Opšti uslovi poslovanja za telekomunikacijske usluge ... - Telemach

obezbjeđuje Društvo radi pružanja usluga po korisničkom ugovoru (u ... broja, zabrana dolaznih poziva, zabrana odlaznih poziva, prosljeđivanje poziva) ... Agencija: označava Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine. ... 27.3. korisnik može sve informacije vezane za telefonski imenik dobiti na broj 11811 ...

Opšti uslovi poslovanja za telekomunikacijske usluge ... - Telemach - Srodni dokumenti

Opšti uslovi poslovanja za telekomunikacijske usluge ... - Telemach

obezbjeđuje Društvo radi pružanja usluga po korisničkom ugovoru (u ... broja, zabrana dolaznih poziva, zabrana odlaznih poziva, prosljeđivanje poziva) ... Agencija: označava Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine. ... 27.3. korisnik može sve informacije vezane za telefonski imenik dobiti na broj 11811 ...

opšti uslovi poslovanja - Partner MKF

13 ožu 2020 ... 15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : 387 (35) 300 250, Fax: 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07 e-mail: [email protected], web: ...

Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen BANK d

platnih transakcija po računima, obavještavanje i zatvaranje računa. Opši uslovi ... Banka neće postupiti po osnovu punomoći ukoliko nije naveden broj računa ...

opšti uslovi poslovanja - Rajić nekretnine

BOJANA RAJIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE “RAJIĆ NEKRETNINE” ... dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms.

Opšti uslovi poslovanja - Nekretnine Obradovic

Општим условима пословања Agencije NEKRETNINE OBRADOVIC d.o.o уређује се пословни однос ... електронском документацијом, смс порукама, итд.

Opšti uslovi poslovanja - Raičević nekretnine

prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms ...

opšti uslovi poslovanja - Univerzitet UNION

Načelo autonomije volje kao pravni osnov kreiranja i primene OUP. ... istraživanja čine: monografije i udžbenici; članci, prilozi u zbornicima i referati ... od strane jedne ugovorne strane moraju biti posebno odobreni u pisanom obliku od.

Opsti uslovi poslovanja - VIP Broker Diler

Takođe, brokerska kuća ne odgovara za ažurnost poslova koje obavlja ako je u tome ... određena je cjenovnikom usluga brokerske kuće. Cjenovnik usluga VIP ...

Opšti uslovi poslovanja i Liste uslova - CKB

21 јун 2019 ... (6) Ako Klijent zahtijeva ukidanje transackionog računa, saldo i ... American Express Gold kartice ima pravo na povratnu avionsku kartu ...

opšti uslovi poslovanja - beocity nekretnine

dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl. Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan ...

opšti uslovi ugovora o pretplati na usluge - Mtel.me

evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik, a u skladu sa ... datom roku od 30 dana, bez plaćanja naknade po osnovu raskida i bez primjene ... korisnike TEL paketa, prema određenom broju ili grupi brojeva. 8.2.

Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts

1.2. m:SAT TV usluga podrazumeva isporuku televizijskih i radio programa preko satelita do odgovarajuće opreme (satelitska antena sa LNB-om i prijemni ...

Opšti uslovi poslovanja sa stanovništvom po kreditnim/revolving i ...

1 srp 2016 ... korištenju American Express kartica (dalje u tekstu: Ugovor) i ove Uslove i eventualno posebne uslove ... na dan zatvaranja potraživanja. 1.14.

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ... - Credit Agricole

Ovim Opštim uslovima poslovanja za izdavanje i korišćenje debitnih kartica za pravna lica i ... drugim uređajima koji imaju oznaku odgovarajućeg kartičnog sistema na ... Banke na dan knjiženja transakcije na računu po kom je kartica izdata.

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - OTP Lizing

10 окт 2019 ... strani Davalac lizinga www.otpleasing.rs, kao i u dokumentaciji koja je dostavljena od strane Davaoca lizinga prilikom uspostavljanja poslovne ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

31 јан 2019 ... ili UN listi sankcija ili internoj Crnoj listi Addiko. Grupe. Banka ima pravo da, bez saglasnosti Klijenta, blokira mogućnost korišćenja usluga i/ili.

PDF Opšti uslovi poslovanja za korišćenje Direktnih kanala za ...

je OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 21 000 Novi Sad, ... prisutnosti u Banci (udaljeno) a obuhvataju internet bankarstvo, mobilno ...

Opsti uslovi poslovanja po kreditnim i charge bankovnim ...

1 srp 2016 ... korištenju American Express kartica (dalje u tekstu: Ugovor) i ove Uslove i eventualno posebne uslove ... na dan zatvaranja potraživanja. 1.14.

opšti uslovi poslovanja sa sefovima - Raiffeisen Bank

promjena, a koje mogu utjecati na uspješno servisiranje poslova sa sefovima te ... sigurnosne brave predaju se Korisniku sefa, a ključ druge sigurnosne brave je u ... cijene za te poslove izražavaju se kao naknade / provizije i sadržane su u ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ELEKTRON GROUP doo - Bnettv.net

... iznos računa. 10. Za montažu ili demontažu opreme i sve tehničke intervencije ovlaštena je isključivo tehnička služba ELEKTRON GROUP -a ili služba koju je.

