sluzbene vijesti 03-2013.indd - Grad Samobor

Marica Jelenić, voditeljica projekata EU, Poduzetnički centar Samobor ... fizijatar – reumatolog, pulmolog te dvije poliklinike, Poliklinika Škvorc i Poliklinika Tušin ...

sluzbene vijesti 03-2013.indd - Grad Samobor - Srodni dokumenti

sluzbene vijesti 03-2013.indd - Grad Samobor

Marica Jelenić, voditeljica projekata EU, Poduzetnički centar Samobor ... fizijatar – reumatolog, pulmolog te dvije poliklinike, Poliklinika Škvorc i Poliklinika Tušin ...

sluzbene vijesti 10-2013.indd - Grad Samobor

Mario - Miro Židov, dipl. oec., ing. grad., Samobor, Marka Vukasovića 8 (s ... Mrvoš, Rude 135, Samobor, a za članicu se do kraja mandata ovog saziva imenuje ...

sluzbene vijesti 03-2013.indd - Komunalac doo Samobor

Marica Jelenić, voditeljica projekata EU, Poduzetnički centar Samobor dr. sc. ... Izmjene i dopune GUP - a Grada Samobora donesene (Službene vijesti Grada ...

sluzbene vijesti br.2 OK.indd - Grad Samobor

CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada . . . . . . . . . . . . . 190 ... Izrada zaštitne ograde u PŠ Mirnovec. 50.000,00 kn.

sluzbene vijesti br.3 OK.indd - Grad Samobor

29 ožu 2019 ... plana grada Samobora nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš . . . . . . . . . . . . . . ... (solemnizirati) javni bilježnik. Kupac plaća ...

sluzbene vijesti br.8.indd - Grad Samobor

škola Bogumila Tonija, Osnovna škola Samobor, Osnovna škola Milana Langa ... poziciji za sve osnovne škole, izuzev OŠ Rude za koju su sredstva osigurana u ...

sluzbene vijesti 5.indd - Grad Samobor

Članak 5. Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova: - redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje (zbog ...

sluzbene vijesti 1.indd - Grad Samobor

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Trg J. J. ... Središnji registar kopitara, i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj ...

sluzbene vijesti br.9 NOVO.indd - Grad Samobor

financija, Porezna uprava. Naknada za obavljanje poslova utvrđuje se u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 2. Porez na kuće za odmor. Članak 4.

sluzbene vijesti 12 NOVO.indd - Grad Samobor

2017. 2018. Promjena s. 2013. r 2018. TJ. OGRJEVNO DRVO I BIOMASA. 11,67. 10,39. 10,58. 11,08 ... informativni letak koji će se dijeliti prilikom tehni kog pregleda osobnih vozila. O ekivane u tede ... Oa Mihaela ailoboda. • Pa Mirnovec.

sluzbene vijesti 02-2012.indd - Grad Samobor

12 tra 2012 ... Samoborček d.o.o i Autoturist Samobor d.o.o.. Linije javnog ... karta u iznosu vrijednosti pojedinačne listne karte za dvije zone. KAZNENE ...

sluzbene vijesti 01-2015 OK.indd - Grad Samobor

16 sij 2015 ... Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ispostava Samobor, Odsjek za ... kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata, i matični popis.

registar službenih vijesti - Grad Samobor

Rješenje o imenovanju povjerenika GP u MO Bogumil Toni Samobor ( ... Zaključak o imenovanju na dužnost u Upravno vijeće NS Samobor (Službene vijesti.

Sluzbene Novine 3-08-hr.indd - Grad Pula

10 tra 2008 ... TIP PANOA. ADRESA. BROJ. PANOA. 14. 170. A1. Koparska ulica. 1. 13. “ ANTARIS ”d.o.o Pula. REDNI. BROJ. BROJ. LOKACIJE. TIP PANOA.

knjižnične novine gradske knjižnice samobor ... - Grad Samobor

3 lis 2016 ... 03 PAPISA IVANA. Donna Woolfolk Cross. 04 ISPOVIJESTI STAROG. POKVARENJAKA. Charles Bukowski. 05 BILJEŠKE S MALOG OTOKA.

