Bitne odredbe ugovora o izvođenju radova - APOS

BITNE ODREDBE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA. Uvodna odredba. Ugovorne strane prethodno utvrđuju: da je Naručitelj donio Odluku o odabiru ...

Bitne odredbe ugovora o izvođenju radova - APOS - Srodni dokumenti

Bitne odredbe ugovora o izvođenju radova - APOS

BITNE ODREDBE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA. Uvodna odredba. Ugovorne strane prethodno utvrđuju: da je Naručitelj donio Odluku o odabiru ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ - Ministarstvo prosvjete

Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema ...

UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela

sljedeći: U G O V O R o izvođenju radova. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je izgradnja zgrade za potrebe Mjesnog odbora Radun na ...

Ugovor o izvođenju radova - Herceg Novi

26 нов. 2018 ... Rušenje pregradnih zidova debljine d=10cm sa iznošenjem ... Obračun po komadu ugrađenog paravana, sve finalno završeno po datom opisu, ... CIJENA. Član 3. IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Građevinski radovi koji se izvode na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, jesu: izgradnja novog ... jugoslovenskih standarda i sledećih mera i normativa zaštite na radu: ... Zabranjeno je započeti građevinske radove, kao i preduzimati bilo kakve ...

Ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 02-12558 od 13.10.2017

6 окт 2017 ... koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ...

Ugovor o izvođenju radova - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

Predmet Ugovora je izvođenje zanatskih i elektro radova jake struje u Sali za bilateralu i kancelariji Državne sekretarke po predmjeru i predračunu radova Biroa ...

ugovor o izvođenju završnih i montažnih radova - biro aura jagodina

Član 10. Naručilac je dužan da Izvođača pismeno obavesti o danu tehničkog pregleda izvedenih radova, kao i o obavezama utvrđenim zapisnikom o tehničkom ...

Ugovor o izvođenju radova JU OŠ "Petar Dedović" - Ministarstvo ...

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme ...

dopuštene i zabranjene ugovorne odredbe kod ugovora o ...

1 srp 2016 ... 2 Mlikotin-Tomić, D., Ugovor o franchisingu, Informator, Zagreb, 1986., ... 29 Vidi: Odluka Komisije 87/14/EEC u predmetu Yves Rocher, od 17.

opći uvjeti ugovora o radovima sadržaj uvodne odredbe 3 članak 1 ...

c)„Građevinska knjiga“ – skup dokumenata u koje se upisuju točni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz ...

BITNE DEFINICIJE KROZ RAZLIČITE PROPISE

HRN EN ISO 9836:2011 zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne ...

bitne vrednote i odrednice za kvalitetu braĉnog i ... - KBF Đakovo

Analiza vrednota potrebnih za kvalitetu braĉnog i obiteljskog ţivota nakon ... vrednote o kojima govori Hvalospjev ljubavi (Usp. 1 Kor 13, 4-7) egzegetski ...

bitne značajke hrvatskog autorskog prava - Sveučilište u Splitu

vezane za autorsko pravo, njegove razne oblike, vrste autorskih djela, te tko je sve nositelj autorskog prava ... Zakonski propis Navedeni primjeri autorskih djela.

Diplomski i završni radovi – osnovne i bitne informacije - FFRZ - unizg

Stablo znanja. Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb | tel.: 385 (1) 4564 216 | e-pošta: [email protected] POZIV. INTERAKTIVNO ...

znacajke politickog sistema nr kine i bitne karakteristike novog ustava

u A. Doak Barnett, Gospodarstvo komunističke Kine, str. 615, članak se nalaz.i u: Paul. A. Samuclson, Ekonomska čitanka (prijevod) NZMH, Zagreb, 1975.

