OUP - Softnet (2)-2

privrednog društva “Softnet“ d. o. o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela ... principe usluga koje Softnet pruža Korisniku po korisničkom ugovoru i ... je poziv koji za cilj ima uznemiravanje pretplatnika telefonskog broja, ometanje, ... o najmanje jednom u dvije godine, objaviti printani telefonski imenik u kojem će.

OUP - Softnet (2)-2 - Srodni dokumenti

OUP - Softnet (2)-2

privrednog društva “Softnet“ d. o. o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela ... principe usluga koje Softnet pruža Korisniku po korisničkom ugovoru i ... je poziv koji za cilj ima uznemiravanje pretplatnika telefonskog broja, ometanje, ... o najmanje jednom u dvije godine, objaviti printani telefonski imenik u kojem će.

The FERARI Approach - SoftNet

20 Jun 2016 ... [email protected]. ABSTRACT. We present FERARI, a prototype for processing voluminous event streams over multi-cloud platforms.

A Prototype for Complex Event Processing over Streaming ... - SoftNet

Marko Štajcer†. Tomislav Križan†. Jonathan Yom-Tov§. Taji ´Curin‡. ⋆Technical University of Crete. {gflouris, manikaki, ngiatrakos, adeli, minos}@softner.tuc.gr.