biologija - Presto centar

potomaka (filijalnu). – objasniti pojmove: alel, homozigotni i heterozigotni organizmi. – objasniti na primjerima monohibridno, dihibridno i intermedijarno križanje.

biologija - Presto centar - Srodni dokumenti

biologija - Presto centar

potomaka (filijalnu). – objasniti pojmove: alel, homozigotni i heterozigotni organizmi. – objasniti na primjerima monohibridno, dihibridno i intermedijarno križanje.

glazbena umjetnost - Presto centar

Glazbena umjetnost je na državnoj maturi izborni predmet. Ispitni katalog za državnu maturu iz Glazbene umjetnosti temeljni je dokument ispita kojim se jasno.

ŠpanjolSKi jEZiK - Presto centar

su slušali Španjolski jezik prema ostalim nastavnim planovima i ... Gramatika. (usp. ilustrativnu ljestvicu za ocjenjivanje Gramatičke ispravnosti u ZEROJ-u).

Biologija Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1 ...

BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za. 1. razred gimnazije. Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac. Engleski jezik, prvi jezik. Oxford University Press,.

Kraljica senki_Stakleni presto 4.indd - Knjizara.com

... za srpsko izdanje, LAGuNA. Naslov originala. Sarah J. Maas. Queen of Shadows ... Sara Dž. Mas. 12 u tami nije bilo ničega osim trenutka kada je glava one.

GIVE CYCLING A PUSH PRESTO Vodiĉ za strategiju razvoja ...

Radi se o gradovima različitih veličina, lokacija, kulturnih značajki i tradicija biciklizma. ... lakše voţnje bicikla, dok je 28% bilo zainteresirano jer bi im pedelek pomogao da postignu ... Sada stalno koristimo taj bicikl kad god treba djecu prevesti ...

Obiteljski centar grada Zagreba - Centar za socijalnu skrb - Zagreb

Program započinje 17.09.2018. u 17 sati u prostorijama CZSS Zagreb, Podružnice. Obiteljski centar na adresi Preobraženska 4, Zagreb. O Programu.

izvješće o radu doma za starije osobe centar u 2016 ... - Dom Centar

31 ožu 2017 ... 205. 07.11. Glazbena putovanja: Kićo Slabinac. 206. ... 2 BIOGRAFIJA KORISNIKA – uzimali podatke za sve korisnike i tako dobili informacije o.

centar - zeleni vir polasci sa terminusa centar /kastel - Bocac Tours

... VAŽI OD 1-5 NAREDNOG MJESECA KAO DO SADA. Z I M S K I R E D V O Ž N J E. LINIJA BROJ 3. RADNI DAN, SUBOTA, NEDELJA I PRAZNICI.

plan i program rada doma za starije osobe centar u ... - Dom Centar

11 ožu 2019 ... institucijske i izvaninstitucijske skrbi o osobama starije životne dobi s naglaskom na aktivno starenje i socijalnu integraciju starijih osoba uz kvalitetnu i pravovremenu pomoć i podršku , te ... čuvanje imovine, zaštita i sigurnost ...

izvješće o radu doma za starije osobe centar u 2018 ... - Dom Centar

11 velj 2019 ... Jesenska svečanost „Miss 60 “, – sudjelovanje (Dom Maksimir). 12. 25.10. ... domova za starije i nemoćne osobe za 2018. godinu, te Zakonu o ...

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje Centar za ... - Obiteljski centar

djelatnosti dadilje; odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik ... skrb: [email protected]

Postupak registracije obrta u Opcini Centar - Općina Centar

odbitke za vlasnika i zaposlenike obrta, neophodno je da predaju. (individualno) Zahtjev za izdavanje porezne kartice. (obrazac PK-1001 nadležnoj ispostavi ...

BIOLOGIJA - MON KS

Protozoe kao uzročnici zaraznih bolesti (srdoboljna ameba, trihomonas). Značaj protozoa u prečišćavanju zagađnih voda. (objasniti pojam bioindikator npr. na ...

biologija - 1

Biogeni elementi: C, H, O, N, Ca, S, P, Mg, Na, K… • Več kot 97% mase vseh ... Ti elementi sestavljajo tako majhne, kot tudi zelo velike molekule. Brez ogljika ni ...

Biologija - Gov.si

Program osnovna šola. BIOLOGIJA. Učni načrt. Člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta: mag. Minka Vičar, Zavod RS za šolstvo, ...

biologija - Ric

IV. ORGANSKI SISTEMI. 1. Tkivo je skupek celic z enako zgradbo in nalogo. 2. Mišično tkivo, živčno tkivo, krovno tkivo, žlezno tkivo, vezivno tkivo (krvno tkivo, ...

