Ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 02-12558 od 13.10.2017

6 окт 2017 ... koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ...

Ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 02-12558 od 13.10.2017 - Srodni dokumenti

Ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 02-12558 od 13.10.2017

6 окт 2017 ... koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ...

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Građevinski radovi koji se izvode na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, jesu: izgradnja novog ... jugoslovenskih standarda i sledećih mera i normativa zaštite na radu: ... Zabranjeno je započeti građevinske radove, kao i preduzimati bilo kakve ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ - Ministarstvo prosvjete

Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema ...

Ugovor o izvođenju radova - Herceg Novi

26 нов. 2018 ... Rušenje pregradnih zidova debljine d=10cm sa iznošenjem ... Obračun po komadu ugrađenog paravana, sve finalno završeno po datom opisu, ... CIJENA. Član 3. IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ...

UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela

sljedeći: U G O V O R o izvođenju radova. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je izgradnja zgrade za potrebe Mjesnog odbora Radun na ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

ugovor o izvođenju završnih i montažnih radova - biro aura jagodina

Član 10. Naručilac je dužan da Izvođača pismeno obavesti o danu tehničkog pregleda izvedenih radova, kao i o obavezama utvrđenim zapisnikom o tehničkom ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ "Petar Dedović" - Ministarstvo ...

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme ...

PTT INŽINJERING doo Podgorica-Ugovor o izvođenju ... - CEDIS

Po Ovlašćenju broj 10-10-41028 od 28.08.2019. godine ... e-mail: ptt [email protected] e-mail: [email protected] Ugovorne strane se ... h) Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju.

Bitne odredbe ugovora o izvođenju radova - APOS

BITNE ODREDBE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA. Uvodna odredba. Ugovorne strane prethodno utvrđuju: da je Naručitelj donio Odluku o odabiru ...

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

1 kol 2017 ... Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisan ... Izrada upojnog bunara ... čišćenje gradilišta svakog dana sa odvozom smeća i ...

TROŠKOVNIK GRUBIH GRAĐEVINSKIH RADOVA ...

Izrada troškovnika radova. 1. ZAVRŠNI RAD ... Umjesto MB uvodi se novi naziv KLASA BETONA i označava s C na primjer. C 25 / 30. (prva brojka označava ...

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA – I FAZA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA – I FAZA ... nužni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su na primjer razni ... Opis stavke troškovnika.

Struktura promjene cijene građevinskih radova

građevinskih radova, inače zakonom dopułtena za radove koji se obavljaju u ugovorom predviđenom roku. ... Analiza cijene neke određene stavke trołkovnika sastoji se od dva osnovna ... Kao primjer uvodimo pretpostavljeni nepromjenljivi ili.

Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji

Nivo obrade je sustav “rohbau” koji uk- ljučuje i stolariju, pokrov i izradu pročelja. Sustav “rohbau” podrazumijeva klasičnu izvedbu nosive konstrukcije u.

nabava građevinskih radova za poboljšavanje ispunjavanja ...

Vrsta: Građevinski radovi, obrtnički radovi, radovi vodovoda i kanalizacije te ... uvođenja u posao konstatirati će se zapisnički i upisom u Građevinski dnevnik). ... i kao sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi priložio obrazac ESPD-a u word.

dokumentacija o nabavi nabava građevinskih i obrtničkih radova na ...

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA. ... je izvršiti građevinske i obrtničke radove na uređenju dvorca Frankopan – Nova ...

Struktura elemenata cijena građevinskih radova na hidrotehničkim ...

10 svi 2015 ... cijenama građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima. Općeniti je zaključak da strukturu elemenata cijena treba dati izvođač u svojoj ...

troškovnik građevinskih radova na lokaciji izgradnje bazena

betonske strojarnice i temelja za strojarnicu u stakloplastici. 1. 4. Izrada AB školjke ... Građevinske stepenice po nacrtu. 1 kom. 18. ... Nakon pozicioniranja, strojarnicu je potrebno učvrstiti s vanjske strane betonom do 30 cm od temelja kako se ...

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata ...

i m2 i a76,a0i i. I. 2 . : Postavljanje sljemenjaka na sljeme i greben, i te pridvr66enje tipskim spojkama. Sljemenjaci. : se pridvr56uju na podkonstrukciju od Stafle.

a troškovnik građevinskih radova sanacije krovišta - Grad Vodice

Izrada osnovne drvene dvostrešne krovne konstrukcije od piljene graĎe II klase , razreda C24, prema EN 338. Zadržava se isti nagib i dimenzije krova kao ...

Cjenik građevinskih izolacija i folija 2017 - Ursa

10 velj 2017 ... 72,42. URSA SF 32. URSA. SAP šifra. Debljina mm. Dužina mm. Širina mm. Količina m2/paket. Količina m2/paleta. Cijena HRK/m2. (bez PDV).

Ugovor za izvodjenje radova na objektu JU OŠ Tucanje- Petnjica

radova daje Naručilac isključivo preko građevinskog dnevnika. Član 10. ... Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

UGOVOR BROJ: o izvoĊenju radova na rekonstrukciji i sanaciji ...