knjižnične novine gradske knjižnice samobor br.20 - Grad Samobor

Zadovoljnu. 4. IVAnA sAJko ljubavni roman ... kontakti. Odjel za odrasle. Krležina 9, tel.: 01/3361-803. Odjel za djecu i mladež. Šmidhenova 36, tel.: 01/3364-260.

knjižnične novine gradske knjižnice samobor br.21 - Grad Samobor

21 svi 2016 ... KNJIGE? Tolkienova trilogija. “Gospodara prstenova” u ekranizaciji Petera Jacksona,. “Shutter Island” Denisa. Lehanea u ekranizaciji.

knjižnične novine gradske knjižnice samobor br. 10 - Grad Samobor

duhu neskromnosti otkriti recept za ... OdJelu. zA dJecu ? Veoma zanimljivo. Drago mi je što sam saznala neke zanimljivosti i mišljenja ... noćni vLak Za LiSaBon.

Službene vijesti NSKŽ 34-2018 - Nogometni Savez Karlovačke ...

24 kol 2018 ... Za ekipe limada mogu u zapisniku biti upisana 2 igrača s navršenih 7 godina života na dan ... Ako su dresovi iste boje, a domada momčad.

Službene vijesti NSKŽ 23-2017 - Nogometni Savez Karlovačke ...

2 utakmice – NSKŽ – NSSMŽ. 2:3. - NSKŽ-ZNS. 0:5. 18.-20. – Nacionalni razvojni kamp – klub domaćin NK Duga Resa 1929 (dječaci 2004., 2005.g. i djevojčice).

Službene vijesti NSKŽ 45-2019 - Nogometni Savez Karlovačke ...

24 stu 2019 ... Karlovac, 21. studeni 2019. godine. ZAPISNIK. SA 23. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA. NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ...

Službene vijesti NSKŽ 45-2017 - Nogometni Savez Karlovačke ...

1. NK “KARLOVAC 1919” KARLOVAC. 4. 2. NK “SLUNJ” SLUNJ. 4. 3. NK “CROATIA '78” ŽAKANJE. 2. 4. NK “DRAGANIĆ” DRAGANIĆI. 2. 5. NK “DUGA RESA ...

Svi gurmanski putovi vode u Samobor - Grad Samobor

delicije samoborskih ugostitelja, koji su u svoje recepte ugradili i bogatstvo ... Samoborska salama spravlja se od svinjskog mesa I. kategorije, blagog je i.

SLUZBENI_DUGOSELO_1 3 2013.indd - Grad Dugo Selo

1 ožu 2013 ... Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge „Crne mambe“. 10. Plan nabave za 2013. ... Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 9/09.) Gradsko vijeće ... glasila «Dugoselska kronika». (2) U Službenom ...

Sluzbeni glasnik GVG 1 2013.indd - Grad Velika Gorica

7 ožu 2013 ... beni glasnik Grada Velike Gorice br.10/09 i 9/12) Gradsko vijeće Grada ... održavanje gradskih groblja i prijevoz pokojnika, tržnice na malo ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 9-2013.indd - Grad Solin

10 ruj 2013 ... Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće na ... Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu:.

VIJESTI br. 12 - za WEB.indd - sžh

19 ožu 2013 ... je radnog mjesta prometnika vlakova na postavnici kolodvora Karlovac. Direktor ... Zagreb – Sisak – Novska, magistralne pruge M104/MG2.

VIJESTI SZH 6.indd - sžh

4 VIJESTI SĆH 6.2010. www.szh.hr. VIJESTI. SINDIKAT ĆELJEZNI»ARA HRVATSKE uzvratili da ... Ono što je izuzetno bitno, sindikati s pravom na kolektivno ...

VIJESTI br17-za web.indd - sžh

3 pro 2014 ... karata P-7 za djecu radnika HŽ Infrastrukture d.o.o. ... nika u tehnološkom procesu HŽ Carga. □ ... vanje popusta od 50%, međusobno ... osiguranje poziva buduće umirovljenike da 12 mjeseci prije podnošenja zahtje-.