Biologija

Struktura ispita iz Biologije u okviru integralnog testa . ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. 8. Primjer testa na višem nivou. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da omogućavaju ne samo provjeru znanja iz svih oblasti predviđenih ... a) provjera dostignutog nivoa ishoda učenja u skladu sa nastavnim planom i programom ...

informativni bilten općine centar - Općina Centar

„Samas“ su i ove godine realizovali zajednički projekat postavljanja „sunčanih jedara“ u ulicama u užem gradskom jezgru. Kao i prošle godine „sunčana jedra“ ...

Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i ... - Centar Sirius

29 pro 2014 ... Nositelj projekta je Rehabilitacijski centar za stres i traumu. - Partnesi smo u provedbi projekta „FALEFOS“ koji je financiran u okviru programa.

wellness & spa centar spa centar - Hotel Kaštel Motovun

Kućni ogrtač. • Poklon iznenađenja. • 10 % popusta na sve Wellness usluge. Cijena po osobi u standard dvokrevetnoj sobi: 07.01.-04.04. 01.12.-23.12. 05.04.

BIOLOGIJA Sarajevo - MON KS

programa za osnovnu školu iz predmeta Biologija u sastavu: Elma Žužić, MA. Zumra Topuz – Agić, prof. bio. BIOLOGIJA VIII RAZRED. (2 časa sedmično – 70 ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

biologija - Srednja.hr

za očuvanje stalne tjelesne temperature), ekosustav; hranidbena piramida; potrošnja apsorbirane energije na različitim razinama hranidbene piramide ...

Biologija tumorjev - F9

deaminacija - C v U izguba baze. – hidroliza P- diesterske vezi - lom DNK verige. – alkilacija P - diestra. – alkilacija na N -7 ali O -6 položaju purina (G) ...

Biologija VII razred.pdf

Dati su opisi tri biljke koje grade lišćarsko-listopadne šume. Na linijama pored opisa napiši koje su to biljke. a) Stablo je vitko i pravilno razgranato, a lišće ...

biologija - Trinom

monohibridno i dihibridno križanje, test-križanje, nepotpuna dominacija (intermedijarno); očekivani rezultati u F1 i F2 generaciji; primjena Mendelovih zakona ...

BIOLOGIJA CELICE

GOLGIJEV APARAT. - membrane tvorijo cisterne. - kemično preoblikuje in sortira produkte, ki jih celica izloča, jih zapakira v mehurčke (vezikle) in odda.

Biologija stanice

Usporedba biljne i životinjske stanice i tkiva. Predavanje 2. Teorija endosimbioze, građa biomembrana – lipidi. Ishodi učenja: Evolucija stanice – teorija ...

Biologija - Edutorij

samostalan istraživački rad temeljen na temama koje ih posebno zanimaju. Kao poticaj razvijanju njihova samopouzdanja i komunikacijskih vještina, važno im ...

red predavanja - Biologija - PMF

Izvedbeni plan nastave (Red predavanja). Članak 7. (1) Sveučilišni studijski programi na PMF-u izvode se prema izvedbenom planu nastave kojeg donosi ...

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

su isušivanjem, čiji je uzrok razvoj poljoprivrede, uzgoj domaćih životinja, ... hrvatska sibireja, zvjezdasti ljiljan, obična kockavica, runolist, božikovina, tisa i ...

Biologija - Prijemni.rs

proteini olakšana difuzija. Na prosta difuzija osmoza aktivni transport. 32. Kretanje materije kroz ćelijsku membranu suprotno gradijentu koncentracije odvija se.

biologija - Algebra

30. Koji od navedenih organizama provodi sekundarnu organsku proizvodnju u ekosustavu? A. klamidomonas. B. cijanobakterija. C. kremenjašica. D. papučica.

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...

biologija - iccg

disimilacije (disanja) koje predstavljaju. Tip ćelijske disimilacije a glikoliza b. Alkoholna fermentacija c. Mliječno-kiselinska fermentacija d. Krebsov ciklus ...

Biologija - ncvvo

9 lis 2011 ... korištenja prirodoslovnog znanja, prepoznavanja pitanja i izvođenja zaključaka ... Ispit iz Biologije. 0,42. Ocjena iz Biologije u 7. razred. 0,40.

Biologija II razred

*Gavijal. *Nandu. * U kojim faunama su one autohtone? Tarantula: ..............................., Zelena mamba: ............................................ (2). Gavijal: ....................................

