e-Matica upute za evidenciju prijevoza učenika - CARNet

e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 6 e-Matica upute za evidenciju prijevoza učenika. Sadržaj e-Matica upute za evidenciju prijevoza ...

e-Matica upute za evidenciju prijevoza učenika - CARNet - Srodni dokumenti

e-Matica upute za evidenciju prijevoza učenika - CARNet

e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 6 e-Matica upute za evidenciju prijevoza učenika. Sadržaj e-Matica upute za evidenciju prijevoza ...

e-Matica upute za evidenciju tjednih zaduženja - CARNet

Nakon odabira razrednog odjela u polju „Zaduženje“ možete izabrati zaduženje iz liste. Odabirom zaduženja ponudit će se opcije za unos nastavnika predmeta ...

e-Matica upute – izvoz podatka - CARNet

e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 6 e-Matica upute – izvoz podatka.

e-Matica upute – uređivanje podataka za ustanovu - CARNet

e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 3 od 16 stranicu s podacima učenika bez ...

e-Matica upute – evidencija učenika s teškoćama

e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 10 e-Matica upute – evidencija učenika ...

e-Matica upute – uređivanje podataka o obrazovanju učenika

fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 17 e-Matica upute – uređivanje podataka o obrazovanju učenika. Sadržaj.

Upute za evidenciju radnog vremena 284 KB - FER-a - unizg

Lokacije čitača evidencije radnog vremena . ... Slika 1 - Primjer izgleda evidencije radnog vremena za jednu osobu – nakon zaključavanja. Podaci u evidenciji ...

Upute za evidenciju radnog vremena 284 KB - Fer - unizg

Lokacije čitača evidencije radnog vremena . ... Slika 1 - Primjer izgleda evidencije radnog vremena za jednu osobu – nakon zaključavanja. Podaci u evidenciji ...

Upute za evidenciju SIM kartica i tablet uređaja u ... - Škola za život

... radi provjeru učenika prema E-matici. Iz tog razloga, prije dodavanja učenika u evidenciju, potrebno je učenicima označiti matičnu ustanovu unutar E- matice.

Sudjelovanje učenika u online nastavi - savjeti za ... - CARNet

Svaka će škola za potrebe svoje nastave odabrati neki od preporučenih alata za online učenje i u njima pripremiti virtualne učionice kojima se učenici trebaju ...

CARNET Webmail Upute za korištenje

CARNet Helpdesk | Upute za korištenje Webmail sučelja. O Webmailu. CARNET Webmail je web klijent za elektroničku poštu koji za dohvat elektroničke pošte.

e-Dnevnik upute za administratore - CARNet

korisničku oznaku (iz HUSO sustava, koja ne mora nužno biti vezana za tu školu, ... popisa djelatnika za uvoz u e-Dnevnik odabirete djelatnike koje želite ...

Upute za korištenje Yammer mreže - CARNet

o Odaberite „[email protected] Prijava” (Slika 5). Slika 3 Prijava putem Yammer stranice- treći korak. Slika 4 Prijava putem Office365 portala za škole ...

e-Dnevnik upute za učenike i roditelje - CARNet

e-Dnevnik za učenike se nalazi na adresi https://ocjene.skole.hr. Učenici se u sustav prijavljuju koristeći svoj elektronički identitet iz sustava [email protected] (npr.

Upute za spajanje na Microsoft Wi-Fi @ CARNet mrežu

3) na zaslonu koji se pojavi prijavite se svojim AAI identitetom (korisničko ime: [email protected] i lozinka - to je ona ista kao i za CARNet webmail i za.

e-Dnevnik upute za nastavnike Sadržaj - CARNet

url: carnet.hr/e-dnevnik stranica 1 ... e-Dnevnik za osoblje škole nalazi se na internet stranici: ... učenike" i odabere koji učenici iz kojeg razreda će biti u toj grupi.

Moodle upute za učitelje i nastavnike - CARNet

Yammer, Moodle i slično) u koju pristupa s AAI identitetima, ravnatelj u suradnji s informatičarem organizira otvaranje virtualne zbornice svoje škole u kojoj ...

FileZilla / www.Skole.hr Kratke upute namijenjene su ... - CARNet

(Lozinka) koja se popunjavaju pristupnim podacima dodijeljenim u sklopu CARNet HUSO projekta. (korisnička oznaka unosi se bez nastavka @skole.hr).

e-Dnevnik upute za nadzor razrednih knjiga - CARNet

Nakon odabira razredne knjige bit će prikazan dnevnik rada. Slika 10 Dnevnik rada. Razredna knjiga je podijeljena na pet cjelina: imenik, pregled rada, dnevnik ...

e-Dnevnik upute za razrednike i stručno osoblje - CARNet

mail: [email protected] url: carnet.hr/e-dnevnik stranica 5 od 57. Slika 3 Popis učenika. Ako učenici nisu pronađeni, tada učenici nisu upisani u e-Maticu.

