Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek

26 lip 2014 ... Simboli. Pojmovi. Tvrdnje. Aksiomatika. Literatura. Matematički jezik: oznake i izrazi. Mladen Vuković [email protected] web.math.hr/∼vukovic.

Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek - Srodni dokumenti

Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek

26 lip 2014 ... Simboli. Pojmovi. Tvrdnje. Aksiomatika. Literatura. Matematički jezik: oznake i izrazi. Mladen Vuković [email protected] web.math.hr/∼vukovic.

LaTeX - PMF - Matematički odsjek

4 tra 2012 ... unešeni tekst se formatira u retke, paragrafe i stranice izlazni tekst ... U većini programa za procesiranje teksta (eng. word processors) te četiri.

HNOS - PMF - Matematički odsjek

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca. Ključni pojmovi: kur pircsječnica ili transverzal. Obrazovne prostigrinca: definirati pojam presječnice; prepoznati ...

value at risk - PMF - Matematički odsjek

VALUE AT RISK. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. 7. VJEŽBE. FINANCIJSKI PRAKTIKUM. VALUE AT RISK. Page 2. Definicija. Value at Risk ili skraćeno VaR je ...

Vjerojatnost - PMF - Matematički odsjek

28 sij 2019 ... zaključili smo da je vjerojatnost broj između 0 i 1, gdje 0 označava ... Ω) je podskup prostora elementarnih događaja Ω. Događaje najčešće oz-.

Untitled - PMF - Matematički odsjek

Opatovina. Palača Gvozdanovic. CENTAR ZA ODGOJ ... Palaca Rauch. Vladin ured. Novakova ul. Nova ... UL. Vladimira Na. Visoka ul. Palača Gilećić Jelačić.

Matematika - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 velj 2016 ... Uspoređuje dva broja ... Vezom između zbrajanja i oduzimanja učenici se koriste kada im je jedan ... pravilnih geometrijskih likova (trokut, četverokut) za izračun duljine stranice. ... Računa postotni iznos zadanoga postotka i.

osnove algoritama - PMF - Matematički odsjek

1 Pojam algoritma. 1. 2 Brojevni sustavi. 7. 3 Nacini zapisivanja algoritama. 19. 4 Pseudojezik. 27. 5 Neki algoritmi za prirodne brojeve. 39. 6 Nizovi i sortiranje.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

Računarski praktikum 4 - PMF - Matematički odsjek

Generičko programiranje - programiranje koje nam dozvoljava stvaranje funkcija i klasa “koje ne ovise o tipu”. • Primjer: STL vektor, lista, stog, itd. • Ne samo da ...

Elementarna matematika 1 - PMF - Matematički odsjek

28 ruj 2018 ... 3.2 Relacije ekvivalencije. 42. 3.3 Relacije parcijalnog ure ¯daja. 45. 3.4 Zadaci. 47. 4. Skupovi brojeva. 49. 4.1 Prirodni brojevi. 49. 4.2 Cijeli ...

sveučilište u zagrebu - PMF - Matematički odsjek

1 lis 2018 ... 36937 Primijenjena matematička analiza. 33224. Seminar - Matematika izvan matematike. 92897. 186320. Diferencijalni i integralni račun 2,.

Matematičko modeliranje - PMF - Matematički odsjek

Lavoslav Čaklović. Matematičko modeliranje. Poglavlje: Osnove Teorije grafova http://www.math.hr/~caklovic/modeliranje/. Email:[email protected] 1.

euklidski prostori - PMF - Matematički odsjek

U prvom dijelu obradeni su afini prostori, a u drugom euklidski prostori, kao posebna vrsta afinih prostora. U prvom dijelu obraduju se pojam afinog prostora, ...

Kompleksna analiza - PMF - Matematički odsjek

4 ožu 2009 ... i slika takve otvorene pruge je cijela kompleksna ravnina bez jednog po- lupravca s početkom u ishodištu. Na prethodnoj slici je prikazano ...

Iracionalni brojevi, MIŠ - PMF - Matematički odsjek

racionalan, dakle, prikaziv u obliku V5 = "- gdje sum in prirodni brojevi. Tada je. 5112 = 11. Prema osnovnom teoremu aritmetike svaki se pri- rodni broj veći od 1 ...

Matematička analiza 3 - PMF - Matematički odsjek

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Što očekujemo od natjecanja? - PMF - Matematički odsjek

Matija Bašić, PMF-Matematički odsjek. Seminar za nastavnike, Državno natjecanje iz matematike. Primošten, 5. travnja 2016. ... četverokut? zadaci sa starih natjecanja – školsko za 2. r, državno za 1. r., viši razredi. materijali s priprema za ...

LOGO za napredne - PMF - Matematički odsjek

1 velj 2010 ... momcima koji zavole programiranje zanimljiva su nadmetanja u znanju i ... toga većina Logo naredbi nije niti spomenuta, ali su precizno ...

