IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

dekompresijska bolest, plinska embolija ili koje druge hiperbariçne ozljede što zahtijeva lijeçenje u hiperbariçnoj komori. Mogući rizici uslijed ozljeda nastalih u ...

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA - Srodni dokumenti

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

dekompresijska bolest, plinska embolija ili koje druge hiperbariçne ozljede što zahtijeva lijeçenje u hiperbariçnoj komori. Mogući rizici uslijed ozljeda nastalih u ...

izjava o preuzimanju odgovornosti i rizika - Turopoljska udruga ...

pojma „privola”, tako i značenje pojma „ispitanik”. Tako privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ...

izjava o preuzimanju odgovornosti i rizika - Turopoljska udruga skauta

pojma „privola”, tako i značenje pojma „ispitanik”. Tako privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ...

Izjave o preuzimanju odgovornosti - Belje

25 ožu 2019 ... [Davor Bošnjaković - direktor). Belje d.d. Darda. BELJE. DIONIČKO DRUŠTVO. -DARDA 5. Davor Bošnjaković - direktor]. BELJE plus društvo s ...

izjava o odgovornosti - WOOP!

polno odgovornost. A: IZJAVA UPORABNIKA. Izjavljam, da se športne dejavnosti v trampolin parku Woop! Ljubljana udeležujem prostovoljno in na lastno željo.

Obavijest o izravnom ustupanju spremnika za ... - Grad Vinkovci

21 stu 2018 ... NEVKOS d.o.o. za uslužne djelatnosti, 32 100 Vinkovci, Martina Ballinga 5, telefoni: 032/306-130, 032/306-441, e-mail: [email protected], OIB ...

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 doo (dalje u tekstu: Izjava) 1 ...

o Registracija na MojTele2 portal – Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi ... portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za njegovo ...

Procjena rizika od pada: pregled skala za evaluaciju rizika

1 lip 2017 ... skale koje se primjenjuju u tu svrhu. U ovom radu pri- kazane su četiri različite ljestvice: Morseova skala, skala. STRATIFY, skala Hendrich II. te ...

izvješće o preuzimanju - ZSE

2 kol 2018 ... obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA ... ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE ...

Ugovor o podjeli i preuzimanju (pdf)

27 stu 2017 ... evotv" (to jest svo poslovanje vezano uz proizvodnju, razvo), promidZbu i prodaju ,,evotv" usluge) , kao ... EVOTV Cl{<^M V,1,3 MODUL. L.

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA ... u daljem tekstu: Preuzimalac duga. Član 1. Preuzimalac duga preuzima dug Dužnika, koji ovaj ima prema Poveriocu ...

1 Debljina kore pri preuzimanju drva

... prsnih promjera. (odnosno visina debla od tla) ne razlikuje se značajno. ⇨ mala trajnost, sporadično korištenje (tanin, malč, izolacijske ploče, prirodne boje. ⇨ ...

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

Katalog propisa v3.02. Strana: 1 ... Sticalac koji, samostalno ili sa povezanim licem, stekne akcije emitenta kojima, zajedno sa brojem akcija koje već posjeduje ...

IZJAVA IZJAVA RODITELJA

Pored aktivnosti koje se provode u sklopu redovnih programa, djeca iz vrtića uključuju se. i u razne druge aktivnosti o kojima se prikupljaju podaci. Zakonom o ...

potvrda o preuzimanju vozila - Porsche Leasing

Kao vlastoručni potpisnici gornjih podataka pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da su navedeni podaci potpuni, istiniti i točni, te da je ...

Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima

Ovim zakonom preuzima se Zakon o stambenim odnosima. ("Slu'beni list SRBiH", br. 14/84, 12/87 i 36/89, u daljem tekstu: Zakon) kao zakon Federacije Bosne i ...

Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju sa ...

zemlju (»Sluzbeni list SFRJ«, broj 63/90),. 12) Zakon 0 jedinstvenom naeinu utvrdivanja evidentiranja i prikupljanja podataka 0 rezervama mineralnih sirovina i.

Ugovor o preuzimanju duga - TRIO-TEAM

Поверилац је пристао на преузимање дуга по овом уговору дописом број. ______ од ______ године и исти је доставио обема уговорним странама.

Izvješće o preuzimanju društva Luka Ploče d.d. - ZSE

16 kol 2019 ... Divjak, Topić & Bahtijarević odvjetničko društvo d.o.o.. Ivana Lučića 2/A, 10000 Zagreb, Hrvatska www.dtb.hr. T 385 1 5391 600 F 385 1 ...

Teretnica kao priznanica brodara o preuzimanju tereta

S pravnog stajališta teretnica je: a) Formalna priznanica brodara da je roba u količini i stanju, kako je to naznačeno u teretnici, ukrcana na brod radi prijevoza ili ...

Na temelju članka 32. stavka 7. Zakona o preuzimanju ... - HANFA

13 ruj 2007 ... I. Utvrñuje se da je za društvo Konikom d.o.o. iz Osijeka, Ulica Jablanova 43, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: ...

