šumarski list 3-4/2012 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 ožu 2012 ... Pasji zub (Erythronium dens canis L.), floristički element bukovih šuma. Dog's tooth Violet (Erythronium dens canis L.), floristic element of beech ...

šumarski list 3-4/2012 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 11-12/2012 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 2012 ... gatstva. Cijena drvnih sortimenata glede učešće drva kao ... (raskošna bugenvilija, ... cijena sirovine, pokazuje zabrinjavajuće rezultate i tren-.

šumarski list 3-4/2012 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 ožu 2012 ... Pasji zub (Erythronium dens canis L.), floristički element bukovih šuma. Dog's tooth Violet (Erythronium dens canis L.), floristic element of beech ...

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 7-8/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

6 srp 1984 ... se nalazi kratki osvrt na umjetni uzgoj gljiva. Za uzgoj šampinjona 1950. g. prvi micelij proizvodi profesor zagrebačkog. Poljoprivrednog i ...

šumarski list 1-3/1978 - hrvatsko šumarsko društvo

20 sij 1978 ... U lipanjskom broju ŠUMARSKI LIST će objaviti opširniji prikaz rada društvenog PLENUMA ... Već više godina rapski sreski šumarski odio siste.

šumarski list 7/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

Bares-y8 — y коју су ce примали одабрани чувари no предходно положеном ... •oni traktori i kamioni, koji čine prayilne kretnje na malim prostorima.

šumarski list 8-9/1912 - Hrvatsko šumarsko društvo

dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljana kao ... pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne općine, već ... Broda nazad. U bos.

šumarski list 9-10/1955 - Hrvatsko šumarsko društvo

prikladnije za drvo četinjača nego za drvo listača. ... podignute kulture bora i ariša, kojim osiguravaju izvjesnu zasjenu. ... Rožne gredice u krovnoj konstrukciji.

šumarski list 7-8/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

40. Jftdinice Svojitva. 60. 70. 80 zaključivati s aspekta oplemenjivanja. Ako uzmemo u obzir i činjenicu ... midon (Dimecron), Rogor i dr. Ova sredstva proizvode se u ... emulzije i doziranje obavezno su navedeni na ambalaži. Većina ovih prepa.

šumarski list 1/1941 - Hrvatsko šumarsko društvo

de Гг1е Krk) — Ing. Vojko K o p r i v n i k : Drvo i rat (Le bois ... Sl. 3. Stablo od Pistacia terebiiithus L. u Glavotoku, debelo u 1.30 m nad tlom 80 cm. Fot. ... imovne općine u Vinkovcima, za upravitelja šuma brod. imov. općine u Rajevomselu; ... dočim će se seljačka građa i ogrjev prodati u izrađenom stanju u šumi kod panja.

šumarski list 7-8/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

9 srp 2004 ... tori navode slične postotne udjele u obujmu krupnog drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %. Krpan je (1986) utvrdio da prosječni postotak kore ...

Šumarski list 11-12/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 stu 2015 ... skoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2016. godinu. Uredništvo ... Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica ... stiti manji iznos raspoloživih sredstava OKFŠ-a, ali koliko će šumarski ...

šumarski list 9-10/1961 - Hrvatsko šumarsko društvo

Sloj mahovina pokriva pro sječno 0—5%. U njem s najvećom stalnošću ... umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zaga- ta. Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se.

šumarski list 7-8/1957 - Hrvatsko šumarsko društvo

(laufender jährlicher Durchmesserzuwachs) direkt durch Bohrspäne, die mit Pressler's ... ma, kojeg cijena varira između 300 i 350 ... Magnezij je postepeno ra.

šumarski list 3-4/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 ožu 2011 ... slagama se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka, ... Tutin, T.G., V.H.Heywood, N.A. Burges, D. M.. Moore, D. H. ... Cijena topli ne za potro-.

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

Sumarski list 5-6.indd - hrvatsko šumarsko društvo

26 svi 2012 ... sivi vuk, smeđi medvjed, vidra i divokoza. Počevši od močvarnoga ... Divovska rašeljka (Prunus mahaleb L.). Balkanski kozolist (Lonicera ...