Ponuda Izvođača radova. • Investiciono-tehnička dokumentacija. 1.3. Gore navedena dokumetacija predstavlja sastavni dio Ugovora između Izvođača i.

ugovor o poslovnoj suradnji za izvođenje radova na ... - JEŽINAC doo

UGOVOR. O POSLOVNOJ SURADNJI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU ... koji nisu uređene ovim Ugovorom vrijede odredbe relevantnih zakona.

UGOVOR BROJ: o izvoĎenju radova na komunalnoj infrastrukturi ...

Ukoliko Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu radova nije osporen od nijedne potpisnice Ugovora, smatraće se konačnim i po istom se vrši plaćanje u ...

UGOVOR za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih ...

obostranog potpisivanja ugovora. Dan početka radova će se konstatovati upisom u građevinski dnevnik. Zapisnik o uvođenju u posao i Zapisnik o primopredaji ...

ZPK Ugovor - izvođenje radova - Ministarstvo za ljudska prava i ...

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji stambene zgrade. • Opšti uslovi za ugovaranje građevinskih radova. • Ponuda Izvođača radova.

Kolektivni ugovor HŽ Infrastruktura, 2017. - sžh

20 stu 2016 ... iz rada i na temelju rada radnika u HŽ Infrastrukturi d.o.o., kao i prava, ... o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

Zbornik radova-2017.indb

we will get a collocation that, although it might be understood, sounds awkward and ... had not had much experience with LSP at the moment of testing, because ... koristimo za kolegije koji integriraju online aktivnosti s onima u tradicionalnoj ... postaje problem te studenti posežu za prvim ponuđenim prijevodom ili se radije.

Zbornik radova GeTID&teh 2017

Digitalni tisak je još uvijek u samom začetku raz- voja tehnologija ... ispitanici čitali tekstove su: papir, laptop, tablet, ... je akcija i razmišljanje nekoliko trenutaka u.

Zbornik radova GeTID 2017

zlatni otisak, tisak sa gliterima, ekspandirajućim ... diti u mobitel, tablet, a servisu se može pristupiti i putem ... je akcija i razmišljanje nekoliko trenutaka u.

01.01.2017. OBALE I LUČICE doo, Ugovor o poslovnoj ... - Nasadi doo

na vanjskim prostorima poslovnog objekta OTP banke Hrvatske d.d. Zadar ... MEDITERAN SECURITY d.o.o., Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite.

Ugovor o kupoprodaji robe br. 02-12152 od 06.10.2017 - Zavod za ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE. (fotokopir aparati) između: PREDMET UGOVORA. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka fotokopir aparata prema ...

20.06.2017. Ugovor za nabavku usluga snimanja i distribucije ...

2.,,INFO BIRO MONTENEGRO" DOO Podgorica-Crna Gora, Đoka Miraševića 67A, Podgorica, PIB: 02887886, koga zastupa izvršni direktor Mirjana Mišurović ...

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR 2017 - SZDSSH

zaključili su. 2017. godine u Zagrebu sljedeći. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA. OPĆE ODREDBE.

Ugovor o kupoprodaji robe br. 02-12065 od 05.10.2017 - Zavod za ...

5 окт 2017 ... UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE. (Medicinska oprema). PREDMET UGOVORA. Član 1. Predmet ovog ugovora je medicinska oprema za ...

FF Zbornik Radova 05-2017 ONLINE.indd

23 srp 2016 ... Primjerice, arija – zrak, lampadina – sijalica, fren – kočnica, ... (sic!) zahvata, da bi poduzeće moglo poslovati bez gubitka (1/73, 2). 4.2.2. ... korpusu na primjerima hiljada/tisuća, porodica/obitelj: smanjena za 48.342 hiljada.

Zbornik radova 2017.pdf - Grad Labin

Radujem se što u rukama držimo zbornik radova 1. Znanstveno ... Pogotovo je to bilo važno ako su roditelji umrli, a nisu imali bliže rodbine. Negdje se ... Rialto, Doma narodnog zdravlja, Komunalnog poduzeģa 1. maj te brijaĤnice, fotografske ...

Tematski zbornik radova 2017.indd - мгимо

Београд, 2017. ... Дакле две револуције које су се одиграле у Русији 1917. годи- не – данас су ... чанство може бити убеђено у то да Русија ни у ком случају неће оста- ... Да Србија и Русија у лето 1914. године нису желеле рат, није ... Црну руку ни за било какво тајно удруживање или завере у војсци јер.

Dj. vrtic Sisak Stari_zbornik radova 2017. - sa naslovnicom

Izdavač / Publisher. Dječji vrtić Sisak Stari. Oktavijana Augusta 1. Sisak ... NOVI POGLEDI NA DJETINJSTVO / MODERN PERSPECTIVES ON CHILDHOOD.

TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U AKAD. GOD. 2017/2018. Br ...

6 ožu 2018 ... 395618. Pum. Eka. 4. Arhitektonska baština i tvorba sjećanja. Primjeri iz recentne konzervatorske prakse u Hrvatskoj (jedinstveni diplomski rad).

