Stereotipije svinja

Ponašanje predstavlja sve uočljive aktivnosti i reakcije životinja, uključujući i fazu mirovanja na podražaje koji potječu iz samog organizama i/ili vanjske sredine ...

Stereotipije svinja - Srodni dokumenti

Stereotipije svinja

Ponašanje predstavlja sve uočljive aktivnosti i reakcije životinja, uključujući i fazu mirovanja na podražaje koji potječu iz samog organizama i/ili vanjske sredine ...

H R A N I D B A RASPLODNIH SVINJA

Hranidba krmača neposredno pred prasenje i nakon prasenja............6. 3. Hranidba ... Hranidba krmača od odbijanja prasadi do ponovnog pripusta..............8. 5.

7 Rase svinja.pdf

Danski landras. - glava mala, ravan profil, uši položene. - odlikuje se velikom dužinom trupa. - prednji deo uzan, ka zad- njem delu trup se širi. - sapi duge ...

Meso svinja

12 дец 2019 ... sadrži dosta vezivnog i masnog tkiva, koristi se za pripremu fondova i samih gotovih jela. Svinjski but se sastoji iz 5 delova: frikando šol.

SMJEŠTAJ SVINJA

Tov svinja na dubokoj prostirci. Za ovaj način uzgoja prasadi sve je veći interes proizvođača, a ponajviše zbog ekoloških prednosti. Boksovi za taj način tova ...

Divlja svinja

Divlja svinja je naša autohtona divljač čija je brojnost ... određuje i odnos čovjeka prema ovoj divljači. ... gulaš, pečenje u vinu, s kaparima, lukom, u umaku.

ETOLOGIJA SVINJA

ETOLOGIJA je znanost o ponašanju životinja, osnovana 1936. godine. Ponašanje životinje prilagodba je na djelovanje različitih vanjskih i unutarnjih čimbenika ...

Crna slavonska svinja

Klanje i klaonička obrada u komercijalnim klaonica- ma jednaka je za sve svinje. Odmor svinja u stočnom depou klaonice može varirati od toga da ga praktič-.

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM

domaća bijela svinja x crna slavonska svinja. F1 x duroc domaća bijela svinja x turopoljska svinja. F1 x duroc. Potrebne površine. Na 1ha preporučuje se držati ...

AFRIČKA KUGA SVINJA - AKS

11 авг 2019 ... DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA. Klasična kuga svinja (butoni, infarkt na slezini). Crveni vjetar. PRRS (intersticijalna pneumonija). Salmoneloza.

1 DIVLJA SVINJA – Sus scrofa (L) - FAO

Bosna i Hercegovina ima veoma povoljne ekološke uvjete za opstanak i uzgajanje divlje svinje. Ovi uvjeti u odnosu na uvjete u Evropskim zemljama, nisu ...

SINDROMA STRESA U SVINJA

Maligna hipertermija je nasljedna bolest svinja koja se ocituje nakon izlaganja stresu. Neki simptomi bolesti pojavljuju se nakon inhalacije halotana iIi sukcinil-.

masti u mesu svinJa

Fatty acids and nutritive ratios. LA 18:2 n-6. ALA 18:3 n-3. LA/ALA n-6/n-3. P/S. Svinjetina iz maloprodaje1 / Retail pork. - mišićno tkivo muscle (mld). 14,20 ± 4, ...

NEŠKODLJIVOGA ZBRINJAVANJA UGINULIH SVINJA S OPG-a Na ...

koju će provoditi Veterinarska stanica Vukovar d.d. jer je registrirana za obavljanje te djelatnosti. Na vaš poziv na tel.: 032/410-060 ili mob.: 099/441 00 63.

POPULACIJE DIVLJIH SVINJA - Repozitorij PMF-a

Glavne karakteristike divlje svinje su njezin kratak vrat, snažno mišičavo tijelo ... 4. Divlja svinja je nomadska životinja pa na raspolaganju ima veliki teren i nema problema sa ... Bekavac R. (2005): Doista, kamo idu divlje svinje. Lovački vjesnik ...