šumarski list 1-2/1981 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1981 ... 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. ... liriodendron, bambus, casuarinu i si. ... U prvoj godini su sadnice u N. R..

šumarski list 9-10/1966 - hrvatsko šumarsko društvo

Krupno drvo nije imalo veliku prođu. Sjekla su se većinom tanja stabla u blizini sela, a deblja i lošija se ostavljala. Kupac nije mogao lako doći do šume, ni drvo ...

šumarski list 5-6/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 svi 1997 ... umjetno je samo donošenje sjemena ili sadnica zbog poboljšanja ... ili sadnice hrasta lužnjaka. ... Slika 3: Glicinija (Wisteria sinensis (Sims.) ...

šumarski list 8/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Мариабрун-у, код одјела за исграживања о станишту, врло лијепо об- разлаже особине и ... Jordis barun Kamillo, Vidovec. Havas Josef, Budapest.

šumarski list 6/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

šiške ruj daje kožu vanređnih svojstava daje žutosmeđju kožu, koja postaje ... se preko ukoso položenog đrveta, te se tupim željeznim strugačima ostruže uz.

šumarski list 7/1898 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ne imade davati gradjevno drvo (§. ... Ako je drvo takovog promjera, da bi odgovaralo širini ... što smo na otoku Krku opazili i u koprivića (glaogulič, ladonja;.

šumarski list 7/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

ose najeznice gusjenice leptira, nego na iglicama četinjača, gdje budu najviše nabodene ... financielni efekt, jer treba spremeniti obstoječe zakone in predpise.

šumarski list 8/1935 - Hrvatsko šumarsko društvo

menti iz zone mješovitih lišćara — u Valakiji, gdje je crni jasen pret- ... vede se kalemljenje. ... Međutim i maslina se je na mediteranskim staništima udoma.

šumarski list 8-9/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

biva izvoz ovog drveta (mahagoni iz centr. Amerike) velike razmjere. U tadanjim pa ... slav, Zagreb; Hang Ladislav, Bjelovar; Rebac. Ivan, Bihać; Korica Vladimir, ...

šumarski list 1-2/2018 - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Financijska pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. "Izdavanje ovog časopisa sufinanciralo.

šumarski list 10/1904 - Hrvatsko šumarsko društvo

muzealne svrhe jedan ormar sa budimpeštanske izložbe. 3. Križ. im. obćina ... Predsjednik: Prima li se ovo izvješće na znanje? Prima se: Izvješće ... uvažiti ili neuvažiti, ali kad se pokreće akcija glede uredjenja šumskih šteta, imali bi se ...

šumarski list 11-12/1978 - Hrvatsko šumarsko društvo

đuju kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve ... tiranja bordoškom juhom počam od 6. ... stabilni sistemi za prskanje s cijevima.

šumarski list 6/1951 - Hrvatsko šumarsko društvo

bjelogorice javlja se samo lipa i brekinja. Po izgledu, ekološkim prilikama i šumsko-gospodarskom značenju podudaraju se ove šume jele na kame.

šumarski list 11-12/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

blju Boninovo i u ulici JNA ,na stablima čempresa nisam ... zima na akciju koju sprovodi Savez inže ... ju sprovodi radi izmena i dopuna zakona o šumama Srbije ...

šumarski list 11-12/1915 - Hrvatsko šumarsko društvo

abietinus) i hruštevi, čije ličinke u zemlji prezime. Prije su u vlažnom i često ledom pokritom tlu ove ličinke stra davale, dok sada u suhoj zemlji udobno prezimuju ...

šumarski list 5-6/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

Obilaskom. Slika 1. rasadnik - ester brajković vladilo, Zoran brščić i predrag trope ... drijen, kalina, krkavina i ruj, dok su u sloju prizemnog ra- šća istarski ...

šumarski list 5-6/1999 - hrvatsko šumarsko društvo

8 svi 1999 ... 1991. časopis »Šumarski list« smatra se ... list još nije niti počeo s razvojem. S druge ... mnoge druge slike, pretežito izrađene u tehnici ulja na.