CarNet – Srce ([email protected] sutav) upute - unizg

pošaljite na e-mail ili osobno dostavite u sobu 142b (na kraju dekanata). ... omogućena je autentikacija i autorizacija za: • CarNet elektronički identitet. • webmail.

Upute za izradu .csv datoteka za grupni unos korisnika u ... - CARNet

... pripremljena za grupni unos korisnika. CSV datoteku mozete otvoriti pomoću programa „Notepad“ („Blok za pisanje“) i pregledati sadržaj (vidi sliku 6). Slika 6.

Upute za korištenje alata za obradu video sadržaja - CARNET Meduza

Adobe Premiere Pro CC – plaćeni program za obradu video sadržaja sa velikim ... Za rezanje videa možemo koristiti «Razor tool» i lagano odjeliti klip u dva ili ...

Upute za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s ...

SNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Upute za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim.

e-Matica upute – korištenje sučelja

HUSO sustava (admin.skole.hr) treba dodijeliti administrator imenika. Kako bi se razrednik mogao prijaviti u aplikaciju administrator imenika treba mu dodijeliti ...

e-Matica upute – uređivanje podataka djelatnika 1. Predgovor

tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 22 e-Matica upute – uređivanje podataka djelatnika.

e-Matica upute – uređivanje podataka na kraju školske godine

CARNet Helpdesk - Podrška obrazovnom sustavu e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica.

e-Matica upute – uređivanje podataka na početku školske godine

CARNet Helpdesk - Podrška obrazovnom sustavu e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica.

E-matica škola Grada Zagreba: modul Narudžba udžbenika -upute ...

E-matica škola Grada Zagreba: modul Narudžba udžbenika. -upute za škole. U narednom tekstu opisane su forme novog modula za nabavu udžbenika kreirane ...

Brisanje e-pošte na CARNet sustavu webmail.carnet.hr Izrada mape ...

Spojite se na sustav webmail.carnet.hr pomoću vlastitih CARNet korisničkih podataka (HUSO). 2. Korake od 3 do 10 potrebno je napraviti samo jednom.

CARNET de VOYAGE & CARNET D' ARTISTE

CARNET de VOYAGE et d'ARTISTE 2020 - 46, Route de Lyon - 38140 Apprieu - 06 08 48 73 67. Courriel : [email protected] Site Internet ...

Broj Ime učenika Prezime učenika Škola Mjesto Ime nastavnika ...

Ilija. Ivanov. OŠ"Štampar Makarije". Podgorica Srđan. Jovanović. FIZ8-02. 48. 6. Matija. Đukić. OŠ,,Dr Dragiša Ivanović". Podgorica Stanka. Leković. FIZ8-10. 47.

Broj Ime učenika Prezime učenika Razred Škola Mjesto Ime ...

54. 5 Aleksandar. Boljević. VIII. Štampar Makarije Podgorica. ProgOS-02. 50. 6 Ilija. Ivanov. VIII. Štampar Makarije Podgorica. ProgOS-01. 50. 7 Jovan. Kašćelan.

APLIKACIJA ZA EVIDENCIJU PUTNIH NALOGA

Dokumenti koji su uzeti za primjer su putni nalozi iz aplikacija poduzeća ... obrazac koji se ručno ispunjava tokom putovanja i prilaže se uz putni nalog i obračun. ... troškovi upisuju se u izvještaj i za njih zaposlenik mora imati račune kako bi se ...

P R I J A V A za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za a ...

Podaci o podnositelju zahtjeva i sjedištu obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja. Ime (ime oca) i prezime vlasnika: Datum i mjesto rođenja: Spol:.

Sociometrijski status učenika sa razvojnim smetnjama i učenika sa ...

Sociometrijski status učenika je pokazatelj prihvaćenosti pojedinca u odre- ... odnosu na ostale učenike u razredu (Farmer & Hollowell, 1994). Rezultati.

VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA ... - APPRRR-a.

Korisnik kojem APPRRR nije dodijelila korisničko ime i zaporku . ... gospodarstava ili nazovite info telefon APPRRR-a za više informacija. Nakon izmjene ...

matiinu evidenciju - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalnirazvoj (EFRR) prema pozivu: "Povedanje ...

android aplikacija za evidenciju dolazaka na nastavu - Fakultet ...

Iako danas Android Studio podržava programiranje u raznim programskim jezicima poput Java, C, C , C#, Python ali i najnoviji Kotlin. Od početka se krenulo s ...

VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U ... - Apprrr

potpora iz EFR i EPFRR fondova za: • upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR),. • pregled uputa za korištenje AGRONET-a ...

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ...

17 дец 2019 ... 9 / 18 Bakmaz Iliana. 5. 8. 16. 16. 35. 80. B. 10 / 18 Pervov Danila. 0. -. 11 / 18 Peruničić Nikola. 5. 18. 20. 50. 93. A. 12 / 18 Marković Nikola. 5.

Informacioni sistem za evidenciju radnog vremena sa podrškom za ...

Ključne riječi - informacioni sistem, evidencija radnog vremena, radno vrijeme, mobilnost, Android. ... koji imaju mogućnost uvida u evidenciju radnih sati i generisanje detaljnih izvještaja ... radnom-vremenu-primjer-obrazac-word. [5] Internet ...

Nezaposleni – Prijava na evidenciju nezaposlenih lica - Zavod za ...

11. ode na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci; ... Biro rada Danilovgrad ... PRIJAVA NA EVIDENCIJU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE.

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ... - EU Ribarstvo

*Što je Agronet? AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EFR i EPFRR fondova za: • upis u ...

Matica 11_2012.indd - Hrvatska matica iseljenika

Marin Bosotina, vlasnik poliklinike, koji još obnaša i funkciju počasnog konzula. Meksika, proveo je sudionike ovim ve- lebnim zdanjem. Ovo je bio prvi sastanak ...

Matica 11_11.indd - Hrvatska matica iseljenika

MJESEČNA REVIJA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA. MONTHLY MAGAZINE ... E-mail. Datum / Date. 4 Obnovljen dvorac Eltz u Vukovaru. 7 Izbori za Sabor 4. prosinca. 8 HMI Split: posjet SAD-u ... je za predavače (nastavnike. 50. MATICA ...

Matica 2014 08-09.indd - Hrvatska matica iseljenika

je trebalo raditi (glačanje, slaganje, odi- jevanje nošnji ... Ocijediti i usitniti te dodati narezani pršut, usitnjeni ... mesa i špinata te dodati jaja i preostali ribani sir. Umijesiti ... Savijaču izvaditi, narezati na komade i položiti na porculanski oval.

Matica 08-09_2012.indd - Hrvatska matica iseljenika

(veslanje, dvojac bez kormilara). BRONCA - Nikolaj Pešalov (dizanje utega, do 69 kg). BRONCA - Mario Ančić i Ivan Ljubičić. (tenis, parovi). 2006. (ZOI, Torino):.

Matica 8-9 a.indd - Hrvatska matica iseljenika

ne scenske improvizacije, koje je s ovogo- dišnjim polaznicima ... i 'Daleki akordi', a koje su djelovale 80- ih i 90-ih ... Ne dirajte mi ravnicu /Antonija. Vinić i Đani ...

sustavi za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa i kontrolu ...

kako će instance aplikacije Klijent računati radne sate i generirati izvještaje. Također se koristi za kreiranje i upravljanje organizacijskom strukturom, podacima o ...

PRIJEVOZ / TABLICA PRIJEVOZA-SŠ-27.04.

ISPRED HOTELA PARK. 5. 13. GIMNAZIJA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA. 5. GIMNAZIJA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA. 9:00. AUTOBUSNI KOLODVOR. 15.

PRIJEVOZ / TABLICA PRIJEVOZA 24.04.-OŠ

BUS 5. 44. UKUPNO. KOPRIVNICA, OŠ ĐURO ESTER. 5. KOPRIVNICA, OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI. 5. TRNOVEC BARTOLOVEČKI, OŠ ŠEMOVEC. 5.

Upute za upis preko Studomata Upute o postupku prijave na ... - UniZd

o ako u ISVU nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat 6e traliti da ih. upiSete ... U prozoru ,,Upis godine Studiji smjerovi" prikazano je:.

DHL EXPRESS PRAVILA I UVJETI PRIJEVOZA - DHL-a

DHL Express – Excellence. Simply delivered. DHL International d.o.o.. Utinjska 40. 10000 Zagreb. Hrvatska. Telefon 385 1 6651111. Fax 385 1 6651120.

Organizacija zbirnog prijevoza robe

Zbirni prijevoz robe predstavlja jedan od najefikasnijih procesa prijevoza robe jer u njemu do a i do s a ... s ari o s r o odr đ ni ri o ni sr ds o ini r o a a ro a s o s ... ni odr đ n o oro o ri lazu ili teretnim listom, povrat tereta u otpremno mjesto.

cjenik prijevoza samoborček eu grupa

19 ruj 2019 ... Cijena zonskih pojedinačnih listnih karata po zonama je slijedeća: - jedna zona. 6,00 kn. - dvije zone. 12,00 kn. - tri zone. 14,00 kn. - četiri zone.

POČETAK JAVNOG PRIJEVOZA U SPLITU

Signum Laudis.33. Posebna je priča astronomska cijena koju su strani gosti plaćali za vožnju do solinskih iskopina i splitske okolice. Za jedan sat vožnje cijena ...

Karakteristike intermodalnog prijevoza - PFRI

SMJER: Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu ... Pojam intermodalnog transporta je veoma opsežan, stoga je ovaj rad fokusiran na definiranje.

opći uvijeti prijevoza 2017

1 ruj 2017 ... uz cijenu vozne karte može se naplatiti i cijena utvrđene kolodvorske usluge na ... Potvrda o cijeni pojedinačne i/ili mjesečne vozne karte za fizičke osobe ... mjestima te internetskoj stranici prijevoznika www.cazmatrans.hr.

Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika

prikazuje nalaze te Studije te način oporezivanja PDV-om prijevoza putnika u RH. 1. Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), prijevoz u ...