Tov svinja i Schaumann inovacije - Agroklub

850g dnevnog prirasta: smjernice za kg smjese ( 88% suhe tvari). Težina svinja početni tov sredina tova završni tov. Lizin, probavljivi lizin. Protein, probavljivi ...

Landras pasmine svinja u Hrvatskoj

uzgojno selekcijskom radu danski landras slovi danas za jednu od najboljih pasmina svinja na svijetu. U Hrvatskoj već dugi niz godina uzgajamo švedskog ...

UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU SLAVONSKOG KULENA

UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU. SLAVONSKOG KULENA. Što je kulen? Kulen je trajni suhomesnati, izvorni hrvatski proizvod od svinjskog mesa koji je zbog.

afrička kuga svinja - Управа за ветерину

АФРИЧКА КУГА СВИЊА. АФРИЧКА КУГА СВИЊА ЈЕ ВИРУСНА,. ВЕОМА ОПАСНА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ. ДОМАЋИХ И ДИВЉИХ СВИЊА! БОЛЕСТ СЕ ...

AFRIČKA KUGA SVINJA: OTKRIVANЈE I DIJAGNOZA

Uklanjanje i dekontaminacija divlje svinje za koju se sumnja da je zaražena AKS-om u ... ima za cilj da pruži smernice i ne treba je tretirati kao recept za postupanje. ... Divlje svinje i evropska divlja svinja (Sus scrofa ferus) su podjednako ...

SMJEŠTAJ SVINJA U OTVORENOM SUSTAVU DRŽANJA

6 svi 2018 ... posebno je pogodna za uzgoj i držanje svinja na otvorenom. Način držanja svinja ... drže svinje. Svinje se drže u skupinama po kategorijama.

KOMERCIJALNA KRIŽANJA SVINJA U SVIJETU I HRVATSKOJ

i pasmine durok (D) i hempšir (H). Danski landras križa se s velikim jorkširom u svrhu proizvodnje Fı nazimica, tzv. Dan-hibrida za komercijalnu proizvodnju, dok ...

HRANIDBA SVINJA U EKSTENZIVNIM UVJETIMA DRŽANJA

U uzgoju svinja uzgajivači su orijentirani na stvaranje svinja koje će svojim osobinama odgovarati potrebama čovjeka. Prije su svinje bile držane u polju ili u ...

Vezikularna bolest svinja - Uprava Veterinarstva

BOLEST SVINJA. Slika 5. enterovirusne bolesti svinja (“Narodne novine” , br. 99/08). JAVNO ZDRAVSTVO. Virus VBS je vrlo blizak humanom patogenom virusu.

Svinja je odličan plivač - Miroljub Todorovic

sa umanjenom radnom sposobnošću diplomirani ... krmenadle sa kokainom kad primam godišnju platu za ... slobodno raspolažem sobom i senfom od bresaka.

primena molekularnih metoda u dijagnostici infekcije svinja ...

Nakon otpadanja krasti, kožne lezije ostaju blede, ponekad sa ožiljcima (Segales ... respiratornog sindroma svinja (PRRS), virusa Aujeckijeve bolesti (ADV), ...

Stres sindrom svinja (maligna hipertermija) - Inberg

Stres sindrom svinja (maligna hipertermija). Radi se o naslednom oboljenju tovljenika (80-100kg), uglavnom visokoproizvodnih rasa. Gen odgovoran za ovo ...

95 hranidba svinja u produšenom tovu za proizvodnju tradicionalnih ...

Klju ne rije i: tovne svinje, hranidba, tradicionalni trajni mesni proizvodi. UVOD. Hranidba tovnih svinja, uz odabir svinja odgo varajućega genotipa, drugi je zna ...

Vodič o zaštiti svinja na farmama - Uprava za Veterinarstvo

Minijaturna vijetnamska svinja. 7. Uvjeti za zaštitu svinja pri ekstenzivnom načinu držanja. 7.1. Standardi koji se primjenjuju na svinje držane u objektima ...

Uzgoj crnih slavonskih svinja na obiteljskom poljoprivrednom ...