Najbliži par točaka - PMF - Matematički odsjek

Euklidska udaljenost točaka p. 1. i p. 2. (x. 2. ,y. 2. ) ... udaljenosti i vrati par točaka s najmanjom ... Izračunaj najmanju udaljenost δ' između točke iz S l i točke iz S ...

Istraživačka nastava - PMF - Matematički odsjek

Istraživačka nastava. Zdravko Kurnik, Zagreb. U nastavi matematike danas još uvijek prevladavaju tradicionalni oblici rada i nastavne metode, a njezin osnovni ...

Nastavni sat matematike - PMF - Matematički odsjek

PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (prosinac 2006.) Europski referentni okvir navodi osam ...

periodski verižni razlomci - PMF - Matematički odsjek

1.2 Konačni verižni razlomci — racionalni brojevi i Euklidov algoritam. 13. 1.3 Beskonačni ... Ako je d ≡ 2 ili 3 (mod 4), onda su algebarski cijeli brojevi u Q(. √ ... [43] D. Shanks, Systematic examination of Littlewood's bounds on L(1,χ), Proc.

matematički fakultet biološki odsjek ... - Repozitorij PMF-a

Nakon objave navedene hipoteze, fertilizacija oceana željezom kao potencijalna metoda geoinženjeringa klimatskih promjena pobuđuje sve veću pažnju ...

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Mahovina ...

Mahovina Physcomitrella patens kao modelni organizam u istraživanjima ... građa gametofita i protoneme, haploidan gametofit i sekvencioniran genom.

Programiranje 1 7. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Operatori i izrazi (drugi dio): sizeof operator. Relacijski operatori. Logicki operatori. Skraceno racunanje logickih izraza. Operatori nad bitovima. Operator ...

Zadaci otvorenog tipa - PMF - Matematički odsjek

Ključni pojmovi u modernoj nastavi matematike: • nastavni oblici u kojima nastavnik više ne igra dominantnu ulogu i gdje se sposobnosti učenika mogu.

Programiranje 1 2. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

25 sij 2019 ... Osnovni dijelovi racunala — ulaz, izlaz, memorija. ... pita od jabuka, muffini, . . . (v. prilog pod pauzom), recepti za pripravu pica i koktela,.

Opći ciljevi područja - PMF - Matematički odsjek

se tzv. znanstveni kalkulator s mogućnošću računanja s razlomcima te osnovnim statističkim funkcijama. II. MATEMATIČKI KONCEPTI. 1. Brojevi. Učenici će:.

Programiranje 1 11. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Neki dijelovi su prošireni i popravljen ... Kod ispisa, puts zamjenjuje nul-znak '' (na kraju stringa) ... ako racunalo koristi ASCII skup znakova — broj 49 je ASCII.

Programiranje 1 13. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Sekvencijalno pretrazivanje. Slozenost sekvencijalnog pretrazivanja. Binarno pretrazivanje sortiranog niza. Slozenost binarnog pretrazivanja. Prog1 2018, 13.

B.Basrak, Asistentica: A.Tafro - PMF - Matematički odsjek

49 Puntarić, Tajana. 9 Bukovac, Anja. 50 Ratko, Martina. 10 Cafuta, Ivona. 51 Ročić ... 34 Lisičar, Petra. 35 Majić, Boris. 36 Majstorović, Ivana. 37 Manger, Marin.

Nastavni program za gimnazije - PMF - Matematički odsjek

6 POTENCIJE I KORIJENI. Potencije. Računanje s potencijama istih i različitih baza. Korijeni. Iracionalne jednadžbe. Potencije s racionalnim eksponentima.

Priprema Brojevni pravac - PMF - Matematički odsjek

-smještati prirodne brojeve na brojevni pravac ako nije zadana jedinična dužina,. -predvidjeti i ... brojeva na brojevnom pravcu, uspoređivanje prirodnih brojeva.

projektna nastava matematike - PMF - Matematički odsjek

➢koja je uloga nastavnika i učenika u radu na projektu,. ➢koje bi se ... jedini projektni zadatak je maturalni rad (i radi se ... Primjer 2 ASIMPTOTE (mali projekt).

sveučilište u zagrebu - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 ruj 2014 ... Preddiplomski sveučilišni studij MATEMATIKA; smjer: nastavnički, trajanje nastave: 3 godine ... Linearna algebra 1, Elementarna matematika 1.

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA FIZIKU ... - PMF

10 ruj 2019 ... Raspored polaganja ispita zimskog semestra ZA STUDENTE UPISANE PO ... Matematička analiza za fizičare I. Linearna algebra za fizičare.

Numericka analiza 23. predavanje - PMF - Matematički odsjek

Kod konstrukcije metode bisekcije i regule falsi, koristili smo dvije startne pretpostavke o funkciji f i intervalu [a, b] na kojem radimo. Te pretpostavke su:.

Programiranje 2 10. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Datoteke: Uvod. Vrste datoteka — tekstualne i binarne. Otvaranje i zatvaranje datoteke. Standardne ... citanje podataka iz datoteke — ulaz podataka u program,.

nastavni oblici i metode - PMF - Matematički odsjek

Diferencirana nastava je oblik nastave u kojoj učenik u odreñenoj mjeri radi samostalno kroz: • Rad u homogenoj grupi. • Rad u (nehomogenim) grupama ...