Balicevic i sur – zbornik radova DDD i ZUPP 2017.pdf - diacromixpest

Enrih Merdić (Odjel za biologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku) dr. sc. Vedran ... Šumska kadulja (Salvia nemorosa L.) Obž - Osijek. Kadulja (Salvia ...

KAKTUS 2017 POJEDINAČNI RADOVI 1. TV (ukupno 5 radova)

PRINT (ukupno 2 rada). Podnosilac prijave ... BIB bend svira za decu. Web Media Agency ... VR čestitka. Direct Media i Imlek. Čoko mleko Interaktivna bojanka ...

Zbornik radova 2017 - KUD Ivan Fonović Zlatela

18 tra 2016 ... od trenutka iskazane potrebe da Labin i Labinština trebaju skup koji ģe ... tamošnjega mola, da ģe javne zapovijedi izvršiti s toĤnošģu i preciznošģu ... podestata Giacoma Loredana, dok je prijepis uĤinio bilježnik Giacomo.

Dj. vrtic Sisak Stari_zbornik radova 2017. - sa naslovnicom 2

U drugom je dijelu istraživanja sudjelovalo 10 roditelja (8 žena i 2 muškarca) s ... Raspravljajući o animiranom filmu Kralj lavova,ispitanici obiju skupina ... Ključne riječi: alati za provedbu mješovitog poučavanja; sinkronizirano poučavanje;.

Zbornik radova Lucius, sv. 22, god. 15, 2017. - Hrvatski studiji

no društveno znanje jest Cetingradski sabor 1. siječnja 1527. godine kada hrvatsko plemstvo izjavljuje: poslije smrti našega posljednjeg kralja, zvanog Zvonimir, ...

Katalog radova iz 2017. godine - Hrvatski restauratorski zavod

Utvrda Kolođvar. 13. st. Voditeljica programa: Darija Cvitan. Suradnici: Stjepan Lucić, Dinko Ramljak, Vesna Giener, Josip Višnjić, Tihomir Percan, Jovan Kliska, ...

Zbornika radova Ljudska bezbednost 2017.indd - RhinoSec

Zoran JEFTIĆ*, Goran MANDIĆ**. UDK 355.1:314.7. 26. USE OF ARMED FORCES IN EMERGENCY SITUATIONS. –MIGRANT CRISES –. Abstract: The ...

Zbornik radova TZG 2017 - Tekstilna znanost i gospodarstvo - unizg

Hidrofilnost pletiva određena je mjerenjem brzine porasta stupca vode prema švicarskom ... Hm - električna snaga potrebna za zagrijavanje prazne mjerne površine, [W] ... odjeće i opreme te kontrolira više od 60% tržišta, a postao je i ikona pop ... kako danas kupci više traže "snimku s terena", iz studija, živi instant video.

Zbornik radova TZG 2017 - Tekstilna znanost i gospodarstvo 2020.

Ana SUTLOVIĆ; Dora ŠTEFANEC; Ivana ILIČIĆ; Valerija LJUBIĆ; Katarina IVANIŠIN KARDUM ... Slika 8: Ljupka Tanevska, modna blogerica / Fotografija:.

Stručni skup Zbornik radova Zagreb 2017. - Ministarstvo graditeljstva

20 ruj 2017 ... V E Z E. Irena Matković mr.sc., dipl.ing.arh. Hrvatski zavod za prostorni razvoj ravnateljica. Zagreb ... rješenja zbog nižih cijena zemljišta te rješenja ... Prema pokaza- ... predumirovljenički ili umirovljenički fenomen. Treće ...

2018-Ugovor o distribuciji plina – tipski ugovor - Brod plin doo

komercijalni dio –. Marko Majstorović,dipl.oec. Tel.: 035/405-710. Tel.: Mail: [email protected] Mail: U Slavonskom Brodu, ______.god. U. , ______.god.

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

Ugovor o prodaji robe na rate Ugovor broj - Top Shop

U slučaju raskida ugovora usled opravdane reklamacije koja je evidentirana u evidenciji primljenih reklamacija, prodavac je dužan da vrati Kupcu primljene ...

UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE ...

Ključne riječi: ugovor o radu, ugovor o djelu, pojam radnoga odnosa, radnik, ... vremena (primjer su osobe koje su uobičajeno samozaposlene, npr. električari, ... redovite aktivnosti poslodavca;148 je li rad obavljen kao redoviti dopunski rad uz.

opservacijske metode pri projektiranju i izvođenju ... - Geotehnika.ba

engineering structures while during the excavation in rock mass, the in situ rock ... sigurnost, cijena, efikasnost, seizmičnost, voda, oprema, radna snaga i dr.

uspješnost bolonjskog procesa u izvođenju kolegija teorijske ...

E-mail: [email protected] Mladen Turuk, univ. spec. ... E-mail: [email protected] ... Pregled prosječnih ocjena iz anketnog upitnika za kolegij Mikroekonomija. Kol.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta ...

27 stu 2015 ... (7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora ... Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ...