Obrazac za reklamaciju - Trgo Agencija

TAG TEGENCIJA. TRGO-AGENCIJA Trgovačko društvo za trgovinu i usluge d.o.o.. Donji Cubinec 69A, 48260 Križevci MB: 3459799 OIB: 78170814407 EU VAT ...

Obrazac za reklamaciju - Trgo Agencija - Srodni dokumenti

Obrazac za reklamaciju - Trgo Agencija

TAG TEGENCIJA. TRGO-AGENCIJA Trgovačko društvo za trgovinu i usluge d.o.o.. Donji Cubinec 69A, 48260 Križevci MB: 3459799 OIB: 78170814407 EU VAT ...

Obrazac za reklamaciju - Intersport

INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in oblačil, d.o.o., Naklo. ... Primalac: INTERSPORT BH Webshop, Ložionička 16, 71 000 Sarajevo; telefon: 063 776 ...

A2B Express delivery – Obrazac za reklamaciju

Za izgubljene ili oštećene pošiljke domaćeg ili međunarodnog transporta(zaokružiti):. A2B Domaći transport. A2B Međunarodni transport. *Za A2B Domaći ...

Obrazac za reklamaciju ili povrat robe - tds.hr

TDS d.o.o.. Jalkovec, Varaždinska ulica, Odvojak III. 42000 Varaždin. ZAHTJEV ZA REKLAMACIJU / POVRAT ROBE*. IME, PREZIME I ADRESA KUPCA.

obrazac za reklamaciju i povrat - Sport Vision

Kao našem kupcu, a u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača www.sportvision.hr Vam omogućuje da naručeno zamijenite, odustanete od kupnje te vratite.

Intereuropa - Trgo Agencija

Žiro-račun broj: 2340009-1100151700 PBZ; 2495009 -1136002245 Nava banka; ... ponedjeljak, srijeda, petak. Čazma ponedjeljak, srijeda, petak. Delnice.

Preuzmite obavijest o nabavi - Trgo Agencija

Trgo-agencija d.o.o. sa sjedištem u Cubincu, Donji Cubinec 69a, OIB: 78170814407 zastupan po direktoru Goranu Sokolić, temeljem Priloga 4. „Postupci ...

izjava o jednostranom raskidu ugovora - Trgo Agencija

IZJAVA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA. Ovim putem tvrtki Trgo-Agencija d.o.o. izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe na daljinu ...

Popis naselja sa rokovima uručenja/List of ... - Trgo Agencija

9 stu 2015 ... 10292 Šenkovec. Zabok. 10200 ZAGREB da da. Pripadajući poštanski ured s dostavnim područjem/Belonging post office with delivery area ...

Formular za reklamaciju - Farmasi

FARMASI BH d.o.o.. Adema Buće 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Tel: 387 (0)33 714-800; Fax: 387 (0)33 714-801. E-mail: [email protected]; Web: ...

TRGO-SIM D

Jedinična cijena u. Kn. 1. 6380936 ... *Cijena cijevi VE7 i MT1 za formira se na način da se gore navedena cijena množi faktorom 1,2. ... Cjenik cijevi ANTIFRIZA.

zahtjev za reklamaciju proizvoda ili usluga - Gospodarenje otpadom ...

Addiko Bank d.d. , Slavonska avenija 6, Zagreb; HR9225000091101168691: OTP banka d.d. Sisak, S. i A. Radića 28; HR0224070001188006741. Privredna ...

TRGO-INVEST d.o.o, D. Rakovca 74, 35 209 Bukovlje Tel/fax: 385 ...

D. Rakovca 74, 35 209 Bukovlje. Tel/fax: 385 (0) 35 276 119. E-mail: [email protected] HR-EKO-06. Popis subjekata za kontrolno tijelo TRGO-INVEST ...

Popis subjekata u 2019. g. - TRGO-INVEST doo

OPG Jurčević Ivan. OPG Mutnjaković Dražen. OPG Mrla Ana. OPG Lalić Mijo. BRANITELJSKA ZADRUGA ALJMAŠ FRUCTUS. ORTEO d.o.o.. OPG Aščić Darija.

Preuzmi cijenik gotovih proizvoda - TRGO-SIM

Jedinična cijena u. Kn. 1. 6380936 ... *Cijena cijevi VE7 i MT1 za formira se na način da se gore navedena cijena množi faktorom 1,2. ... CIJEV ANTIFRIZ fi 10.

TRGO-INVEST d.o.o. – Popis Subjekata u 2018. godini OPG Pišonić ...

TRGO-INVEST d.o.o. – Popis Subjekata u 2018. godini. OPG Pišonić Antun. OPG Kolovrat Ivan ... AGROPLOD TRGOVINA NA MALO. OPG Sedlić Josip.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Agencija za ... - alims

Dexomen®. Dexomen® 25. Diprivan® citarabin daunorubicin deksketoprofen ... granule za oralni rastvor;. 25mg; kesica, 20x2.5g film tableta; 25mg; blister,.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Agencija za odgoj i obrazovanje AGENCIJA ZA ODGOJ I ...

vrijednosti udžbenika isporučenih školama, a konačni obračun radi utvrđivanja ... Popis imovine nije u potpunosti obavljen u skladu s odredbama Pravilnika o ... Nadalje, prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija i prihodi po posebnim.

obrazac 3

mrtvačke pjege. - hladnoća leša. - truležne promjene. - mjesto na kojem je urmrla osoba pronađena (soba, kuhinja, ulica, šuma, more ili drugdje, navesti gdje) ...

OBRAZAC 8a

OBRAZAC 8a. FORM 8a. 1????/12. Identitet utv en: The identity was determined: Ime i prezime podnositelja prijave: Name and surname of the applicant:.

Obrazac 1 16 SC - MON KS

Uz prijavni obrazac prilažem sljedeću dokumentaciju: 1. univerzitetsku diplomu;. 2. uvjerenje o državljanstvu;. 3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;.

ITP obrazac

(opservacija i intervju) i instrumente (testovi ličnosti, sposobnosti, profesionalnih opredjeljenja). Sarađuju i savjetuju roditelje. U cilju obezbjeđivanja dodatnih ...

Obrazac CV - HEP-a

Obrazac CV. Prezime i ime. MBG. OIB. Adresa prebivališta. Telefon. Mobitel. E-mail adresa. Ime oca. Ime majke. Državljanstvo. Poduzeće. Datum rođenja.

Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

OBRAZAC IM

Investitor. Projektant. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA. Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 5. (ozkonjenje). OBRAZAC IM ...

Obrazac 1 - TMF-a

Obrazac 1. EVIDENCIJA PRISUSTVA mesec i godina: U obrazac se unosi prisustvo ili odsustvo zaposlenog. Datum. Ime i prezime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Obrazac A

32100 VINKOVCI. ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR.ANDRIJE ŠTAMPARA VI. 15 ANDRIČEVIĆ IVANA. 34552 BADLJEVINA. GIMNAZIJA ...

obrazac cz-9

Подаци о запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за заштиту и спасавање). Назив струке - занимања. Број извршилаца. Назив струке - ...

OBRAZAC RSV-3.pdf

9 lis 2011 ... Page 1. 1. 2. udruga zaklada fundacija. Da. Ne. Priložen grafički prikaz ... OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA.

Obrazac HUB 3

Fizička Pravna. Troškovna opcija: Valuta pokrića: BEN. SHA. OUR. Primatelj. (osoba):. Datum izvršenja: Obr. HUB 3 -. UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE ...

obrazac r1

(6) Upisuju se sati prema kalendaru radnog vremena poslodavca za mjesec iz ... god. života djeteta. Od 7. god. života djeteta i njega supružnika. A0. A1. B0. C0.

Obrazac PO-J/M

Коришћење јесте укупан број јаја за лежење, стављених у инкубатор током претходне године. 1. ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ...

Obrazac P-PDV

Obrazac P-PDV 1. MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED: ISPOSTAVA: PRIJAVA. U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA ...

Obrazac 1 I Z J A V A

Ova izjava se daje u svrhu kupovine stana temeljem javnog poziva za kupnju stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ u naselju Podbrežje u Zagrebu.

Obrazac KPO

KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU. PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA. PRIHOD OD DELATNOSTI. Redni broj. Datum i opis knjiženja od prodaje ...

OBRAZAC 1 bh.cdr

Zemlja otpreme/izvoza. 15. Zem. otpr.izv./{if. 17. Zem.odred./{if. a) b) a) b). 16. Zemlja porijekla. 17. Zemlja odredi{ta. 19. Kon. 20. Uslovi isporuke. 22. Valuta i ...

Obrazac M-UN

a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije. *Oporeziv prihod koji sluжi kao osnovica na koju se plaћa doprinos. U dana. (M.P.).

TL2 obrazac (pdf)

T2L. Pošiljatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Primatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Broj pošiljke: Sadržaj pošiljke: Masa pošiljke (u kg):.

obrazac

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može podnijeti žalbu dekanu Fakulteta, putem urudžbenog zapisnika, najkasnije u roku od 24 sata ...

Obrazac POU

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da sam ugradio opremu i uređaje, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira ...

Obrazac ONTO.pdf

DODATAK XII. Obrazac ONTO. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: Datum otvaranja: Datum zatvaranja: Adresa sjedišta:.

Obrazac B

SVEUČILIŠTE ZADAR. 976 MIKULČIĆ GRGIĆ DENISS. 48000 KOPRIVNICA. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI,ZAGREB. 977 MIKULEC KAROLINA.

Obrazac PP-MI-PO

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU. ZA RAZDOBLJE OD. DO. Obrazac PP-MI-PO. Red. broj. POREZ NA POTROŠNJU.

Obrazac D

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI. 86 LUTRING KATARINA. 10000 ZAGREB. IV. GIMNAZIJA ZAGREB. 87 MAGLICA IVANA.

Obrazac M-4

Образац М-4. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, ... 10. Месеци. Дани. Радна места – послови, основ за рачунање стажа осигурања с.

OBRAZAC 1b

Tijelo koje je izdalo putovnicu ili osobnu iskaznicu: The authority that has issued passport or identity card: Mjesto i datum izdavanja: Place and date of issuance:.

Obrazac 2

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI. NAZIV PROJEKTA: ...

Obrazac PR

18 ožu 2019 ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. Obrazac PR. Vaša kontakt osoba u HZZ- u ... PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - PR. 1. PODACI O ...

Obrazac 2-IN

Obrazac 2-IN – Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja ... perceptivne sposobnosti: brza reakcija na složene vizualne informacije. Adaptacija ...

TZ obrazac

Obrazac TZ. PODRUČNIURED. _. ISPOSTAVA. _ nadležna prema sjedištu pravne ili prebivalištu fizičke osobe naziv pravne osobe / ime i prezime fizičke osobe, ...

Obrazac ONTO-P.pdf

Obrazac ONTO-P. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: .Idresa sjedišta: Ime i prezime odgovorne ...

Obrazac PPI-3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac PI

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da poslovne prostorije, uređaji i oprema, pomoću kojih se obavlja trgovačka ...

Obrazac PPI-4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...