PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I ... - ANTiM

Отток интеллектуальных ресурсов за пределы страны. 8. ... Primeri velikih svetskih kompanija, kao što su IKEA, Soutwest. Airlens ... Naposletku, ali po značaju među prvim su takozvani kućni ili kuhinjski požari, koji su najčeše izazavani ...

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I ... - ANTiM - Srodni dokumenti

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I ... - ANTiM

Отток интеллектуальных ресурсов за пределы страны. 8. ... Primeri velikih svetskih kompanija, kao što su IKEA, Soutwest. Airlens ... Naposletku, ali po značaju među prvim su takozvani kućni ili kuhinjski požari, koji su najčeše izazavani ...

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U ... - ANTiM | ANTiM

Od kardinalnih brojeva koje u većini slučajeva pokazuju ... нить с лотерейным «Джек Потом». ... Preuzeto sa https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ ... Aplikacija komunikacije: internet pregledači, elektronska pošta, trenutne ...

Primena novih tehnologija u cilju poboljšanja eksploatacionih ...

klipova SUS motora izrađenih od aluminijumskih legura. Savremeni razvoj SUS motora, posebno u ... smanjiti toplotni tok, u klip se mogu zaliti termiĉki.

uloga informacionih tehnologija u menadžmentu znanja

24 феб 2017 ... blagovremene razmene znanja, veština i različitih iskustava. Ključne reči: Menadžment znanja/Prenos znanja/Informacione tehnologije.

Primena novih materijala u procesu planiranja ... - PutIC.com

M. Miloradov. Dopisni član VANU, direktor WERKOS ENGINEERING d.o.o., Novi Sad, Srbija. PRIMENA NEKIH SAVREMENIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA U.

PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OBRADI VODE

21 ožu 2017 ... Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. - Petrinja, u suradnji s gradom Petrinjom i Sisačko- moslavačkom županijom, 21. ožujka ...

1 Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u ... - e-LIS

mnogobrojne a pokrivaju različite teme iz različitih oblasti – od profesionalnih, ... predlagali neke konstruktivne i zanimljive ideje u inovaciji i poboljšanju servisa. ... Svoju prezentaciju sajt je imao na međunarodnom seminaru bibliotekara i.

Računalna tehnologija kao pokretač novih modela poslovanja i ...

Poslovanje Narodne knjižnice i čitaonice ''Vlado Gotovac'' Sisak potpomognuto ... Mikrofilmiranje, digitalizacija i stvaranje računalne baze matičnih knjiga . ... Potom se u 17.stoljeću izdaju propisi i o vođenju matica umrlih. ... matična područja sa matičnim uredima kao središtima prema županijama Republike Hrvatske,.

primjena novih tehnologija za ostvarivanje boljeg ... - kardio.hr

Opća bolnica Zadar, Zadar,. Hrvatska. Zadar General Hospital, Zadar,. Croatia. Received: September 21, 2014. KLJUČNE RIJEČI: ablacija fibrilacije atrija, ...

Klinička iskustva i primjena novih tehnologija u liječenju i ...

novih tehnologija u liječenju i rehabilitaciji mišićno-koštanog sustava. Blaženka NEKIĆ. Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Blaženka Nekić,.

PSIHOLOGIJA ČITANJA: IZMEĐU KNJIGA I NOVIH TEHNOLOGIJA ...

Čitanje preko ekrana razlikuje se od čitanje štampane knjige utoliko što se ne udubljujemo i ... Gender differences in the online reading environment,. Journal of ...

Razvoj novih tehnologija sekvenciranja i njihova primjena u ...

SBS). Sekvenciranje sintezom ukljuĀuje primjeru razliĀi tih metoda s DNK polimerazama. Metzker (2005.),stoga predlaše podjelu SBS metoda u tri kategorije: ...

Stanje i primena informaciono- komunikacionih tehnologija (IKT) u ...

podeljeno na dva podpitanja – utvrđivanje broja računara koji rade kao serveri i broja računara koji se koriste kao radne stanice. Na pitanje o broju radnih ...

primjena novih tehnologija za ostvarivanje boljeg kontakta s tkivom ...

Marin Bištirlić,. Albino Jović. Opća bolnica Zadar, Zadar,. Hrvatska. Zadar General Hospital, Zadar,. Croatia. Received: September 21, 2014. KLJUČNE RIJEČI: ...

rizici i mogućnosti primjene novih tehnologija s obzirom na zaštitu ...

