Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ...

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti ... Kavala (Sciaena umbra). 30 cm.

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ... - Srodni dokumenti

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ...

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti ... Kavala (Sciaena umbra). 30 cm.

1 NAREDBU O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

najmanja veličina gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju ... lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih ...

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama-1 - SSRMIZ

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, ...

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2010.

sipe (Sepia officinalis) i ostale pridnene vrste riba, rakova i glavonožaca. Listarice koje se u ... Lithognathus mormyrus (ovčica). 1. 0,01. 0,291. 0,02. UKUPNO.

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2008.

razdoblju dozvoljenom za lov velikih rakova, spomenut već kod hlapa, pa su oba ... od 150 do 284 grama (srednjak = 225,0 ± 51,55) i 7 jedinki arbuna, Pagellus.

EKTOPARAZITOZE UZGAJANIH MORSKIH RIBA

1 ruj 2003 ... Istra'ivanja ektoparazitoza uzgajanih morskih riba u razli~itim sredinama uzgoja provedena su tijekom godine 2003. na ~etirima razli~itim ...

CRVENA KNJIGA MORSKIH RIBA HRVATSKE Ivan Jardas ... - HAOP

Postotak zabilje`enih vrsta i podvrsta riba po pojedinim geografskim dijelovima Jadranskog mora ... Ulov i proizvodnja ribe i drugih morskih organizama u.

leksem riba u frazeologiji hrvatskoga i drugih europskih jezika

Fratar van ćelije riba je van mora. (Daničić 779; Kekez 108). (3) tal. ven. Un frate fora del su'convento, el xe com'un pesse fora de su'elemento. (Detoni 36).

Naredba o sigurnosti liftova - Ministarstvo vanjske trgovine i ...

Naredbom o sigurnosti liftova (u daljnjem tekstu: Naredba) propisuju se osnovni ... b) Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i ...

Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih ...

26 мар 2015 ... Esad Merulić. 85. 3.100€. 41. Dani kulture Muslimana: književnost- jezik- tradicija. Suada Drpljanin. 85. 3.000€. 42. Dita e poezisë shqipe.

Crveni popis morskih alga i morskih cvjetnica Hrvatske - HAOP

Phaeophyta (smeđe alge) i Chlorophyta (zelene alge) imaju eukariotske stanice i pripadaju carstvu Protoctista. Morske cvjetnice (Magnoliophyta) također su.

Mreža za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u ... - NETCET

22 јул 2013 ... Osam vrsta morskih sisara smatra se redovno prisutnim u ... puževe i druge bentičke oraganizme kao što su školjke ili ribe koje žive na dnu ...

Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj - Ministarstvo zaštite okoliša

mnoge su slatkovodne ribe unesene u ukrasne svrhe, tj. za potrebe akvaristike. Nakon unosa u akvarije, fontane ili umjetna jezera neke su vrste namjerno ...

Bolesti riba na Svjetskom simpoziju o uzgoju riba u ribnjacima toplih ...

uloge virusa u nastanku bolesti. U Evropi vla- daju kod šarana dvije virusne bolesti: zarazna štetno djelovanje nekih algi vodena bolest i boginje. Sarig u svome ...

Sistematika riba Biologija i patologija riba Stranica 1/95 - HLEDE.net

Krvotok. Optok krvi u riba je jednosmjeran. Srce se sastoji od tri dijela: venskog zatona, klijetke i pretklijetke. Za razliku od morskih pasa, grgeč i ostale ...

Zakon o zaštiti konkurencije - Ministarstvo ekonomije

3) koncentracije kojima se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija ... na tržištu roba i usluga ako između njih ne postoji značajna konkurencija i ako.

Odredbe Zakona o zaštiti potrošača - Ministarstvo gospodarstva

Sezonsko sniženje- prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. ➢ 2 puta godišnje: 1. zimsko sezonsko sniženje- od 27. prosinca. 2. ljetno ...

zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu - Ministarstvo sigurnosti

društva, vatrogasni savezi i organi uprave civilne zaštite u Federaciji, u skladu sa programom koji oni donose. II – PRAVA I DUŽNOSTI ORGANA FEDERACIJE, ...

zakon o zaštiti od buke - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja ...

Ovim zakonom propisuje se dozvoljen nivo buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične vrijednosti buke svrstane prema ...

Zakon o zaštiti lica i imovine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Poslove zaštite vrše fiziĉka lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim ... 2) dozvola za zaštitara lica i imovine;. 3) dozvola za ...

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - Ministarstvo zdravlja

35) A 75 pjegavi tifus (Typhus exanthematosus per Rickettsiam prowazeki);. 36) A 75.1 Brillova bolest (Morbus Brill);. 37) A 78 kju- groznica (Q-febris);. 38) A 80 ...

Zakon o zaštiti lica i imovine - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne ...

država (u daljem tekstu: zaštita), uslovi i način vršenja poslova zaštite i druga pitanja od ... položen stručni ispit za vršenje poslova zaštite lica i imovine i koje, pored ... 2) zaštitara lica i imovine - da ima III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja i ...

