STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

11 ruj 2019 ... »Hrvatska komora arhitekata«, a može se koristiti i skraćenim nazivom: ... naknada za javno pravne i druge usluge koje pruža Komora (cjenik,.

STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA - Srodni dokumenti

STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

11 ruj 2019 ... »Hrvatska komora arhitekata«, a može se koristiti i skraćenim nazivom: ... naknada za javno pravne i druge usluge koje pruža Komora (cjenik,.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata od rujna 2019 ...

(5) Krajobrazni arhitekti upisuju se u Evidenciju krajobraznih arhitekata. ... (1) Ovlašteni arhitekt urbanist u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti prostornog.

statut hrvatske komore inženjera strojarstva - Hrvatska komora ...

18 pro 2015 ... Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera strojarstva. (u daljnjem tekstu: Komora), prava i ...

Statut Hrvatske liječničke komore - Hrvatska liječnička komora

15 lip 2018 ... Ovim Statutom uređuju se poslovi i zadaće koje Hrvatska liječnička komora (u nastavku teksta: Komora) obavlja u sklopu svojih zakonskih ...

Statut Hrvatske odvjetničke komore - Hrvatska odvjetnička komora

18 srp 2018 ... (3) Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom: HRVATSKA. ODVJETNIČKA KOMORA - ZAGREB. (4) Žig izrađen ...

novi statut i novi pravilnici hrvatske liječnike komore - Hrvatska ...

2 lip 2018 ... KOLEGA HITNJAK. 84. STUPIDARIUM CROATICUM. 86. KALENDAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA. PRILOG: NOVI STATUT I NOVI ...

STATUT DRUŠTVA ARHITEKATA ZAGREBA - DAZ

30 lip 2015 ... STATUT DRUŠTVA ARHITEKATA ZAGREBA. 3. Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (NN 74/14) Skupština Društva arhitekata. Zagreba ...

Statut Advokatske komore Srbije - advokatska komora Nis

адвоката страних држављана и Именик адвокатских приправника за територију. Републике Србије;. - организује и спроводи адвокатски испит;. - води.

Statut Komore - hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i ...

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, inženjer tehnologije prometa i transporta je osoba koja je završila sveučilišni ...

Statut Komore fizioterapeuta CG – Službeni list Crne Gore broj 44 ...

Na osnovu člana 121 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list Cme Gore" br.3/16 ... fizioterapeutske djelatnosti koji neposredno pružaju fizioterapeutske usluge na ...

Brošura Dani arhitekata 2017 - Hrvatska komora arhitekata

SURADNICI: IZVOR SIMONOVIĆ-MAJCAN, IVA MARTINIS, JELENA MARTIĆ,. TIN PELIVAN, DOMAGOJ BOLANČA, NIKOLA BRLEK, KREŠIMIR RENIĆ,.

Brošura Dani arhitekata 2018 - Hrvatska komora arhitekata

... ANDRIJEVIĆ I LUKA KORLAET. SURADNICI: JASNA ZMAIĆ, IVAN GRGIĆ, KATARINA LUKETINA. FOTOGRAFIJE: MILJENKO BERNFEST I LUKA KORAET.

S T A T U T HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA. Skraćeni naziv Komore glasi: HKZR. Naziv Komore na engleskom jeziku glasi : CROATIAN ...

1. pub kviz hrvatske liječničke komore

Lada Zibar, MD, PhD. University Hospital Merkur, Zagreb. Medical Faculty ... Oct 17-20 2019, Tuzla. Zibar L. Recurrence in kidney transplant. Tuzla, 2019. 1 ...

14. DANI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

15 lip 2019 ... Mirko Habijanec, Dragutin Kamenski,. Tomislav Poljuha,. 3.3. Izazovi kod izvođenja radova. Moderator: Ivica Završki- 7 tema. Radnik d.d. ...

