Neke značajke i korelati binge-watchinga ... - Repozitorij UNIZD

Nadalje, s obzirom da se na stranicama IMDb (jedna ... s listom dobivenom u ovom istraživanju, na listama prema IMDb često se ... Zločinački umovi (21).

Neke značajke i korelati binge-watchinga ... - Repozitorij UNIZD - Srodni dokumenti

Neke značajke i korelati binge-watchinga ... - Repozitorij UNIZD

Nadalje, s obzirom da se na stranicama IMDb (jedna ... s listom dobivenom u ovom istraživanju, na listama prema IMDb često se ... Zločinački umovi (21).

Neke značajke i korelati binge-watchinga / maratonskog gledanja ...

binge-watchinga te njegov odnos s motivima za gledanje serija, ličnošću, ... IPIP 50S (International Personality Item Pool 50S) . ... Dva i pol muškarca. (5).

Osobine ličnosti i neke socio-demografske ... - Repozitorij UNIZD

Jackson i Ashton) upitnik ličnosti i Skala proaktivnosti Ralfa Schwarzera (adaptirana za svrhu ovog istraživanja). U istraživanju su sudjelovali sadašnji i ...

Neke značajke zamjeničke strukture u ruskom i hrvatskom jeziku

Ključne riječi: zamjenička paradigma, određene zamjenice, neodređene zamjenice, praslavenski prijedlozi. Semantička klasifikacija zamjenica u ruskim ...

PRIRODNO-GEOGRAFSKE ZNAČAJKE SREDOZEMLJA ... - UniZD

Apenini – preko Sicilije povezuju se s Atlasom. • alpidima pripadaju i Betijski Kordiljeri koji se prema istoku nastavljaju na. Balearskim otocima; na jugu prelaze ...

neke primjene kongruencija - Repozitorij PMF-a

Osim što je utemeljio teoriju kongruencija Gauss je uveo i oznaku za kongruenciju koju i danas koristimo. Relacija kongruencije jedna je od najznacajnijih ...

neke varijante pitagorinog teorema - Repozitorij PMF-a - unizg

Drugi dokaz koji cemo pokazati je Euklidov dokaz Pitagorinog teorema. Neka je ... Pitagorin poucak je specijalan slucaj kosinusovog poucka. Teorem 1.3.1.

algoritmi elementarne teorije brojeva i neke ... - Repozitorij PMF-a

Euklidov algoritam. To je vrlo ucinkovita procedura za izracunavanje najveceg za- jednickog djelitelja dva broja. Nosi ime po starogrckom matematicaru Euklidu, ...

neke primjene obiˇcnih diferencijalnih jednadˇzbi - Repozitorij PMF-a

ˇCesto je diferencijalnu jednadzbu prvog reda moguce riješiti po y : y = f(x,y), ... Tijelo se krece pravocrtno brzinom v koja je proporcionalna kvadratu vre- mena t. Odredimo ovisnost ... Jednadzba (4.3) je diferencijalna jednadzba sa sepa- ... U ekonomiji se cijena proizvoda obicno prati u odredenom vremenskom in- tervalu.

MORFOLOŠKE ZNAČAJKE BARSKE ... - Repozitorij PMF-a

10 ožu 2018 ... Barska kornjača - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) je monotipska vrsta kornjača ( ... Galapagoska kornjača, Chelonoidis nigra (Quoy &.

Faunističke značajke i rasprostranjenost ... - Repozitorij PMF-a

Faunističke značajke i rasprostranjenost vretenaca (Insecta, Odonata) na području jezera Savica. Igor Franić. Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet ...

uzgojne značajke proteolitičkih sulfid ... - Repozitorij PMF-a

PCA – pepton-cistein-amonij-željezov citratni agar. PSPB – proteolitičke sulfid-producirajuće bakterije. SIM – sulphide production, indol formation and motility, ...

Raznolikost i ekološke značajke ravnokrilaca ... - Repozitorij PMF-a

pokrova u travnjačkim ekosustavima, ravnokrilci se mogu potencijalno upotrijebiti za bioindikaciju nastalih ekoloških poremećaja povezanih sa čovjekovom ...

