nozemozavg2018Bojanic.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

NOZEMOZA - ZARAZNI PROLIV PČELA. 14-15. Lijekovi koji štete. NEGATIVNO DJEJSTVO SREDSTAVA. PROTIV VAROE NA PCELE. Obavještavamo naše ...

nozemozavg2018Bojanic.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore - Srodni dokumenti

nozemozavg2018Bojanic.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

NOZEMOZA - ZARAZNI PROLIV PČELA. 14-15. Lijekovi koji štete. NEGATIVNO DJEJSTVO SREDSTAVA. PROTIV VAROE NA PCELE. Obavještavamo naše ...

Obavjestenje Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

„Seraphilus Marine Montenegro" d.o.o. ukupan broj dodijeljenih bodova 100. VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija: Kontakt osoba: ...

EnEl_Lab3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Šema regulatora je data na slici 2.1. Trijak se okida u svakoj poluperiodi mrežnog napona. Trenutak okidanja (ugao kašnjenja paljenja α) mijenja sa promjenom ...

Prezentacija 10.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Wheatstone-ov most za jednosmjernu struju. • Wheatstoneov most se koristi za pogonska i laboratorijska mjerenja otpora srednjih i visokih vrijednosti.

Prezentacija 6.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Sopstveni induktivitet i kapacitet mjernog otpornika će izazvati fazni pomak između njegove struje i napona, pa otpornik neće predstavljati čisti otpor, naročito na ...

Pravila_formatiranja_rada.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

osnovnih znanja neophodnih za rad u Word-u vam ne može oduzeti više od jednog ... citiranom djelu potrebni, uz manu gomilanja fusnota u slučaju čestih ...

VJEZBA 2.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Upotreba unimjera. POTREBAN PRIBOR: - kalkulator,. IME I PREZIME: ... promjene otpora vodova, pri mjerenju malih otpora, otpornici manji od 1 Ω moraju ...

Zahtjev Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

u Nikšiću, procijenjene vrijednosti 5,300.00 eura sa uračunatim pdv-om. Partija 2: Nabavka radova izradu hidroizolacije AB nastrešnice uz svjetlarnik atrijuma.

VJEZBA 3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Ep - baterija 4.5 V;. G - galvanometar;. EN- Vestonov element;. Ex - suvi Leklanšeov element 1.5 V;. K1, K2 - dekadne kutije otpora;. Rh1 - potenciometar 1.3 kΩ;.

Predavanje 7.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

pri čemu smo za potrebe analize signala u stacionarnom stanju pretpostavili da je da je C(s)=K i da je povratna sprega jedinična. Greška u stacionarnom stanju.

Predavanje 3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Primjenom algebre funkcije prenosa svedu strukturni blok dijagram. SAU-a na osnovnu strukturu. ▫. Izvrše transformaciju SBD-a u dijagram toka signala, a zatim.

EnEl_Lab1.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Karakteristika idealne diode. A. K. iAK. VAK. Pad napona na direktno polarisanoj diodi. (a). (b). Slika 2.1. Strujno-naponska karakteristika idealne i realne diode.

robotika.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

udžbenik kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju na kojima se izučava ova ... Pod pojmom manipulatora se prema ovoj asocijaciji podrazumijeva: “uređaj pomoću ... strukturu robota se ne može riješiti u općem obliku.

Zapisi 3-4/2016 Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Oval silver casket from Grado, c.500, St. Eufemia. Cathedral ... vu konzistencije nivelisanog prostora i stratigrafske slike koja se u zavisno- sti od pada ... slaganje zidne oplate i svodnog sustava.43 Osim što se u iznimnoj koncentra- ciji time ...

smallZapisi 2015_1_2.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

података CENTRAL EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL). EBSCO ... ji nešto manje od četiri stotine knjiga, saznaje se da su, pored prevoda antič- ... kampf, Adolf Hitler je detaljno opisao svoje viđenje da je njemačkom narodu potre- ... 28 Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila, CID, Beograd 1999, str. 120.

XI sedmica predavanja.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

metrički fini metrički cijevni trapezni ... Navoj može biti : spoljašnji i unutrašnji. Geometrijske mjere navoja: d – spoljašnji (nazivni) prečnik spoljašnnjeg navoja.

ETF 1 popravni kol 2015.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

e) nijedan od ponudjenih odgovora nije tacan. 2. Tijelo vrši proste harmonijske oscilacije usled djelovanja a) restitucione sile; b) sile trenja; c) gravitacione sile;.

Cetvrti termin.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

30 окт 2012 ... Proces šalje/prima poruke preko svog “socket”-a. ❒ “socket” je analogan vratima. ❍ Proces šalje poruke preko socketa. ❍ proces koji šalje se ...

Električne instalacije 5..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

da obuhvati sve elemente koji su navedeni u prethodnoj glavi. Projektni zadatak. Izraditi kompletan projekat električne instalacije prizemnog stambenog objekta.

faktori nastave.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Prostor. • Nastavni mediji (nastavna sredstva i nastavna pomagala) ... smještaj nastavnih sredstava i pomagala ( pribora, hemikalija, reagensa i aparature),.