šumarski list 11-12/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

18 stu 2016 ... 1. mouthparts modified: digitus mobilis reduced to re- mnants, distal ... iz 19. u 20. stoljeće / Several naturalists of the Vinkovci High. School at ...

šumarski list 3-4/1976 - Hrvatsko šumarsko društvo

U Bosni i Hercegovini u upotrebi se nalaze motorne pile: PARTNER R-12,. STIHL-050 AV ... hidraulični kranovi HIAB-670 i JONSEREDS SUPER Z, opremljeni ... nio i prijevoz, jer se neusitnjenog drveta može više prevesti, pa je i cijena.

šumarski list 7/1901 - hrvatsko šumarsko društvo

floridske lovorike, dočim su plodno tlo zaokupili grmovi od. Iiexa, Aralia, llliciuma, Smilaxa, a zimzeleni trsovi laže od stabla na stablo i uzveličuju tako sliku, koja ...

šumarski list 11-12/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1997 ... levels, absence of oscillations in wa- ter-table. Slovved ... tenja vodene energije, u smislu davanja upute za izradu ... za uvelike obeshrabruju ljude za upotrebu drva u van ... 539-543. Miniutti, V.P. (1964): Preliminary observations of microscale changes in cell structure at softwood ... položivo za gorenje.

šumarski list 5/1928 - hrvatsko šumarsko društvo

Pimpla instigator Fabr. U ove, ose najeznice crno je tijelo, noge crveno smeđe, ... Pimpla examinator Fabr. je osa najeznica nalik na vrstu P. instigator. Samo je.

šumarski list 1-2/1993 - hrvatsko šumarsko društvo

14 sij 1993 ... šumskog drveća te uzgoj spomenutih vrsta. Ključne riječi: ... Božikovina je veoma cijenjena vrsta u hortikulturi zbog interesantnih zimzelenih ...

šumarski list 3/1943 - Hrvatsko šumarsko društvo

istog rezultata t. j. do čiste kulture gljive, kojoj ona daje ime Graphium ulmi M. B. Schw. Istodobno joj uspjeva ... Pojedinačno zaraženi su ti hrastovi od grmačice.

šumarski list 9-10/1989 - Hrvatsko šumarsko društvo

Zbirke Botaničkog vrta znatno su povećane posljednjih godina. Uz ... Tako će se gnojidba šuma ... Iako je žar Društva bio zatrpan pepelom Bachovog apso.

šumarski list 13/2005 - Hrvatsko šumarsko društvo

pošumljena djelomična sliva (sliv Mala Räztoka s auto htonim uglavnom ... rabljena u gore spomenutim uzgojnim postupcima, šumske žičare LARIX ... tereni mogu biti nepristupačni za vozila na kotače ili ... 50 kuća u gradu (Vitczović, 1696). Očito je ... Za usporedbu Simon- čić (1996) ... 27-54, Vinkovci-Zagreb. S i m o n č i ć ...

šumarski list 3-4/1950 - Hrvatsko šumarsko društvo

triumnitrat NaNCh), nišador (salmijak), amonijev klorid NHUCl i dr. Među tim (djelovanje soli je zna'tno slabije, rad sa njima je manje siguran, rastvor mora da se ...

šumarski list 7-8/1980 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u ... kom šumarstvu ispitivana je serija dje lotvornih sredstava za ...

šumarski list 1-12/1945 - Hrvatsko šumarsko društvo

Pravila Hrvatskog šumarskog društva. 86. Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodno- oslobodilačke borbe. 89. Obavijest o ...

šumarski list 9-10/2007 - hrvatsko šumarsko društvo

19 ruj 2007 ... cije, koju predvodi mah tresetar (Sphagnum sp.), iako je zbog sniženja razine podzemnih voda kao i zbog prirod nih vegetacijskih sukcesija u ...

šumarski list 5-6/1965 - hrvatsko šumarsko društvo

Josip Pančić zadužio je mnogo i šumarsku struku. On je intenzivno pro učavao šume i njene biljne elemente, stvorivši time važnu osnovu za daljnja istraživanja.