Biološke i molekularne značajke Coleus blumei ... - Repozitorij PMF-a

Viroidi su gole, prstenaste molekule RNA duge 246 – 401 nukleotida. Najmanje su autonomne infektivne nukleinske kiseline dosada poznate, ne kodiraju ...

značajke meningotelijalnih tumora lubanjske osnovice - Repozitorij ...

baze lubanje: krilo sfenoidne kosti, olfaktorna brazda, tentorij, tuberculum sellae, ... tumor, postoperative complications and outcome of skull base meningioma ...

značajke viličara za pohranu robe u skladištima - Repozitorij ...

5 srp 2015 ... Boĉni viliĉari se koriste za manipulaciju tereta koji ima veće dimenzije. ... [9] http://www.still.hr/elektricni-vilicar-rx-50-10.0.0.html 04.07.2015.

Biološke značajke morskog guštera Synodus ... - Repozitorij PMF-a

Obalna mreža potegača – migavica (izvor: Branko Dragičević). Girarica je također poput migavice pridnena obalna mreža potegača namijenjena ulovu riba iz ...

potencijal i značajke biomase paulovnije - Repozitorij Šumarskog ...

2 srp 2018 ... 30 stranica, 22 slike, 2 tablice, 35 navoda literature ... Sve do ponovnog početka proizvodnje drvne sječke, ogrjevno je drvo bilo jedini ... Paulovnija kao energetski usjev za proizvodnju biomase značajna je zbog svoje glavne.

Osnovne značajke Jersey pasmine goveda - Repozitorij Fakulteta ...

postotak mliječne masti i bjelančevina, krave Jersey pasmine imaju veće vrijednosti tih svojstava u odnosu na druge pasmine goveda za proizvodnju mlijeka, ...

značajke starijih ţena sklonih padovima - Repozitorij MEFOS

Ljiljani Trtici Majnarić na mentorstvu i stručnom vodstvu te nesebičnoj pomoći ... kod inkontinentnih ţena starije dobi povećava rizik za pad (12). Starije ţene koje ...

Ekološke i lovne značajke divlje svinje - Repozitorij Fakulteta ...

Ekološke i lovne značajke divlje svinje (Sus scrofa L.) ... 15. 2.13. Lov divljih svinja . ... u Sjevernu Ameriku zbog atraktivnosti lova, kao i na područje Argentine i Čilea, ... Protutijela mogu stvoriti i druge životinje kao što su ovce i kunići, ali oni ne.

kliničke značajke bolesnika sa sindromom sepse - Repozitorij MEFOS

Septički šok sepsa je s hipotenzijom koja unatoč adekvatnoj nadoknadi tekućinom, zahtijeva terapiju vazopresorima. Dodatno, postoje poremećaji perfuzije koji ...

10 Completed Series You Can Binge

Becca Fitzpatrick. Chronicles the destiny of Nora and. Patch from the beginning of their relationship to the dire events— and forces—that threaten to tear.

binge watching - Webthesis - Politecnico di Torino

27 nov 2019 ... 123 Netflix Italia (netflixitalia), 23/04/2019, in Facebook. https://www.facebook.com/netflixitalia/videos/357666008204382/ (ultima consultazione ...

da li smo i mi evropljani? povezanost i korelati ... - doiSerbia

na «mramorni kolač». Naime, i nacionalni i ... samopoštovanje najbolji i najznačajniji prediktor izraženosti nacionalnog identiteta. Takođe, iz rezultata je jasno i ...

The impulsive brain_ Neural underpinnings of binge eating ... - NEMO

4 Jan 2019 ... amount of food within discrete time intervals, often accompanied by a perceived loss of control ... R. Oliva et al. Appetite 136 (2019) ... the stimuli, and participants were instructed to respond as fast and accurate as possible to ...

struktura i sociodemografski korelati porodične klime u ... - doiSerbia

Porodična klima je procenjena kao bolja u porodicama u kojima oba roditelja rade, čije je ... kvaliteta odnosa roditelj-dete. Pri tom se porodice koje ... Lawrence Kurdek (Kurdek i Fine, 1993; Kurdek, Fine i Sinclair, 1995). Po njemu porodičnu ...

struktura, determinante i korelati leksički deriviranih ... - Index of

214 283 konzervatizam konzervativizam prek, v. konzervativizam. 215 284 konsonantizam sistem konsonanata u nekom jeziku, suglasnički sistem. 216 285 ...

struktura, determinante i korelati leksički deriviranih socijalnih ...