Fitosanitarni informacijski sustav, te Informacijski sustav voda, pokazati načine utjecaja ICT tehnologije na očuvanje okoliša s obzirom na očekivane, ali i ...

utjecaj novih tehnologija na vratove učenika i studenata i ... - HRKS

Kod brojnih zanimanja vratna kralježnica drži se u prisilnom položaju, što dovodi do pojave boli u ... početnog položaja prije samog izvođenja tjelesne vježbe.

Andrea Beke Utjecaj novih tehnologija na - Repozitorij UNIPU

18 srp 2016 ... intranet bankarstvo, internet, mobilno bankarstvo, sustav bankomata i kartice ... korisnika internetskog bankarstva e-zabe, 245 tisuća korisnika ...

primena nanosrebrnih tehnologija u funkciji unapreðenja kvaliteta ...

pondera pi se određuju na osnovu iskustva ili kroz ... Srebro je korišćeno u medicinske svrhe unazad ... uvođenja antibiotika, koloidno srebro je korišćeno.

Primena informacionih tehnologija u fizičkom vaspitanju i sportu

To se pre svega odnosina dodavanje zaglavlja i podnožja, koja mogu biti ... podrazumevani program za obradu teksta, dovoljno je odabrati fajl u dirketorijumu i on će se ... Tekst u delu Reference (ceo tekst ispod naslova: Reference) treba da bude iskošen. ... opcije za odabir (Select), gde treba odabrati sve (Select All).

ANTiM 2010

Doc. dr Milan Radosavljević, Faculty for Education of the Executives,. University of ... Opačak Ivica, Vujčic Jasna (Slavonski Brod - Croatia). STEP CLOSER TO ...

ANTiM 2014

26 апр 2014 ... http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.306. ... Internet biznis plan – skripta. ... праць, Выпуск 25, Краматорськ (Украïна): Донбаська державна ... If it was just few years of delayed, postponed matura-.

an a ek ntiok antim kstra ksidat mikro akata tivna obna ... - CRIS UNS

predstavnici iz ove porodice su malina (Rubus idaeus) i kupina (Rubus fruticosus). ... Upravljanje otpadom. Pekara. Kolač. Potrošač. Deponovanje. Iskorišćenje.

Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija - ASOO

lazi se u Gradu Zagrebu (AVT), a podsektora grafičke tehnologije u Grad Zagrebu, ... Grafički programi izvode se u osam škola u Republici Hrvatskoj.

ikt u menadzmentu

Kako će biti strukturiran program razvoja kadra? ... Prikupljanje podataka - Ovo je najopširnija faza u okviru benchmarkinga, a cilj je prikupiti ... Video I TV kartica. Skener. Printer. Slika 7.4 – Šematski prikaz priključaka na matičnoj ploči. 7.5.

KA MENADŽMENTU PARTICIPATIVNOG NOVINARSTVA ...

Međutim, ovo je romansirana verzija sadašnjeg trenutka, u ko- jem participativna kultura trijumfuje nad silama mraka. Sve veći broj radova i naučnih istraživanja, ali i dešavanja u praksi uka- ... to sugeriše ogromnu moć i odgovornost medija.

MOTIVACIJA U MENADŽMENTU MOTIVATION IN MANAGEMENT

dobro ih motivirati i pustiti da rade svoj posao na vlastiti način. ... vjerodostojnosti Teorije Y u uvjetima Teorije X. Nord kaže kako se Teorija Y više pojavljuje ... produkt anticipirane vrijednosti cilja i vjerojatnosti s kojom on ili ona procjenjuju ...

položaj žena u menadžmentu - Sveučilište Sjever

problem sa stilom vođenja - mnoge žene menadžeri bore se s pokušajem da izbalansiraju kvalitete koje ljudi vole kod žena ( suosjećanje prema drugima) s.

model upotrebe web okružja u organizaciji i menadžmentu ...

URL adresi: http://tena.efos.hr/~nastava. Tom adresom studenti pristupaju sustavu za evidenciju prisutnosti na nastavi. Administrativni dio programske aplikacije ...

zastupljenost multimedijalnih sadržaja u destinacijskom menadžmentu

H2: Nacionalni park Krka, kao primjer jedne od posjećenijih destinacija u Hrvatskoj, ... prezentacija sastoji se od prikazivanja gore spomenutog DVD-a i to je još ...

primjena informacijske tehnologije u menadžmentu prometnih ...