Odluka o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne ...

12 lip 2018 ... na osnovu zakupa obavljati magistri farmacije u privatnoj praksi. ... pripajanju Ljekarni Split („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ ...

Adris Izvješće o preuzimanju društva Croatia osiguranje d.d. ...

27 velj 2014 ... HANŽEKOVIĆ & PARTNERI 0.0.0. LexMundi. World Ready ... VANJA KRSNIK. JELENA ARSIĆ ... Hanžeković & Partneri d.o.o.. ODVJETNIČKO ...

o izmeni zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova ...

PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG. REPUBLIKE SRBIJE. Član 1. U Zakonu o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama ...

Uredba o privremenom preuzimanju i upravljanju imovinom 4. rujan ...

Clanak 4. Posjed natl imovinom koja prema ovoj Uredbi privremeno prelazi pod upravu Republike Hrvatske preuzima file:/! rib2GAZ _ PHOTGazettesCroatia ...

ODLUKA o zaključenju Ugovora o preuzimanju ... - Herceg Novi

13 мар 2017 ... o zaključenju Ugovora o preuzimanju ispunjenja po sudskom poravnanju broj Rs. 96/12 od 29.11.2012. godine. ("Službeni list Crne Gore ...

Izvješće o preuzimanju (datum objave: 1.7.2011 ... - Podravska banka

TOMISLAV Zorić. DANIJELA SIMEUNOVIĆ. PAVO NOVOKMET. ANA VRSALJKO. __. Zagreb, 30. lipnja 2011. PODRAVSKA BANKA d.d.. Opatička 3.

Odgovornosti i obveze

S obzirom da pravni okvir ugovora o putovanju u paket-aranžmanu donosi niz obveza, ... Ugovor o komisiji. Ugovorom o komisiji obvezuje se komisionar obaviti,.

POJAM ODGOVORNOSTI

... na koje upućuje odgovornost: subjekt odgovornosti, objekt odgovornosti, za što je tko. 17 ... Ovako shvaćen, pojam odgovornosti pretpostavlja znanje, volju i slobodu kao nužne elemente ... Lice drugoga je golo, ranjivo, krhko. Drugi dolazi iz ...

Snaga lične odgovornosti

de sa kojima je sarađivala, njihovu ulogu i značaj u političkom životu Srbije i Jugoslavije ... čini da kod Džozefa Vilera možemo naći dobar odgovor.¹⁸⁷ Dž. Viler ...

etičke odgovornosti i dileme u psihoterapiji

Tako da kada govorimo o etici u psihoterapiji mi u stvari govorimo kako terapeuti ... etičke dileme u psihoterapiji, ali profesionalni i zakonski saveti i smernice.

SAMOVREDNOVANJE – sredstvo za razvoj odgovornosti i ...

SAMOVREDNOVANJE – sredstvo za razvoj odgovornosti i kompetencija. Maja Bačić Ostović, prof. OŠ „Milan Brozović” Kastav ...

KONCEPT DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI POSLOVANJA

to nipošto ne znači kako mala i srednja poduzeća ne mogu biti društveno odgovorna. 1.2. ... opisuje se što društvena odgovornost podrazumijeva u unutarnjem i ...

Difuzija odgovornosti - FFOS-repozitorij

Difuzija odgovornosti. Završni rad. Društvene znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija. Mentor: doc. dr. sc. Daniela Šincek. Osijek, 2016.

odricanje od odgovornosti - alti logistika

"Špediterske usluge" podrazumevaju se sve usluge koje se odnose na ... više sile mogu imati i društvene pojave kao što su ratovi, promena društvenih sistema, ...

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA (s osvrtom na ...

Ključne riječi: odvjetnik, osiguranje od odgovornosti, uvjeti osiguranja,. Zakon o ... Također, u radu odvjetnika neizostavno je poznavanje i sudske ... zbog smrti i tjelesne ozljede osoba, tj. šteta koje ne nastaju iz obavljanja profesionalne.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

1. opomena. 2. javnaopomena. 3. novdana kazna umanjenja plade radniku za jedan mjesec do l0o/o bruto iznosaplale. Zatelke povrede radne obveze iz dlanka ...

EUROKAZ KAO MJESTO KAZALIŠNE ODGOVORNOSTI

Teatar socijalnih poticaja, grupne kohezije šezdesetih i sedamdesetih početkom osamdesetih gubi maha. Uostalom, on je s popriličnom ugodom petrificirao ...

Krivnja kod ugovorne odgovornosti za štetu

SUBJEKTIVNA ODGOVORNOST. • Načelo je subjektivna odgovornost. – iznimke moraju biti propisane ili ugovorene. • Odredbe o ugovornoj odgovornosti.

izvješće o društvenoj odgovornosti 2016. - Amazon S3

Proizvodi Labud-a namijenjeni su za: ➢ široku potrošnju (deterdženti za pranje rublja, posuđa, sredstva za čišćenje u domaćinstvu). ➢ hotelsku industriju ...