18 окт 2016 ... donkihotizam. 1. nesavremen, besmislen,smešan poduhvat, postupak;. 2. sklonost i želja za pustolovinama, avanturizam (prema Don. Kihotu ...

ZNAČAJKE RISA (Lynx lynx L.) - Repozitorij PMF-a

Glavna hrana su mu parnoprstaši (srne i jeleni). Tijekom zime love krupnu ... krivolov jelena zanemariv (Majić-Skrbinšek i sur., 2005). Proizlazi da prehrambena ...

VTS sustavi - Repozitorij UNIZD

Pomorski obalni sustav automatske identifikacije brodova – AIS . ... Zbog mogućnosti vlasti obalnih država da prati pomorski promet pomoću radara, uz pružanje ...

Headhunting - Repozitorij UNIZD

Zadar, 20. srpnja 2017. ... visokopozicionirani menadžeri koji uglavnom ne traže posao aktivno, sam proces mora biti diskretno ... 85 MULLER, J., op.cit., str. 589 ...

Oblica - Repozitorij UNIZD

12 stu 2019 ... započelo cijepljenje voćaka, o cijepljenju se počelo pisati kad i o voćarstvu, što znači da je ... Iz tablice 2. možemo zaključiti da je ljeto imalo.

Andautonia - Repozitorij UNIZD

28 ruj 2018 ... 9. 5. ANDAUTONIA KAO PRIMJER LOKALNE SAMOUPRAVE U PANONIJI ........ 10. 5.1. Razlozi zbog kojih je Andautonija postala municipij.

Tri zime - Repozitorij UNIZD

20 ruj 2019 ... Poveznica između Pustolova pred vratima i Posljednje karike . ... Milan Begović napisao je dramu po imenu Pustolov pred vratima (1961.) ...

Malarija - Repozitorij UNIZD

Izjavljujem također da niti jedan dio rada nije korišten za bilo koji drugi rad pri bilo kojoj ... kojima su se ljudi u dolini Neretve borili protiv komaraca koji su se tada bili silno razmnožili. Druga knjiga je monografija ... i impregniranih narukvica. Za ...

Preuzmi PDF 7.8 MB - Repozitorij UNIZD

eksperimentalnih priča Crno proljeće (1967), roman Jarčeva obratnica (1968) i trilogiju. Ružičasto raspeće (1969)30. Najslavniji naslov u Zlatnom paunu ...

Preuzmi PDF 678.35 KB - Repozitorij UNIZD

5 ruj 2016 ... naglaskom na zastupljenost e-knjiga u fondovima hrvatskih visokoškolskih knjižnica. E- ... istražena je, metodom analize mrežnih stranica i online kataloga ... imaju pravo na čitanje e-knjižnih sadržaja što za sobom povlači potrebu omogućavanja ... globalno tržište, te tek manji dio naslova na hrvatskom.

Vercingetorix - Repozitorij UNIZD

21 kol 2018 ... Najpoznatiji od svih sukoba je zasigurno rat koji je vodio Gaj Julije. Cezar, a koji je trajao od 58. do 51. godine prije Krista poznat pod ...

Banski denari - Repozitorij UNIZD

12 lis 2018 ... Banski denari su uglavnom pronalaženi izvan konteksta u ... imitacije izbacile lik kune s aversa, te dodala kraljeva glava ili grb Ugarske. Prema ...

na vinovoj lozi - Repozitorij UNIZD

Zadar, 10. srpnja 2017. ... Među važnijim zahvatima se ubraja i zaštita od štetočinja. ... Da bi zaštita vinove loze od štitastih ušiju bila uspješna postoji cijeli niz.

Carski mauzoleji - Repozitorij UNIZD

20 ožu 2017 ... Trajan je bio prvi rimski car koji nije bio italskog podrijetla, točnije, rođen je u gradu Italici pokraj Seville. Bio je omiljen i respektabilan vođa, ...

Anita Tot-S(ve)t' se kon'ča (digitalni) - Repozitorij UNIZD

22 ožu 2016 ... Većina je tih pjesama poznata bilo iz kasnijih pjesmarica naše duhovne poezije, bilo iz ... Sudnji dan i Božja intervencija, poglavito zbog toga da spasi njegovog ... nepobjedivo i da je konačna pobjeda na strani dobra.