Naredba while

Petlja do - while(). 1. Osnovne značajke petlje do while(). 2. Dijagram tijeka. 3. Primjeri. 4. Upute i savjeti za korištenje. 5. Zadaci za vježbu ...

naredba TSE.pdf

proizvoda od kostiju uključujući koštano brašno, kalcijum difosfat i kalcijum trifosfat,. - želatina,. - prerađenog proteina životinjskog porekla koji uključuje mesno ...

C naredba while

Petlja while(). 1. Osnovne značajke petlje while() (dok je). 2. Dijagram tijeka. 3. Primjeri. 4. Upute i savjeti za korištenje. 5. Zadaci za vježbu ...

Naredba o lovostaju divljači

14. sivi puh (Glis glis L.), tokom cele lovne godine, osim u registrovanim semenskim sastojinama u periodu od 1. aprila do 31. jula;. 15. zec (Lepus europaeus ...

Distribucija organizama: Okoliši - PMF

SVJETLO i FOTIČKA ZONA. Osnovni izvor energije za primarne proizvođače. Autotrofni: Heterotrofni organizmi. Fotička (Eufotička): Afotička zona. 8 ...

Slozeno grananje naredba if...elif...else

Medo bere jagode i borovnice. S pomoću blokova napravi algoritam da medo ubere sve jagode i borovnice. Idi naprijed. Pokupi borovnice. Pokupi jagode.

Predavanje GIO 6 Nomenklatura gena modelnih organizama ... - PBF

aleli: aleli divljeg tipa cyc , brs i mutanti ntl-, recesivni r, dominantni d. • proteini: Cyc, Brs, Ntl. • fenotipovi: cyclops, cyc. • kromosomi; LGI do LGXXV (- spolni k.).

PRILAGODBE ORGANIZAMA NA UVJETE FIZICKOG OKOLIŠA

BESKRALJEŽNJACI. – Srodni hemoglobinu (sadrže porfirin). • Eritrokruorin. • Klorokruorin. – Pigmenti koji ne sadrže porfirin. • Hemocijanin. • Hemoeritrin ...

Prilagodbe organizama na život u moru - Repozitorij PMF-a

kategorije ekološke adaptacije morskih organizama na život u moru su: ... kretanje u vodi, a razvijene su i posebne prilagodbe za plivanje ( npr. lignje imaju ...

Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u ...

Osu{eno mahunasto povr}e u zrnu, olju{teno ili neolju{teno ili lomljeno. 0910 99 10. Sjeme piskavice (kozjeg roga). 1201 00. Soja u zrnu, uklju~uju}i i lomljenu.

Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za ...

u poglavlju II-Uplatni računi za administrativne takse vrši se izmjena uplatnih računa za administrativne takse tako da umjesto: -JRT Trezor BiH-Depozitni račun, ...

Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju ...

Obaveznom atestiranju podleže betonske cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra (u daljem tekstu: betonske cevi za kanalizaciju), i to: 1) vibropresovane ...

NN 5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ...

Afrička svinjska kuga. 23. Bolest Aujeszkoga. 24. Vezikularna bolest svinja. 25. ... Klasična svinjska kuga (KSK). 5. Slinavka i šap. 6. Tuberkuloza. 7. Bjesnoća. 8.

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih ...

8 tra 2016 ... Bedrenica. 2. Bjesnoća. 3. Newcastleska bolest. DIJAGNOSTIČKE MJERE. Zarazne bolesti domaćih životinja. 1. Bolesti pčela. 2. Bolesti riba i ...

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja; ... 2) kečiga, manić, sve vrste pastrmki, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, 3 komada ...

18.01.2017. – NAREDBA o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ...

11 sij 2017 ... Bedrenica. 2. Bjesnoća. 3. Newcastleska bolest. 4. Bolest kvrgave kože. 5. Bolest plavog jezika. Dijagnostičke mjere. Zarazne bolesti domaćih ...

monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu ...

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ. ZA RAZDOBLJE ... ekološki prihvatljivih pripravaka za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa.

Fosili kao dokazi izumrlih organizama, Martina Čiček

temu Živi fosili/ lažni fosili/ provodni fosili. Učenik može napraviti prezentaciju na temu Mumije ( koje su najpoznatije, gdje su pronađene, zašto ljudi mumificiraju ...

Bio/etički problemi vezani uz kloniranje i stvaranje GMO organizama ...

10 svi 2017 ... posebice u biljaka, gdje nastaju identične nove biljke kao matične. Nastaju takozvani klonovi. Uvidjevši ovu činjenicu, čovjek je pokušao ...

zaštita krastavca i rajčice od štetnih organizama u 2016. godini na ...

Kemijska sredstva koja imaju dozvozlu za suzbijanje žičnjaka u plasteničkom ... Bijela mušica u zatvorenim ... Za optimalan razvoj bijele mušice potrebna je.

