Ivona Petričević Hakeri i njihova etika Diplomski rad - Repozitorij ...

Kako bi smo bolje razumjeli nastanak i razvoj hakera važno je predstaviti razvoj ... Ralph pokazuje kako može hakirati bilo čiji telefon, praviti se kao da je član o ...

Ivona Petričević Hakeri i njihova etika Diplomski rad - Repozitorij ... - Srodni dokumenti

Ivona Petričević Hakeri i njihova etika Diplomski rad - Repozitorij ...

Kako bi smo bolje razumjeli nastanak i razvoj hakera važno je predstaviti razvoj ... Ralph pokazuje kako može hakirati bilo čiji telefon, praviti se kao da je član o ...

DIPLOMSKI RAD – Ivona Paradžik - Repozitorij Prehrambeno ...

Narodna medicina odavno poznaje ljekovitost trnine, iako je u današnje ... Proteini sirutke uz pomoć glutationa (GSH) mogu utjecati na metabolizam masti,.

etika sestrinstva i etika sestrinske prakse - Repozitorij Veleučilišta u ...

17 lip 2018 ... 2015. Dostupno na: https://repozitorij.vtsbj.hr/islandora/object/vtsbj%3A144 (12. 01. 2018.) 9. Kalauz S. Bioetika u sestrinstvu [Online]. 2012.

Ivona Androić, diplomski radx

ambasador me došao pozdraviti, blag i slatkorječiv u svojim uvjerenjima, kao svi ambasadori, aludirajući na stalnu obvezu bez obveze; Hugo i ja smo ručali u ...

anke petričević - Repozitorij UNIZD

Njena književnost bez prizme njezina redovničkog života bila bi gotovo neshvatljiva. U isto ... Njena životna odluka 'pala' je na zatvoreni samostan Klarisa u.

Ivona Ćosić UČENJE I POUČAVANJE JEDNADŽBI Diplomski rad

SMJER: Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike. Ivona Ćosić ... bama kreće u 6. razredu osnovne škole kada se uvode linearne jednadžbe s jednom ... jednadžbi obrađuju se u drugom polugodištu sedmog razreda. ... jedne linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom 3b 4=19 čije rješenje je b = 5 što.

završni rad - ivona vrbić - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Eksperimentalno odrediti koeficijent restitucije za 3 kuglice. Zadatak zadan: ... Elastični sudari, neelastični sudari, koeficijent restitucije, brzina sudara.

ivona bajsić aktivno slušanje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

kako bi se aktivno slušanje potaknulo, svrha je radionice utjecati i na poboljšanje srodnih mu socijalnih vještina poput verbalne i neverbalne komunikacije, ...

bakterijski toksini i njihova primjena bacterial ... - Repozitorij PMF-a

bakterije invadiraju specifične stanice i postaju unutarstanični paraziti, kao što su to ... lize bakterijske stanice antibioticima, fagocitozom ili komponentama ...

Nenormativna prijedložna značenja i njihova ... - FFOS-repozitorij

samoznačne riječi). S obzirom na to da autori riječima pristupaju kao sintaktičkim jedinicama navode i da suznačne riječi, među kojima su i prijedlozi, ne mogu ...

Transpozoni i njihova uloga u evoluciji eukariota ... - Repozitorij PMF-a

Pokretni genetički elementi su dijelovi molekule DNA koji mogu mijenjati svoja mjesta u genomu (Pace i sur. 2007). Kada ih je Barbara McClintock otkrila ...

dobavljači i metode njihova ocjenjivanja - Repozitorij Sveučilišta u ...

svim mogućim uzrocima i ocijeniti njihov utjecaj na odvijanje pojave. 4.2. Indeksi u poslovanju s dobavljačima. Poseban oblik pokazatelja su indeksi.

povijest sportskog novinarstva i etika u izvještavanju - Repozitorij ...

