Republika Hrvatska EUR 350.000.000 - ZSE

14 srp 2005 ... Upućivanje u ovom dokumentu na "EUR" označava euro,. “USD” američki dolar, “JPY" japanski jen, a “HRK" hrvatske kune.

Republika Hrvatska EUR 350.000.000 - ZSE - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA ... - HERA

7 pro 2018 ... regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12 i 68/18) ... proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, na 28.

t_/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA ... - HERA

toplinske eneľgije eneľgetskog subjekta DI ČAZMA d.o.o., A. Vulinca 28, proizvodnje. Cazma. 5. Pľijedlog ľješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti ...

republika hrvatska - Gov.pl

them, the wind direction is much more dependent on local terrain and the local air flow. ... the formation was 7 nautical miles behind him, which he confirms and ...

Republika Hrvatska EUR 350.000.000 - ZSE

14 srp 2005 ... Upućivanje u ovom dokumentu na "EUR" označava euro,. “USD” američki dolar, “JPY" japanski jen, a “HRK" hrvatske kune.

REPUBLIKA HRVATSKA

Osijek, 2016. ... Thesis performed at Faculty of Agriculture in Osijek, University of Josip Juraj Strossmayer in ... Himera d.o.o., Ljudevita Gaja bb, 42208 Cestica.

republika hrvatska - Fer

primjer: univ. bacc. arh., univ. bacc. oec., univ. bacc. iur. i slično) i stavlja se iza ... stručna sprema (VŠS), izjednačen je sa stručnim nazivom stručni prvostupnik.

Republika Hrvatska - APN

13 lip 2019 ... B. Prodaja 2 (dva) garažno-parkirna mjesta u višestambenoj građevini iz Programa POS-a, na adresi Veliko- brdski put 24A, Makarska,.

republika hrvatska - AZTN

30 lip 2014 ... natjecanje na mjerodavnom tržištu, a osobito ako se tom ... razvoju brodske opreme, razvoj specijalnih tailor-made brodova radi postizanja.

REPUBLIKA HRVATSKA - Malinska

____Program rada i financijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2019. godinu____. UVOD. Donošenje ... Besplatni Internet i web kamera planirano: 18.000,00 ...

republika hrvatska - zzpudnz

Zračna luka Dubrovnik (u daljnjem tekstu ZLD) sa stalnim međunarodnim ... i automobile te ostalih popločenih područja ispred terminala) sprovodi kroz ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Vertic

person has the right to request compensation for ordinary damages and lost profit from the person who has submitted the request. Article 149. Pursuant to this ...

republika hrvatska - Iusinfo

država članica koja su ovlaštena neposredno obavljati usluge izdavanja elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj,. • ovlaštene mjenjače,. • zalagaonice,.

Republika Hrvatska - mdomsp

su organizirali MZSS, UNICEF i Opća uprava za zapošljavanje, socijalna ... tome se 75% sredstava odnosi na račune bolnica, a 25% na račune ... za centralno naručivanje te načinom naručivanja za pojedine dijagnostičke i terapijske ... Jedinstvo“ PGŽ Rijeka, Udruzi za razvoj i bolji život Roma, Sisak, Roma art centru,.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Sinj

31 pro 2018 ... Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna) ... prodaje ulaznica na Gradskom bazenu. ... potpore učenicima i studentima ( sufinanciranje cijene prijevoza i stipendije) – Grad ... Centar za razvoj Sinjska Alka - u 2019. godini planirana su sredstva za početak izgradnje.

republika hrvatska - UPRAVNO PRAVO

12 stu 2019 ... PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU. Katedra za upravno pravo. FACULTAS IURIDICA ... CROATIA 10000 Zagreb pp 175. Ul. sv. Ćirila i Metoda 4 ...

REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I ...

18.02.2020. do 15,30. 90 dana. 6. UNION d.d. Zagreb. 6. 0,09. 14.580. 200. 1.458. 27.02.2020. u 10,40. 18.02.2020. do 15,30. -. 7. VELEKEM d.d. Sesvete. 83.

republika hrvatska - Grad Split

Tihana Šundov – Savjetodavna služba Split. ➢ Marko Tepić– Udruga Gora Dalmatina. ➢ Zdenko Bogović – Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika.

republika hrvatska - Varaždinska županija

Šumarija Varaždin, A.Šenoe 2, Varaždin, d o n o s i. R J E Š E N J E . I. Tvrtki, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Varaždin,.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Ogulin

Grad Ogulin – Procjena rizika od velikih nesreća. 2. SADRŽAJ. 1. OSNOVNE ... Erste & Steiermarkische bank. • Privredna banka Zagreb. • OTP banka.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO BRANITELJA - N A C R T