Korisna fauna tla je zajednica organizama koji svojom aktivnošću ...

TRČCI. GUJAVICE. STONOGE. PAUCI. NEMATODE. HRANE SE ŠTETNIM. KUKCIMA. RAZGRAĐUJU ORGANSKU TVAR. I PRIDONOSE STVARANJU.

Program-mjera-suzbijanja-patogenih-organizama ... - Općina Ivankovo

suzbijanje, pa stoga akcija suzbijanja letećih oblika komaraca ne smije trajati ... zidovima, ventilacijski otvori, kutije za rolete, balkonski ormari, lamperija idr.

Cuda morskih dubina

na značaj morskih dubina, važnost zaštite i očuvanja. Ovaj tim navodi da su morske dubine važan resurs različitih vrsta riba, ali i da pomažu u uklanjanju ...

Cuda iz morskih dubina

29 srp 2014 ... kojem nalazimo neobična živa bića i brojna druga čuda. ... se nalaze strukture koje izgledaju kao dimnjaci i koje iz podzemlja morskog dna.

ugroženost morskih kornjača u jadranskom ... - Repozitorij PMF-a

Sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea V.) Od tri vrste morskih kornjača koje nalazimo u Jadranu ova je najveća. Osim što može narasti i do dva metra ...

Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja

DOPPLEROV EFEKT I MJERENJE MORSKIH STRUJA. Igor Tomažić,. Zavod za istraživanje mora, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb. 1. Povijest i metode ...

Ugroženost morskih pasa Jadrana ... - Repozitorij PMF-a

5.8. Ostali čimbenici. 9. 6. PREGLED KROZ VRSTE. 10. 6.1. Psina zmijozuba. 10. 6.2. Kučak. 13. 6.3. Kučina. 15. 6.4. Pas tupan. 17. 6.5. Veliki bijeli morski pas.

epizoičke zajednice morskih kralješnjaka ... - Repozitorij PMF-a

Rakovi vitičari. Poznato je više vrsta rakova vitičara (Cirripedia) koji su prisutni kao epibionti na kitovima, dupinima, morskim kornjačama, a pronađeni su i na ...

SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU MORSKIH LUKA ...

poz luka država. 000. TEU. 1. Shanghai. Kina. 537,0. 1. Singapore. Singapur. 24.792. 2. Singapore. Singapur. 448,5. 2. Hong Kong. Kina. 23.539. 3. Rotterdam.

bioraznolikost morskih sisavaca u jadranskome ... - Repozitorij PMF-a

podreda perajara (Pinnipedia), ĉija je jedina vrsta sredozemna medvjedica (Monachus monachus), te iz reda kitova (Cetaceae). Od kitova su zabiljeţene vrste ...

Biomineralne strukture aragonita morskih beskralješnjaka ...

Primjerice, oblikovanjem sedefnih ljuštura izrađeni su vijci i pločice koje se mogu koristiti za popravke koštanih oštedenja, a ved postoji i komercijalni pripravak ...

NAýIN RAZVRSTAVANJA MORSKIH LUKA I POVRâINA U ...

6 tra 2005 ... njima upravlja ili bi trebao upravljati, kakva je veza izme u naziva pojedinih vrsta luka za koje su izdane koncesije po starim propisima i ...

Sakupljanje morskih školjki u prahistorijskoj Dalmaciji

(»školjkaš kvrgavi kopitnjak«). Ova velika školjka sakuplja- la se u neolitičko doba u Crnom, Egejskom i Jadranskom moru ne toliko radi hrane, koliko radi njene ...

Ribogojstvo morskih vrst v kopenskih obratih Ekstenzivno ...

Primeri – Atlantski losos, brancin, orada, grba itd. Intenzivno ribogojstvo v sladki vodi. V intenzivnih sistemih ribe gojijo v bazenih, dokler ne dosežejo ...

Bruceloza u morskih sisavaca (I. dio) - Intranet - Veterinarski fakultet

pripadaju dupini i kitovi, 36 vrsta koje pripadaju u podred Pinnipedia (perajari), porodicu Otariidae (ušani), Odobenidae. (morževi), Phocidae (tuljani). Osim toga.

pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora

Ključne riječi: pravda, pravičnost, pravo; pravična načela; pravič- nost infra legem, praeter legem, contra legem; sudačko odlučivanje ex aequo et bono; sudac u ...

od morskih pli]aka do planine - Nacionalni park Sjeverni Velebit

MLAI TRIJAS – STARIJA JURA. (MLAI NORIK ... Tuma~ polo`aja: 1=mla|i karbon , 2=srednji perm-stariji trijas, 3=srednji trijas, 4=mla|i trijas , 5=starija jura.

fosilni in današnji svet morskih ježkov - ResearchGate

morski ježki, a so zacementirani v trdo kamnino. Šele sredi triasa ponekod po Ka- ravankah in škofjeloškem hribovju najdemo redke bodice morskih jež- kov.