Sl. 6. Prasci crne slavonske svinje. (Izvor: https://www.njuškalo) ... https://njuškalo.hr ………. http://veterina.info/ovce/1126-hempsir ……….https:// 034 portal.hr.

program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti aujeszkoga u svinja

1 lis 2018 ... Ponekad u svinja potpuno izostaju znakovi bolesti (latentna infekcija). ... osobnu uporabu u kućanstvu ili upućivanjem izravno na klanje u ... Odobrena je otprema preostalih svinja s gospodarstva radi daljnje prodaje, najranije ...

učestalost degenerativnih bolesti zglobova u svinja - Repozitorij ...

Degenerativne bolesti zglobova (engl. degenerative join deseases, DJD) predstavlja učestalu patologiju ... liječenje izostaje nanoseći znatne gospodarske gubitke u velikim uzgojima životinja. Općenito ... Što uzrokuje njihovo povećanje.

Bolesti svinja Praktikum - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

i prepoznavanje najvažnijih bolesti svinja različite etiologije. ... HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA NA FARMI. Da li farma proizvodi sopstvenu hranu ili je kupuje: Da li postoje recepture za pripremu PKS, ko ih pravi, ko vrši pripremu hrane i dr.: ...

Afrička svinjska kuga Edukacija za posjednike svinja

EDUKACIJA ZA LOVCE. AFRIČKA SVINJSKA KUGA. Ministarstvo poljoprivrede. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ...

Uzgoj mesnatih pasmina svinja za proizvodnju tradicijskih ...

najpoznatiji suhomesnati proizvodi su: kulen, šunka, slanina i kobasica. ... umjetnih ovitaka (crijeva) smjesom od svinjskog usitnjenog mesa, masnog tkiva, ... Europsku uniju, ponovo je odobren izvoz rasplodnih grla, a s time je porasla i cijena.

Tehničko-tehnološko rješenje, farma za tov svinja Trnava

Osatina Grupa d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 31402. Tel. 385(0)31 856 999; Fax. 385(0)31 856 045. Email: [email protected]; www.osatina.hr.

Topografska anatomija svinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Srce je šuplji mišićni organ, tamno crvene boje, a obllika nepravile i nešto spljoštene kupe. Smešteno je u srednjem medijastinalnom prostoru grudne duplje.

Elaborat zaštite okoliša za izgradnju farme svinja - Međimurska ...

2020, k.o. Donji Kraljevec, Općina Donji Kraljevec, Međimurska županija ... Pedološka karta Međimurske županije s prikazom lokacije zahvata, siječanj, 2012.

mesnatost i sastav klaonički obrađenih trupova svinja u hrvatskoj

najmanji u rebarnom dijelu. Također su prikazani detaljni udjeli tkiva iz diseciranih dijelova svinjske polovice u njeN zinoj ukupnoj masi također je prikazan.

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja - sa2020 . 55th ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja. Kristina BUDIMIR, Vladimir MARGETA, Zvonimir STEINER, Valentina CRNAC. Sveučilište Josipa Jurja ...

ispitivanje zavisnosti između stresa i kvaliteta mesa svinja

svinja, što je rezultiralo učestalim oglašavanjem, kao i potrebom za ponovnim ... električnom energijom mora da ima uređaj za merenje napona i jačine struje na ... tuširani, a zatim pojedinačno šureni (5 minuta, 62 °C) u uređaju za šurenje i.

vodič kroz sustav obveznog označavanja i registracije svinja

Identifikacijska kartica gospodarstva je dokument koji služi za identifikaciju posjednika i gospo- darstva u okviru svih sustava u stočarstvu. Kartica sadrži JIBG ...

Biosigurnost u držanju svinja na otvorenom - Središnji savez udruga ...

na aktualno stanje u uzgoju crne slavonske svinje te perspektivama dalj njeg održivog uzgoja ... Crna slavonska svinja ili fajferica je pasmina nastala u drugoj ...

značaj vakcinacije plotkinja protiv parvoviroze svinja u ... - doiSerbia

razvijenog aktivnog imuniteta (Mengeling i sar., 2000). Parvoviroza svinja stalno je prisutna na teritoriji Srbije, naročito u zapatima klinički zdravih svinja u inteziv ...

Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih ...

