Frazemi u reklamama

Reklama za tabelete Valeral . ... Tablete Valeral osim što su imaju zanimljivu reklamu od nedavno imaju i domišljatu ambalažu koju su potkrijepili odgovarajućim ...

Frazemi u reklamama - Srodni dokumenti

Frazemi u reklamama

Reklama za tabelete Valeral . ... Tablete Valeral osim što su imaju zanimljivu reklamu od nedavno imaju i domišljatu ambalažu koju su potkrijepili odgovarajućim ...

STOPLJENICE U INTERNETSKIM REKLAMAMA

4 stu 2014 ... U rijetkih stopljenica, kao što je butra, moguće je to- čno odrediti ... 9 http://www.gpp-osijek.com/web/butrauputeopca.html. 10 Filmozofija: ...

JEZIČNO, PARAJEZIČNO I IZVANJEZIČNO U REKLAMAMA

16 kol 2013 ... reklama za dezodorans Axe koja se služi parajezičnim elementima kako bi na humorističan način uputila na navodnu pomamu koju miris ...

Metafora, personifikacija i hiperbola u reklamama za medicinske ...

se zapravo kupovinom nekog određenog proizvoda kupuje i rešenje problema. Ključne reči: reklama, diskurs, analiza diskursa, metafora, personifikacija, hiper-.

minimalizam i/ili raskoš jezika u televizijskim i radijskim reklamama

12 stu 2014 ... Samo jasno i jednostavno izražavanje potiče na akciju jer se potencijalni ku- pac najčešće ... (HRT 1 i 2, Nova TV, RTL, Doma TV) te nekoliko radijskih postaja (Radio. Vinkovci ... (41) Plodine – Najbolji izbor, najniže cijene.

Rodna obilježja u hrvatskim reklamama - FFOS-repozitorij

Nove aplikacije 24sata stigle na Google i App Store (24 sata, lipanj, 2016.); Ne radi vam fiskalna blagajna? Prijeđite na VIP blagajnu (24 sata, srpanj 2016.); ...

Hrvatska fanovska scena: nogomet u televizijskim reklamama za pivo

Croatian Fan Scene: Football in Television Beer Commercials. In this paper ... nekoliko reklama za Pan i Osječko pivo, kojima su koprivnička7, odnosno Osječka.

frazemi

(2011.); Moja 4 zida su Hrvatska (2010.); Moja 4 zida su Sunce, Mjesec, zvijezde,. Zemlja (2011.); b) transformirane poslovice: Psi laju, prajdovi prolaze (2011.); ...

FRAZEMI – ŠE BOGATIJO NAŠ JEZIK?

Frazemi so torej stalne besedne zveze z značilno formalno strukturo, sestavljeni iz vsaj dveh besed. Semantični pomen frazemov je vedno celosten, ni enak ...

Frazemi sa sastavnicama mačka, mačak - darhiv

Frazemi sa sastavnicama mačka, mačak; кошка, кот; gata, gato i njihovim izvedenicama u hrvatskom, ruskom i portugalskom jeziku ... Popis literature .

minimalni frazemi v slovenščini - Jezik in Slovstvo

minimalni frazemi s strukturo glagol predlog. 1 Opredelitev minimalnega frazema. Z minimalnimi frazemi se je ukvarjalo že precej frazeologov. Predvsem je šlo ...

Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem ... - FF UM

Frazemi so slovarsko urejeni in po pojavnosti v slovarskih virih primerjani s knjižnimi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Kebrov Slovar slovenskih frazemov).

Živalski frazemi v pravnih strokovnih besedilih

V prispevku bomo predstavili živalske frazeme, ki se pojavljajo v strokovni pravni literaturi. Raba katerihkoli frazemov v strokovnih besedilih je vedno odvisna ...

ZBORNIK R HRVATSKI DIJALEKTNI FRAZEMI SA SASTAVNICAMA ...

turcizama – 9 (npr. aman-taman; mukte zikte; tandara-mandara; za džabe), ... značenje poznato, dok se posuđena sastavnica izvan frazema ne rabi i govornici ...

intertekstualno motivirani poredbeni frazemi s animalističkom ...

ALISA MAHMUTOVIĆ. INSTITUT ZA JEZIK U SARAJEVU. SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA [email protected] INTERTEKSTUALNO ...

Frazemi u književnoumjetničkome stilu - Repozitorij UNIPU

Usporedit će se dva frazeološka rječnika koji će pokazati značenje frazema za primjere u književnim ... Primjer je za inat (dišpet, kontra). Ima i frazema čija je ...

Zoonimski frazemi motivirani stereotipima u hrvatskome i ...

npr. marljiv kao mrav, hrabar kao lav (Fink-Arsovski u Barčot 2014: 24). ... držati do koga, do čega kao (koliko) do pasje šape (nimalo ne držati do koga, do ... 33 Ljudi su vjerovali da zmija ima noge i da ih namjerno skriva, pa je to motiviralo ...

somatski frazemi s komponentom oko/око u hrvatskom i ukrajinskom ...

Izvori frazema za hrvatski jezik bili su Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika (1982) J. Matešića, Hrvatski frazeološki rječnik (2003) A. Menac,.

Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom ...

vivalentni frazemi s navedenim komponentama u hrvatskom, ruskom i njemaş- ... šutnja, vježbanje/treniranje, iskorjenjivanje/uništavanje şega, odbacivanje ko-.

MITOLOŠKI FRAZEMI U POLJSKOJ I ČEŠKOJ FRAZEOLOGIJI

Mitološki frazemi koji su identični s obzirom na strukturu i značenje. ... sebi napraviti nesavladivi štit, koji se zove egida te kada Zeus zatrese egidom, on stvara ...