VIJESTI br18 - za web.indd - sžh

VIJESTI. SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE • broj 18 • travanj 2015. Sretan ... nam ih dostave na: [email protected] □. ZDENKO ... vozni red, što je bitno utjeca-.

kazalo - Grad Samobor

808.752,21kn. Napomena: cijene će se obračunavati po stvarnom trošku nabave ... Mirnovec na stajalištu autobusa preko puta kafića zina. MANJA VAS ... Samoborski muzej izdao je katalog prigodnog imena „Samoborski sveci“, a sadrži.

p '. l ,;;--2 e -Of-"2~TJ . '--.:;~r - Grad Samobor

27 sij 2020 ... 4320 oranica za kućom u Klake površine 310 čhv kojem ulošku je ... 4319/2 oranica Klake od 516 m2 i prijenos u novi z.k. ul. k.o. Konščica, uz.

obrazloženje - Grad Samobor

1 srp 2017 ... Ildaks d.o.o.. - Nabava materijala drvene građe za sanaciju štete nastale uslijed požara na obiteljskoj kući u vlasništvu. Ivana Gluščića, Zlatka ...

Japetić - Grad Samobor

k. L o z i c a. Otruševec. Draganje. Selo. PD Željezničar. PD Ivica. Sudnik. 530m. Oštrc. 752m ... Gabreku 1929., a potom lijevo, prateći planinarsku markaciju ...

Untitled - Grad Samobor

(la cima di Sveta Gera 1178 m), è si estende in direzio- ... Sveta Gera, cima più alta della Croazia del nord-ovest, è anche il ... Bivša vojarna Taborec, Samobor.

bojanka priprema 2013..indd 1 11.3.2013. 14:20:17 - Hrvatska ...

11 ožu 2013 ... bojanka priprema 2013..indd 2. 11.3.2013. 14:20:17 ... BOJANKA ZA DJECU. Nakladnik: HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA.

N ovo izdan je V araždinskih vijesti! - Varaždinske vijesti

3 pro 2019 ... okolnosti i sudionike - odgovorili su iz PU varaždinske. AUTOMOBIL LONČAR ... vori to da sam radio i više od 8 sati pa i vikendima ... 7.200 kuna, varaždinska zaostajala za 2.423 kuna ili 34 posto, ... proteklih je dana ugostio potomke ... U subotu, 7. prosinca na Korzu u. 19 sati nastupit će Pavel. IHR. 48.

GRAD SAMOBOR Djeijivrtit IZVOR

8 tra 2019 ... Upravno vijede DV IZVOR Samobor na svojoj XX. sjednici, odrZairoj ... Bregana, G.Viteza 30 - za djecu koja do 31. kolovoza20l9.g. ... ostvarivanje programa predSkolskog odgoja i obrazovanja u djedjim vrriiima Grigor yitezi ...

Marija torta - Grad Samobor

Slastičarni Monika, Samoborskom muzeju, Kristalu Tuk Samobor. Uz tortu. Marija. Note to ... Slastičarnica Monika. Pastry shop ... Slastičarna Franja. Pastry shop ...

Love tree - Grad Samobor

collection of love poems Đulabije inspired by his love for Julijana is an important part of the history of the Croatian national revival poetry. Eventually, Ljubica ...

grada samobora - Grad Samobor

Mv1 - moguća je gradnja manjih višestambenih građevina. - Mv2 - moguća je gradnja ... strateško važna vodocrpilišta regionalnog značaja: Breganu i Strmec,.

skraćeni zapisnik - Grad Samobor

Zamolba KK Samobor za financijsku pomoć za organizaciju turnira kadeta – dvorana, suđenje, pehari. 11. Zamolba Konjičkog kluba Mirnovec za sponzorstvo ...

Upravni odjel za - Grad Samobor

Fidus Pavić d.o.o.. Starogradska 17,. Samobor. 1. 7.000,00. UKUPNO. 143.000,00. 3. UKUPNA PLANIRANA/REALIZIRANA SREDSTVA POTPORE MALOM.

IZRAĐIVAČ: Institut IGH, d.d. ZAVOD ZA ... - Grad Samobor

Plodine dioničko društvo za trgovinu i usluge. Ulica grada Wirgesa 2d ... lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,. • plan s datumima ...

Upravni odjel za gospodarstvo - Grad Samobor

Samoborska cesta 74, Rakov Potok 84125986920. 7.000,00. 25. Makar d.o.o.. Grada Wirgesa 10, Samobor. 60040088861. 6.000,00. 26. Fidus Pavić d.o.o..