PTT INŽINJERING doo Podgorica-Ugovor o izvođenju ... - CEDIS

Po Ovlašćenju broj 10-10-41028 od 28.08.2019. godine ... e-mail: ptt [email protected] e-mail: [email protected] Ugovorne strane se ... h) Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju.

opservacijske metode pri projektiranju i izvođenju ... - Geotehnika.ba

engineering structures while during the excavation in rock mass, the in situ rock ... sigurnost, cijena, efikasnost, seizmičnost, voda, oprema, radna snaga i dr.

izvedbeni - APOS

Tlocrt prizemlja sa situacijom. 1 : 50 list 10. Tlocrt prvog kata ... Stan se sastoji od hodnika, roditeljske i dječje sobe, kupaonice, WC-a te zajedničkog prostora ...

3d vizualizacija - APOS

Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh., ovl.arh. datum: travanj 2017. Agencija za društveno poticanu stanogradnju. Grada Koprivnice. Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih ...

17 stu 2014 ... načelnica za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Ministarstvo znanosti ... izleti. • školske ekskurzije. • terenska nastava. • škola u prirodi ... Primjer 1. ... 4. traži pisanu suglasnost roditelja (najkasnije tri dana prije.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta ...

27 stu 2015 ... (7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora ... Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ...

Pravilnik o izvođenju PRAKTIKUMA na spec. dip. struč. stud. MiK

8 ožu 2019 ... Prijava mora sadržavati životopis studenta, a može sadržavati i motivacijsko pismo. Kada mentor praktikuma ispred pravne osobe s kojom je ...

uspješnost bolonjskog procesa u izvođenju kolegija teorijske ...

E-mail: [email protected] Mladen Turuk, univ. spec. ... E-mail: [email protected] ... Pregled prosječnih ocjena iz anketnog upitnika za kolegij Mikroekonomija. Kol.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju ... - Azoo

27 stu 2015 ... (7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora ... Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ...

Instalacija plina - APOS

SPP d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin geotehničar: ... Upute i smjernice za projektiranje plinskih instalacija na području grada Koprivnice. (Tehnička norma ... Priključak plinskog bojlera na plinsku instalaciju izvodi se krutim spojem na ... Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički.

Grijanje, ventilacija, PTV - APOS

3 ožu 2018 ... Sigurnosno-tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s ... Posebni prikaz tehničkih uvjeta za centralno loženje i pripremu tople ...

geodetski projekt - APOS

Koprivnica. Prijavni list je sastavljen dana. 07.02.2017. ZAPISNIK. Općinski sud. Koprivnica. Dana. 22.11.2016. godine izvršen je uviđaj i izmjera k.č.br. 5497/12.

fizika zgrade - APOS

Dopuštena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije prijeći 35 dB(A) danju, 25 dB(A) noću. Kako se buka 1 m ...

G L A V N I P R O J E K T INSTALACIJE PLINA - APOS

Instalacija nemjerenog plina je dio plinske instalacije od glavnog zapornog organa do plinomjera. 4.21. Nemjereni dio plinske instalacije od plinskog ormarića s ...

Elektrothnički projekt - APOS

Shema energetskog razvoda. 24. Jednopolna shema glavne razdjelnice KPMO. 25. Jednopolna shema etažnog ormarića. 26. Jednopolna shema razdjelnice ...

katalog stanova - APOS

KATALOG STANOVA. AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICE /. STAMBENA ZGRADA / KOPRIVNICA, Ruđera ...

Projekt dizala - APOS

Pravilnik o sigurnosti dizala ( Narodne novine broj 58 / 2010., 20/2016.). Europska norma za dizala HRN EN 81-1:2000; sigurnosna pravila za konstrukciju i ...

Erste banka - APOS

www.erstebank.hr. Info telefon: 0800 7890. Iznos kredita ovisno o valuti: Bez hipoteke – krediti za vlastito učešće od 15.000,00 do 295.000,00. Uz hipoteku:.

Podravska banka - APOS

Za sve dodatne informacije o kreditu obratite se u najbližu poslovnicu Banke ili na Info telefon 072 20 20 20. STAMBENI KREDIT IZ PROGRAMA DRUŠTVENO ...