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova ... (3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne ostvaruju prava iz ovoga Zakona. ... Udovica umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata I. skupine, kojemu je do smrti bilo ... U članku 57. stavku 1. iza riječi „i njihova djeca“ dodaje se zarez i riječi:“djeca umrlih.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - KZŽ

24 ožu 2019 ... o kupoprodaji nekretnine između Krapinsko-zagorske ... Ovlašćuje se župan Željko Kolar za potpis Dodatka Ugovoru iz točke II. ovog Zaključka ...

republika hrvatska - Komunalac doo Samobor

Samobor, listopad 2017. ... PRIPRAVNOSTI. 1. Samobor. BAZA ZIMSKE SLUŽBE. Hrastinska cesta bb. 1. Rude ... Cerje – Anindol – Ulica Tina Ujevića do.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Prelog

31 ožu 2019 ... Prelog, Gospodarska zona Istok Prelog, za potrebe parkirališta na ... (od KTC- do DG Sporta), popuna JR, parkiralište kod grobne kuće u ...

republika hrvatska - Općina Netretić

3. EXPERT d.o.o., Trg dr. F. Tuđmana 15, Našice,. 4. AQUATERM d.o.o., Primorska 28, Karlovac,. 5. GEO-KOM d.o.o, Bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa, te. 6.

republika hrvatska - Grad Lepoglava

program predškole provodio dva puta tjedno po tri sata u vrtiću LEPOGLAVA ... posvete crkve Svete Marije u Lepoglavi, te zajedno sa roditeljima ... novoupisane djece u vrtić, susrela su se s novim prostorom, tetama i odvajanje od roditelja.

REPUBLIKA HRVATSKA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA ...

karata i detaljne listove katastarskog plana izraenih u kartografskoj projekciji ... službena mjerila Hrvatske osnovne karte 1:10 000 i 1:5000 te službena mjerila ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ...

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG ... Važećim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ( "Narodne novine", ...

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ...

17 pro 2019 ... OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU. Ulica grada Vukovara 84. Ured predsjednika suda. Broj:13 Su-2084/19. Zagreb, 17. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA ::GRAD OGULIN

3 svi 2011 ... Ogulin; 07. 04. 201l . N. temelju člank. 84. Zakona o proSTornom uređenjU i gradilii (N.N. 76107, 38109) i članka 38. Statuta Grada Ogulina ...

republika hrvatska - Ministarstvo graditeljstva

MUP, PU Zagrebaĉka, Petrinjska 30, Zagreb. 10. HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb. 11. HEP, Služba za razvoj i investicije, ...

republika hrvatska - Istarska županija

30 ruj 2013 ... Slavica Benčić Kirac. Pula, kolovoz ... DOBRA ZA MALE BRODICE. 66.772,99 ... Današnji predmeti za buduće generacije''; John Reeve, voditelj kolegija. ''Muzeji i ... Ivo Lola Ribar Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ Vitomir Širola ... aplikacija te priručnik za profesionalne skupine.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Osijek

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017. ... DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU. 2.1. ... Vodite me u Muzej-Advent u.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Hvar

14 velj 2019 ... to zbog povećanja iznosa zakupnine za Konzum dd, veće naplaćene spomeničke rente i naknade za korištenje javne površine(AOP 086) te ...

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti

motoričkih znanja i razvoj određenih osobina i sposobnosti značajnih za trajno ... Individualna dostignuća, 100, 1000 m ... Individualna motorička dostignuća.

republika hrvatska - Grad Trogir

20 stu 2017 ... -Planu gospodarenju otpadom Splitsko- dalmatinske županije ... Tijekom 2016. g. nabavljen je rabljeni stroj za prikupljanje komunalnog otpada ...

republika hrvatska - Općina Baška

6 pro 2016 ... Prihvaća se ponuda EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, OIB 95915932567, BROJ. 1031/2016 od 30. studenog 2016. godine, ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Zagrebačka županija

19 ožu 2019 ... Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Sektor upravljanja zračnim prometom, ... posebnih propisa, pravila tehničke prakse te uvjeta distributera iz ... Zagrebačke županije te građani grada Zaprešića tražimo brisanje i zabranu.

republika hrvatska - Općina Šestanovac

9 svi 2016 ... Prijedlog odluke u svezi plaćanja Bendić Papir po računu broj 336-1-1 po ugovoru o isporuci opreme za dječji vrtić u naselju Šestanovac od ...

REPUBLIKA HRVATSKA 3 St-242/2014-147 TRGOVAČKI SUD U ...