Uloga menadžmenta u poslovanju prometnih poduzeća . ... Primjena informacijske tehnologije u menadžmentu poduzeća Gebrüder Weiss ................ 45. 5.1.

poslovna logistika u suvremenom menadžmentu business logistics ...

potrebnom prilagođavanju pojedinim zemljama, ali i u regulaciji trgovine od strane države. ... potrebe, ali i dugoročne npr. odjećom i posjeduje neke uslužne radnje. ... U fazi izgradnje su četiri trgovačka centra: Avenue Mall, Portanova, Oasis i.

radnicima i menadžmentu predstavljena vizija ... - Valamar Riviera

1 svi 2016 ... otvorenih vrata za učenike osnovnih škola ... odnosom cijene i kvalitete proizvoda ... školu Bauhaus, čiji je stil i dan-danas u velikoj mjeri ...

naknade vrhovnom menadžmentu – primjer republika hrvatska

prikazano što sadrži menadžerski ugovor, odbori koji odlučuju o samom nagrađivanju vrhovnih menadžera, pravilnik o nagrađivanju vrhovnih menadžera u ...

Stilovi vođenja u menadžmentu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

8 ruj 2016 ... Filozofski fakultet. Preddiplomski studij informatologije. Martina Bošnjak. Stilovi vođenja u menadžmentu. Završni rad. Mentor: izv. prof. dr. sc.

etika u menadžmentu na primjeru coca-cola hbc, hrvatska - Digitalni ...

7 ožu 2017 ... Hrvatska Lutrija d.d., M SAN grupa, Zagrebačka banka te Coca Cola HBC ... Navedeno prema: https://www.lutrija.hr/cms/KodeksPonasanja02, ...

Promjene u menadžmentu Generali osiguranja - Generali osiguranje

14 lip 2019 ... Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, HR-10000 Zagreb, T: 385 (0)1 4600 400, F: 385 (0)1 4600 600, e-mail:.

ANDROGENI IN RAK ENDOMETRIJA – MOŽNOSTI NOVIH ...

bo v prihodnje omogočilo nove možnosti zdravljenja te bolezni. KLJUČNE BESEDE: encimi, androgeni, metabolizem, rak endometrija, receptor za androgene.

Dizajniranje novih medija - UMAS

civilne scene ( Arkzin, ZamirNet, MI2/mama... ). Naslov projekta Dizajniranje novih medija sugerira i auto- rovu tezu da ovdje nije riječ samo o dizajnu u novim ...

mapiranje novih obzora - Kulturpunkt

iPRESENT uspostavni je istraživački projekt kojem je glavni cilj istražiti kapa- citete i potencijale društvenog poduzetništva kao socijalno osjetljivog i eko-.

Skupaj do novih zmag! - Golte

Vozovnice so neprenosljive. Zloraba vozovnic se kaznuje v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Cenik velja od 1.12.2019 do konca smučarske.

Podravka d.d. – izdanje novih dionica –

6 srp 2015 ... GLAVNA TRŽIŠTA: ▫ regija Adria,. ▫ Srednja Europa,. ▫ Istočna Europa. SJEDIŠTE: ▫ Koprivnica. KOTACIJA DIONICA: ▫ Zagrebačka burza,.

PODIZANJE NOVIH NASADA MASLINA

iz reznice. Takvoj sadnici također je potreban čvrst kolac kao potpora. Posljednjih godina u nekim ... preveliko razmnožavanje maslinova mediča. Metoda je ujedno i skuplja ... su u obliku malih mekanih, zelenkastih izraslina veličine lješnjaka.

SINTEZA NOVIH HETEROCIKLIČKIH β-D - Repozitorij PMF-a

21 velj 2017 ... Acilne zaštitne skupine osim zaštite funkcionalnih skupina imaju i aktivnu ulogu u reakciji glikozidacije. Acilna skupina susjedna izlaznoj ...

Predlogi novih fašničkih likova

30 sij 2015 ... Drago Celižić Celi, Lada Lokmer Gitara, Marijan Karlović Kara, Karabajić Vladek Bara, politička tenzija, Kata Krnić Penzija, Ivek Tušinec.

Implementacija novih kurikuluma - ASOO

Tehnička škola Ruđer Bošković iz. Zagreba sudjeluje u provedbi svih aktivnosti projekta (edukacija profe- sora i učenika, izradba edukacijskih materijala ...