Ivančić, Mirjana. DIPLOMSKI RAD - Frazemi s leksemom „oko“ u ...

stati kome na kurje oko udĕlat nĕco pro krásné oči napraviti što za ... <am liebsten> die Augen auskratzen (mögen) htjeti iskopati oči komu jdm. die Augen öffnen.

hrvatski i slovački frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga ... - Srce

str. 563–585. 565 ni frazemi u kojima sastavnica može označavati i glazbeni pojam i pojam iz- ... Elektronički izvori: Hrvatski jezični portal (http://hjp.novi-liber.hr).

animalistički frazemi u starim hrvatskim tekstovima iu suvremenom ...

Hrvatski petrarkisti Šiško Menčetić i Đore Držić u svojim pjesmama spominju mnoge životinje jer je čest motiv u njihovim pjesmama lov. U petrarkističkim se pje-.

zarobljena pamet frazemi v levstikovem martinu krpanu

V vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo frazeme, prav tako se s frazemi bolj poglobljeno srečamo pri pouku slovenščine v 7. razredu. Zanimalo naju je, ali ...

frazemi u publicističkome funkcionalnom stilu - Repozitorij UNIPU

frazemu, npr. Marko je atletičar i svaki dan vježba na odskočnoj dasci (doslovno značenje – kolokacija) ili Njegov trener poznaje mnogo slavnih osoba i to će mu ...

animalistički frazemi biblijskoga podrijetla u hrvatskome i drugim ...

(magarac,konj). Kada se u nastavku teksta bude govorilo da devet ili sedam slavenskih jezika ima neki frazem, primjerice trodijelne poredbene strukture poput: x ...

hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom - Srce

BLAŽ vužgi ga, Blaž! = veselimo se!: Vužgi ga, Blož (Brezje). BOŽO biti kao Božo Petrov5 = biti znatiželjan: Ne budi ka Božo Petrov. (Donje Pazarište).

Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom ... - darhiv

Mada je znao da ni đavola ne vrijedi njegov posao, platio je ugovorenu sumu. (Matešić). Prijevodni ... derati se kao vrag jako vikati, urlati, plakati. Čuli su da se ...

frazemi 1 poslovice s komponentom zec u jezicnoj slici svijeta hrvata ...

Osnovna je zadaéa ovoga rada analiza hrvatskih, njemackih i ruskih frazema i poslovica s komponentom zee koji se nalaze u polju asocijacija na rijec podrafaj ...

općeeuropski frazemi hrvatskoga jezika u rječniku stranih riječi ...

datke o izvoru pojedinoga frazema, uzrečice, izreke ili poslovice. Te podatke daje unutar natuknice ili je pojedini frazem, uzrečica, izreka ili poslovica sa-.

Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku

varijantu gdje je vrag rekao laku noć, dakle sastavnice koje se variraju su ... Вы изволили очень верно сказать про душу - только не "русскую" надо бы ... поспеловском) только чёрта лысого не купить, мужики землей торгуют, ... Prijevodni ekvivalent: prvome značenju odgovara hrvatski frazem vrtjeti se kao zvrk. (.

Ivona Milotić Hrvatski frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga polja ...

10 ruj 2015 ... Značenje frazema ne izvodi se iz značenja sastavnica jer barem ... grlom u jagode, čekati limun, najesti se ludih gljiva, dati papra <komu>.

Frazemi sa sastavnicama mačka, mačak; кошка, кот; gata, gato i ...

frazema triju jezika sa zoonimskim sastavnicama maca, mačak, mače, mačji, ... (koja pak može biti zavisnosložena ili nezavisnosložena) – u tom grmu leži ... добившись разрешения продолжить свою любимую игру ― на этот раз со мной.

eufemistični frazemi kao izraz jezičnog tabua (na primjeru frazema ...

Samoubojstvo; Lijes; Groblje; Sprovod. Na temelju ... spomenuti frazem: u Splitu može se rabiti sintagma otići na Lovrinac, u DubrovniNu: otići na Boninovo, u.

etnonimski frazemi u hrvatskome i ruskome jeziku - Repozitorij FFZG-a

2 ruj 2018 ... (Hrvatska enciklopedija LZMK) Danas uglavnom više nisu nomadi, nego se trajno ... 1 Russia Beyond: https://hr.rbth.com/politics/2014/12/28/ ...

somatski frazemi u turskom jeziku i njihovi hrvatski prijevodni ...

29 ožu 2018 ... Rječničko značenje turskog frazema kafayı üşütmek (dosl. 'smrznuti glavu') je 'poludjeti',. 'podivljati'. U hrvatskome jeziku ne postoji ekvivalent ...

hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i ...

potvrđeni. Ključne riječi: frazeologija, hrvatski dijalekti, naziv životinje, glagol tipa gledati. 1. Uvod. U okviru projekta Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije (voditeljica prof. dr. sc. ... Mali frazeološki rječnik govora Podravskih Sesveta.

175 NOVIJI RAZGOVORNI FRAZEMI Nina Mance, Ivana Trtanj Uvod ...

Neki frazemi nemaju istu čestotnost u svim dijelovima Hrvatske. S obzirom na brzinu nastajanja novih riječi koje ulaze u sa- stave frazema, mnogi novi frazemi ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar frazemi u ...

Mentorica: dr. sc. Maja Opašić, poslijedoktorandica. Marija Mitar. FRAZEMI U ROMANIMA „PROSJACI I SINOVI“ I „VJEČNO NASMIJANO. NEBO“ IVANA RAOSA.