Sportsko novinarstvo u tisku - Početci sportske publicistike u Hrvatskoj i svijetu .............. 5 ... I dan danas su Sportske novosti jedno od sinonima sportskog.

etika u marketingu - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

8 velj 2019 ... pružati i preko interneta, kao što su dostava očitanja brojila, pregled očitanja i ... HEP svojim potrošačima nudi aplikaciju m-hepi putem koje.

etika i manipuliranje javnostima - Digitalni repozitorij Sveučilišta ...

vrline, konzekvencionalizam i deontološka etika. Osim toga, u tom se poglavlju diplomskog rada analiziraju etičke odrednice suvremenih medija te se upućuje ...

etika i estetika - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijeku

(http://www.4dportal.com/hr/component/content/article/40/2422-oprez-gmo- ... nam internet nudi pogled u svijet, samo par klikova dijeli nas od najnovije izložbe.

zarazne bolesti predškolske djece i njihova prevencija - Repozitorij ...

Pojava i širenje zaraznih bolesti (Vogralikov lanac). „Da bi se neka zarazna bolest mogla pojaviti, a potom i širiti moraju biti ispunjeni uvjeti koji su međusobno ...

laseri i njihova primjena - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - VUKA

Laserska svjetlost nastaje kada stimulirana emisija dominira nad spontanom emisijom i apsorpcijom. Glavni dijelovi lasera su: optički rezonator, aktivni medij ...

pasmine pasa i njihova odgojna uloga - FOOZOS Repozitorij

primjer, njemački ovčari su idealni za policijske pse, retriveri su idealni za rad s ljudima koji imaju nekih ... Posljedica takvoga križanja jesu psi koji se razlikuju po obliku, veličini, životnom vijeku, ćudi i vještinama. ... Opće karakteristike: visina: 33-41 cm, težina: 8-14 kg, životni vijek: 13 god. (Bolha, ... U zadnjim mjesecima.

Dizajnirana jaja i njihova nutritivna svojstva - Repozitorij Fakulteta ...

kiselina i omega-6 masnih kiselina, taj omjer se u jajima smanjuje. Selen, lutein i vitamin E osim ... Kruh, žitarice riba, jaje i meso su namirnice bogate selenom.

bolesti usne šupljine i njihova prevencija u ... - FOOZOS Repozitorij

Usna šupljina je sastavni dio probavnog sustava, koji služi za žvakanje, ... Na slici 1 je prikazana anatomija usne šupljine koja sadrži: gornje usne, gornji usni ...

Pojmovna razgraničenja: moral, etika, medicinska etika, bioetika ...

Zadaća je ovog rada pojmovno odrediti i međusobno razgraničiti mo- ral, etiku, medicinsku etiku i bioetiku, potom rekonstruirati razvojnu preobrazbu bioetike te ...

običaji, načela i etika poslovanja u vanjskoj trgovini - Repozitorij ...

26 kol 2018 ... vanjska trgovina. Vanjskotrgovinsko poslovanje zaista je kompleksan dio gospodarstva te je na poduzetnicima da kvalitetno pripreme svoje ...

etika u marketingu na primjeru carlsberg croatia - Digitalni repozitorij ...

proizvod, uz prikupljene markice koje bi trebale značiti određeni popust, tako da u ovom slučaju imamo ... limenke Pan piva. Izvor: https://www.konzum.hr/klik/#!

etika u oglašavanju - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

uvjerenja i akcije određene ciljne populacije u svrhu ideološke, političke ili ... oštetiti Opel, a Faks Helizim upozoren je da u kampanji ne može potpisivati glumce ...

etika i zaštita privatnosti - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

14 ožu 2017 ... Slika 1 Studomat - podaci o studentu (Izvor: Studomat) ... Sveučilišta u Zagrebu, dostupno: http://www.ufzg.unizg.hr/?page_id=25926&lang=hr;.

Misha Glenny DARKMARKET Kako su hakeri postali nova mafija

Interludij. 215. Zemlja o kojoj ne znam ni a ni b. 217. DRUGA KNJIGA. Prvi dio. 26 Bilal u Pittsburghu. 247. 27 Sublimni portal. 258. Drugi dio. 28 Ciao, Cha0.

Antonija Petričević LIJEČENJE DEPRESIJE KOD ŽENA U ...

U Tablici 1. navedeni su samo neki lijekovi kod čije su primjene uočene promjene raspoloženja i čija upotreba ... su valovi vrućine (valunzi, fumade). Javljaju se u više od ... Najbolji omjer uz održavanje i do 6 mjeseci postiže se estrogenskim ...