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno ... - Preporod

(2)Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički ... OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE.

Pravilnik o izvođenju i saniranju prekopa na području ... - Grad Sisak

22 ožu 2011 ... Ukoliko se prekop izvodi uz živicu prilikom kojeg može doći do ... radova na prekopima javnih površina pod nasadima (ukrasni grmovi, živice,.

pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih ...

škola plivanja - specifičan obvezujući oblik nastave. Tjelesne i zdravstvene kulture koji se u pravilu ostvaruje s učenicima drugoga ili trećega razreda osnovne ...

67 02.06.2014 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih ... - Azoo

2 lip 2014 ... PRAVILNIK. O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-. OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE. I. OPĆE ODREDBE.

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

1.3. elaborat zaštite od buke - APOS

izolacijom od ploča kamene vune kao Knauf Insulation FKD-S Thermal monolitne gustoće 100 ... Knauf Insulation lamela za kontaktne ... veljaĉa 2017. godine.

Harvey Norman - APOS Systems

Harvey Norman is one of Australia's leading retail brands. Harvey ... but welcome benefit to the implementation of APOS Publisher came in the form of capital.

sheme stolarije i bravarije - APOS

Cijena izrade radioničkih nacrta uključena je u jedinične cijene stavki. Prije izrade ... Prozorske i balkonske stijene se ugrađuju tzv. RAL ugradnjom ... OGRADA. 19. 229. 25. 10. 273. 10. KUTIJA ZA. ROLETE. SLIJEPI. OKVIR. U. V. 19. 229. 25.

Prijedlog - APOS Grada Rijeke

Slika 5. POS Hostov breg I. faza. Izvan programa POS-a, za potrebe izgradnje stanova za Sveučilište u Rijeci na području Donje Drenove Grad je među ostalim ...

WHAT'S THE TROUBLE WITH THE FARNESE GALLERY?

the Farnese Palace (plates 30-4). The exact chronology of what followed is still a matter for dispute, but the walls were probably painted by 1605, largely by.

elaborat zaštite od požara - APOS

2) Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („NN“ 29/13, 87/15). 3) Pravilnik o sadržaju elaborata ...

Sadržaj Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o ...

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije . ... 30) o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na Poljsku i. Ujedinjenu ... dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj podlozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz devete.

Predmet ugovora Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili ...

7 tra 2019 ... ZAGREB d.o.o. Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek. 17.10.2015. 366.632,81 (Količina predmeta nabave određena je ugovorom.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ...

22 kol 2018 ... Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Direktni ... Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. ... FIS d.o.o., Vitez.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

Uputa za izradu aneksa ugovora i izmjena ugovora na temelju ...

ugovora o privremenom korištenju, koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na ... 4) Na temelju članka 98.st.12. izrađivat će anekse ugovora o zakupu ribnjaka radi ... izradit će jedan aneks za sve izmjene koje se traže, uz suglasnost.

Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

I Clanak 5. slavak 1. ZOR duznost poslivania propisa u svezi s radnim odmorom_. , Clanak 109. ZOR - mogudfost redoviiog otkaza ugovora o radu skiopljenog ...

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

THE LINGUISTIC ASPECT OF WINTU&apos ... - AnthroSource

the automobile, the mechanical ingenuity it represents, have left no mark on ... Wi'DUnDo' pabwo: she was beaten by her husband, in one of her biographies.

Web Stream Processing Workshop Chairs&apos

Applications in different domains require reactive processing of massive, dynamically generated streams of data. This trend is increasingly visible also on the ...

Zero Base Budgeting: The Manager's Budget

Zero Base Budgeting: The Manager's Budget. This article offers an assessment of zero-base budgeting (ZBB) derived from a field study conducted by the Urban ...

FoodEx2 Browser â•fi user&apos - EFSA

Francesco Vernazza and Valentino Avon. Abstract. FoodEx2 ... www.efsa.europa.eu/publications. 5. EFSA Supporting publication 2017:EN-1291. 1. Introduction.