Izr - predavanja i vježbe - PMF - Matematički odsjek - unizg

parcijalno rekurzivna relacija" je beskoristan: sve takve relacije su rekurzivne (jer je χR uvijek totalna). Zadatak. Doka zite: svaka primitivno rekurzivna funkcija je ...

VODITELJI DIPLOMSKIH RADOVA Matematički odsjek - PMF ...

Denis Sunko [email protected] Doc. dr. sc. Emil Tafra [email protected] zvanje ime i prezime e-mail suvoditelj. Doc. dr. sc. Mario Bukal [email protected] B. Muha.

matematički fakultet biološki odsjek asimetrična ... - Repozitorij PMF-a

PROKARIOTSKA STANICA. Za bakterijske stanice se do nedavno vjerovalo da ne stare. Mislilo se da pri binarnoj diobi bakterijske stanice dolazi do jednake ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Plemenita periska

Plemenita periska (lat. ... Plemenita periska, latinskog naziva Pinna nobilis opisana od strane Carla Linnea ... Ljuske, odnosno ljušturu nazivamo školjka, dok je.

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac - PMF - Matematički odsjek

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac. 23.-28. kolovoz 2013. prof. dr. sc. Sanja Varošanec,. PMF-Matematicki odsjek. U ovom su tekstu skupljene razne crtice ...

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

novi trendovi u nastavi matematike - PMF - Matematički odsjek

prihvaćanje matematike kao smislene aktivnosti i njene primjene kao ... MATEMATIČKI BINGO (3). Tok igre: • svaki igrač kemijskom olovkom po volji svoj “Bingo” listić ... 61 kartica za razred od 30 učenika – jedna kartica je za učitelja koji.

Kvazisimetricni dizajni Literatura - PMF - Matematički odsjek - unizg

Dizajn s parametrima t-(v, k, λ) je skup od v tocaka s familijom k-clanih podskupova ... Dokaz. Iz Ray-Chaudhuri-Wilsonovih nejednakosti slijedi da netrivijalni di- ... Iz teorema slijedi nepostojanje projektivnih ravnina reda n = 6, 14, 21,. 22, 30 i ...

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Planinski vodenjak ...

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK. Planinski vodenjak. Alpine Newt. SEMINARSKI RAD. Lana Vujica. Preddiplomski studij Znanosti o okolišu.

MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Akvatičke ličinke ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET. BIOLOŠKI ODSJEK. Akvatičke ličinke kukaca kao pokazatelji kakvoće vode.

MATEMATIČKI FAKULTET GEOLOŠKI ODSJEK Zita Brigljević i ...

Dijabaz, međutim, predstavlja stijenu koja je najviše zastupljena. Strukture ... efuzivne varijetete izmjenjenih magmatskih stijena (dijabaz, bazalt, spilit). Taj skup.

Matematička logika i izračunljivost - PMF - Matematički odsjek - unizg

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

kongruentni brojevi i eliptičke krivulje - PMF - Matematički odsjek

Za prirodan broj n kažemo da je kongruentan ako postoji pravokutni trokut površine n kojem su duljine svih triju stranica racionalni brojevi. Na primjer, 6 je ...

GENETIČKO INŽENJERSTVO Fakultet Prirodno-matematički Odsjek ...

GENETIČKO INŽENJERSTVO. NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Mikrobiologija. Semestar. VII.

matematički fakultet biološki odsjek biljne droge ... - Repozitorij PMF-a

cijenjena u pučkoj medicini (http://www.val-znanje.com/modem/zdravlje-ljekovite-biljke). Maje, indijanski narod Srednje Amerike, zahvaljuju kukuruzu svoj ...

Baze podataka - Vježbe 2019/20. - PMF - Matematički odsjek - unizg

15 velj 2019 ... Istovremen pristup (čitanje i pisanje) od strane više korisnika. • Efikasan pristup podacima neovisan o poretku i strukturi unošenja podataka.

matematički fakultet Biološki odsjek Larisa Musić MORFOLOŠKA ...

Jadranski slijev Hrvatske zauzima 38 % površine kopnenih voda Hrvatske (Mrakovčić i sur. 2006), a nastanjuje ga 80 vrsta riba od kojih je 10 alohtono, a njih 13 ...

matematički fakultet biološki odsjek vindijski neandertalac vindija ...

neandertalaca robustnije građe te špilja Vindija (pokraj Varaždina), nalazište kasnih neandertalaca. Iskapanja u špilji Vindija provodio je Mirko Malez između ...

matematički fakultet biološki odsjek fitoplankton u jadranskom moru ...

kokolitoforida, a kriptofita, zlatno-smeĎe alge, svjetleći bičaši i cijanobakterije ... 264 vrste svjetlećih bičaša, 101 vrsta haptofita, po 2 vrste zlatno-smeĎih alga i ...