Primena biootpada

•Izuzetno higroskopan. •Prekursor metil grupe u građenju estara. •Lako se izdvaja iz sistema, nije toksičan, ekonomičan, ima mogućnost reaktivacije, jeftin, daje.

Kompjuterska grafika Novih tendencija - darhiv

Izvornik je na hrvatskom jeziku. Ključne riječi: Bit international, informacijska estetika, kibernetika, kompjuterska grafika,. Nove tendencije, računalna umjetnost, ...

UČINAK NOVIH ANTIPSIHOTIKA NA SPOZNAJNE PROCESE

Ipitanicima je procjenjivano konkretno i apstraktno mišljenje, inteligencija, pažnja i kratkotročno neverbalno pamćenje. Inteligencija je mjerena Army Beta testom ...

(Microsoft PowerPoint - 008. RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I ...

Također, razlikujemo i životni ciklus proizvoda. ○ Kako se tržište razvija i mijenja nadilaze se problemi postojeće faze i suočavamo se sa problemima nove.

prikazi novih knjiga i ×asopisa - Podravina

Podravina. PODRAVINA Volumen VIII, broj 16, str. 184 - 209, Koprivnica 2009. 184. DF=?5N= BCJ=< ?B>=;5 = ×5GCD=G5. PRIKAZI NOVIH KNJIGA I × ...

Ne vpisujejo več novih pacientov - Gorenjski glas

1 feb 2019 ... 1100 povečali na 1500 evrov neto. Zaposlene pa nameravajo ... na porode usmerjali v kranj- ... gostilna. Na toplem, ob krušni peči, ... legendarni pevec R&B osemdesetih ... DRVA metrska ali razžagana, možnost dostave, tel.

Spoznavanje in razumevanje uporabe novih tehnologij za ...

2.10 Trgovina Play (Play Store). 2.11 Stiki (Ljudje) ... spretnosti mnoge, ne zgolj starejše, izključuje iz družbe in ekonomije. Slovenija se na indeksu digitalnega ...

Jesenska gnojidba novih nasada jagode

Stručni rad. Jesenska gnojidba novih nasada jagode ... Maslina (Olea europaea subsp. europaea) jedna je od najzastupljenijih i najstarijih uzgajanih kultura na ...

Uz HAK popuste do novih Fordovih vozila - NonCarbon

750; Auto Hrvatska Automobili Zagreb, 01/6167 656; Automehanika Vinkovci, 032/338. 822; Auto Zagorje Zlatar Bistrica, 049/461 923; Krainc Auto Rijeka; ...

VODIČ ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI

E-mail: Ružica Ore, voditelj odjela za priznavanje i zaštitu biljnih sorti - rore @zsr.hr. Ivana Rukavina, ispitivač, strne žitarice - sivana.rukavina @hi.hinet.hr.

SPORT I SAVREMENE TEHNOLOGIJE: UPOTREBA NOVIH ...

Vodeći sportski klubovi su vrlo brzo shvatili značaj i mogućnosti novih medija, a posebno ... Sporting News Media objavila je izveštaj pod nazivom. „Global Sports Media ... web portals, social networks, mobile network etc. Leading sport's clubs ...

Razvoj novih 4,10-diazahrizenskih i 1,5- naftiridinskih ... - Index of

laboratoriji 432. Mojoj supruzi Milici hvala na ljubavi. ... Crne strelice na (C) usmerene su ka lamelarnim vezikulama koje sadrže granule, dok u (F) ... 2,62 (m, 8H), 2,40 – 2,35 (m, 2H), 1,72 – 1,65 (m, 2H), 1,55 – 1,48 (m, 2H). 13. C. NMR (125 ...

Utjecaj popularnokulturne spektakularnosti na pojavnost novih ...

23 lis 2017 ... likova promatra se u romanima Smogovci (1976/2012), Eko, Eko ... svakako je Dunja u romanu Smogovci (2012). ... Zagreb: Školska knjiga.

Bilten novih knjiga - Digitalna biblioteka

4 јан 2017 ... Unutrašnja tvrđava : uvod u delo Samom sebi Marka Aurelija / Pjer Ado ; prevela s francuskog Olja Petronid. - Beograd : Fedon, 2016. - 478 str.

EU SUSTAV UPOZORAVANJA U SLUČAJU POJAVE NOVIH ...

4 velj 2010 ... Centar Freiburg. Krypton je oglašavan kao miris na bazi biljke kratom, koji navodno sadrži lišće i ... drugi naziv: mefedron. Hrvatska –.