Opšti uslovi poslovanja sa eksternim partnerom.indd - CKB

24 апр 2019 ... VLASNIK: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, ... Podizvoač – izvođač kojeg angažuje eksterni partner, u skladu sa zaključenim ...

Opšti uslovi korišćenja Extra TV usluge Crnogorskog Telekom-a

Ugovora. Pretplatnik je saglasan da Crnogorski Telekom ima pravo provjeriti ... podnošenjem posebnog zahtjeva za korišćenje istih u nadležnom T-Centru ili ... Pretplatnik ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju grubog kršenja ...

Opšti uslovi korišćenja Erste mBanking usluge za građane

Korisnikom NetBanking usluge može postati građanin koji u Banci ima otvoren tekući ... Korisnik koji ima otvoren Erste NetBanking može može ugovoriti mBanking uslugu i ... Korisnik se obavezuje da prijavi Banci promenu e-mail adrese, ili u ...

opšti uslovi poslovanja nlb leasing doo srajevo sa fizičkim licima

stope, iznos leasing rate se ne mijenja za cijelokupno vrijeme trajanja Ugovora o finansijskom leasingu. Promjenjiva nominalna kamatna stopa vezana je za ...

Opšti uslovi poslovanja za zakup vozila - Porsche Leasing

će, za sve vrijeme trajanja Ugovora, sve do povraćaja predmeta zakupa i namirenja svih ... Kasko osiguranje vozila mora pokrivati rizike, nezgode i štete kako je definisano ... Kao beskamatno sredstvo obezbjeđenja, ugovorne strane saglasno ... i zaključenja novog Ugovora kojim je novi Zakupac preuzeo predmet zakupa; ...

opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje debitnih kartica za ...

tekstu: Opšti uslovi) je OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, ... prisutnosti Klijenta u Banci (udaljeno) a obuhvataju internet bankarstvo, ...

opšti uslovi za korištenje usluge mobilnog bankarstva za fizička lica

3 феб 2020 ... propisima, internim aktima Banke, te u skladu sa odredbama Ugovora o korištenju usluge mobilnog bankarstva. Ukoliko Klijent promijeni broj ...

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

21 апр 2013 ... Telenor može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na ... Telenorovih usluga privremeno isključi/obustavi i obračuna zakonsku zateznu ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA MOBI BANKE AD ... - Mobi Banka

11 окт 2019 ... aplikacija, mWEB, bar kod, QR kod, PIN, OTP, Online banking aplikacija i sl ... bitan element platnog naloga, ili ne izvrši autorizaciju, Banka nije ...

1 Opšti uslovi korištenja Opšti uslovi korištenja kartice za polaganje ...

kartica za polaganje pazara na transakcijski/nerezidentni račun od strane korisnika kartice (u daljem tekstu: ... usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih.

Prigovor na račun za obavljene telekomunikacijske usluge - A1

kuna, na koji podnosim ovaj prigovor iz sljedećih razloga: (opisati razloge prigovora ili nepravilnosti na predmetnom računu) ...

TELE2 d.o.o. Za telekomunikacijske usluge Ulica grada Vukovara ...

5 stu 2014 ... Priređivač nagradne igre „SMS, dva, tri i osvoji Sony Xperiu Z3” je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB. 70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, ...

I Uslovi korišćenja usluge Vip online prodavnice Ovi Uslovi ...

Za uspešnu obradu kupovine i isporuku kupljene robe, potrebno je da Korisnik ... zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine ...

EON - Uslovi korištenja - Telemach

Smart TV-u ili drugom smart uređaju (tablet ili smart telefon) ili na računaru. ... U slučajevima kada aplikacije trećih ne rade paralelno sa EON servisom na istom EON. SMART ... Nokia 6, Huawei Nexus 6P, Huawei Mate 10 Lite, Samsung.

USLOVI KORIŠTENJA AKCIJSKE POGODNOSTI ZA ... - Telemach

MJESECA ARENA SPORT SD I PINK PAKET ... na veći paket, u odnosu na paket kojeg trenutno koriste, i to ... (Osnovni ili Prošireni paket) koji su bili uključeni u.

Opšti uslovi

dana širom Evrope, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije. ... (Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo) ili ma koje nadležne.

Opšti uslovi - Telenor

18 јул 2018 ... Član 11 – Prevremeni raskid i izmena pretplatničkog ugovora. Pretplatnik ima pravo da jednostrano raskine pretplatnički ugovor pre isteka ...

opsti uslovi putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Market Tours” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za ...

OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE ... - BH Telecom

30 sij 2016 ... 16.1 Trajno isključenje . ... telefon i računar). ... obavljaju korisnici mreža BH Telecoma sa korisnicima drugih međunarodnih fiksnih i mobilnih ...

opšti uslovi putovanja - Argus

30 јул 2019 ... organizatora putovanja “ Argus Tours “ (dalje: organizator) i agencijama sa ... karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam.

Opšti uslovi putovanja - SABRA.rs

godine u odnosu na dan početka putovanja, odnosno napuštanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, brodom, a ne datum rezervacije ili ...

Opšti uslovi putovanja - Travelland

30 јул 2019 ... putovanja' Ukoliko Putnik, u roku ne izvr5i uplatu u celosti, smatra se da ... na dan podetka putovanja, odnosno napuitanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, a ne datum rezervacije ili zakljudenja ugovora.

opšti uslovi isporuke (alb) - Schiedel

gradilište, inače rizik prelazi na kupca momentom kada je isti spreman za preuzimanje robe odnosno njenom predajom kupcu ili licu kojeg je on odredio za ...

Opšti uslovi putovanja - Student Adventures

Dragiša Nikolić PR Turistička Agencija STUDENT ADVENTURES, ... -Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.

OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ...

ZNAČENJE IZRAZA. 1.Ugovor o finansijskom leasingu – vremenski određen pravni posao u kojem. Davatelj leasinga finansira pribavljanje Predmeta leasinga ...

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

1) uslovi za snabdijevanje električnom energijom;. 2) prava i obaveze kupca i snabdjevača;. 3) uslovi i način očitavanja, obračun i plaćanje utrošene električne ...

opsti uslovi putovanja 2019 - BG Turs Plus

Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i ... neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik.

Opšti uslovi putovanja - Plana Tours

Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja ... karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice.

OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRETPLATNIČKOM I ... - Vip mobile

Kada Vip prihvati zahtev, Vip će aktivirati SIM karticu dodeljenu. Pretplatniku ... ponovno uspostavljanje Usluge u što kraćem roku, a najduže za 48 sati. Izuzetak ...

Opšti uslovi mobilnognovčanika NLB Pay Sarajevo - NLB Banka

između mobilnog uređaja i POS uređaja bez direktnog kontakta;. - Mobilni uređaj – mobilni telefon ili tablet sa naprednim funkcijama koje podržavaju NFC ...

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA BISNODE REŠENJA

Пре 6 дана ... Bisnode d.o.o. (u daljem tekstu „Ponuđač“) i naručioca na Bisnode rešenja (u ... Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo,. Republika ...

Opšti uslovi telekomunikacionih usluga - Mtel

”Агенција” означава Регулаторну агенцију за комуникације БиХ. 2. ”ADSL” ... ”POTS” (Plane old telephony service) стандардни телефонски сервис у фиксној мрежи ... именик, а Мтел је дужан да удовољи захтјеву претплатник. 8.

OPŠTI USLOVI PRODAJE „TRIMO” d - cloudfront.net

1 јан 2019 ... Preuzimanje robe. 8.1. U slučaju preuzimanja robe u sedištu Prodavca, Kupac mora da preuzme robu količinski i kvalitativno pre utovara na ...

Opšti uslovi za osiguranje za slučaj smetnji na putovanju

dom letenja ili je let otkazan i osiguraniku nije obezbe- đen niti ponuđen alternativni prevoz u roku od 4 sata od vremena poletanja utvrđenog redom letenja. 2.

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste banka

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge elektronskog bankarstva) za fizička lica.

opšti uslovi oglašavanja - Adria Media Group

Sensa je jedini magazin u Srbiji koji se štampa na 100% recikliranom papiru! Atraktivnim temama i dizajnomkoji osvaja na prvi pogled, Sensa iz meseca u.

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

sljedeće značenje: 1. Davalac ... Period čekanja (karenca) – je Ugovoreni vremenski ... 2) Karenca se računa od početka osiguranja definisanog u polisi,.

OPŠTI USLOVI PRODAJE Važeći na dan 10.12.2018 ... - ArtInvest

10 дец 2018 ... Narudžbenice ili potvrdjenog Računa-otpremnice po kojoj je Kupac ... 18.01. Definicija: dogadjaji ili pojava okolnosti koje nije moguće sprečiti, ...

Opšti uslovi ugovora o pretplatničkom i korisničkom odnosu ... - Vip

17 јул 2018 ... zahteva/ugovora Vip-a odnosno svakog pretplatničkog ugovora. ... U slučaju raskida ovako zasnovanog pretplatničkog odnosa, pre.

Opšti uslovi univerzalni OTP LEASING SRBIJA 2019

Primalac lizinga: označava fizičko ili pravno lice kao Primaoca lizinga, koje sa privrednim društvom OTP Leasing Srbija d.o.o. kao Davaocem lizinga zaključuje ...