šumarski list 9-10/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

27 ruj 2004 ... kultet ima i svoj školski šumarski objekt Masarykova šuma Krtiny (školske objekte imaju i Agronomski i. Krajobrazni fakultet), površine 10 273 ...

šumarski list 7/1962 - Hrvatsko šumarsko društvo

vencijom intenzivira poljoprivrednu proizvodnju ni ondje, gdje je za to bilo ... paulovnija, drvo porijeklom iz Kine. ... 8.000 km šumskih putova i nabaviti opre.

šumarski list 5-6/1915 - Hrvatsko šumarsko društvo

6 svi 2009 ... Bagrem se neprestrano rasprostranjuje, te je za pjeskovite, suhe dijelove nizine drvo budućnosti. Uzgoj se bagrema i sa strane države izdašno ...

šumarski list 7/1951 - Hrvatsko šumarsko društvo

šume »u kojima je bagrem stablimično pomiješan sa vrstama drveća, koje podnašaju zasjenu kao ... bagrem u šumu, Šum .list 18912, str. 89; Purte Ž.: Veštačka ...

šumarski list 3-4/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

ralnim tvarima također su bogati jednogodišnji izbojci, stariji dijelovi kroš nje i kora, dok je drvo debla ... „UNIKOMERC inostrana zastupstva ... STIHL: proizvođača raznih tipova motornih pila za eksploataciju i uzgoj u šumarstvu. GUTBROD:.

šumarski list 11-12/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 stu 2017 ... njeni dijelovi) otvara šumu samo ako ima utjecaja na uda- ljenost privlačenja ... konstrukcije, koji u naravi predstavlja traktorski put. Pri- mjenjujući ... četinjače, Jastrebarsko imenovan je nakon povratka iz SAD- a (1. veljače ...

šumarski list 2/1886 - Hrvatsko šumarsko društvo

Taj posao dao bi se najkašnje u 6-godišnjoj zabrani s priličnim ... pako uz takove odnošaje djelovao primjer lugara, dospjevšeg u sudbenu iztragu radi uporabe ... još sveudilj neznaju, da se danas već i bukove diižice u trgovini plaćaju i ... Molba. Pošto nam iizprkos opetovane molbe u broju XIL i I. o. 1. — koju upravismo na ...

šumarski list 6-7/1959 - Hrvatsko šumarsko društvo

liko i cijela željeznička pruga Karlovac—Rijeka, koja je izgrađena još. 1873. godine. ... drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,.

šumarski list 3-4/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

i križanci iz roda Aloe, te Bauchinia acuminata L., Casua- ... Aloe arborescens Mill. Afr. –. ○. ○. ○ ... nog okoliša pružaju pogodan poligon za ispitivanje i uzgoj.

šumarski list 5-6/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

29 svi 2014 ... Frković, A. 125. obljetnica osnivanja zagrebačkog Botaničkog vrta obilježena prigodnom poštanskom markom . ... žalost nije naznačeno u EU fondovima (čini se da je o šu- marstvu bilo ... sti glodavaca, nego i omjera miševa i voluharica u populaciji, ... ćemo riješiti prebacujući ih na poslove koji su trenutno.

šumarski list 1-2/1991 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1991 ... G r a č a n, dipl. inž., Slavko H o r v a t i n o v i ć , dipl. inž., Antun J u r i ć, dipl. inž.,. Čedo K1 a d a r i n, dipl. ... tri vrste breza, ali je on kod obične i žute breze bio izraženiji. U kulturi ... Božidar Pleše, Franjo Kolar, dipl. inž., mr. ... OGT-1 Manual za opis sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova . Manual ...

šumarski list 9-10/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

0,33 i 15 bara kao osnova za razgraničenje vlažne i mokre faze tla. ... Spačva. (Svenovo). Repaš. (Josip Kozairac). Novska. (Zelenika). Novska. (Trstika). Ukupno: ... Prema razinama cijena i snazi dinara godine 1978., sveukupna negativna ... pučkom vjerovanju nije dobro spavati ispod smokve, jer hlad njene krošnje donosi.