Machiavelli i Nietzsche - Repozitorij UNIZD

čini opravdanim. Razne vrline za koje su isticali da ih vladar mora imati su jednostavno ... tvrdim da njihove mane nisu drugačije nego u pojedinih vladara.”109.

3. akcija maslenica - Repozitorij UNIZD

22 lip 2016 ... samoj akciji, a opet s druge strane koliko su mediji mogli pomoći s ... Osnova za planiranje operacije bile su postrojbe Hrvatske vojske i to: 112.

lička toponimija - Repozitorij UNIZD

Jurja mučenika iz Korenice, Slunjski dekanat Gospićko-senjske biskupije. Parohija sv. velikomučenika Georgija. Broj stanovnika89: 1857. 1869. 1880. 1890.

Pleuralni izljev - Repozitorij UNIZD

11 kol 2019 ... Pleuralni izljev predstavlja nakupljanje tekućine koja je u abnormalnom obujmu prisutna u pleuralnom prostoru, a obično je rezultat viška ...

Julije Klović - Repozitorij UNIZD

9 lip 2018 ... Za Marina je Klović izradio tri kodeksa: Evanđelistar Grimani,. Časoslov Stuart de Rothesay te Komentar kardinala Marina Grimanija uz ...

priručnici self-help literature - Repozitorij UNIZD

16 lip 2016 ... Knjige samopomoći za one koji si ne mogu priuštiti psihoterapiju. ... Byrne i Bruno Šimleša jedni su od najčitanijih autora self-help knjiga.

ISUŠENA KALJUŽA - Repozitorij UNIZD

4 lis 2018 ... Avangardni elementi u romanu „Isušena kaljuža“ Janka Polića Kamova rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te ...

Romanika u Zadru - Repozitorij UNIZD

crkve sv. Dimitrija i sv. Nikole te crkva sv. Marije Velike, koje su vjerojatno bile ... Ključne riječi: Zadar, srednji vijek, romanika, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, ...

Walter Benjamin - Repozitorij UNIZD

različite načine, aura autentičnosti pojavljuje se u obliku kvazi aure zamjenskih stvari. U ovom ... Benjamin se, kako možemo vidjeti, kreće između historijskog.

Rimski Tilurij - Repozitorij UNIZD

3 srp 2017 ... Rimski Tilurij rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim ... komunikaciju, tu podižu vojni logor.25 Tilurij je također prikazan i na ...

Cenzura u filmu - Repozitorij UNIZD

22 kol 2018 ... državama provodila cenzura, koji su filmovi prvi bili cenzurirani i kako se ta ... Ipak, glavni problem zbog kojeg je serijal „Harry Potter“ knjiga i ...

Etimologija zamjenica - Repozitorij UNIZD

(reflexiva), posvojne (possessiva), upitne (interrogativa), odnosne (relativa), neodređene. (indefinita) i pokazne zamjenice (demonstrativa). 1 Zamjenice su dosta ...

Bijela ruža - Repozitorij UNIZD

Saveznika, poput: 2. bitka kod El Alameina (u Egiptu), gdje je zaustavljeno napredovanje talijansko-njemačkih postrojbi i operacija Baklja, odnosno uspješno ...

Filip Pavić - Repozitorij UNIZD

Ja, Filip Pavić, ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Južnoitalska mat slikana keramika s geometrijskim ukrasom na području Liburnije rezultat ...

Autoritet i totalitarizam - Repozitorij UNIZD

poznata kao Nacionalsocijalistička Njemačka radnička stranka (NSDAP) 1920. godine, tvrdi isti članak. Pristaše ove stranke zvali su se nacisti, a Hitler je postao ...

Šumarstvo na području Like - Repozitorij UNIZD

15 sij 2019 ... Danas separk šuma Laudonov Gaj proteže na 33.23 hektara te je zaštićeni od strane zakona. Sačuvano je oko 518 starih hrastovih stabala.

Sveučilište u Zadru - Repozitorij UNIZD

Matoševe novele: "Camao", "Balkon" i "Cvijet s raskršća". Potom će biti riječi o ... Antun Gustav Matoš u Vijencu objavio pripovijetku "Moć savjesti", malo je tko ...