Uzgoj kokoši nesilica na farmi Petričević d.o.o. u Starim Mikanovcima

Ključne riječi: peradarstvo, kokoši nesilice, konzumna jaja. 30 strane, 11 tablica, ... Za uzgoj kokoši nesilica moraju se ispuniti minimalni uvjeti. U Republici ...

Petricevic Group - REFERENCE LIST - OSIJEK Software Solutions ...

Hypo banka d.d.. Zagreb,. Management, development, implementation and maintenance of ... MD profil d.o.o.. Đakovo ... Profi baucentar. d.o.o. Đakovo.

diplomski rad - Repozitorij PMF-a

Najpoznatije dvije vrste štakora, crni štakor (Rattus rattus rattus), te nama poznatiji smeđi štakor (Rattus norvegicus), nastale su u Aziji. Crni štakor je manje ...

diplomski rad - FPZG repozitorij

Bošnjacima, Srbima ako takvi vicevi potiĉu stereotipe? Navest ću ... Democracy, Lupiga.com, The Wire, News Rutgers, Traveller's Times, UN Women, Open.

diplomski rad - FGAG repozitorij

18 kol 2015 ... donjeg toka rijeke Neretve između ušća rijeke Neretve u Jadransko more i ... Današnja dolina Neretve formirana je krajem pleistocena (Ledeno ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

diplomski rad - Repozitorij FFZG-a

opisuje svadbu u Dobrinju, ali napominje kako se to odnosi i na širi prostor, prostor ... djevojke, a nešto starije od toga, do 30 godina, za ženidbu mladića13. ... (smijeh)“. Ako bi se bratu ili sestri ipak napravila veća i bolja svadba, neovisno o kojem ... 80-ih je godina postalo popularno čitati čestitke i telegrame na piru, tijekom ...

Diplomski rad - FOOZOS Repozitorij

Nova Gradiška se razvijala postupno, počevši od okrilja Vojne krajine kada je bila u ... TANG (tvornica alata Nova Gradiška) počela je s radom 1946. godine.

moral, etika, medicinska etika, bioetika, integrativna bioetika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pojmovna razgraničenja: moral, etika, medicinska etika, bioetika, integrativna bioetika*. Qui bene distinguit, bene docet.

diplomski rad - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

i MCHC su sniženi, RDW je blago povišen, a u razmazu periferne krvi nalazimo mikrocitne i hipokromne eritrocite ... Korigirani je broj retikulocita nizak. Pažljiva ...

DIPLOMSKI RAD Dalibor Rendulić - Repozitorij PMF-a

15 velj 2019 ... DALIBOR RENDULIĆ. GEOLOŠKA BAŠTINA ... na podruĉju Grada Ogulina otvoren je veći broj apartmana i OPG-ova sa ponudom autohtonih ...

Filipina Bekavac Diplomski rad - Repozitorij PMF-a

Kreativni mali znanstvenici koji je financiran 30 mjeseci od strane EU u devet ... sjednu na svoja mjesta gledali su što sam sve pripremila i kakvi bi pokusi iz toga ...

diplomski rad - Nacionalni repozitorij završnih

12 ožu 2018 ... Pomoću marketinga nogometni klubovi ostvaruju prilično velike izravne i ... zanimljivostima iz svijeta sportskih proizvoda i sportske promocije. ... S.,The marketing of Sport, Prentice Hall and Financial Times, London, 2006.

diplomski rad - Repozitorij FFRI - UNIRI

MAG. Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštiti aktivnog plina. TIG. Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina. MIG.

diplomski rad-prerad_zzb_20.9 _1 - Repozitorij Metalurškog ...

14 kol 2015 ... AlSi9Cu3(Fe) legure počinje stvaranjem dendritne mreže primarnog aluminija αAl, zatim slijedi precipitacija Al15(MnFe)3Si2 i/ili Al5FeSi faza, ...

diplomski rad - Repozitorij Veleučilišta u Požegi

19 svi 2018 ... http://www.efos.unios.hr/repec/osi/bulimm/PDF/ ... 17.05.2018.] 20. Pis.eu.com (2017) Prednosti uvođenja IPIS poslovnog rješenja. URL:.