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU td KOMUNALAC doo ... - Grad Samobor

... Komunalac d.o.o.,. Samobor obavlja djelatnost upravljanja nekretninama (stambenim zgradama) na području Grada. Samobora i Grada Sveta Nedelja.

Službene - Grad Đurđevac

Na području Grada Đurđevca djeluje Veterinarska stanica Đurđevac, koja provodi propisana preventivna cijepljenja, određene dijagnostičke i druge pretrage ...

HTJELA BIH DA U SVIJETU I VIŠE ZNAJU ZA NAS ... - Grad Samobor

Osnivač je Motocross kluba Samobor, a 1993. osniva svoj. Motocross ... Samobor posjetilo više od 350 mladih iz 20-ak zemalja svijeta ... Favis Samobor d.o.o..

Odluka o nerazvrstanim cestama 16.06.2017. - Grad Samobor

Grad Sveta Nedelja povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja, ... će trgovačko društvo Komunalac d.o.o., u vlasništvu Grada Samobora.

30.07.2010 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA ... - Grad Samobor

30 srp 2010 ... članku 7., Grad Samobor izradio je Plan gospodarenja otpadom. Članak 11. istog zakona, propisuje ... CIAK d.o.o.. Zagreb, J.Lončara 3/1.

Sportske manifestacije od značaja za grad Samobor za 2020

15 velj 2020 ... 25. lipanj 2020. Konjički klub Mirnovec. NOGOMET. Trofej grada Samobora u malom nogometu. 05. siječanj 2020. Nogometni klub Samobor.

Proračun u malom za 2019. godinu - Grad Samobor

rasvjetu, nadogradnja OŠ Samobor, kupnja ili izgradnja stanova za socijalno ugrožene građane, nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu – prometnice, ...

službene novine - Grad Vodnjan

19 pro 2012 ... Udruga za zaštitu i uzgoj ptica ˝Istra˝. Potrebna sredstva… ... stimulanse), u Galižani 10 osoba (5 ovisnika o heroinu i 5 konzumenata marihuane), dok su u ... obrezivanje stabala i raslinja uz komunikacije. - redovno košenje ...

Službene novine - Grad Đurđevac

23 tra 2018 ... učestali su potresi u kontaktnom nam području srednje Italije u više mjeseci. ... Tablica 1: Ugrožena naselja obzirom na vrstu gradnje, rabljeni građevinski materijal te gustoću ... GUMENJAK, UGOSTITELJSKI OBRT.

Službene novine br. 15 - Grad Požega

Zvonko Štajduhar, Požega, Svetog Ilije 26. 5. Marica Lazić ... JOSIP PAVELIĆ, Novi Mihaljevci 75a, izabire se za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Novi.

ZAPISNIK s 24. redovne sjednice Izvršnog odbora ... - Grad Samobor

raspisivanje natječaja za Program JP u sportu grada Samobora za 2017. 5. ... sudaca za organizaciju Turnira Svetoivanjski dani - Pozcija 2 – ostale sportske.

ZAPISNIK s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada ... - Grad Samobor

29 ožu 2018 ... trebao zvati NK Komunalac, zapravo troši previše. ... Miheliću, što se tiče Ljeta u gradu, Pučko otvoreno učilište sprovodi, čini mi se, već dvije ili.

ZAPISNIK sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada ... - Grad Samobor

29 svi 2015 ... uređenje voda trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.. 6. Prijedlog ... što se tiče samog predsjednika, bivši predsjednik je umro. Gore i dalje ...

izvje š ć eo izvršenju sportskog programa i plana ... - Grad Samobor

Samoborski športski savez objedinjuje u organizirani sustav 55 športskih ... Na You tube kanalu su postavljeni filmovi sa dodjele sportaša Samobora kao i svi ostali ... Samobora koji je bio promoviran na proglašenju najboljih u sportu Grada ...

ZAPISNIK sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada ... - Grad Samobor

19 pro 2014 ... Trg kralja Tomislava 5, Samobor. Započeto u 14.00 sati. NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Petar Krešimir Bušljeta,.