Uvjeti za osiguranje izvan ugovorne odgovornosti

[1] Osiguratelj - Euroherc osiguranje d.d. Zagreb s kojim je sklopljen ... ozljede ili narušenja zdravlja. [2] Smatra se ... je nadgleda a nije kod osiguranika na radu,.

Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza - TVZ

Neopravdani nedolazak na posao ili samovoljno napuštanje posla, zbog ... 3. izvanredni otkaz ugovora o radu, ako se radi o težem obliku uznemiravanja ili ...

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI - obvezne procedure ...

Poslovi računovodstva i financija su samo jedan segment navedenog ... Popis ugovora iznad 70.000 kn i testiranje je li ... Negativan odgovor i djelomično potvrdan odgovor na pitanja iz ... centraliziraju i provode na razini osnivača – grada ili županije. ... nabave, a to je u Republici Hrvatskoj Uprava za sustav javne nabave u ...

treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti

19 lip 2008 ... naknadu štete kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu može se odrediti ... postoji odgovornost ili auto škole ili pak instruktora koji su s osigurateljem ... Usporedba zakonskih rješenja po ZOOP-u i po ZOS-u 97 u.

Odštetni zahtjev iz osiguranja automobilske odgovornosti ...

*Napomena: obrazac se ispunjava u slučaju, kada je u Republici Hrvatskoj prometnu nezgodu prouzročilo vozilo sa inozemnom registarskom oznakom ili je ...

350-0301 IPID_osiguranje od odgovornosti za ... - Generali osiguranje

Osiguranje Drugi auto. OOsiguranik nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. Osiguranje od nezgode. OOsigurateljno pokriće je ...

5. Odgovornosti Banke i Klijenta - ProCredit Bank

Klijent plaća Banci po jedinici kredita, odnoso Banka deponentu po jedinici depozita. ... takva plaćanja brža, jednostavnija i jeftinija za Klijenta. ... Korištenje blokirane ili nevažeće kartice je zabranjeno i može dovesti do odgovornosti.

procedure iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti - TIM4PIN

12 lis 2019 ... navodi se odredba propisa ili akta s kojom utvrđeno činjenično stanje nije ... Primjer procedure stvaranja ugovornih obveza nalazi se u nastavku teksta. ... osnovom za plaćanje, ako ista već nije izdana u ranijim fazama utvrđivanja obveze. ... se bezgotovinsko poslovanje putem poslovnog računa Institucije ...

Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti 01-ODG ... - Agencija MTT

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper; družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru; ID št. za ...

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2012. - Končar

stavom Kraševa slatka bajka. Za djecu zaposlenika de- ... Emil Milihram (KKK Varaždin), Gojić i Lepan bio je najbr- ži i u momčadskoj vožnji. U sprintu je Igor ...

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 27. 3. 2018

prevara pri preverjanju znanja ali prevara pri opravljanju drugih študijskih obveznosti (npr. neupoštevanje navodil izvajalca med potekom preverjanja znanja, ...

Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti - planiranje i ...

Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i. Računskom planu. Odnosi se na: Proračunske i izvanproračunske korisnike. Jedinice lokalne i ...

Prijava štete na osobama po osiguranju od odgovornosti, 276 KB

4) obrazac Prijave o ozljedi na radu (Tiskanica OR) (za ozljede na radu). 5) izjava osiguranika odnosno neposrednog rukovoditelja poslovanja (za ozljede na ...

Ustavnopravno shvaćanje Ustavnog suda o odgovornosti ...

Hrvatska pravna revija broj 3/2015, pravni portal IUS INFO, 27. siječnja 2015. 1. UVOD. Stupanjem na snagu Zakona o ... predstavlja opasnu stvar o čemu se već izjasnila sudska praksa u brojnim odlukama. Vlasnik divljači kao opasne stvari ...

Komandna odgovornost kao oblik krivične odgovornosti - Doi Srpska

koju presudu su donijeli američki generali, a ne sudije, ova odgovornost se kroz nirnberški proces, procese pred međuna- rodnim sudom u Tokiju, a naročito ...

zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

D. Derenćinović, D. Novosel: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 2/2012, ...

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i ...

na početku rada govori se općenito o važnosti obveznih osiguranja od odgovornosti, a potom ... usporedba s čl. 961. st. 1. ZOO-a koji se ... obvezna osiguranja od odgovornosti za poduzeća koja upravljaju auto-kampovima u pogledu šteta.

Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ... - Prnjavorac

neku vrstu vozila nisu obvezne ni registarske tablice, niti tablice osiguranja, niti koji ... e) zemlje u kojoj se dogodila prometna nezgoda u slučajevima kada vozila ... Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), neće se nadzirati pokriće osiguranja, ...

simbioza društvene odgovornosti poduzeća i lokalne zajednice

Kako bi primjeri iz prakse bili što vjerodostojniji te kako bi se potvrdila glavna hipoteza rada da LifeClass Terme Sveti Martin u velikoj mjeri i na razne načine ...