27 pro 2018 ... Uprava Veterinarstva file:///C:/Users/User/Desktop/UPUTA%20o%20divljim%20svinjama.html. 1/2. Uputa o dostavi uzoraka podrijetlom od.

Elaborat zaštite okoliša za izgradnju farme svinja - Ministarstvo ...

4 velj 2019 ... Predviđen je iskop oko 352.072 m3 mulja u sraslom stanju. Sva količina ... kolonije, često zajedno sa crnom čigrom. ... većem dijelu svijeta.

Senzorna prihvatljivost sremske kobasice izrađene od mesa svinja ...

Tradicionalno se sremska kobasica proizvodila od mesa kasno- stasnih rasa svinja ... Chorizo de cebolla, a Spanish traditional sausage. Effect of the system of ...

zbornik predavanja - Središnji savez udruga uzgajivača svinja ...

12 lip 2015 ... živooprasena praseta po leglu, VJ x L sa 11,56 te landras sa 10,96 ... sposobnost vezanja vode (SVV) i pH mesa, kapacitet za soljenje ili ...

mokra hranidba svinja na farmi farmer-kiss u mađarskoj

liječenje. Ova izvedba takoĎer ima svoje nedostatke: cijena cjelokupnog sustava, potreba za istreniranim osobljem, povećana paţnja, nepravilna fermentacija, ...

Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika - Terenski priručnik za ...

Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika - Terenski priručnik za veterinare. FAO Stočarstvo i zdravlje životinja priručnik No. 19. Rim. Organizacija za hranu i ...

smještaj svinja i oprema na reprodukcijskoj farmi gradec 2, belje dd

objekt u kojem se vrši svinjogojstvo, odnosno uzgoj domaćih svinja zbog mesa. Oprema u ... (http://www.agroklub.com/upload/slike/oglasnik/10401_1.jpg) ...

Afrička svinjska kuga Edukacija za posjednike svinja - Ministarstvo ...

7 lis 2018 ... AFRIČKA SVINJSKA KUGA. EDUKACIJA ZA POSJEDNIKE SVINJA. Ministarstvo poljoprivrede. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ...

potpune krmne smeše za odgoj i tov prasadi i svinja - Nutriko

Potpune krmne smeše za odgoj i tov svinja proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku. Metabolička energija, esencijalne amino kiseline i ukupni proteini ...

Uputa za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom ...

1099/2009 propisano je da se na klanje životinja (osim peradi, ... omamljivanje primjeren veličini životinje, potrebno je osigurati klanje svinja u klaonici koja.

vodič za inspekciju i procjenu mesa goveda i svinja pri nalazu ...

Nakon što se limfni čvor izloži, kuku treba smjestiti na rub čvora kako bi ga se stabiliziralo ... prilikom pregleda glave bez jezika se može vidjeti na slikama 6 i 7.

udio osnovnih dijelova trupa svinja turopoljske pasmine iz ...

Cilj rada bio je utvrditi udio osnovnih dijelova u trupu svinja turopoljske pasmine, odnosno buta, leđa, lopatice, trbušno-rebranog dijela, vrata i manje vrijednih ...

Svinjogojstvo - Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske

U prvom Vam broju donosimo vijesti o priznavanju treće autohtone hrvatske pasmine svinja, bani- jske šare svinje. Svima koji su doprinijeli izlasku prvog broja ...

dobrobit turopoljske pasmine svinja u različitim proizvodnim sustavima

ekonomski uvjeti koji su posljedica visoke cijene hrane, niske cijene svinja zbog ... broj svinja turopoljske pasmine od 2001. do 2015. godine (Izvor: HPA, 2016).

Zarazne bolesti goveda, ovaca, koza, svinja i konja ... - REZ Agencija

preventivu te osnove ishrane / Tarik Bajrović, Ramiz Velić, Perica Pejak. - ... Svinje jedu, balegaju, mokre i normalno reaguju na okolinu. ... da, svinje, psi i ljudi.

priru nik dobrih praksi za uzgoj svinja - Reggio Terzo Mondo

Načini smeštaja suprasne krmače prouzrokovali su mnogo debate u EU (vidi dalje). PRAŠENJE. •. Preporučuje de da krmača posti na dan prašenja, međutim ...