Diplomski rad_Filipec Iva - Repozitorij FFZG-a

neighbourhoods of Savski gaj, Remetinec and Lanište in Zagreb. Iva Filipec ... općine Remetinec (d. VI. policijska postaja Zagreb), Stanicu Narodne milicije (d.

diplomski rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Automatizirani sustav za automatsko uzdužno zavarivanje u pogonu tvrtke Tomo. Varga d.o.o.. Kod plazma zavarivanja se koristi netaljiva volfram elektroda kao ...

Silvija Črnjević Diplomski rad - Repozitorij PMF-a

Aronija je novo voće koje se zbog svojih svojstava svrstava u prvorazredne ... Već 1980. godine ruski znanstvenici su počeli proučavati ljekovita svojstva aronije.

HARMONIJSKI OSCILATOR Diplomski rad - Repozitorij PMF-a

U trećem dijelu je prikazan skup pokusa kojima se proučava gibanje harmonijskog oscilatora. Izveli smo pokuse u kojima smo promatrali slobodno titranje, ...

diplomski rad jasmina −argač - Repozitorij PMF-a

i mezofaune (rakovi rašljoticalci i veslonošci, ličinke kukaca, ličinke riba). S obzirom na odnos autotrofne i heterotrofne komponente bioseston se može podijeliti.

Snježana Bračun Diplomski rad - Repozitorij PMF-a

Terenska nastava ne mora biti samo odlazak u institucije kao što su muzeji, prezentacijski centri i istraživački ... Koliko je važna priprema svih sudionika posjeta?

Diplomski rad (Ante Ševo)1 - Repozitorij PMF-a

Valentini Škvorc na stimulirajućoj ... Ovo istraživanje financira Poliklinika "Škvorc" i Prirodoslovno-matematički ... Gimnazija A. G. Matoša, Samobor (Croatia).

Iva Laginja, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

hepatitis hiperkalcemija subakutna nekroza jetre. Imunologija/reumatologija polimiozitis reumatoidni artritis reumatska polimialgija sistemski eritematozni lupus.

Mihovil Mateković - Diplomski rad - Repozitorij Kineziološkog ...

6 ruj 2016 ... Pozicija Datum rođenja Visina Težina Nastupi Golovi ... Marino Marić s 32, krilni napadač Zlatko Horvat s 31 te vanjski napadač Ivan Slišković s ...

Aleksandra Mladenović, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog ...

Sinonim, ali i pogrdni naziv, za rascjep usne je „zečja usna“, a za rascjep usne i nepca „vučje ždrijelo“. Rascjepi otežavaju život novorođenčeta od samoga ...

diplomski rad - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

između jutarnjih i predvečernjih sati nije bilo statistički značajne razlike. Ključne riječi: pčelinja zajednica, pčelinji otrov, metoda elektrostimulacije ...

Dorotea Mihanović, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog ...

projektu „White teeth“ kao koordinator hrvatskog dijela tima 2014. godine. Od 2013. ... Završila je iTOP curaprox tečaj, a tijekom studija je asistirala u privatnoj.

Diplomski rad - KK (1) - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u ...

6 srp 2018 ... uz lanene sjemenke koje sadrže nešto veći udio ω-3-masnih kiselina. ... u pripremi tortilja i sličnih jela te se dodavalo u razne napitke poznatije ...

diplomski rad - FGAG repozitorij - Sveučilište u Splitu

[5]. Krešimir Stunja et al., Smjernice za izradu ETICS sustava, http://www.hupfas.hr/images/ETICS-smjernice-HUPFAS.pdf, preuzeto dana: 30. svibnja 2017.

STUDIJ GEOLOGIJE Diplomski rad G 346 - Repozitorij Rudarsko ...

23 ruj 2019 ... prozor, Hrvatska. Diplomski rad sadrži: 51 stranicu, 8 tablica, 23 slike i 43 reference. ... ga okološima za pojedina geološka razdoblja. U granične ... termalnim i mehaničkim procesima u unutrašnjosti Zemlje (kora i plašt).

diplomski rad - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

u čokoladi, pa tako čokolada s više kakaovih dijelova (> 70 %) sadrži tri puta ... istraživanju su koristili 3 vrste čokolade (30 %, 70 % i 99 % kakaovih dijelova) i ...