Aktivnosti i usluge Hrvatske gospodarske komore - HGK

Pripremila: Županijska komora Rijeka. Priprema i tisak: ... Rijeka (http://www.hgk.hr/category/zk/rijeka) za mandatno ... P.S.C. PRIMORJE d.o.o.. 051 624530.

Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera ...

31 pro 2017 ... 61439-1/-2:Razrada uz pomoć besplatnog softvera. Predavači: Dragan Grba,ing.el., Robert. Špoljarić,dipl.ing.el. HKIE i Nabla Slavonija d.o.o..

Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2016.

osiguravajućih kuća s obzirom na cijene koje se odobravaju za radne sate. ... obradu drveta, izrada auto-dijelova i filtera za vozila, izrada konzola javne rasvjete, ... vulkanizerske opreme,izrada prikolica za cestovni prijevoz roba,stari zanati i tradicijski obrt. ... PEVEC, zajednička nabava CRODUX, zajednička nabava INA).

Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore.

PBZ ima najrasprostranjeniju mrežu u Hrvatskoj od 188 poslovnica i ispostava. ... grupa 1 - tekući račun u kunama i u stranoj valuti, žiro račun u kunama i stranoj ...

cjenik fizikalne terapije hrvatske komore fizioterapeuta

dijadinamske struje. 40,00 kn ( 10 min). 21. galvanske struje. 40,00 kn ( 10 min). 22. TENS. 40,00 kn ( 10 min). 23. ultrazvuk po Seltzeru. 70,00 kn ( 15 min). 24.

Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2015.

dizela'' na nekim benzinskim postajama u prijenosne spremnike (bačve, ... kočionih sustava, izrada opreme za ugostiteljstvo i prehrambenu industriju od inox-a, ... Sporazuma Hrvatske obrtničke komore (HOK) i tvrtke Pevec za sve članove ...

12. dAni hrvAtsKe Komore inŽenjerA grAđevinArstvA (hKig)

10 lip 2017 ... nik HKIG-a je naglasio i kolegijalno značenje druženja i razmjene informacija članova ... ing. aedif. i Ante Gašpar, mag. ing. aedif. (Građe-.

Posebna ponuda za članove Hrvatske liječničke komore.

EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK/70.000,00 EUR i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak godišnje premije police osiguranja imovine u iznosu od ...

hrvatske komore medicinskih biokemičara - Hrvatska komora ...

postignuća koja su struku medicinske biokemije ... radu, HKMB je kroz proteklo vrijeme postala ne samo ... medicinskim biokemičarima koji rade u primarnoj, ... KBC Zagreb. 20. Ada Sapunar. KBC Split. 21. Vatroslav Šerić. KB Osijek. 22.

hrvatske komore medicinskih biokemi ara - Hrvatska komora ...

cese integracije laboratorija, konsolidacije i harmoniza- cije djelatnosti. Ključna ... biokemijskih laboratorija prema području zdravlja i pre- ... zma “Vuk Vrhovac”.

Posebna ponuda za članove Hrvatske psihološke komore

31 kol 2018 ... Bankarstvo putem mobitela (m-zaba) i internetsko bankarstvo (e-zaba) omogućuju vam ... e-poslovnice su: transakcijski računi, paketi, Servis.

Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore ...

25 sij 2018 ... BRAVARIJA HRESTAK j.d.o.o., Krapinske Toplice, povodom prijave Stjepana Štrka iz Zagreba. - ČIČKO INTERIJERI j.d.o.o., Gornji Laduč, ...

Uvodnik / Introductory note Iz Hrvatske odvjetničke komore / From ...

5 lip 2016 ... ... Ingrid Mohorovičić-Gjanković, Leo Andreis, Marijan Hanžeković, ... Ta smjernica podrazumijeva ana- ... krenuti postupak razvoda braka.

pravilnicima Hrvatske psihološke komore - Naklada Slap

Psihodijagnostička sredstva „A“, „B“ i „C“ kategorije može naručiti psiholog s važećom dopusnicom. Andreja Bogdan sjednica Hrvatske psihološke komore.

1. kongres hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovni razred ...

Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika s međunarodnim sudjelovanjem. Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost i Strukovni razred za ...

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore ...

21 sij 2016 ... Prilog 4 - Obrazac zahtjeva za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera strojarstva, stranih ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ...

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika ...

29 sij 2015 ... 17.12.2014. godine, Hrvatska komora socijalnih radnika donosi. ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNICA I SOCIJALNIH RADNIKA.

gLasiLo hrvatske Liječničke komore - Hrvatska liječnička komora

11 ruj 2016 ... Regenerativna ortopedija i tkivno inženjerstvo * Komemoracija u spomen Dragi Ikiću. Komora ... KBC Zagreb, MEF Zagreb) i dr. sc. ... Šalata organizirati tečajeve. ... Bojanić K1, Pritišanac E2, Luetić T3, Vuković J2, Sprung J4, ...

Glasilo Hrvatske komore inženjera elektrotehnike - Hrvatska komora ...

6 tra 2018 ... popis odabranih zakona i pravilnika donesenih tijekom 2017. godine . . .str. ... Područnog odbora Rijeka boravila je od 12. do ... struke. Tumači da su bili u Ministarstvu vezano ... Bio je stalni sudski vještak za elektrotehniku.

zahtjev za upis u registar hrvatske komore zdravstvenih radnika

Dvogodišnji studij. Trogodišnji studij. Dodiplomski sveučilišni studij. Diplomski stručni studij. Diplomski sveučilišni studij. Postdiplomski stručni studij.

posebna ponuda za članove hrvatske komore medicinskih ... - HKMS

protuvrijednosti po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a važećoj ... EUR, radi konstantnog mijenjanja tečaja i varijabli koje utječu na iste, postoji tečajni rizik. ... Kalkulator možete pronaći na https://net.pbz.hr/web/publicServices/innovation ...

Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2017. - Hrvatska ...

30 lip 2019 ... Statistika posjeta na www.hok.hr (01.01.2017. – 31.12.2017.) ... srodnih gospodarskih institucija (HGK, MVPEI). ... certifikata za webmail pristup.

Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva - Hrvatska komora ...

strojarstva. Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva. Broj 9 | Godina IX. |. Prosinac 2019. www.hkis.hr. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2014. - Hrvatska ...

OBRTNIČKA KARTICA – PROGRAM OBRTNIK & PARTNER /100%. PODUZETNIK ... predložio izgled zahtjeva za izdavanje potvrde Suda časti Hrvatske obrtničke ... sredstava, predviđenih za državne potpore u ribarstvu, osigura za plavi dizel, a ... Ustavnim sudom RH, zahtjev za provjeru stanja spisa tajništvo Suda časti je.

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština ...

o stalnim sudskim vještacima za odgovarajuće područje u medicini. Osim kandidata iz članka 1. ovog Pravilnika, stručnoj obuci mogu pristupiti i liječnici koji nisu.

Glasilo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije - hkoig

2 pro 2011 ... dama8 (u nastavku: ZPNIZ) koji se odno- se na upis građevina u katastarski operat i zemljišne knjige općenito, zabilježbu koja se upisuje u ...

10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne ... - hkišdt

16 lis 2016 ... je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet Sveučilišta ...

(disciplinski) postupak pred tijelima hrvatske liječničke komore

Zakona o liječništvu, Narodne novine, broj. 121/03, obavještavati Hrvatsku liječničku komoru o postupcima koji se vode protiv liječnika, oni to rijetko čine.

STRATEGIJA RAZVOJA Hrvatske obrtničke komore 2014. – 2020.

Hrvatska obrtnička komora. WYG savjetovanje d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G/IV, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 04303799227. T: 385 (0)1 384 3684 F: 385 ...

revidirani strateški plan hrvatske komore ... - Hrvatska Komora Primalja

1 sij 2019 ... baza Komore koja će članice na e-mail obavještavati o isteku licence. To je veliki ... Imamo vrlo dobru suradnju i odnos s HKMS. Primaljske ...

glasnik dru[tva arhitekata ni[a - Društvo arhitekata Niš

модерне архитектуре као што је покрет Bauhaus, стил Art. Nouveau (Victor ... Pune ploče. Pune Lexan® ploče proizvođača GE Plastics Specialty Film &.

Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP

Članak 3. Naziv političke stranke jest: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE. Skraćeni naziv jest: SDP. Sjedište SDP-a je u Zagrebu, Trg Drage Iblera ...

STATUT Udruge za realitetnu terapiju Republike Hrvatske - HURT

Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Udruga) je ... Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. ... neplaćanjem članarine,.

statut hrvatske gorske službe spašavanja - Gorska služba spašavanja

13 lis 2018 ... Temeljem članka 4. i 27. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine" broj 79/06), članka 14. Zakona o izmjenama i ...

korčulanski statut. statut grada i otoka korčule iz 1214.

godine. Materijale su sada priredili za objavljivanje dr Josip Barbarie iz. JAZU i rar. Josip Kolanović iz Arhiva Hrvatske. Knjiga ukupno ima XIX . 402 strane ...

GLASNIK DRU[TVA ARHITEKATA NI[A

30 ПРИЦКЕРОВА НАГРАДА. ИСТОРИЈАТ НАГРАДЕ ПРИЦКЕР. ТОМ МЕЈН - НЕВАЉАЛИ ДЕЧАК АРХИТЕКТУРЕ. 36 ИЗ СВЕТА - ПРИКАЗИ. САНТЈАГО ...

GIS U OBRAZOVANJU KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA. ▫ INTERDISCIPLINARNA struka/obrazovanje. ▫ obuhvaća OBLIKOVANJE, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE prirodnim i ...

Č I P - Udruženje hrvatskih arhitekata

Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) imaju dugu tradiciju i obično su bile ... Novi podni tuš odvod s Geberit CleanLine kanalicom udovoljava najvišim ...

Š IB E N IK 12. - 14.3.2020. | PROGRA - DANI ARHITEKATA 4.0

14 ožu 2020 ... 9.45 – 10.15 | Silvio Bašić, Građevinski fakultet u Zagrebu: Prostorni standardi. 10.15 – 10.45 | Luka Korlaet, Nino Virag, Arhitektonski fakultet.

Untitled - Udruženje hrvatskih arhitekata

25 lis 2018 ... sudjeluju: Dario Crnogaća (Šibenik), Krešimir Damjanović (Zadar), ... IDeA sTuDIO d.o.o. Vladimir Crnković, ravnatelj HmNu-a od 2003.

ovdje. - Hrvatska komora arhitekata

14 srp 2017 ... Tomislav Dumančić, Grad Sisak. Nenad Kondža, Studio A d.o.o.. Maja Kireta, Društvo arhitekata Varaždin. Zdravko Mahmet, Stimar d.o.o..

ČIP 1-4 / 2019 (764-767). - Udruženje hrvatskih arhitekata

Intervencije na povijesnoj arhitekturi i cjelini 74. Rekonstrukcije i dogradnje 78. Intervencije u javnom prostoru 82. Interijeri 84. Izložbe 92. Publicistički radovi 94.

mišljenje - Hrvatska komora arhitekata

23 tra 2018 ... izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine, broj ... Prema, pak odredbi članka 4. podstavka 5. navedenog Pravilnika u.

ApolitikA - Hrvatska komora arhitekata

značaj arhitekture u održivom razvitku Republike Hrvatske. ... arhitektura nam svima daje priliku da budemo aktivni, da sudjelujemo i uživamo. Ukratko: ...

IZLOŽBA DRUŠTVA ARHITEKATA VARAŽDINA 2016.

36_37 Draženka Salopek Gregurinčić. 38-39 Lidija Šantek. 40_41 Zdenka Šarolić ... Interijer stana. Interijeri 1 i 2. Izložbeni štand. Obiteljske kuće H, V i P.