4 velj 2020 ... vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Mirjana Zuzija na broj 0981301186. Obrazloženje. Rješenjem ovog suda posl.br. St-242/2014 ...

republika hrvatska - Grad Zagreb

6 lis 2017 ... 2016. 1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2011. DO 2016. živo- ... Prirodni prirast. REPUBLIKA HRVATSKA. GRAD ZAGREB ... stanovništva upisanih u državnim maticama rođenih, umrlih i vjenčanih. Podaci o ...

republika hrvatska - Komunalac Samobor

Samobor, listopad 2017. ... PRIPRAVNOSTI. 1. Samobor. BAZA ZIMSKE SLUŽBE. Hrastinska cesta bb. 1. Rude ... Cerje – Anindol – Ulica Tina Ujevića do.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Krapina

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina. 15. ... tiče stanova u zgradi LIDL-a, koliko je prodano, koliko ih je ostalo još neprodano, ...

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U SESVETAMA ...

3 ožu 2020 ... OPĆINSKI SUD U SESVETAMA. Zagrebačka 22, Sesvete. Ured predsjednika suda. Broj: 7 Su-729/2019. Sesvete, 3. ožujka 2020. OBAVIJEST ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Općina Prgomet

Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja općine Prgomet ... treba što bolje organizirati transport djece do najbližih škola unutar općini i šire. Ustanove za ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Varaždin

Nositelji: udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i ... Povjerenstvo, Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

republika hrvatska - Općina Barban

EURO RATAN d.o.o.. 1.000,00 Apsolutna zastara. 2. ARIMPEX d.o.o.. 1.960,00 Brisan iz sudskog registra, provedba upisa brisanja na dan 24.02.2016. 3.

republika hrvatska - Grad Solin

11 pro 2017 ... Bazilika pet mučenika „Kapljuč“, Episkopalni centar i Marusinac, za koje tehničku dokumentaciju priprema. Arheološki muzej u Splitu.

REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. - Zvono Istine

SuleJMAN TABAKOVIĆ gOVORI O BANKAMA I SuSTAVu. TAJNA SNIMKA TAJNIH DOgOVORA. TKO uPRAVlJA ZBIVANJIMA NA ZeMlJI? VLADA U SJeNi iZA ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE ...

primjedbe ili prijedloga. 1. DARKO. BANIČEK pojedinac. Poštovani, iščitavajući nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ... - KZŽ

4 pro 2017 ... A.G.Grada Krapina-D.Pačetina-S.K.Začretje-Cigl.Zag.(D1). 5,90. 22. 2160. Švaljkovec (D1)-Sv.Križ Začretje-Štrucljevo-Zabok(Ž2195). 7,50. 23.

republika hrvatska - Grad Jastrebarsko

građevine planinarskog doma te kampa ne može biti veća od 200 m2, ... (1) Izvan građevinskih područja može se na poljoprivrednom zemljištu planirati izgradnja ... ne dozvoljava se otvaranje novih kamenoloma, šljunčara i sličnih sadržaja.

republika hrvatska - Grad Koprivnica

21 ožu 2016 ... Grad Koprivnica je vlasnik građevinskih parcela u poslovnoj zoni Radnička. Gradonačelnica je ... Opis tvrtke partnera Apios d.o.o.. Ponuditelj je ...

republika hrvatska - Općina Medulin

6 kol 2019 ... uz obveznu dostavu - u papirnicu Aurea / Nove istarske knjižare - sljedeću ... društva Aurea d.o.o. Pula, u Novim istarskim knjižarama d.o.o nije ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

28 velj 2018 ... Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini će nastaviti sa započetim ... Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav).

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Opatija

Riva 10, 51 000 Rijeka. 5. HRVATSKE ... izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija ... Podnositelj zahtjeva želi da se to ispravi, te da.

republika hrvatska - Općina Križ

U ped.godinu krenuli smo sa 128-ero djece koja su bili polaznici u dva objekta na ... tobogan i patkicu na federu za igralište u Novoselcu,obitelj Kuntić donirala je ... Grada donirala nam je kompostarnik za vrt, a trgovina „Pevec“ kadicu od 500 l.

43. Z-3289/19-03 REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U ...

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, po sucu Darku. Župančiću, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagateljice ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena, ponuditelj snosi sam. 27. VALUTA U ... Koristiti skaj za nautiku (brodski skaj) otporan na vodu, sol i UV ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH ...

2 ruj 2014 ... Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve udruge čija je djelatnost vezana uz ... vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO ... - Grad Daruvar

(Jednota), Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio). Predsjednica ... novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar,. 13./ Prijedlog ...