DNeasy® Plant Mini Kit, ... Izolacija genomske DNA prema modificiranoj CTAB metodi .

MIHAELA ČURIĆ RASPAD JUGOSLAVIJE Završni rad - Repozitorij ...

Znanstveno područje: humanističke znanosti. Znanstveno polje: povijest. Znanstvena grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Mentor: doc. dr.

Popec zavrsni rad-gotovo1 - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog ...

utvrditi učinkovitiji način ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku ... Ključne riječi: magnezijev hidroksid, magnezijev oksid, nestehiometrijsko ...

ZAVRŠNI RAD-Maja Horvat - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u ...

Proračun toplinskih gubitaka prostorije prema normi HRN EN 12831 napravljen je u programskom alatu „IntegraCad“. Izračunati toplinski gubici nam služe za ...

proces projektiranja lokalne mreže završni rad - Repozitorij ...

Strukturno kabliranje. Nakon što je određen broj korisnika mreže, a samim time i broj računala, printera, skenera i ostale mrežne opreme, moguće je postavljati ...

Završni rad Ana Južnić - Repozitorij Rudarsko-geološko-naftnog ...

Pirotehničko sredstvo razreda I – udarne bombice 180 MID SNAPPER (Orion, ... sredstva za stvaranje zvučnih efekata (petarde, topovski udari, simulatori, itd.).

TONI ŠTEPANKO SUMERANI Završni rad - Repozitorij UNIPU

Tutubu, Adabu, Uru, Eridu, dok se iskopavanje u jednom od najvažnijih ... dominirao je regijom, dok još i danas poznati veliki zigurat Ura ponosno stoji kao.

BRANIMIR MANDAC - završni rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

Ja, dolje potpisani Branimir Mandac, kandidat za prvostupnika povijesti, izjavljujem da je ovaj Završni rad rezultat ... Perković, koji je osvojio najveći broj punata.

ZAŠTO OPOREZIVATI IMOVINU ZAVRŠNI RAD P - Repozitorij UNIPU

porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila te porez na plovila. Imovinski porezi koji su prihod na razini grada ili općine, a koji isto tako ...

poslovni sastanci završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

Poslovni sastanci nam služe kako bismo imali uvid u situaciju u poduzeću te u kojem smjeru nam ide poslovanje. Održavanjem uspješnih poslovnih sastanaka ...

izvanredni otkaz ugovora o radu završni rad - Repozitorij ...

Ključne riječi: izvanredni otkaz ugovora o radu, prestanak ugovora, razlozi ... VRAĆANJE RADNIKA NA POSAO U SLUČAJU NEDOPUŠTENOG OTKAZA 32. 11. ... propisuje prestanak radnog odnosa u određenim djelatnostima (na primjer ... 4. ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

završni rad research paper - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Ključne riječi: djeca, zarazne bolesti, klinička slika, simptomi, liječenje, ... bolestima (ospice,gripa,vodene kozice) čovjek je apsolutno osjetljiv,što znači da će ...

Zavrsni rad - Oglasavanje na trazilicama-final - Repozitorij UNIPU

10 ruj 2016 ... predođba oglašavanja na različitim razinama i u različitim sustavima. Razumijeti funkcioniranje tražilica i oglašavanja na njima najbitnije je ...

Završni rad - Dora Kovačić 3 za printanje - Repozitorij Sveučilišta u ...

16 ruj 2019 ... mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i mikrovalovima ... slobodnih radikala nastaju peroksidi, aldehidi i ketoni koji trajnim kobasicama daju specifičan ... Plemenita plijesan koja se upotrebljava u proizvodnji.

Mehanizmi kemijskih reakcija Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Flavinska prostetička skupina monoamin-oksidaze oksidira N,N- dimetilpropargilamin koji potom inaktivira enzim vezanjem na N-5 flavinske prostetičke skupine.

Nove metode sekvenciranja DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Sekvenciranje DNA je metoda koja omogućava određivanje redoslijeda nukleotida u DNA molekuli. Metode se dijele na tri generacije, koje se razlikuju po brzini ...

ivan despot ro-ro terminali završni rad - Repozitorij Sveučilišta u ...

Promet RO-RO terminala. Osnovna literatura: 1. Dundović, Č.: Lučki terminali, Rijeka, Sveučište u Rijeci, 2002. 2. Komadina, P.: RO-RO brodovi, Rijeka, ...