Biologija 1. parcijala

Biologija 1. parcijala. 10/29/2019 11:26. Tests Processed: 72. Prezime Ime. Score. Bodovi. BLAžANOVIĆ KATARINA. 34. 13. OMANOVIĆ ALMEDINA. 33. 13.

Biologija – 2. Letnik

pojasnuje endosimbiotska teorija. Prednik mitohondrijev je bila bakterija, ki je opravljala celično dihanje. V gostiteljsko celico je vstopila z endocitozo, celica pa ...

Biologija - Element

Kemija života. 2. 2.1 Anorganski spojevi. Što su biogeni elementi? 1. Upotpunite tablicu o najuobičajenijim elementima ljudskog tijela i Zemljine kore. 2. Element.

KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

Biologija lovne divljači - PMF

jastreb kokošar, kobac ptičar, vjetruša, soko sivi, hrđasta lunja, buljina, šumska sova. Red Columbiformes: divlji golub, golub grivnjaš, golub dupljaš, divlja grlica,.

Molekulinė biologija - esparama

Autoradiografija, 151. Autosplaisingas, 319. I grupės intronų, 321. II grupės intronų, 323. B. Bakterijos kaip modelinis organizmas, 17 nukleoidas, 145 replikacija ...

BIOLOGIJA Sarajevo - Malta

Sticanje osnovnog znanja o biosistematici i svrstavanju organizama u grupe, ... Ponavljanje vježbe provjera sistematizacija. 1. Uvod. 1. 0 0 ... Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta.

Biologija prirodnih resursa - PMF

Otrovne i jestive vrste. Fiziološko-kemijske karakteristike i ekološke karakteristike gljiva. Sakupljanje i konzerviranje gljiva. Resursni potencijali u BiH. 4. 2. 1. 1. 8.

Biologija i kemija - PMF Split

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, ... Kemija u graditeljstvu i drugim ... skripta. FPMZIOP. Split. Dopunska literatura. Horvat, I., 1949: Nauka o biljnim ... Meštrov, M (2004) Ekologija, udžbenik za 4 razred gimnazije.

Biologija kao znanost - Element

praživotinje, gljive, biljke i životinje). Druge su dvije domene (Bacteria i. Archaea) prokariotske i obuhvaćaju prave bakterije (eubakterije) i arheje.

BIOLOGIJA vprašanja in odgovori

Razlika med molekulo DNK in RNK: DNK je ... Kje v organizmu poteka mejoza? ... m i. 9. Primerjaj mitozo z mejozo in naštej razlike: MITOZA. MEJOZA. Oblika.

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

biologija celice in genetika - DZS

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 10 ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE (MATURA) .

Biologija - Univerzitet u Tuzli

Studij I ciklusa studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a ... 8. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ... rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u ...

Rjesenja Biologija II razred

Gavijal: Indija, Nandu: Južna Amerika. 29. O čemu govori Alanovo pravilo? (4). Po Alanovom pravilu, sisari koji žive u hladnim predjelima imaju manje/kraće ...

BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA

izomernih oblikah; če je amino skupina na levi je to L absolutna konfiguracija, če pa je na desni pa. D absolutna konfiguracija. Pri sesalcih so vse aminokisline v ...

Biologija VIII razred.pdf

Modrozelene bakterije sadrze hlorofil i imaju organizovano jedro c. Pasterizacija je metoda djelimične sterilizacije materija d. Kod paramecijuma je zastupljeno ...

Biologija celice - FKKT

Organeli energijskih pretvorb; mitohondriji, kloroplasti, semiavtonomni organeli. Jedro kot krmilo celice in nosilec genoma; jedro v interfazi, kromatin in nivoji.

sveučilište u zagrebu - Biologija - PMF-a

Diplomirani inženjer biologije smjer molekularna biologija......................................... ... M. Opalić: Osnove strojarstva, autorizirana predavanja, FSB, Zagreb 2002.

Biologija izmjena dopuna

Papratnjače. - da zna latinske nazive razreda i glavnih prestavnika: prečica, selagina, poljski rastavić, navala, papratka, oštra paprat, jelenak, bujad. Sjemenjače.

Stanična biologija - Edutorij

Sadržaj. 3. MODUL: Stanična biologija. 5. 3.1. Otkriće stanice i metode istraživanja stanica. 6. 3.2. Građa i uloga biomembrana. 9. 3.3. Prokariotske stanice. 11.

Interna skripta Biologija 2 - PBF

Kod svih višestaničnih organizama stanice slične strukture međusobno su povezane u tkiva. Tkivo je skupina fizički spojenih stanica koje su povezane ...