KNJIGA II PREDAVANJE.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

svrsishodne organizacije računovodstvene funkcije konkretnog preduzeća. ... knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su vršena knjiženja čuvaju se najmanje.

MI uputstva za seminar.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

10 дец 2019 ... Struktura rada. 1. Naslovna strana. 2. Apstrakt (nije obavezno). 3. Uvod. 4. Razrada teme. 5. Zaključak. 6. Reference. 7. Prilog (nije obavezno) ...

VII predavanje KNJIGA.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Vrednovanje zaliha trgovačke robe radi računovodstvenog evidentiranja ... već navedene dokumentacije, vrše i na osnovu kalkulacije nabavne cijene, koja ...

seminarski radovi.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

RADOVA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE. U XII sedmici nastave braniće se seminarski radovi na sljedeće teme: 1. Mucini pljuvačke. 2. Lizozimi pljuvačke. 3.

KNJIGA I PREDAVANJE.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Dvojno knjigovodstvo nastalo je daljim razvojem prostog knjigovodstva i ... T.C., Foster, G. i Datar, M.S., Osnove troškovnog računovodstva, upravljački aspekt ...

Električne instalacije 1_3..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Električni uređaji klase I imaju zaštitu od električnog udara koja je izvedena sa osnovnom ... Zaštita od indirektnog dodira izvodi se tako da se električni uređaji smještaju u izolovane ... putničkih automobila prikazan je na slici 3.5. Zona 2.

Dejan Dragnić, 02.04.2018..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

rezultirati dobrom osnovom za usvajanje taktičkih zadataka rukometne igre. ... Rukomet kao sportska igra spada u grupu kolektivnih polistrukturalnih sportova.

Vodic za brucose 2018.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

VODIČ. Mini za brucoše. 2018/2019. Page 2. Izdavač:Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore • Za izdavača:Prof. dr Nikola Milović. Uređivački odbor:Prof. dr ...

Ivana Đuričanin, 28.06.2018..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

VELIKANI U ATLETSKOJ DISCIPLINI SKOK UVIS. (završni rad). Predmet: Teorija i pravila atletike. Kandidat:Ivana Đuriĉanin. Mentor: prof.dr Kemal Idrizović.

Jasmin Dizdarević, 17.10.2019..PDF Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

GAMES IN RIO 2016.G. ... participating in the Olympic Games, divided into 28 sub-samples. ... Subuzorak rukomet, 363 ispitanika- 183 muškaraca i 183 žena;.

Obrazac D1 Jelena Dakic.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

12 сеп 2019 ... UCG. OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA. - OPŠTI PODACI O DOKTORANDU. Titula, ime i prezime MSc Jelena Dakić.

praktikum tehnologija 2018.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

tome iz njih nastaju aromatiĉne kiseline. Oksidacijom toluena nastaje benzoeva kiselina, oksidacijom 1,2- dimetil-benzena ftalna i tako dalje: CH3. 2 KMnO4.

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

25 јан 2019 ... 21 / 18 Čolaković Ivan. 22 / 18 Jočić Balša. 23 / 18 Sljukić Ivana. 24 / 18 Đokić Anđela ... Dr Lidija Kljajić. Br. ind. Student. 1/18 Bećović Nusreta.

Istorijski zapisi 3_4 2017.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

de 15 € pour la Montenegro et de 30 € pour l'étranger. Le prix de numéro vendu ... чега га, опрезно и услед непостојања других додатних аргумената и ре- ферентних ... ostavio zavještanje s tim da moli „et al obito del mio q. fra.llo Fran.co“). S. Marković ... Ова епизода је представљала и занимљив при- лог историји ...

Stefan Dačević, 10.04.2019..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

... da svoj rad mnogo uspješnije prilagodi stvarnim mogućnostima djece. Ključne riječi: motoričke sposobnosti, fudbaleri, učenici ... Definicija osnovnih pojmova .

praktikum biologija 2019.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Tri vaţne reakcije alkohola su: oksidacija, esterifikacija i dehidratacija. Oksidacija alkohola. Oksidacijom alkohola mogu nastati aldehidi, ketoni ili karboksilne ...

Zadaci za vjezbu za kolokvijume.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Kad se prekidač otpusti, klipnjača se vrati u početni položaj. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je: Nacrtati pneumatsku shemu upravljanja.

Boris Pajović, 23.10.2018..pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

... zdravlje i zdrave stilove ţivota. (https://sh.wikipedia.org/wiki/Televizija) (09.10.2018) ... Autor ove emisije je Zrinka Glavaš, a voditeljka Anja Alavanja Romac.

Sluzbeni List 4_2014.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

24 јан 2014 ... „Sunce", Ulica Rifata Burdţevića b.b. Humci - Nikšić; ... Fakultativni pregledi: gastroskopija, skopije crijeva, UZ abdomena, uzeti materijal za ... 1) utvrĊuje kriterijume za odreĊivanje cijena univerzalne poštanske usluge;.

