43. Pž-7129/13-4 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE Š E ...

Djelomično se odbijaju žalbe prvotuženika Z.B. d.d., drugotuženika P.B.Z. d.d., ... navodi da je prekomjerni rast tečaja švicarskog franka zbog izvanrednih događaja i opisane ... engleske funte sve valute koje čine Special Drawing Right (SDR), ...

43. Pž-7129/13-4 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE Š E ... - Srodni dokumenti

43. Pž-7129/13-4 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE Š E ...

Djelomično se odbijaju žalbe prvotuženika Z.B. d.d., drugotuženika P.B.Z. d.d., ... navodi da je prekomjerni rast tečaja švicarskog franka zbog izvanrednih događaja i opisane ... engleske funte sve valute koje čine Special Drawing Right (SDR), ...

Broj: Rev 2245/17-2 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE ...

Revizija tuženika odbija se kao neosnovana u dijelu u kojem se odnosi na ... naznačeno kao takvo uz pozivanje na propise i druge izvore prava koji se na to ...

Broj: K-12/05. UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDA Županijski ...

obrane Borovo, i to, optuženi Jovan Ćurčić u svojstvu komandira Stanice milicije ... minuta tijekom ispitivanja tukao nogama na kojima je imao vojničke čizme ...

XXVIII Pž-2728/04-3 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE ... - uncitral

Prigovor zastare potraživanja tužitelj je osporio smatrajući da u konkretnom slučaju valja primijeniti odredbe talijanskog. Građanskog zakonika. Nakon što je sud ...