Analiza sadrzaja teorijski uvod.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

21 нов. 2017 ... Aktivnost 3.3: Obuka mladih istraživača Zapadnog. Balkana u oblasti metodologije naučnog rada. Analiza sadržaja. Teorija i praksa ...

zastita zivotne sredine praktikum.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

dobijanje alkena koriste se halogenalkani ili alkoholi. Najpogodniji prekursori za dobijanje alkena u laboratoriji su alkoholi. U prisustvu mineralnih kiselina ...

Laureati crnogorskog sporta XIII Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Predrag Radošević, profesionalni bokser je najbolji sportista Crne Gore u 2018. godini ... Šef stručnog štaba Sloge, Nikica Ivošević podsjetio je da je prvu fudbalsku loptu ... međunarodnog memorijalnog turnira „Vedran Jelavić“, u Dubrovniku.

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

univerzitet crne gore - Univerzitet UNION

Nova pravila turistčke privrede nameću uvođenje novog koncepta turističkog razvoja, ... tehnologija je postala preduslov poslovanja, (c) nove vrste posrednika ... Nesumnjivo je da je ovaj serijal uticao na globalnu prepoznatljivost Dubrovnika i.

Preuzmi - Centralna banka Crne Gore

Na dan 31.12.2012. godine, ukupne pozajmice banaka iznosile su 395.403 hiljade EUR i predstavljale su 15,69% ukupnih obaveza banaka. U odnosu na isti ...

UCG CRS - Univerzitet Crne Gore

Takođe, svi klipni prstenovi su predoblikovani i presvučeni (gornji klipni prsten je hrom- keramičkim profilom tkz. CC (chromium ceramic)), a donji klipni prstenovi ...

DP - Univerzitet Crne Gore

djelatnosti, u uslovima krize ponuda je manja, pa se deagrarizacija usporava), i c) socijalno-psihološki faktori deagrarizacije (uzroci nezadovoljstva: uslovi života ...

UNIVERZITET CRNE GORE

Polinomijalni koeficijenti. III nedjelja, vježbe. Binomni koeficijenti i binomna formula. Polinomijalni koeficijenti. IV nedjelja, pred. Formula uključenja-isključenja.

kotiranje - Univerzitet Crne Gore

Kotiranje crteža se izvodi koristeći elemente kotiranja. Kotni elementi ... M- metrički navoj. Spoljašnji navoj. Kotira se spoljašnji prečnik. Kotira se najveći prečnik.

Hidroelektrane - Univerzitet Crne Gore

... rotirajuće turbine se pretvara u električnu energiju u generatoru s kojim je turbina mehanički povezana osovinom. 3. O energiji – hidroelektrane – princip rada ...

XI Predavanje - Univerzitet Crne Gore

koristile za regulisanje odnosa, kako među pojedincima tako i prema zajednici. Pretpostavlja se da je ... Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti Crne Gore („Sl. list ... provjeriti površinu i na kraju saznati broj katastarske parcele. ... katastarske opštine, lista nepokretnosti (posjedovnog lista), broja parcele ili.

Europass CV - Univerzitet Crne Gore

Good skills in team work gained through participating in numerous ... Response Of Rc Curved Bridge, iNDiS 2015 -Planiranje, Projektovanje, Građenje i Obnova.

Prof_dr_Dusko_Bjelica_Biobibliografija.pdf ... - Univerzitet Crne Gore

8 мај 2019 ... u porodičnoj kući, na đedovini u Donjim Crkvicama, Oputna Rudina, u nikšićkoj ... Odbor za sport Auto moto saveza Crne Gore dodijelio je nagrade ... kmičarke Karate kluba Potoci iz Pljevalja: Biljana Šljukić i Jovana Janičić.

Carina - Univerzitet Crne Gore

ugledne firme posjeduju: Microsoft, Coca-Cola, Marlboro, McDonalds, Nokia, Sony ... Iz priloga se može vidjeti da su glavni faktori cijene i konkurentnosti:.

bilten - Univerzitet Crne Gore

10 јун 2007 ... RECENZENT. Prof. dr Dejan Stefanović ... Prodanović Lj., Šegrt B., Kovač R.: Ultrazvučna dijagnostika ... Impozantna je stručna biografija i po.

Broj D~ -- 6 I - Univerzitet Crne Gore

Postanski broj: 81000. Grad: Podgorica. Identifikacioni broj: 02016702. Telefon: 382 20 245 ... Dex d.o.o. Beograd, ukupan broj dodijeljenih bodova __ IOO. --_.

Second Announcement - Univerzitet Crne Gore

7 Apr 2019 ... Grgur Pleslić, Nikolina Rako-Gospić, Marko Radulović, Tihana Vučur Blazinić, Jure ... Branko Dragičević, Pero Ugarković and Jakov Dulčić.

download - Univerzitet Crne Gore

10 окт 2018 ... (abdominalna hirurgija), Dr Srđan Dedić (abdominalna hirurgija), Dr Elma Baković (anesteziologija),. Dr Milica Stanišić (anesteziologija), ...